Thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh

thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh

Trong quá trình hoạt động, vì rất nhiều lý doanh nghiệp phải chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh. Tuy nhiên, không phải muốn chấm dứt địa điểm kinh doanh là cứ việc đóng cửa ra đi: Doanh nghiệp cần làm thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh theo quy định của pháp luật. Nếu không làm việc này trong thời hạn theo luật định, doanh nghiệp có thể bị xử phạt hành chính. Cùng tìm hiểu về thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh ngay sau đây.

Cơ sở pháp lý điều chỉnh việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

Cơ sở pháp lý điều chỉnh việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp là các văn bản pháp luật sau đây:

Luật doanh nghiệ2020

Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 về đăng ký doanh nghiệp (Có hiệu lực từ 04/01/2021)

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT Hướng dẫn về đăng ký kinh doanh

Thế nào là địa điểm kinh doanh?

Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể. Địa điểm kinh doanh là khác với chi nhánh, văn phòng đại diện:

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền.

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp.

Nếu như chi nhánh và văn phòng đại diện có con dấu riêng thì địa điểm kinh doanh lại không có.

Nếu như chi nhánh và văn phòng đại diện phát sinh nghĩa vụ thuế với nhà nước thì địa điểm kinh doanh lại phụ thuộc hoàn toàn vào trụ sở chính của doanh nghiệp hoăc phụ thuộc vào chi nhánh của doanh nghiệp.

Hồ sơ chấm dứt địa điểm kinh doanh bao gồm

Thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh (theo mẫu);

Quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của chủ sở hữu hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện;

Biên bản họp của Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần;

Văn bản ủy quyền cho Luật Trần và Liên Danh.

Cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Doanh nghiệp gửi hồ sơ chấm dứt địa điểm kinh doanh tới Phòng Đăng kí kinh doanh nơi đặt trụ sở doanh nghiệp/ địa điểm kinh doanh.

Trường hợp chấm dứt địa điểm kinh doanh do tạm ngừng quá thời hạn

Địa điểm kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh trong trường hợp địa điểm kinh doanh ngừng hoạt động 01 năm mà không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế. Trong trường hợp này, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm và yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến trụ sở của Phòng để giải trình.

Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn hẹn trong thông báo mà người được yêu cầu không đến giải trình thì Phòng Đăng ký kinh doanh ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.

Thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh

Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh- sản xuất. Khi tiến hành chấm dứt địa điểm hoạt động kinh doanh phải gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện.

Bước 1: Tiến hành đóng mã số thuế địa điểm kinh doanh

Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đóng mã số thuế địa điểm kinh doanh gồm thông báo, Biên bản họp, quyết định của hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị/chủ doanh nghiệp về thủ tục đóng địa điểm kinh doanh

Cơ quan xử lý hồ sơ: Chi cục thuế cấp quận, huyện.

Thời gian giải quyết hồ sơ: Sau 5 – 10 ngày làm việc, cơ quan thuế sẽ kiểm tra sổ sách kế toán, tình hình báo cáo nộp tờ khai, đóng thuế của địa điểm kinh doanh doanh nghiệp để tiến hành thủ tục khóa mã số thuế địa điểm kinh doanh

>> Lưu ý: Người đại diện theo pháp luật của công ty và giám đốc địa điểm kinh doanh bị giải thể liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ địa điểm kinh doanh. Công ty có địa điểm kinh doanh bị giải thể phải chịu tránh nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán những khoản nợ theo quy định của pháp luật.

Ngoài cách nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan thuế, doanh nghiệp có thể tiến hành thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh qua mạng, bằng cách:

Truy cập website của bộ kế hoạch đầu tư thực hiện việc đăng ký tài khoản đăng ký kinh doanh trên đó.

Nhập đầy đủ thông tin về doanh nghiệp, kiểm tra thông tin rồi tiến hành thanh toán

Sau khi xác nhận các bước trên, bạn chỉ cần chờ đợi email phản hồi về việc nộp hồ sơ bằng bản giấy.

Cuối cùng kiểm tra tình trạng địa điểm kinh doanh trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và nhận giấy thông báo chấm dứt địa điểm kinh doanh thành công.

Bước 2: Tiến hành làm thủ tục hồ sơ trả con dấu địa điểm kinh doanh

Doanh nghiệp chuẩn bị:

Công văn trả con dấu của địa điểm kinh doanh cần giải thể.

Biên bản họp (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh) về việc trả con dấu địa điểm kinh doanh.

Quyết định về việc trả con dấu địa điểm kinh doanh.

