Cập nhật địa chỉ công ty do thay đổi địa giới hành chính ở thuận thành bắc ninh

cập nhật địa chỉ công ty do thay đổi địa giới hành chính ở thuận thành bắc ninh

Khi có thay đổi về địa giới hành chính làm thay đổi địa chỉ trụ sở chính, dẫn đến thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải chủ động thông báo với cơ quan Nhà nước về việc thay đổi này. Doanh nghiệp gửi thông báo đề nghị cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Luật Trần và Liên Danh sẽ tư vấn chi tiết thủ tục cập nhật địa chỉ công ty do thay đổi địa giới hành chính ở thuận thành bắc ninh ngay dưới đây.

Nội dung chính bài viết

Khái niệm địa giới hành chính

Địa giới hành chính tiếng Anh là Administrative Boundaries.

Địa giới hành chính là đường ranh giới phân chia các đơn vị hành chính được đánh dấu bằng các mốc địa giới, là cơ sở pháp lí phân định phạm vi trách nhiệm của bộ máy hành chính nhà nước các cấp trong việc quản lí dân cư, đất đai, kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội ở địa phương.

Mốc địa giới hành chính được cắm ở những nơi dễ thấy trên thực địa và được biểu thị đầy đủ trên bản đồ địa giới hành chính.

Sự ổn định của địa giới hành chính là một trong những yếu tố cơ bản bảo đảm sự ổn định của bộ máy nhà nước. Những căn cứ để xác định địa giới hành chính thường là: diện tích đất đai, dân số, các mối quan hệ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng, dân tộc, lịch sử, truyền thống, tập quán và tình cảm của dân cư địa phương.

Việc điều chỉnh địa giới tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc thẩm quyền của Quốc hội; việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính dưới cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc thẩm quyền của Chính phủ.

Hiện nay nước ta được chia thành 4 cấp hành chính là: cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Giữa các đơn vị hành chính các cấp này đều có ranh giới được thực hiện bằng các mốc địa giới có tọa độ của vị trí các mốc đó.

Thủ tục cập nhật địa chỉ công ty do thay đổi địa giới hành chính ở thuận thành bắc ninh

Chuẩn bị hồ sơ cập nhật địa chỉ công ty do thay đổi địa giới hành chính ở thuận thành bắc ninh

Văn bản thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp, thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Trường hợp không phải chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật trực tiếp nộp hồ sơ thì người được ủy quyền phải nộp văn bản ủy quyền kèm bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân: CCCD/CMND/Hộ chiếu còn hiệu lực.

Nơi nộp hồ sơ

Nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Hoặc nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng điện tử tại Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ

Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ

Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ

Lệ phí

Miễn lệ phí (Theo khoản 3 Điều 63 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp)

Cập nhật địa chỉ công ty do thay đổi địa giới hành chính ở thuận thành bắc ninh

Khi thay đổi địa giới hành chính dẫn đến thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các giấy tờ pháp lý khác. Thủ tục thay đổi được thực hiện như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp tới Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương

Hồ sơ gồm:

Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp theo mẫu Phụ lục II-5 tại Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT;

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế theo mẫu Phụ lục II-1 tại Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT;

Quyết định và Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với địa chỉ trụ sở đã được cập nhật, đăng ký đầu tư nước ngoài.

Bước 2: Khắc lại dấu pháp nhân

Nếu con dấu được cấp trước ngày 01/7/2015 thì doanh nghiệp cần nộp công văn xin hủy con dấu kèm theo Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu và con dấu cũ của công ty đến Cơ quan công an yêu cầu hủy con dấu. Sau khi hủy con dấu cũ thành công, công ty liên hệ với đơn vị khắc dấu để làm con dấu mới theo địa chỉ đã cập nhật.

Trước khi sử dụng con dấu mới, công ty phải thông báo tới Phòng đăng ký kinh doanh về mẫu con dấu, số lượng con dấu theo Phụ lục II-9 tại Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT.

Nếu con dấu doanh nghiệp sau ngày 01/7/2015: doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với đơn vị khắc dấu để làm con dấu mới. Sau đó, doanh nghiệp thông báo với Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội về mẫu con dấu, số lượng con dấu.

Bước 3: Thông tin trên hóa đơn

Trường hợp doanh nghiệp còn hóa đơn có địa chỉ tại địa giới hành chính cũ và muốn tiếp tục sử dụng số hóa đơn đó, doanh nghiệp đóng dấu địa chỉ mới của công ty vào bên cạnh địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng.

Sau đó, doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến Cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC).

cập nhật địa chỉ công ty do thay đổi địa giới hành chính ở thuận thành bắc ninh
cập nhật địa chỉ công ty do thay đổi địa giới hành chính ở thuận thành bắc ninh

Doanh nghiệp phải làm gì khi cập nhật địa chỉ công ty do thay đổi địa giới hành chính ở thuận thành bắc ninh?

