điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư là nội dung cơ bản trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Do vậy, khi nhà đầu tư muốn thay đổi thời... Xem chi tiết »
thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục điểu chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là các bước nhà đầu tư cần thực hiện thông báo, đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh với cơ... Xem chi tiết »
điều chỉnh dự án đầu tư

Điều chỉnh dự án đầu tư

Điều chỉnh dự án đầu tư là thủ tục bắt buộc nhà đầu tư phải thực hiện để ghi nhận những nội dung thay đổi, bổ sung của dự án vào trong... Xem chi tiết »
điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư là thủ tục thực hiện tại cơ quan đăng ký đầu tư để ghi nhận các nội dung thay đổi của dự án, thay đổi... Xem chi tiết »
thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư

Thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư

Đối với các dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, khi điều chỉnh dự án đầu tư, nhà đầu tư không chỉ điều chỉnh nội dung trên... Xem chi tiết »
thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bị mất, hư hỏng, rách nát được quyền xin cấp lại, Cơ quan đăng ký đầu tư xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng... Xem chi tiết »
thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư

Thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư

Vì nhiều lý do khác nhau mà khi tiến hành dự án đầu tư (thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư), nhà đầu tư có sự thay đổi về... Xem chi tiết »
điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tăng vốn

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tăng vốn

Vốn đầu tư của dự án là vốn góp của nhà đầu tư và vốn do nhà đầu tư huy động để thực hiện dự án đầu tư được ghi tại văn... Xem chi tiết »
điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Giấy chứng nhận đầu tư là văn bản pháp lý do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho Nhà đầu tư nước ngoài. Trong đó ghi nhận... Xem chi tiết »
Thay đổi giấy phép đầu tư

Thay đổi giấy phép đầu tư

Khái niệm điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư Căn cứ theo quy định tại khoản 11 Điều 3 Luật đầu tư 2020 thì: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (hay... Xem chi tiết »
Thủ tục tăng vốn đầu tư

Thủ tục tăng vốn đầu tư

Vốn điều lệ được hiểu là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu công ty/thành viên/cổ đông trong công ty góp, cam kết góp. Theo luật doanh nghiệp năm 2020,... Xem chi tiết »
Điều chỉnh chủ trương đầu tư

Điều chỉnh chủ trương đầu tư

Ngày 7/9, Văn phòng Chính phủ đã có các văn bản số 6243/VPCP-CN và 6244/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về việc điều chỉnh... Xem chi tiết »
Thay đổi người đại diện nhà đầu tư nước ngoài

Thay đổi người đại diện nhà đầu tư nước ngoài

Với xu thế mở rộng hợp tác trên thế giới, Việt Nam đang trở điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư nước ngoài. Chính vì thế đã có nhiều công... Xem chi tiết »
Hạn nộp tờ khai quý 4/2022

Gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

Đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì thời hạn dự án đều được... Xem chi tiết »
Điều chỉnh giấy phép đầu tư

Điều chỉnh giấy phép đầu tư

Điều chỉnh giấy phép đầu tư là thủ tục hành chính phải thực hiện tại cơ quan đăng ký đầu tư để ghi nhận các nội dung thay đổi của dự án,... Xem chi tiết »
Giãn tiến độ đầu tư

Giãn tiến độ đầu tư

Giãn tiến độ đầu tư là việc nhà đầu tư kéo dài thời hạn thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật từ sau khi dự án được... Xem chi tiết »
bổ sung ngành nghề trong giấy chứng nhận đầu tư

Bổ sung ngành nghề trong giấy chứng nhận đầu tư

Việc bổ sung ngành nghề trong giấy chứng nhận đầu tư được xem là Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là thủ tục hành chính phải thực hiện tại cơ quan... Xem chi tiết »
thủ tục điều chỉnh nội dung dự án đầu tư

Thủ tục điều chỉnh nội dung dự án đầu tư

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là thủ tục hành chính phải thực hiện tại cơ quan đăng ký đầu tư để ghi nhận các nội dung thay đổi của dự... Xem chi tiết »
Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139