kiểm toán năng lượng

Kiểm toán năng lượng

Công thương ban hành Thông tư 25/2020/TT-BCT quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm... Read more »
báo cáo kiểm toán năng lượng

Báo cáo kiểm toán năng lượng

Chi phí vận hành của 1 nhà máy là rất lớn, đặc biệt đối với những ngành có nhiều máy móc thiết bị, thì ngoài các chi phí khấu hao tài sản,... Read more »
Ad Widget
quy trình kiểm toán năng lượng

Quy trình kiểm toán năng lượng

Kiểm toán năng lượng là hoạt động khảo sát, thu thập và phân tích dữ liệu tiêu thụ năng lượng của đối tượng cần kiểm toán năng lượng (doanh nghiệp, tòa nhà,... Read more »
quy định về kiểm toán năng lượng

Quy định về kiểm toán năng lượng

Kiểm toán năng lượng là hoạt động khảo sát, thu thập và phân tích dữ liệu tiêu thụ năng lượng của đối tượng cần kiểm toán năng lượng (doanh nghiệp, tòa nhà,... Read more »
chứng chỉ gmp

Chứng chỉ gmp

Tiêu chuẩn GMP là điều kiện quan trọng và bắt buộc đối với các nhà máy tham gia vào quá trình sản xuất và kinh doanh thuốc theo Thông tư 18/2019/TT-BYT của... Read more »
chứng nhận gmp

Chứng nhận gmp

Theo nghị định 15 của chính phủ, từ 1/7/2019 tất cả các cơ sở sản xuất bảo vệ sức khỏe không đạt GMP sẽ không được sản xuất. Vì vậy, giấy chứng... Read more »
chứng chỉ fsc

Chứng chỉ fsc

Ngày nay, tiêu chí lựa chọn sản phẩm của người tiêu dùng trên thế giới, nhất là ở hai thị trường châu Âu và Mỹ họ chỉ sử dụng sản phẩm khi... Read more »
chứng nhận fsc

Chứng nhận fsc

Việc kiểm soát và quản lý khai thác rừng tại nước ta và trên thế giới là điều khá khó. Việc giao thương buôn bán hiện nay cùng với nạn chặt phá... Read more »
chứng chỉ rừng bền vững

Chứng chỉ rừng bền vững

Tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững FSC là gì? Hay chứng chỉ rừng bền vững là gì? Đồ gỗ FSC đã đưa ngành nông nghiệp gỗ Việt Nam lên đà phát triển... Read more »
Hotline: 0969 078 234
Tư Vấn Online
Gọi: 0969 078 234