Bản kiểm điểm đảng viên trong quân đội

bản kiểm điểm đảng viên trong quân đội

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên trong quân đội là mẫu bản tự kiểm điểm Đảng viên cuối năm được sử dụng cho quân nhân trong quân đội, để các Đảng viên tự nhận xét về những ưu, khuyết điểm của bản thân từ đó đưa ra phương hướng khắc phục. Mời bạn đọc tham khảo ngay mẫu kiểm điểm đảng viên trong quân đội chi tiết theo nội dung dưới đây.

Bản kiểm điểm là gì?

Trước khi trả lời câu hỏi bản kiểm điểm là gì chúng ta cần tìm hiểu về nguồn gốc từ kiểm điềm. Theo đó, Kiểm điểm là một cụm từ gốc Hán Việt. Có nghĩa là xem xét đánh giá lại từng cái hoặc từng việc một cách cụ thể. Để có được một nhận định chung, đồng thời đưa ra nêu ra. Phê phán những sai lầm, khuyết điểm mà bản thân. Và những người liên quan mắc phải trong sự việc hiện tượng nào đó.

Như vậy bản kiểm điểm nghĩa là văn bản mà người viết nó trình bày lại những ưu khuyết điểm của mình trong quá trình học tập, làm việc. Căn cứ vào bản kiểm điểm này, cơ quan đơn vị nơi bạn công tác sẽ đưa ra các hình thức kỷ luật hay khen thưởng để khen đúng, chê đúng.

Thông thường với các Đảng viên sinh hoạt trong các đơn vị nhà nước. Mỗi năm một lần vào dịp cuối năm sẽ phải tự mình làm bản kiểm điểm để nhìn nhận lại, đánh giá lại một năm công tác vừa qua. Một năm công tác của mình đã đạt được những gì và những gì còn chưa thực hiện được để báo cáo với cấp trên từ đó tự hoàn thiện bản thân, sửa chữa những khuyết điểm của mình để xứng đáng với người Đảng viên đứng trong Đảng.

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên trong quân đội là mẫu bản tự kiểm điểm Đảng viên cuối năm. Được sử dụng trong quân đội, để các Đảng viên tự nhận xét về những ưu. Khuyết điểm của bản thân từ đó đưa ra phương hướng khắc phục.

Bản tự kiểm điểm đảng viên trong quân đội là gì?

Bản tự kiểm điểm đảng viên trong quân đội là văn bản mà người quân nhân đứng trong hàng ngũ của Đảng trình bày những ưu điểm, khuyết điểm của mình trong quá trình học tập và công tác của năm vừa qua; căn cứ vào bản kiểm điểm này, cơ quan, đơn vị sẽ có nhận xét, đánh giá hay khen thưởng, kỷ luật đối với Đảng viên.

Cũng giống như bản tự kiểm điểm đảng viên khác, Bản kiểm điểm đảng viên trong quân đội cũng sẽ có những nội dung chính như sau:

– Những ưu điểm, thành tích đã đạt được trong 01 năm học tập, công tác;

– Tự nhìn nhận và đưa ra những khuyết điểm, hạn chế của bản thân;

– Đưa ra những nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm và tự đưa ra phương hướng khắc phục;

– Đảng viên tự nhận mức phân loại phù hợp.

Những nội dung cần có của một bản tự kiểm điểm đảng viên trong quân đội

Cũng giống như các thông tin cơ bản về mẫu đơn làm bản kiểm điểm, một bản kiểm điểm Đảng viên hiện nay. Mẫu Bản tự kiểm điểm Đảng viên trong Quân đội cần nêu rõ thông tin về đảng bộ. Chi bộ mà đảng viên này đang sinh hoạt. Trên bản kiểm điểm các thông tin về họ tên cá nhân, ngày tháng năm sinh, chức vụ, đơn vị công tác và chi bộ sinh hoạt là những thông tin không thể thiếu.

Bởi việc ghi tên thông tin đầy đủ sẽ giúp cho đơn vị cũng như bản thân đảng viên tránh được những sự nhầm lẫn đáng tiếc. Từ đó dễ dàng cho cấp quản lý thưởng phát công minh. Các nội dung chính cần tự nhận xét trong bản kiểm điểm đảng viên trong quân đội cần có những nội dung như sau:

– Những điều đạt được ưu điểm của bản thân trong suốt 1 năm công tác.

