Quy định mới về thời gian không tính hưởng phụ cấp ưu đãi nghề

Quy định mới về thời gian không tính hưởng phụ cấp ưu đãi nghề
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 26/2016/NĐ-CP về chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công, viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện và cơ sở trợ giúp xã hội công lập.
Theo đó, quy định về thời gian không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề như sau:
– Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại Khoản 4 Điều 8 Nghị định 204/2004/NĐ-CP .
– Thời gian đi học tập ở trong nước liên tục trên 3 tháng, không trực tiếp làm chuyên môn theo nhiệm vụ được phân công đối với công chức, viên chức.
– Thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên.
– Thời gian nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
– Thời gian tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác hoặc đình chỉ làm chuyên môn từ 1 tháng trở lên.
– Thời gian được cơ quan có thẩm quyền điều động đi công tác, làm việc không trực tiếp làm chuyên môn liên tục từ 1 tháng trở lên.
Nghị định 26/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/6/2016.

theo thuvienphapluat.vn

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139