Thủ tục thông báo tài khoản ngân hàng tại Hà Nội

dang ky tknh voi so khdt

Thủ tục thông báo tài khoản ngân hàng tại Hà Nội như thế nào?

Theo quy định mới nhất, doanh nghiệp không cần thực hiện thủ tục thông báo tài khoản ngân hàng tại Hà Nội với Sở kể hoạch đầu tư Hà Nội  và cơ quan thuế.

Trước đây, theo quy định cũ DN có trách nhiệm thông báo số TKNH với cơ quan thuế trong thời hạn 10 ngày (do thông tin tài khoản ngân hàng là một trong các thông tin đăng ký thuế). Việc thông báo số tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế thực hiện qua cơ quan đăng ký kinh doanh là Phòng ĐKKD – Sở KHĐT tỉnh; thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Tuy nhiên, theo quy định mới doanh nghiệp sẽ không cần thông báo số tài khoản ngân hàng nữa.
dang ky tknh voi so khdt

Bắt đầu từ ngày 01/05/2021, Doanh nghiệp không cần phải đăng ký tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư khi thay đổi (Thêm mới hoặc đóng) TKNH

Đây là 1 trong những điểm mới đáng chú ý của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 01/5/2021 và thay thế Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015, Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019.)

Bỏ trường thông tin về tài khoản ngân hàng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Doanh nghiệp không phải kê khai mục này khi đăng ký thành lập và không phải thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh khi có thay đổi thông tin về tài khoản ngân hàng
Trước đây:
– Theo quy định: tại Điều 9 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định về thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế như sau:
Người nộp thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh, khi có thay đổi, bổ sung số tài khoản tại các ngân hàng thương mại; tổ chức tín dụng thì phải thông báo cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi tại Tờ khai điều chỉnh; bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này.”
=> Tại thời điểm từ ngày 20/12/2013 đến ngày 14/01/2016, doanh nghiệp sẽ thực hiện theo quy định tại Thông tư 156/2013/TT-BTC: Khi có thay đổi, bổ sung tài khoản ngân hàng phải thông báo cho cơ quan thuế theo mẫu 08/MST
– Nhưng bắt đầu từ ngày 15/01/2016, kể từ khi Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực thì: Cơ quan thuế ngừng tiếp nhận mẫu 08/MST => Tức là bắt đầu từ thời điểm này, Doanh nghiệp không phải đăng ký TKNH với cơ quan thuế nữa
=> Việc thông báo số tài khoản ngân hàng được thực hiện qua cơ quan đăng ký kinh doanh là Phòng ĐKKD – Sở KHĐT tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.
– Trước ngày 01/05/2021, Tại Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT về việc sửa đổi; bổ sung một số điều của Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp thì:
Thông tin “số tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp” vẫn nằm trong các trường thông tin đăng ký thuế. Mặt khác, tại thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của thông tư này cũng có thông tin số tài khoản ngân hàng để thông báo thay đổi.
Do đó, trước ngày 01/05/2021 thì doanh nghiệp phải thông báo số tài khoản ngân hàng bằng phụ lục II-1 của Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT
– Từ ngày 01/05/2021 thông tư 01/2021/TT-BKHĐT có hiệu lực hướng dẫn nghị định 01/2021/NĐ-CP; về biểu mẫu đãng ký doanh nghiệp cụ thể:
+ Bỏ thông tin tài khoản ngân hàng trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. Tại phần thông tin đăng ký thuế không còn thông tin số tài khoản ngân hàng.
=>Do vậy, “số tài khoản ngân hàng” không phải là “thông tin đăng ký thuế“
+ Bỏ thông tin tài khoản ngân hàng trong thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
=> Nên Tài khoản ngân hàng không còn là nội dung phải thông báo khi có thay đổi

Trên đây là bài viết về việc Không phải đăng ký tài khoản ngân hàng với SKHDT. Nếu có vấn đề cần tư vấn những dịch vụ pháp luật liên quan. Vui lòng liên hệ với Công ty Luật Trần và Liên danh để được tư vấn hỗ trợ.

Lưu ý: Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Nội dung trong bài viết có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn xem bài viết. Để có được thông tin đầy đủ và chính xác vui lòng gọi hotline để được tư vấn.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139