Bước 3: Làm thủ tục trả giấy chứng nhận đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh

Doanh nghiệp cần chuẩn bị thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh như sau:

Thông báo về việc chấm dứt địa điểm kinh doanh.

Biên bản thanh lý tài sản của địa điểm kinh doanh.

Danh sách chủ nợ và người lao động.

Biên bản họp (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh) về việc giải thể.

Quyết định của chủ sở hữu/hội đồng thành viên/ hội đồng quản trị về việc chấm dứt địa điểm kinh doanh.

Công ty tiến hành việc đăng bố cáo chấm dứt địa điểm kinh doanh trên cổng thông tin đăng ký quốc gia.

Lưu ý: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 206 Luật Doanh nghiệp, trong đó quyết định của doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện bao gồm quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của chủ sở hữu hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.

Thời gian giải quyết thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh

Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ các hồ sơ về việc chấm dứt địa điểm kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan quản lý đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ chấm dứt địa điểm kinh doanh. Nếu hồ sơ hợp lệ sẽ ra thông báo chấm dứt địa điểm kinh doanh và xóa dữ liệu của địa điểm kinh doanh trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Khi nhận kết quả giải quyết thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh với cơ quan thuế, người đến nhận phải mang các giấy tờ sau: Phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ; Bản chính Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (còn hiệu lực); Bản chính GCN đăng ký hoạt động; Bản chính Giấy CN ĐKDN/ Giấy CN ĐKKD (nếu là Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp)

thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh
thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh

Dịch vụ chấm dứt địa điểm kinh doanh cảu Luật Trần và Liên Danh

Bảng giá dịch vụ chấm dứt địa điểm kinh doanh hiện nay:

Dịch vụ

Bảng giá

Chấm dứt địa điểm kinh doanh

 Từ 1,5 triệu đồng

Giải thể chi nhánh hạch toán độc lập

Từ 1,5 triệu đồng

Chấm dứt địa điểm kinh doanh

Từ 1,5 triệu đồng

Chấm dứt địa điểm kinh doanh, kho hàng

Từ 1,5 triệu đồng

 Giải thể công ty

Từ 1,5 – 4,5 triệu đồng

Luật Trần và Liên Danh – Địa chỉ cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh trọn gói, uy tín, giá rẻ

Việc thủ tục đóng cửa địa điểm kinh doanh liên quan đến rất nhiều vấn đề: về tài sản (có đăng ký và không có đăng ký), về nghĩa vụ thuế cũng như các nghĩa vụ khác, về hậu quả pháp lý có thể phát sinh từ việc giải thể,… vì vậy luôn tồn tại những rủi ro (về mặt pháp lý) trong quá trình tiến hành chấm dứt địa điểm kinh doanh.

Luật Trần và Liên Danh chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm trong quá trình giải thể, nắm vững các quy định của pháp luật có liên quan nhằm giúp cho khách hàng “nhẹ gánh” khi chấm dứt địa điểm kinh doanh, đó là tư vấn và giúp cho khách hàng xử lý các trường hợp vi phạm hành chính pháp luật liên quan, giúp cho khách hàng không phải nộp thuế khi xử lý tài sản đã góp vốn như bất động sản, phương tiện vận tải, quyền tài sản (quyền sở hữu công nghiệp, quyền tác giả, quyền khai thác công trình,…)

Đặc biệt khi công ty rơi vào các trường hợp vi phạm pháp luật về thuế, kế toán, lao động và các nghĩa vụ khác đối với bên thứ ba thì cần được tư vấn và tìm giải pháp tháo gỡ, Luật Trần và Liên Danh sẽ cung cấp cho quý công ty một giải pháp toàn diện, hữu ích bởi một đội ngũ giàu kinh nghiệm mà năng lực được sàn lọc qua thực tế với một tinh thần làm việc tận tâm và trách nhiệm.

Tránh trường hợp người chủ / người quản lý công ty không nắm được các quy định của pháp luật gây thiệt hại cho chủ sở hữu và các thành viên / cổ đông góp vốn hoặc bỏ mặc công ty để xảy ra những hậu quả đáng tiếc, dù công ty có vi phạm ở múc độ nào đi nữa cũng phải có cách giải quyết để cho “lý lịch đăng ký kinh doanh” của những người tham gia góp vốn vào công ty “trong sạch” nhất.

Nội dung tư vấn giải thể của Luật Trần và Liên Danh bao gồm:

Tư vấn điều kiện, lý do, các thông tin, giấy tờ chuẩn bị cần thiết để giải thể doanh nghiệp.

