Thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh qua mạng

thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh qua mạng

Hướng dẫn các bước làm thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh qua mạng mới nhất của Luật Trần và Liên Danh giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí. Sau khi thành lập địa điểm kinh doanh công ty đi vào hoạt động nhưng do một số nguyên do khác nhau nên doanh nghiệp tiến hành các thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh để tránh các vướng mắc phát sinh tiền thuế môn bài và các pháp lý về sau.

Những điều cần biết về địa điểm kinh doanh

Căn cứ Khoản 3 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020, địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp hoặc chi nhánh thành lập để tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.

Địa điểm kinh doanh có những đặc trưng sau:

Là đơn vị phụ thuộc của công ty hoặc chi nhánh nên địa điểm kinh doanh có hình thức hạch toán phụ thuộc và không có hóa đơn;

Địa điểm kinh doanh không được giao kết hợp đồng;

Địa điểm kinh doanh có thể có địa chỉ trùng hoặc khác nơi đặt trụ sở công ty hoặc chi nhánh;

Địa điểm kinh doanh chỉ được chọn đăng ký một hoặc một số ngành, nghề trong danh mục ngành, nghề mà công ty đã đăng ký (Ví dụ: đăng ký ngành, nghề thuộc nhóm nhà hàng – ăn uống; đăng ký ngành, nghề kinh doanh thời trang…);

Những loại thuế địa điểm kinh doanh phải đóng: Thuế môn bài.

Do được lập để giúp công ty/chi nhánh mở rộng và tập trung vào một hoạt động kinh doanh cụ thể, do vậy, nếu việc kinh doanh không hiệu quả hoặc không còn cần thiết thì công ty hoặc chi nhánh có quyền làm thủ tục chấm dứt hoạt động đối với địa điểm kinh doanh.

Chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

Khi giải thể địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và chuyển tình trạng pháp lý của địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng chấm dứt hoạt động; đồng thời ra Thông báo về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh.

Địa điểm kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh trong trường hợp địa điểm kinh doanh ngừng hoạt động 01 (một) năm mà không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế.

Trong trường hợp này, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm và yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến trụ sở của Phòng để giải trình.

Sau 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn hẹn trong thông báo mà người được yêu cầu không đến giải trình thì Phòng Đăng ký kinh doanh ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.

Điều kiện chấm dứt địa điểm kinh doanh

Theo quy định tại Điều 213 Luật Doanh nghiệp năm 2020, điều kiện để giải thể địa điểm kinh doanh công ty như sau:

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh bị chấm dứt hoạt động liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Để tiến hành giải thể địa điểm kinh doanh công ty cùng tỉnh hoặc khác tỉnh công ty mẹ, thủ tục giải thể địa điểm kinh doanh công ty cổ phần, giải thể địa điểm kinh doanh công ty TNHH một thành viên (MTV), thủ tục giải thể địa điểm kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên (HTV), giải thể địa điểm kinh doanh công ty hợp doanh, giải thể địa điểm kinh doanh doanh nghiệp tư nhân một cách chính xác nhất. Mời Quý doanh nghiệp tham khảo quy trình và các bước thực hiện như sau.

Thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh

Hồ sơ chấm dứt địa điểm kinh doanh gồm có, hồ sơ giải thể địa điểm kinh doanh gồm những gì:

Thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh. 

Trong thông báo phải ghi rõ thông tin của công ty mẹ, địa điểm kinh doanh và chi nhánh chủ quản (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh). Thông báo phải do người đại diện theo pháp luật/ người đứng đầu chi nhánh ký, đóng dấu.  

Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân của người tiến hành thủ tục tại cơ quan đăng ký kinh doanh (CMND/CCCD/hộ chiếu).

Giấy ủy quyền cho người khác thực hiện việc nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh (trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện.

Trình tự nộp hồ sơ, hồ sơ giải thể địa điểm kinh doanh gồm những gì:

Hiện nay, khi tiến hành thủ tục giải thể địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp có thể chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng ĐKKD hoặc nộp hồ sơ online.

Tại nhiều tỉnh thành khác, việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục, hồ sơ trực tuyến được xem là giải pháp hữu hiệu giúp giảm bớt gánh nặng về thủ tục hành chính cho cả cán bộ và doanh nghiệp.

Đặc biệt, đối với trường hợp giải thể địa điểm kinh doanh không cùng tỉnh, thành phố với trụ sở chính, thì hình thức nộp hồ sơ qua mạng là sự lựa chọn tối ưu nhất, giúp tiết kiệm rất nhiều công sức, kinh phí đi lại cho doanh nghiệp so với hình thức nộp truyền thống.

