Bản tự kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng

bản tự kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng

Khi có nhu cầu mong muốn chuyển sinh hoạt Đảng sang một chi bộ mới, tất cả các Đảng viên đều phải làm bản tự kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng, vừa là sự đánh giá những thành quả mà bản thân Đảng viên đã đạt được trong thời gian qua, vừa để làm căn cứ chuyển sinh hoạt Đảng.

Trước khi Đảng viên thực hiện các thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng về chi bộ mới thì họ cần phải làm bản bản kiểm điểm đảng viên với đầy đủ các nội dung như thực hiện tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, việc hoàn thành các công việc chuyên môn và ý thức chấp hành kỷ luật của Đảng, ngoài ra còn bổ sung mong muốn được tạo điều kiện chuyển sinh hoạt đảng đến đơn vị mới.

Trong bản kiểm điểm còn có nhận xét của chi ủy chi bộ như là một căn cứ để chi bộ mới xem xét có nhận Đảng viên về sinh hoạt hay không.

Mẫu bản tự kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng sử dụng cho mục đích gì?

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng là mẫu kiểm điểm dành cho các Đảng viên sắp chuyển địa điểm sinh hoạt Đảng, hay chính xác hơn là chuyển chi bộ quản lý Đảng viên.

Việc viết bản kiểm điểm trước khi chuyển sinh hoạt là điều cần thiết vì đây là căn cứ để xem xét chất lượng Đảng viên sau một quá trình phấn đấu và rèn luyện.

Khi muốn chuyển sinh hoạt Đảng đến chi bộ mới, các Đảng viên cần phải viết bản kiểm điểm chuyển sinh hoạt Đảng, sau đó gửi tới Chi ủy và Đảng ủy nơi Đảng viên đang công tác để đề nghị lý do để xem xét chuyển sinh hoạt Đảng sang cơ sở mới.

Cuối cùng, các Đảng viên cần phải hứa phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Chi bộ Đảng hiện tại mà Đảng viên đang công tác sẽ dựa vào bản kiểm điểm để xét duyệt việc chuyển sinh hoạt Đảng, đồng thời gửi kết quả này tới chi bộ Đảng mới để tiếp nhận Đảng viên mới.

Đối với một Đảng viên, việc bản kiểm điểm là vô cùng cần thiết vì đó chính là thời điểm để mỗi Đảng viên nhìn lại mình sau một thời gian rèn luyện về đạo đức Đảng viên và phấn đấu về chuyên môn, để làm sao đúng với tư cách một Đảng viên.

Những khía cạnh tự phê bình của Đảng viên trong bản kiểm điểm phải trung thực, thể hiện sự khiêm tốn nhưng cũng phải khách quan, đúng với bản chất sự việc. Dựa vào đó chi ủy chi bộ sẽ nhận xét về bản kiểm điểm nói chung và về Đảng viên đó nói riêng.

Vì nhiều lý do, các Đảng viên phải chuyển địa điểm sinh hoạt Đảng, chẳng hạn như chuyển nơi công tác, chuyển nơi ở… dù với lý do gì thì việc chuyển sinh hoạt Đảng nhiều lúc cũng là cơ hội tốt để các Đảng viên có điều kiện phấn đấu thử thách trong nhiều môi trường khác nhau, tự khẳng định giá trị của mình.

Nội dung chính của mẫu bản tự kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng

Nội dung chính của mẫu bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng bao gồm các thông tin cá nhân cơ bản của Đảng viên như họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi ở, cùng với các thông tin về ngày vào Đảng và nơi công tác và sinh hoạt hiện tại của Đảng viên đó.

Các nội dung cơ bản này cần phải trình bày cụ thể, chi tiết để ban chấp hành chi ủy chi bộ nắm tiến hành đánh giá về Đảng viên đó chính xác nhất. Hiện nay có nhiều mẫu bản tự kiểm điểm Đảng viên và tùy theo mục đích viết mà bạn xem cách viết bản kiểm điểm Đảng viên như thế nào cho hợp lý nhất.