– Khuyết điểm hạn chế: Cùng với các ưu điểm thì phần nhận xét về khuyết điểm, hạn chế cũng rất cần thiết được nêu ra đầy đủ trong bản tự kiểm điểm để đảm báo nó có tính khách quan chính xác.

– Phần rút kinh nghiệm, sẽ được nêu rõ thông qua việc nhìn nhận các nhược điểm còn mắc phải. Các Đảng viên cần chỉ rõ nguyên nhân và đưa ra phương hướng, biện pháp khắc phục trong năm sau.

– Đảng viên tự nhận mức phân loại chất lượng phù hợp sau khi căn cứ vào phần ưu nhược điểm trong công tác của một năm qua.

Cùng với bản kiểm điểm đảng viên trong quân đội. Cách viết bản kiểm điểm Đảng viên như thế nào cũng là câu hỏi rất nhiều Đảng viên đặt ra. Các bạn có thể tham khảo ngay cách viết bản tự kiểm điểm Đảng viên mới nhất trong quân đội. Được hướng dẫn chi tiết dưới đây để từ đó trang bị cho mình kỹ năng viết bản điểm điểm hoàn chỉnh, đầy đủ và chuyên nghiệp nhất.

bản kiểm điểm đảng viên trong quân đội
bản kiểm điểm đảng viên trong quân đội

Mẫu bản tự kiểm điểm Đảng viên trong quân đội

ĐẢNG BỘ …………………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ ……………………………….

……ngày … tháng … năm …

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

(Năm 20…)

Họ tên: …………………….. Ngày sinh: …/…/…..

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ chính quyền đoàn thể: …………………………………………

Đơn vị công tác: …………………………………………………………..

Chi bộ: ……………………………………………………………………..

Ưu điểm, kết quả công tác.

Về tư tưởng chính trị:

– Về lý tưởng cách mạng; luôn niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tin tưởng, trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Không xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng; kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; phản bác những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái.

– Nhận thức đúng đắn ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; trao dồi, học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

– Chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; có ý chí phấn đấu, gương mẫu trong công tác; không né tránh trách nhiệm, có tinh thần trách nhiệm, không trung bình chủ nghĩa, không làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; Luôn hết lòng vì nước, vì dân, hết sức mình làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao.

– Trong tự phê bình không giấu giếm, dám nhận khuyết điểm; khi có khuyết điểm luôn thành khẩn, tự giác nhận kỷ luật. Trong phê bình không nể nang, né tránh, va chạm, đấu tranh với cái sai; không lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau, không vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác. Phê bình với động cơ cá nhân trong sáng.

– Không tham vọng chức quyền, chấp hành sự phân công của tổ chức; không kén chọn chức danh, vị trí công tác; sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở nơi xa, nơi có khó khăn.

– Chấp hành, bảo vệ, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương và chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, Nói và viết theo quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nói đi đôi với làm; nói và làm nhất quán với nhau.

Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

– Bản thân luôn giữ gìn đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nghiêm túc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; luôn đặt lợi ích của Đảng, của cơ quan và của tập thể lên trên; trong quan hệ công tác không tỏ thái độ quan liêu, không mưu lợi cá nhân, thẳng thắn trong tự phê bình và phê bình; không có tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng; không gây mất đoàn kết nội bộ; khách quan trung thực khi phát biểu ý kiến đóng góp xây dựng chi bộ và góp ý phê bình cho đồng chí, đồng nghiệp của mình.

– Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện sai trái, không nể nang, không thành kiến hoặc có ý tư thù đối với người góp ý, phê bình cho mình; không tham ô, lãng phí, tiếp tay, bao che cho tham ô, lãng phí; không chạy hoặc chấp nhận chạy chức, chạy quyền.

– Lối sống gương mẫu, trong sạch, lành mạnh, không mê tín dị đoan; không cờ bạc, rượu chè, quan hệ nam nữ bất chính; kê khai trung thực tài sản, thu nhập cá nhân và gia đình hàng năm.

– Bản thân luôn lắng nghe những ý kiến đóng góp của quần chúng, đồng nghiệp để tự hoàn thiện mình.

– Luôn giữ mối quan hệ tốt với quần chúng tại cơ quan và tại địa phương nơi cư trú; tham gia đầy đủ các buổi họp thôn. Bản thân và gia đình chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của địa phương đề ra, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

– Trong năm 20… đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

– Đối với nhiệm vụ được giao, tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt.

Về ý thức tổ chức kỷ luật.

– Bản thân luôn chấp hành sự phân công, điều động của cấp trên.

