hop dong hop tac kinh doanh

Hợp đồng hợp tác kinh doanh

Hợp đồng hợp tác kinh doanh là thỏa thuận giữa các bên: Giữa hai công ty hoặc hai cá nhân, cũng có thể giữa cá nhân với công ty nhằm khai thác... Xem chi tiết »
hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Hợp đồng xây dựng có nhiều loại. Dựa theo tính chất dự án, hình thức giá hợp đồng, mối quan hệ của các bên tham gia hợp đồng thì sẽ có các... Xem chi tiết »
các loại hợp đồng

Các loại hợp đồng

Để tồn tại và phát triển, cá nhân hay tổ chức đều phải tham gia vào nhiều mối quan hệ xã hội khác nhau, trong đó việc các bên thiết lập với... Xem chi tiết »
soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa

Soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa

Hợp đồng mua bán hàng hóa là một trong những dạng hợp đồng phổ biến nhất áp dụng đối với các giao dịch mua bán hàng hóa thuộc mọi đối tượng khác... Xem chi tiết »
soạn thảo hợp đồng lao động

Soạn thảo hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ... Xem chi tiết »
hợp đồng cho vay

Hợp đồng cho vay

Hợp đồng cho vay thể hiện sự thỏa thuận của giữa các bên, trong đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay, khi đến kỳ hạn trả, bên vay phải... Xem chi tiết »
hợp đồng nhượng quyền thương mại

Hợp đồng nhượng quyền thương mại mới

Một trong những hoạt động thương mại phổ biến nhất hiện nay đó là nhượng quyền thương mại. Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền... Xem chi tiết »
tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa

Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa

Hiện nay tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là vấn đề thường xuyên xảy ra trong bối cảnh toàn cầu hóa, các hoạt động thương mại quốc tế... Xem chi tiết »
hợp đồng thuê tài sản

Hợp đồng thuê tài sản

Hợp đồng thuê tài sản là hợp đồng dân sự thông dụng, theo đó, bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để bên thuê sử dụng trong thời hạn nhất... Xem chi tiết »
hợp đồng li xăng

Hợp đồng li xăng

Hợp đồng li-xăng là dạng đặc thù của hợp đồng chuyển giao công nghệ. Đây là hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp. Trong đó hợp... Xem chi tiết »
hợp đồng phân phối độc quyền

Hợp đồng phân phối độc quyền

Mẫu hợp đồng phân phối độc quyền? Bạn muốn soạn thảo hợp đồng phân phối độc quyền nhưng không biết phải làm như thế nào? Pháp luật quy định về mẫu hợp... Xem chi tiết »
công ước viên 1980

Công ước viên 1980

Hợp đồng mua bán hàng hóa là thỏa thuận mua bán hàng hóa được xác lập bằng văn bản hoặc các hình thức có giá trị tương đương văn bản bao gồm:... Xem chi tiết »
chủ thể giao kết hợp đồng

Chủ thể giao kết hợp đồng

Tùy từng loại hợp đồng mà điều kiện chủ thể có thể khác nhau. Nhưng điều kiện cơ bản về chủ thể của hợp đồng dân sự phải được tuân thủ. Bài... Xem chi tiết »
hợp đồng mua bán căn hộ chung cư

Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư

Mua bán căn hộ chung cư hoặc mua bán nhà chung cư ở các thành phố, đô thị lớn là những giao dịch hết sức phổ biến hiện nay. Luật sư tư... Xem chi tiết »
tạm hoãn hợp đồng

Tạm hoãn hợp đồng

Thời gian vừa qua do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nên rất nhiều công ty, doanh nghiệp phải buộc đưa ra những phương án như tạm hoãn hợp đồng lao động... Xem chi tiết »
nội dung của hợp đồng

Nội dung của hợp đồng

Hiện nay hầu hết mọi giao dịch trên thực tế đều đưuọc các chủ thể tham gia xác lập trên cơ sở hợp đồng như: Hợp đồng dân sự, hợp đồng kinh... Xem chi tiết »
hợp đồng vô hiệu

Hợp đồng vô hiệu

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ. khi xác lập một hợp đồng thì các... Xem chi tiết »
soạn hợp đồng

Soạn hợp đồng

Tư vấn hợp đồng nói chung và tư vấn soạn thảo hợp đồng thương mại nói riêng yêu cầu rất nhiều kỹ năng cùng những hiểu biết chuyên sâu của lĩnh vực... Xem chi tiết »
Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139