Không phải đăng ký tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư

Posted on Leave a commentPosted in Doanh nghiệp, Thay đổi Đăng ký doanh nghiệp

Theo quy định mới nhất, doanh nghiệp không cần thông báo số tài khoản ngân hàng với SKHĐT và cơ quan thuế. Bỏ quy định thông báo tài khoản ngân hàng. Trước đây, theo quy định cũ DN có trách nhiệm thông báo số TKNH với cơ quan thuế trong thời hạn 10 ngày (do […]

Hướng Dẫn Thuế Địa Điểm Kinh Doanh Khác Tỉnh

Posted on Leave a commentPosted in Doanh nghiệp, Địa điểm kinh doanh

Kê khai thuế địa điểm kinh doanh khác tỉnh như thế nào cho đúng?   TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ——— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 65272/CT-TTHT V/v chính sách thuế đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh Hà […]

Thành Lập Văn Phòng Đại Diện Thương Nhân Nước Ngoài

Posted on Leave a commentPosted in Doanh nghiệp, Văn phòng đại diện

Khi không có nhu cầu trực tiếp đầu tư tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài cần thăm dò thị trường hoặc quảng bá thương hiệu, các thương nhân nước ngoài có thể lựa chọn hình thức thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam, sau đây công ty Luật Trần và Liên […]

Thay Đổi Giám Đốc Công Ty TNHH 2 Thành Viên

Posted on Leave a commentPosted in Doanh nghiệp, Thay đổi Đăng ký doanh nghiệp

Thay đổi Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH 2 thành viên Giám đốc công ty là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình. Giám đốc có thể là người […]

Thay Đổi Giám Đốc Công Ty TNHH 1 Thành Viên

Posted on Leave a commentPosted in Doanh nghiệp, Thay đổi Đăng ký doanh nghiệp

Thay đổi Giám đốc Công ty TNHH 1 thành viên trong trường hợp Giám đốc là người đại diện theo pháp luật Giám đốc công ty là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình. Giám đốc […]

Thay Đổi Giám Đốc Công Ty Cổ Phần

Posted on Leave a commentPosted in Doanh nghiệp, Thay đổi Đăng ký doanh nghiệp

Giám đốc công ty là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình. Giám đốc có thể là người được bổ nhiệm hoặc được thuê về để điều hành công ty. Giám đốc có thể là người […]

Đăng Ký Thay Đổi Người Đại Diện Theo Pháp Luật

Posted on Leave a commentPosted in Doanh nghiệp, Thay đổi Đăng ký doanh nghiệp

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật là một trường hợp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh có tính chất phức tạp nhất. Nếu bạn không nắm rõ những quy định của pháp luật hiện hành, bạn sẽ phải tốn rất nhiều thời gian, công sức, chi phí để tìm […]

Đăng Ký Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Doanh Nghiệp

Posted on Leave a commentPosted in Doanh nghiệp, Thay đổi Đăng ký doanh nghiệp

Giám đốc công ty là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình, có thể là người được bổ nhiệm hoặc được thuê về. Có phải mọi trường hợp thay đổi giám đốc đều cần đăng ký […]