– Luôn tuân thủ các Quy định về những điều đảng viên không được làm và các quy định, nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị; thực hiện chế độ sinh hoạt đảng theo quy định; giữ mối liên hệ với cấp ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Về đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ:

Phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân. Đối chiếu với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình, đồng thời phê phán cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên tinh thần thẳng thắn, đoàn kết, xây dựng. Tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm. Tính trung thực, khách quan, chân thành trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ.

Bản thân là cán bộ, đảng viên nên tôi nhận thức và xác định trách nhiệm của mình trước Đảng, trước chức trách nhiệm vụ được giao. Nêu cao bản lĩnh chính trị của mình trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của bản thân:

Nhận thức: Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống các quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam… Đạo đức Hồ Chí Minh là tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, đất nước, dân tộc lên trên tất cả,… là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư,… Phong cách Hồ Chí Minh là tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, làm việc dân chủ, khoa học, là ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, nói đi đôi với làm; là giản dị, gần gũi quần chúng,… Với lòng biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vô hạn, với tinh thần, trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của bản thân:

– Đề cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, thể hiện cụ thể trong suy nghĩ và thực hiện công việc hàng ngày, trong quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực

– Tham gia các hoạt động tập thể, lắng nghe ý kiến của tập thể để từ đó có được kiến thức, ý kiến quyết định đúng đắn trong công tác điều hành cũng như bổ sung thêm kiến thức của bản thân.

– Luôn gần gũi với đồng nghiệp, CBCNV trong Đội tạo ra mối quan hệ thân thiết giữa các CBCNV không tạo khoảng cách, phân biệt đối xử. Tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, sức khỏe, tâm tư, tình cảm của từng CBCNV. Luôn vì lợi ích tập thể, tự giác trong các công việc chung. Luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của đồng nghiệp

– Đối với công việc luôn hoàn thành ở mức độ cao nhất. Luôn tìm tòi học hỏi để hoàn thiện bản thân cả về nhân cách và nghiệp vụ.

Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân.

– Kiến thức chuyên môn nghiệp vụ còn có mặt hạn chế, tính tình đôi khi còn nóng nảy khi chỉ đạo cũng như giao tiếp với mọi người.

Những khuyết điểm, hạn chế trên là do áp lực công việc ngày càng lớn, yêu cầu về kỹ thuật cũng như chất lượng vận hành lưới điện an toàn, liên tục ngày càng cao.

III. Phương hướng, biện pháp khắc phục.

– Bản thân tự rèn luyện thêm về trình độ lý luận chính trị, trao dồi thêm kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, tham gia các khóa đào tạo và tự đào tạo lại;

– Phân công, phân nhiệm cụ thể trong Đội. Tạo thói quen hòa nhã với mọi người.

Tự nhận mức phân loại chất lượng.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

           NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

ĐÁNG GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

Nhận xét, đánh giá của chi bộ:

……………………………………………………………………………………………………

Chi bộ phân loại chất lượng:………………………………………………………………………………

….…., ngày ……tháng…..năm 20…

 

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

Đảng ủy, chi ủy cơ sở phân loại chất lượng:……………………………………………………….

…., ngày….tháng….năm….

 

T/M ĐẢNG ỦY

Cách viết bản kiểm điểm Đảng viên trong Quân đội mới nhất

Bản kiểm điểm cá nhân trong quân đội cần nêu rõ thông tin về đảng bộ, chi bộ. Các đảng viên cần ghi rõ thông tin họ tên cá nhân, ngày tháng năm sinh, chức vụ, đơn vị công tác và chi bộ sinh hoạt. Việc ghi thông tin bản tự kiểm điểm cá nhân trong quân đội đội rõ ràng là rất cần thiết để tránh sự nhầm lẫn không đáng có.

Các nội dung chính cần tự nhận xét trong bản kiểm điểm đảng viên trong quân đội là các thông tin ưu điểm của bản thân, kết quả công tác trong 1 năm qua. Cùng với các ưu điểm thì phần nhận xét về khuyết điểm, hạn chế cũng rất cần thiết.

Qua các nhược điểm còn mắc phải, các Đảng viên cần chỉ rõ nguyên nhân và đưa ra phương hướng, biện pháp khắc phục trong năm sau. Cuối cùng là tự nhận mức phân loại chất lượng phù hợp.

Trên đây là mẫu bản kiểm điểm đảng viên trong quân đội mới nhất, nếu bạn đọc có thắc mắc xin hãy liên hệ với công ty luật chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139