luật nhà ở 2014

Luật nhà ở 2014 mới

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 65/2014/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014  ... Xem chi tiết »
nghị định về đăng ký doanh nghiệp

Nghị định về đăng ký doanh nghiệp mới nhất

CHÍNH PHỦ _________ Số: 01/2021/NĐ-CP   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ________________________ Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2021 NGHỊ... Xem chi tiết »
luật bảo hiểm mới

Luật bảo hiểm mới

LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật bảo hiểm xã hội. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG... Xem chi tiết »
nghị định 139

Nghị định 139

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 139/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2016 NGHỊ ĐỊNH... Xem chi tiết »
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ

Nghị định 24

Nghị định 24/2022/NĐ-CP: điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ VÀ... Xem chi tiết »
luat dau thau moi nhat

Luật đấu thầu mới nhất

Luật Đấu thầu 2013 hiện là luật đấu thầu mới nhất, đang có hiệu lực thi hành tại Việt Nam. Luật đấu thầu mới nhất 2023 quy định, điều chỉnh về hoạt... Xem chi tiết »
nghị định 98 quản lý trang thiết bị y tế

Nghị định 98 quản lý trang thiết bị y tế

VỀ QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ... Xem chi tiết »
Luật bảo hiểm xã hội

Luật bảo hiểm xã hội mới

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 58/2014/QH13 Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014 LUẬT... Xem chi tiết »
luật công ty

Luật công ty

Luật doanh nghiệp 2020 mới nhất, luật công ty mới đã có nhiều quy định liên quan đến Luật công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên mới nhất. Cùng tìm hiểu trong... Xem chi tiết »
luật doanh nghiệp mới nhất

Luật doanh nghiệp mới nhất

Luật doanh nghiệp 2020 – luật doanh nghiệp mới nhất quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của... Xem chi tiết »
hệ thống ngành kinh tế việt nam

Hệ thống ngành kinh tế việt nam

Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam được quy định tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTg, quy định chi tiết Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam gồm danh mục (Phụ lục I đính... Xem chi tiết »
luật bưu chính

Luật bưu chính

Nghị định 25/2022/NĐ-CP: quy định thi hành Luật Bưu chính SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 47/2011/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 6 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI... Xem chi tiết »
nghị định số 092018NĐ-CP

Nghị định số 09/2018/NĐ-CP

  CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 09/2018/NĐ-CP                  ... Xem chi tiết »
luật xử lý vi phạm hành chính 2017

Luật xử lý vi phạm hành chính 2017

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 09/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2017... Xem chi tiết »
luật đầu tư công 2019

Luật đầu tư công 2019

Luật đầu tư công 2019 quy định việc quản lý nhà nước về đầu tư công; quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của... Xem chi tiết »
luật tạm trú tạm vắng

Luật tạm trú tạm vắng

Luật cư trú (luật tạm trú tạm vắng) quy định về việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân Việt Nam trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội... Xem chi tiết »
luật sở hữu trí tuệ 2019

Luật sở hữu trí tuệ 2019

Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 là Luật sở hữu trí tuệ mới nhất. Luật sở hữu trí tuệ 2005 đã trải qua 02 lần sửa đổi bổ sung vào năm... Xem chi tiết »
luật đấu thầu năm 2013

Luật đấu thầu năm 2013

Luật đấu thầu năm 2013 quy định quản lý nhà nước về đấu thầu; trách nhiệm của các bên có liên quan và các hoạt động đấu thầu. QUỐC HỘI ——- CỘNG... Xem chi tiết »
Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139