Cập nhật địa chỉ dự án do thuận thành lên thị xã

cập nhật địa chỉ dự án do thuận thành lên thị xã

Khi doanh nghiệp thực hiện chuyển địa điểm thực hiện dự án đầu tư thì có phải thực hiện thủ tục thay đổi địa điểm dự án đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư không? Quy trình thay đổi ra sao? Có phải làm điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty không?  Luật Trần và Liên Danh xinn đưa ra những thông tin cần thiết về thủ tục thay đổi, cập nhật địa chỉ dự án do thuận thành lên thị xã với nội dung như sau:

Địa giới hành chính là gì?

Theo Điều 42 Luật Doanh nghiệp 2020, trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Khái niệm địa giới hành chính được hiểu là ranh giới các đơn vị hành chính kèm theo địa danh và một số yếu tố chính về tự nhiên, kinh tế, xã hội. Địa giới hành chính được xác định bằng các mốc giới cụ thể thể hiện tọa độ vị trí đó.

Trên cơ sở xác định địa giới hành chính, Nhà nước sẽ tiến hành phân cấp đơn vị hành chính theo các cấp như: xã/phường, quận/huyện, tỉnh/thành phố…

Việc xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính các cấp trong phạm vi cả nước do Chính phủ quy định (khoản 1 Điều 29 Luật Đất đai 2013).

Tại một thời điểm, cơ quan có thẩm quyền sẽ ban hành các quyết định chia, tách, sáp nhập các đơn vị hành chính.

Vì sao phải thực hiện thủ tục thay đổi địa điểm dự án đầu tư, cập nhật địa chỉ dự án do thuận thành lên thị xã?

– Theo quy định của Luật Đầu tư có quy định: “Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký đầu tư”.

Trong khi đó, trên giấy chứng nhận đầu tư có các thông tin như sau: Mã số dự án đầu tư; Tên dự án đầu tư; Thông tin các nhà đầu tư; Mã số dự án đầu tư; Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; diện tích đất sử dụng; Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư; Vốn đầu tư của dự án đầu tư (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động);Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư; Tiến độ thực hiện dự án đầu tư, bao gồm (Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư, trường hợp dự án đầu tư chia thành từng giai đoạn thì phải quy định tiến độ thực hiện từng giai đoạn); Hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có); Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có)

Như vậy, khi chuyển địa điểm dự án đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư tức là đã làm thay đổi nội dung giấy chứng nhận đầu tư nên bắt buộc phải làm thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Doanh nghiệp cần làm gì khi thay đổi địa giới hành chính?

Nếu có sự thay đổi về địa giới hành chính thì thông tin về trụ sở sở chính của doanh nghiệp cũng sẽ có sự thay đổi. Mặc dù doanh nghiệp không phải di chuyển trụ sở nhưng tên trụ sở về mặt hành chính và trên thực tế đã có sự thay đổi.

Theo Điều 28 Luật Doanh nghiệp 2020, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp là một trong những thông tin thể hiện Giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiệp. Khoản 1 Điều 20 Luật Doanh nghiệp 2020 cũng quy định: “Doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại Điều 28 của Luật này”

Bên cạnh đó điểm b khoản 1 Điều 63 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định như sau:

“Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quy định tại các điều từ Điều 56 đến Điều 60 Nghị định này thì doanh nghiệp gửi thông báo đề nghị cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp, cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.”

Như vậy, khi có thay đổi về địa giới hành chính làm thay đổi địa chỉ trụ sở chính (không thuộc các quy định từ Điều 56 đến Điều 69), doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục cập nhật thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Hồ sơ cập nhật địa chỉ dự án do thuận thành lên thị xã trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh; Báo cáo đầu tư (Bản xác nhận đã nộp trên cổng thông tin đầu tư nước ngoài);

Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư (điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư);

Hồ sơ địa điểm thực hiện dự án mới:

Đề xuất nhu cầu sử dụng đất đối với trường hợp đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất;

Trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp: Hợp đồng thuê trụ sở hoặc thỏa thuận thuê trụ sở, bản công chứng Giấy tờ chứng minh quyền cho thuê của bên cho thuê (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy phép xây dựng, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản của bên cho thuê hoặc các giấy tờ tương đương);

Bản công chứng Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nước ngoài Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Tài liệu xác nhận đã góp đủ vốn đến thời điểm điều chỉnh: 01 bản so y chứng thực Báo cáo tài chính kiểm toán gần với thời điểm điều chỉnh nhất hoặc Xác nhận của ngân hàng về việc nhà đầu tư đã góp đủ vốn. (Đối với dự án điều chỉnh lần đầu hoặc chưa được xác nhận đã góp đủ vốn trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

cập nhật địa chỉ dự án do thuận thành lên thị xã
cập nhật địa chỉ dự án do thuận thành lên thị xã

Thực hiện thủ tục cập nhật địa chỉ dự án do thuận thành lên thị xã cần điều kiện gì?