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể địa điểm kinh doanh qua mạng như sau:

Nộp hồ sơ trực tuyến theo địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/;

Thời hạn giải quyết: 3-5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, phòng ĐKKD ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh;

Khi nhận được thông báo hồ sơ hợp lệ thì mang hồ sơ bản giấy đến bộ phận một cửa phòng ĐKKD và nhận kết quả.

Trình tự thực hiện thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh qua mạng

Nộp hồ sơ thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh qua mạng

Doanh nghiệp nộp hồ sơ bằng một trong hai phương thức:

– Nộp tại Bộ phận một cửa của Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT (Phòng ĐKKD) tỉnh/ thành phố nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính hoặc Phòng đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh đặt trụ sở nếu địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh;

– Nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng điện tử tại Cổng Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia theo địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn); và nộp phí, lệ phí (nếu có) và nhận giấy biên nhận giải quyết hồ sơ.

Thời hạn giải quyết thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh qua mạng

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng ĐKKD hoàn tất kết quả giải quyết và chuyển cho Bộ phận một cửa phòng ĐKKD để trả kết quả.

Nhận kết quả

Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa phòng ĐKKD và phải mang các giấy tờ sau:

– Giấy biên nhận giải quyết hồ sơ.

– Trường hợp không phải Chủ sở hữu hoặc NĐDTPL của doanh nghiệp trực tiếp đến nhận kết quả thì người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân sau đây:

+ Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

+ Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

Kèm theo văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh qua mạng
thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh qua mạng

Thành phần hồ sơ thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh qua mạng

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh;

Đối với các doanh nghiệp đang hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương chưa thực hiện bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp để được cấp đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấp phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp phải nộp kèm theo Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động của địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư.

LƯU Ý: Kê khai thông tin về doanh nghiệp theo Giấy đề nghị Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư.

Trường hợp không phải Chủ sở hữu hoặc NĐDTPL của doanh nghiệp trực tiếp đến nộp hồ sơ thì người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân:

– Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

– Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.),

kèm theo văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

Dịch vụ thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh qua mạng của Luật Trần và Liên Danh

Khi sử dụng dịch vụ giải thể địa điểm kinh doanh tại Luật Trần và Liên Danh, quý doanh nghiệp sẽ tối ưu chi phí và tiết kiệm tối đa thời gian đối với các yêu cầu thủ tục pháp lý phức tạp của cơ quan thuế và Phòng đăng ký kinh doanh – Sở KH và ĐT, cụ thể Luật Trần và Liên Danh sẽ thay quý doanh nghiệp hoàn thành các công việc dưới đây:

Tư vấn miễn phí các quy định pháp lý trước khi thực hiện thủ tục giải thể địa điểm kinh doanh

Soạn thông báo chấm dứt địa điểm kinh doanh và tất cả giấy tờ liên quan đến việc giải thể;

Thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động ddkd và các nghĩa vụ thuế khác tại cơ quan thuế;

Làm thủ tục thông báo công bố giải thể địa điểm kinh doanh doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia;

Đại diện công ty nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Sở KH&ĐT;

Bàn giao kết quả giải thể địa điểm kinh doanh tận nơi cho khách hàng.

Lưu ý: Tùy vào từng cơ quan thuế và tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của DDKD mà thời gian có kết quả hoàn thành nghĩa vụ thuế dao động từ 15-25 ngày.

Chi phí thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh qua mạng của Luật Trần và Liên Danh

Nội dung dịch vụ

Phí giải thể

Thời gian ngày làm việc

Giải thể địa điểm kinh doanh cùng tỉnh thành công ty mẹ

1.000.000đ

05-07 ngày

Giải thể địa điểm kinh doanh khác tỉnh thành công ty mẹ

1.800.000đ

– Sở KH&ĐT: 05-07 ngày
– Cơ quan thuế: 07-10 ngày

Lưu ý: Phí trên chưa bao gồm thuế VAT và các khoản nợ thuế, phạt vi phạm hành chính của ĐĐKD (nếu có)

Ngoàị dịch vụ giải thể địa điểm kinh doanh, Luật Trần và Liên Danh còn cung cấp các dịch vụ giải thể công ty trọn gói , thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, kho chứa hàng (thay đổi tên công ty, (thay đổi trụ sở công ty, bổ sung thay đổi ngành nghề, tăng giảm vốn điều lệ, thay đổi thành viên công ty, chuyển đổi loại hình kinh doanh,…), thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài, dịch vụ kế toán, thay đổi giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, dịch vụ đăng ký chữ ký số giá rẻ, hóa đơn điện tử, đăng ký nhãn hiệu, …

Trên đây là bài viết tư vấn về thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh qua mạng của Luật Trần và Liên Danh. Nếu có thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi theo số Hotline: 0969 078 234 để được tư vấn miễn phí.­­

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 0969 078 234
Tư Vấn Online
Gọi: 0969 078 234