Bên cạnh các thông tin cá nhân thì phần nội dung không thể thiếu trong mẫu bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng là phần tự kiểm điểm của Đảng viên ở nhiều khía cạnh khác nhau.

Đảng viên cần đưa ra nhận xét về các vấn đề tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tinh thần tự giác thực hiện công việc được giao, tổ chức kỉ luật, khuyết điểm mà Đảng viên mắc phải nếu có… Căn cứ vào việc tự kiểm điểm bản thân của mình, Đảng viên có thể đưa ra đề nghị chuyển sinh hoạt Đảng sang cơ sở mới và hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Đối với các Đảng viên mới sau khi tham gia lớp bồi dưỡng cần làm bài thu hoạch lớp Đảng viên mới để tổng kết lại toàn bộ kiến thức đã được học. Các bạn có thể lưu lại ngay bài thu hoạch lớp Đảng viên mới dưới đây về tham khảo và tìm hiểu cách trình bày sao cho khoa học và ấn tượng nhất.

Ngoài mẫu bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng thì các bạn có thể tham khảo thêm mẫu bản kiểm điểm dành cho công chức để sử dụng trong các trường hợp cần đánh giá, kiểm điểm lại quá trình làm việc của các cá nhân tại cơ quan làm việc của mình.

Mẫu bản kiểm điểm dành cho công chức, viên chức sẽ hỗ trợ các bạn biết cách viết bản tự kiểm điểm một cách đầy đủ và chính xác nhất.

Bên cạnh đó với các cá nhân vi phạm nội quy, quy định của đơn vị mình làm việc thì mọi người cần viết bản kiểm điểm để tự mình kiểm điểm, nhìn nhận lại hành vi vi phạm của mình để rút kinh nghiệm lần sau.

Nếu ở mức độ vi phạm nghiêm trọng thì nhân viên đó còn bị phạt cảnh cáo theo đúng quy định. Các bạn có thể tham khảo cách viết bản kiểm điểm chi tiết tại đây để chủ động hoàn thiện khi cần thiết.

Đối với các em học sinh, sinh viên khi vi phạm nội quy, quy định của trường lớp cũng phải viết bản kiểm điểm học sinh theo đúng quy định. Tuy nhiên tùy vào từng trường hợp vi phạm và nội dung bản kiểm điểm học sinh sẽ trình bày khác nhau sao cho chính xác và đầy đủ nhất.

bản tự kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng

bản tự kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng

Mẫu bản tự kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………, ngày …. tháng …. năm …….

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Kính gửi:

– Chi uỷ chi bộ………………………………………………………….

– Đảng uỷ…………………………………………………………………

Tên tôi là: ………….   Sinh ngày ……. tháng ……. năm …….

Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………….

Vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày ngày ……. tháng ……. năm……….

Tại chi bộ: ……………………………………………………

Chính thức ngày: …………………………… tại chi bộ: ……………………..

Hiện đang công tác và sinh hoạt tại chi bộ: ……………………………….

Căn cứ tiêu chuẩn, nhiệm vụ của người đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau: …………………………………………….

Về tư tưởng chính trị: ………………………………………………………….

Về đạo đức, lối sống: …………………………………………………

Về thực hiện nhiệm vụ được giao: …………………………………

Về tổ chức kỷ luật: ……………………………………………………

Về khuyết điểm: ………………………………………………………

Trên đây là bản tự kiểm điểm của tôi trong quá trình sinh hoạt đảng tại Chi bộ…, Đảng bộ… Nay, tôi xin được chuyển sinh hoạt Đảng đến chi bộ…, Đảng bộ….

Kính mong chi ủy chi bộ …, Đảng ủy …. tạo điều kiện cho tôi được chuyển sinh hoạt Đảng đến đơn vị mới.

Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng viên, xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

  (Ký và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA CHI UỶ CHI BỘ

…………………………………………………………………………………………

Ngày……tháng……năm…

T/M CHI ỦY

BÍ THƯ

ĐẢNG UỶ …………………… XÁC NHẬN…………….

