đăng ký chỉ dẫn địa lý

Đăng ký chỉ dẫn địa lý

Để được quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý thì cá nhân, tổ chức phải thực hiện thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý đó. Vậy, pháp luật quy định chỉ... Read more »
đăng ký sáng chế

Đăng ký bảo hộ sáng chế

Đăng ký sáng chế là thủ tục xác lập quyền đối với giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định thông... Read more »
Ad Widget
quyền tác giả

Các quy định của pháp luật về quyền tác giả

Bản quyền chính là quyền tác giả, việc bảo hộ quyền tác giả là cách để pháp luật bảo vệ quyền lợi của những người tạo ra tác phẩm và giá trị... Read more »
nhãn hiệu tập thể

Nhãn hiệu tập thể

Tại Việt Nam, hoạt động sản xuất, kinh doanh theo làng nghề truyền thống hay sản xuất, kinh doanh các sản vật địa phương tương đối phổ biến. Nhằm bảo hộ thương... Read more »
lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu

Tổng hợp lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu

Nhãn hiệu là một trong những tài sản vô giá. Nó khẳng định vị trí của mỗi sản phẩm dịch vụ trong tâm trí của người tiêu dùng. Để hình thành lên... Read more »

THIẾT KẾ BỐ TRÍ MẠCH TÍCH HỢP BÁN DẪN

Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn là gì? Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn là một đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp. Là cấu... Read more »

BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp là gì? Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp là Nhà nước và chủ sở hữu dùng các biện pháp pháp lý bảo hộ sản... Read more »

QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Quyền sở hữu công nghiệp là gì? Quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế; kiểu dáng công nghiệp; thiết kế bố trí mạch... Read more »

ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ QUỐC TẾ

Đăng ký quyền sở hữu trí tuệ quốc tế là gì? Đăng ký quyền sở hữu trí tuệ quốc tế là hình thức ghi nhận tài sản trí tuệ; chủ sở hữu, tác... Read more »
Hotline: 0969 078 234
Tư Vấn Online
Gọi: 0969 078 234