Thông tư 105/2020/TT-BTC Hướng dẫn về đăng ký thuế

cropped Logo Trần và Liên Danh update màu Logo màu đỏ treeb nền trắng chữ đỏ 240 x 165

Thông tư 105/2020/TT-BTC Hướng dẫn về đăng ký thuế. Thêm trường hợp công khai thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế:

Ngày 03/12/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế.

Theo đó, bên cạnh việc công khai thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế khi người nộp thuế ngừng hoạt động, đã hoặc chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; Người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký;…. thì Bộ Tài chính mới bổ sung thêm trường hợp công khai đó là khi: Người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh; Người nộp thuế có vi phạm pháp luật về đăng ký thuế.

Tải về tại đây!

[embeddoc url=”https://luatsutran.vn/wp-content/uploads/2021/05/thong-tu-105-2020-tt-btc-huong-dan-ve-dang-ky-thue.pdf”]

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139