Tư vấn thủ tục, thời gian, chi phí chấm dứt địa điểm kinh doanh.

Tư vấn cách thức xử lý các vấn đề liên quan đến lao động, nghĩa vụ đối với cơ quan thuế, quyền và nghĩa vụ đối với bên thứ ba,…

Tư vấn cách thức xử lý các trường hợp nợ thuế, vi phạm pháp luật về thuế, kế toán,…

Tư vấn quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên/cổ đông công ty.

Tư vấn về thanh lý tài sản khi giải thể và tư vấn các vấn đề khác…;

Luật Trần và Liên Danh làm việc theo một quy trình chuyên nghiệp, đảm bảo luôn nắm bắt thông tin được cung cấp từ phía khách hàng rồi tư vấn thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh, tư vấn giấy tờ, thông tin cần thiết cần chuẩn bị giải thể, hoàn thiện sổ sách chứng từ (nếu có yêu cầu từ khách hàng).

Sau đó thực hiện hoàn thiện hồ sơ đóng mã số thuế tại cơ quan thuế cũng như các hồ sơ trả giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trả con dấu doanh nghiệp. Khách hàng sau khi ủy quyền cho Luật Trần và Liên Danh chỉ cần chờ nhận kết quả giải thể doanh nghiệp mà không phải di chuyển.

Là một trong những công ty tư vấn luật hàng đầu Việt Nam về thủ tục giải thể doanh nghiệp, Chấm dứt địa điểm kinh doanh, giải thể chi nhánh công ty, giải thể văn phòng đại diện. Công ty Luật Trần và Liên Danh đã và đang nhận được sự tín nhiệm của hàng nghìn khách hàng trên cả nước khi khách hàng có nhu cầu đóng cửa công ty.

Với quy trình tư vấn chấm dứt địa điểm kinh doanh chặt chẽ, kết hợp với sự phối hợp trong các khâu của bộ phận tư vấn: Tư vấn pháp lý doanh nghiệp, tư vấn Kế toán – Tư vấn Thuế.

Thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh được tiến hành nhanh chóng, đảm bảo hạn chế thấp nhất chi phí phát sinh cũng như giảm thiểu rủi ro tối đa cho doanh nghiệp/hộ kinh doanh thực hiện việc giải thể.

Lưu ý cần biết khi chấm dứt địa điểm kinh doanh

Trường hợp địa điểm kinh doanh không cùng tỉnh, thành phố với trụ sở chính, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ tới cơ quan thuế trực tiếp quản lý địa điểm kinh doanh để chấm dứt hiệu lực mã số thuế cấp đối với địa điểm kinh doanh và hoàn thành các khoản nợ tiền thuế nếu có.

Doanh nghiệp cũng cần phải gửi thông báo đến khách hàng, đối tác về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh của mình, đồng thời thực hiện ngay việc thu dọn, tháo dỡ biển hiệu của địa điểm kinh doanh.

Những câu hỏi thường gặp khi chấm dứt địa điểm kinh doanh

Thời gian giải quyết hồ sơ chấm dứt địa điểm kinh doanh là bao lâu?

Thời gian giải quyết từ 3-5 ngày làm việc.

Hồ sơ cần chuẩn bị để chấm dứt địa điểm kinh doanh gồm những gì?

Hồ sơ gồm có: Thông báo chấm dứt địa điểm kinh doanh, bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu của người thực hiện nộp hồ sơ, giấy ủy quyền (nếu ủy quyền cho người khác).

Ai là người thực hiện thủ tục nộp hồ sơ & nhận kết quả với phòng ĐKKD?

Là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền dựa trên văn bản ủy quyền.

Có bắt buộc phải nộp hồ sơ chấm dứt địa điểm kinh doanh qua mạng không?

Không bắt buộc. Doanh nghiệp có thể nộp trực tiếp hồ sơ tại bộ phận một cửa phòng ĐKKD tỉnh/thành phố nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Khi chấm dứt địa điểm kinh doanh ở cùng một tỉnh/thành phố với Trụ sở chính, doanh nghiệp có cần làm hồ sơ trình cơ quan thuế không?

Không cần. Trường hợp không cùng tỉnh/thành phố thì doanh nghiệp mới cần phải thực hiện các nghĩa vụ với cơ quan thuế tại nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Trên đây là bài viết tư vấn về thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh của Luật Trần và Liên Danh. Nếu có thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi theo số Hotline: 0969 078 234 để được tư vấn miễn phí.

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 0969 078 234
Tư Vấn Online
Gọi: 0969 078 234