Nếu có sự thay đổi về địa giới hành chính thì thông tin về trụ sở sở chính của doanh nghiệp cũng sẽ có sự thay đổi. Mặc dù doanh nghiệp không phải di chuyển trụ sở nhưng tên trụ sở về mặt hành chính và trên thực tế đã có sự thay đổi.

Theo Điều 28 Luật Doanh nghiệp 2020, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp là một trong những thông tin thể hiện Giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiệp. Khoản 1 Điều 20 Luật Doanh nghiệp 2020 cũng quy định: “Doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại Điều 28 của Luật này”

Bên cạnh đó điểm b khoản 1 Điều 63 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định như sau:

“Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quy định tại các điều từ Điều 56 đến Điều 60 Nghị định này thì doanh nghiệp gửi thông báo đề nghị cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp, cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.”

Như vậy, khi có thay đổi về địa giới hành chính làm thay đổi địa chỉ trụ sở chính (không thuộc các quy định từ Điều 56 đến Điều 69), doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục cập nhật thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Các lưu ý cần biết khi cập nhật địa chỉ công ty do thay đổi địa giới hành chính ở thuận thành bắc ninh

Trường hợp thay đổi địa chỉ công ty tới quận/huyện, tỉnh, thành phố khác, doanh nghiệp phải làm thủ tục trả lại con dấu đối với trường hợp dấu do cơ quan công an cấp, khắc con dấu mới;

Không được xuất hóa đơn trong thời gian làm thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở khác quận, khác tỉnh;

Thay đổi thông tin địa chỉ công ty khác quận/huyện sẽ cần tiến hành thay đổi cơ quan bảo hiểm y tế, xã hội, thay đổi thông tin địa chỉ chủ tài khoản đối với tài khoản ngân hàng công ty;

Trụ sở chính của doanh nghiệp không được là nhà chung cư, nhà tập thể trừ khi chứng minh được mục đích sử dụng theo quy hoạch xây dựng là tòa nhà văn phòng, hoặc có quyền sử dụng hợp pháp thông qua Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi. Nếu quá thời hạn nêu trên, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt hành chính. Cụ thể như sau:

Phạt từ 500.000 – 1.000.000 nếu quá hạn từ 1-30 ngày;

Phạt từ 1.000.000 – 2.000.000 nếu quá hạn từ 31-90 ngày;

Phạt từ 2.000.000 – 5.000.000 nếu quá hạn từ 91 ngày trở lên.

Doanh nghiệp phải làm lại biển hiệu công ty theo địa chỉ mới và treo tại trụ sở chính.

Những câu hỏi thường gặp khi cập nhật địa chỉ công ty do thay đổi địa giới hành chính ở thuận thành bắc ninh

Thay đổi cơ quan quản lý Thuế trong trường hợp nào?

Khi doanh nghiệp chuyển trụ sở công ty sang quận khác, tỉnh khác dẫn đến thay đổi cơ quan quản lý Thuế.

Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty có cần khắc lại con dấu không?

Nếu doanh nghiệp thay đổi địa chỉ công ty cùng quận thì không cần khắc lại con dấu vì thông tin trên con dấu không bị thay đổi. Trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở công ty sang quận khác, tỉnh khác thì doanh nghiệp cần phải khắc lại con dấu mới.

Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty bao gồm những giấy tờ gì?

Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty bao gồm các giấy tờ sau: Thông báo thay đổi trụ sở công ty,  Quyết định của chủ sở hữu đối với công ty TNHH 1 thành viên, doanh nghiệp tư nhân; quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần. Ngoài ra trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện nộp thủ tục thay đổi địa chỉ thì cần thêm Giấy ủy quyền và bản sao CMND/CCCD của người được ủy quyền. Bạn có thể tải miễn phí mẫu bộ hồ sơ tại đây.

Thay đổi địa chỉ công ty khác quận cần thực hiện những thủ tục gì?

Khi doanh nghiệp muốn chuyển địa chỉ công ty tới quận mới cần thực hiện 3 bước sau:

Bước 1: Thực hiện thủ tục chốt thuế , chuyển quận với cơ quan quản lý thuế cũ.

Bước 2: Làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh.

Bước 3: Làm thủ tục với cơ quan thuế về việc thay đổi trụ sở khác quận về các vấn đề liên quan đến sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng, khắc lại con dấu mới.

Có bắt buộc phải làm thủ tục thay đổi địa chỉ công ty không?

Bắt buộc. Khi doanh nghiệp chuyển địa chỉ trụ sở công ty tới một nơi khác trong cùng quận, hoặc khác quận, tỉnh thành phố thì người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải làm thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở trong vòng 10 ngày kể từ ngày thay đổi. Trường hợp quá hạn doanh nghiệp sẽ bị xử phạt hành chính từ 500.000 đồng đến 5.000.000 đồng theo quy định của pháp luật.

Trên đây là bài viết tư vấn về cập nhật địa chỉ công ty do thay đổi địa giới hành chính ở thuận thành bắc ninh của Luật Trần và Liên Danh. Nếu có thắc mắc hãy liên hệ với Công ty luật để được tư vấn miễn phí.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139