Chữ ký đồng chí: ……………………………………………………

……………., ngày…… tháng…… năm…

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

Hướng dẫn cách viết mẫu đơn, mẫu bản tự kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng

– Về cách thức trình bày

Bản tự kiểm này không chỉ gửi lên chi uỷ hiện đang quản lý Đảng viên mà còn sẽ gửi lên Đảng bộ nơi Đảng viên sắp chuyển đến sinh hoạt, chính vì vậy cách thức trình bày là hết sức quan trọng

Nhưng lưu ý với những trường hợp đánh máy trực tiếp là sẽ không được đánh máy chữ ký, chữ ký phải được ký thực.

– Phần thông tin cá nhân

Ở phần này như theo mẫu phía trên thì Đảng viên cần điền thông tin đầy đủ chính xác và cẩn thận. Để tránh xảy ra sai sót khi đã chuyển đơn xin chữ ký và nhận xét của chi uỷ đang quản lý và khiến phải làm lại thủ tục này

– Về tư tưởng chính trị

Đảng viên cần nêu được những thông tin trong quá trình mình sinh hoạt tại Đảng uỷ hiện tại thì những phẩm chất như:

+ Lập trường, tư tưởng của đảng viên trong đường lối của Đảng; Mục tiêu dân tộc; Và tư tưởng chủ nghĩa Mác – Lênin, Hồ Chí minh

+ Về quá trình chấp hành các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng trong thời gian sinh hoạt

+ Về ý thức tự giác học tập trau dồi thêm kiến thức để bắt kịp với thời đại cũng như nâng cao năng lực bản thân để vận dụng vào quá trình sinh hoạt Đảng

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống

Đây là một phần quan trọng đối với mỗi Đảng viên, Đảng viên là một tấm gương cho nhân dân, phẩm chất Đảng viên có trong sạch, lãnh mạnh đạo đức có tốt thì mới phát huy, tinh thần tuyên truyền tư tưởng cách mạng đến nhân dân

Trong phần này Đảng viên phải nêu được về tư cách đạo đức, phẩm chất của mình. Thêm vào đó còn phải nêu được nhưng biểu hiện cụ thể, ở đây Đảng viên cần phải trung thực để liệt kê những biểu hiện tích cực và biểu hiện tiêu cực nếu có.

Những biểu hiện tích cực của Đảng viên không chỉ là phẩm chất đạo đức hàng ngày mà còn là dựa trên những hoạt động, đường lối của Đảng dành cho Đảng viên như những cuộc thi, vận động về phẩm chất đạo đức lối sống của Đảng viên.

– Trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao

Trong quá trình công tác, sinh hoạt đảng thì Đảng viên phải tự đánh giá trách nhiệm của mình đối với các nhiệm vụ được giao. Về ý thức tự giác thực hiện, mức độ thực hiện và cách thức thực hiện

Khi Đảng viên càng có trách nhiệm với công việc và nhiệm vụ của mình thì sẽ tận lực với công việc, có những sáng tạo, cách thức làm việc để đạt hiệu quả cao nhất.

– Tổ chức kỷ luật trong Đảng

Khi tham gia một tổ chức thì điều làm nên sự thành công của tổ chức đó phải kể đến kỷ luật

Trong phần này Đảng viên sẽ cần tự nhận xét về những ý thức chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật của Đảng. Thái độ và trách nhiệm của Đảng viên khi chấp hành kỷ luật và nhiệm vụ Đảng đặt ra.

– Về hạn chế, khuyến điểm và biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

Từ những phần tự nhận xét phía trên và thực tế sinh hoạt Đảng, Đảng viên sẽ tự rút ra được những hạn chế khuyến điểm của mình trong quá trình sinh hoạt Đảng tại chi uỷ bên cạnh đó cần nêu được những biện pháp khắc phục trong thời gian sau: Đây cũng có thể được nhìn nhận như mục tiêu do chính Đảng viên đặt ra khi chuẩn bị chuyển đến Đảng uỷ công tác mới.

Trên đây là tư vấn của công ty luật uy tín Luật Trần và Liên Danh về bản tự kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng với nội dung được biên soạn mới nhất theo quy định của Đảng và Nhà nước. Hi vọng bài viết này sẽ cung cấp những thông tin cần thiết mà quý bạn đọc đang tìm kiếm.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139