tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư

Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư

Điều 178 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định cụ thể về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, hay còn được nhắc đến... Read more »
cố ý phá hoại tài sản

Cố ý phá hoại tài sản

Cố ý phá hoại tài sản người khác là hành vi trái pháp luật. Vậy mức phạt với hành vi này được quy định ra sao?  Cố ý phá hoại tài sản... Read more »
Ad Widget

Thông tư 105/2020/TT-BTC Hướng dẫn về đăng ký thuế

Thông tư 105/2020/TT-BTC Hướng dẫn về đăng ký thuế. Thêm trường hợp công khai thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế: Ngày 03/12/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông... Read more »

Mẫu 08-MST – Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế

Mẫu 08-MST Tờ khai điều chỉnh; bổ sung thông tin đăng ký thuế là biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế. Thông tư này có... Read more »

Thông tư 01/2021/TT-BKHDT

[embeddoc url=”https://luatsutran.vn/wp-content/uploads/2021/05/01_2021_TT-BKHDT_465911.doc” viewer=”microsoft”] Tải về tại đây!!!   Read more »

Từ 7-5, những vật phẩm nguy hiểm này bị cấm mang lên máy bay

Danh mục các vật phẩm nguy hiểm gồm các loại đạn, các loại kíp nổ, các loại ngòi nổ, dây cháy chậm, các vật mô phỏng giống vật nổ…  Cục Hàng không... Read more »
Dịch vụ luật sư tư vấn

Thông Tư 156/2013/TT-BTC Hướng Dẫn Thi Hành một số điều của Luật Quản Lý Thuế

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 156/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2013  ... Read more »

Thông tư 302/2016/TT-BTC Hướng dẫn về lệ phí môn bài

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 302/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2016  ... Read more »

Luật Trần và Liên Danh – Tuyển dụng Luật sư/Tập sự Luật sư 2019

TUYỂN LUẬT SƯ/TẬP SỰ LUẬT SƯ – CHUYÊN TRANH TỤNG NĂM 2019 – TRẦN VÀ LIÊN DANH  Vị trí tuyển dụng: Luật sư tập sự/ Luật sư Yêu cầu: Đã tốt nghiệp các... Read more »
Hotline: 0969 078 234
Tư Vấn Online
Gọi: 0969 078 234