– Trước khi thực hiện thủ tục chuyển địa điểm dự án đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư thì tổ chức kinh tế  thực hiện dự án đầu tư cần phải có biên bản thanh lý hợp đồng đối với địa điểm thuê hiện tại để chứng minh rằng tổ chức kinh tế với bên cho thuê hiện tại đã hoàn tất các quyền và nghĩa vụ với nhau. 

– Bên cạnh đó trước khi thực hiện thủ tục thay đổi địa điểm dự án đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư, tổ chức kinh tế cần phải nghiên cứu kỹ chỗ địa điểm mới dự kiến chuyển tới có phù hợp với dự án công ty mình đang thực hiện không và giấy tờ pháp lý của địa điểm dự án mới đó có chắc chắn không? cụ thể cần nghiên cứu ở các nội dung như sau:

+ Phải xem trong mục tiêu trên giấy chứng nhận đầu tư công ty mình gồm có những lĩnh vực gì và đối chiếu xem địa chỉ mình dự kiến chuyển đến chính sách nhà nước có cho phép hoạt động lĩnh vực đó không? Hay nếu chuyển vào các cụm, khu công nghiệp thì cũng phải xem cụm, khu công nghiệp đó thì quy hoạch có cho phép lĩnh vực công ty mình hoạt động hay không?

+ Phải xem chỗ địa chỉ mới có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích sử dụng đất đúng quy hoạch hay không?

+ Nếu đi thuê phải xem bên cho thuê có đủ điều kiện để cho thuê không? và giấy tờ về về nhà xưởng có đảm bảo pháp lý không? Ví dụ như: Chỗ điểm cho thuê đó có phải thuộc đối tượng phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư không? Nếu có thì phải có chấp thuận chủ trương đầu tư? Và công ty cho thuê có được phép cho thuê chỗ địa điểm đó không? Nhà xưởng có thuộc đối tượng phải xin giấy phép xây dựng không? nếu thuộc đối tượng phải xin thì đã có giấy phép xây dựng chưa? Có cần xin giấy phép về phòng cháy chữa cháy không? Nếu thuộc đối tượng đó thì đã xin giấy phép phòng cháy chữa cháy chưa? Giấy phép về môi trường có cần xin không và cần xin thì đã xin chưa?

– Cuối cùng là tổ chức kinh tế cần phải hoàn thiện hồ sơ và củng cố giấy tờ pháp lý để nộp một bộ hồ sơ hoàn thiện tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện thủ tục chuyển địa điểm dự án đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư và sau khi thực hiện xong thủ tục này thì tổ chức kinh tế thực hiện dự án mới chính thức được thực hiện chuyển địa điểm dự án đầu tư.

Thủ tục thực hiện điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án, cập nhật địa chỉ dự án do thuận thành lên thị xã

Số lượng hồ sơ: Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ tới cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh.

Cơ quan có thẩm quyền:

Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:

Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

Sở kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp trên.

Thời hạn xử lý: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Đối với các dự án thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư hay thuộc trường hợp đề xuất của nhà đầu tư về việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư khi điều chỉnh địa điểm đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Điểm mới trong Luật đầu tư 2020

Điều 41 Luật đầu tư 2020: 

Nhà đầu tư có dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Về vấn đề thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư, Điều 40 Luật đầu tư 2014 quy định Khi có nhu cầu thay đổi, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Luật đầu tư 2020 có bổ sung làm rõ các trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư dẫn đến phải điều chỉnh chủ trương đầu tư trong đó có việc thay đổi địa điểm thực hiện địa điểm thực hiện dự án đầu tư. 

Việc quy định cụ thể hơn này sẽ giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật Việt Nam, tạo ra một môi trường pháp lý phù hợp để các nhà đầu tư yên tâm tham gia vào thị trường tại Việt Nam.

Đồng thời, còn hỗ trợ nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, giúp Việt Nam thu hút được nhiều hơn nguồn lực để đầu tư cho phát triển kinh tế – xã hội.

Trên đây là bài viết tư vấn về cập nhật địa chỉ dự án do thuận thành lên thị xã của Luật Trần và Liên Danh. Nếu có thắc mắc hãy liên hệ với Công ty luật để được tư vấn miễn phí.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139