hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Hợp đồng xây dựng có nhiều loại. Dựa theo tính chất dự án, hình thức giá hợp đồng, mối quan hệ của các bên tham gia hợp đồng thì sẽ có các... Xem chi tiết »
các loại hợp đồng

Các loại hợp đồng

Để tồn tại và phát triển, cá nhân hay tổ chức đều phải tham gia vào nhiều mối quan hệ xã hội khác nhau, trong đó việc các bên thiết lập với... Xem chi tiết »
Ad Widget
mẫu hợp đồng mua bán

Mẫu hợp đồng mua bán mới

Hợp đồng mua bán hàng hóa là một trong những dạng hợp đồng phổ biến nhất áp dụng đối với các giao dịch mua bán hàng hóa thuộc mọi đối tượng khác... Xem chi tiết »
soạn thảo hợp đồng lao động

Soạn thảo hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ... Xem chi tiết »
hợp đồng cho vay

Hợp đồng cho vay

Hợp đồng cho vay thể hiện sự thỏa thuận của giữa các bên, trong đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay, khi đến kỳ hạn trả, bên vay phải... Xem chi tiết »
hợp đồng nhượng quyền thương mại

Hợp đồng nhượng quyền thương mại mới

Một trong những hoạt động thương mại phổ biến nhất hiện nay đó là nhượng quyền thương mại. Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền... Xem chi tiết »
tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa

Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa

Hiện nay tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là vấn đề thường xuyên xảy ra trong bối cảnh toàn cầu hóa, các hoạt động thương mại quốc tế... Xem chi tiết »
hợp đồng thuê tài sản

Hợp đồng thuê tài sản

Hợp đồng thuê tài sản là hợp đồng dân sự thông dụng, theo đó, bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để bên thuê sử dụng trong thời hạn nhất... Xem chi tiết »
hợp đồng li xăng

Hợp đồng li xăng

Hợp đồng li-xăng là dạng đặc thù của hợp đồng chuyển giao công nghệ. Đây là hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp. Trong đó hợp... Xem chi tiết »
Hotline: 0969 078 234
Tư Vấn Online
Gọi: 0969 078 234