luật nhà ở 2014

Luật nhà ở 2014 mới

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 65/2014/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014  ... Xem chi tiết »
nghị định về đăng ký doanh nghiệp

Nghị định về đăng ký doanh nghiệp mới nhất

CHÍNH PHỦ _________ Số: 01/2021/NĐ-CP   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ________________________ Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2021 NGHỊ... Xem chi tiết »
Ad Widget
luật bảo hiểm mới

Luật bảo hiểm mới

LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật bảo hiểm xã hội. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG... Xem chi tiết »
Luật bảo hiểm xã hội

Luật bảo hiểm xã hội mới

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 58/2014/QH13 Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014 LUẬT... Xem chi tiết »
luật công ty

Luật công ty

Luật doanh nghiệp 2020 mới nhất, luật công ty mới đã có nhiều quy định liên quan đến Luật công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên mới nhất. Cùng tìm hiểu trong... Xem chi tiết »
luật doanh nghiệp mới nhất

Luật doanh nghiệp mới nhất

Luật doanh nghiệp 2020 – luật doanh nghiệp mới nhất quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của... Xem chi tiết »
hệ thống ngành kinh tế việt nam

Hệ thống ngành kinh tế việt nam

Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam được quy định tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTg, quy định chi tiết Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam gồm danh mục (Phụ lục I đính... Xem chi tiết »
nghị định số 092018NĐ-CP

Nghị định số 09/2018/NĐ-CP

  CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 09/2018/NĐ-CP                  ... Xem chi tiết »
luật đầu tư công 2019

Luật đầu tư công 2019

Luật đầu tư công 2019 quy định việc quản lý nhà nước về đầu tư công; quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của... Xem chi tiết »
Hotline: 0969 078 234
Tư Vấn Online
Gọi: 0969 078 234