Thay đổi địa điểm kinh doanh nhanh

thay đổi địa điểm kinh doanh

Thay đổi đăng ký kinh doanh của địa điểm kinh doanh là thủ tục hành chính mà doanh nghiệp phải thực hiện tại cơ quan đăng ký kinh doanh khi địa điểm kinh doanh có những thay đổi thông tin so với Giấy chứng nhận đăng ký lập địa điểm kinh doanh.

Địa điểm kinh doanh là gì?

Địa điểm kinh doanh là nơi tiến hành các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính lúc đăng ký địa điểm kinh doanh. Được đặt tại tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh.

Hiểu đơn giản, địa điểm kinh doanh là nơi thực hiện các giao dịch mua bán tại nhiều tỉnh, thành khác nhau nhằm: Giảm chi phí vận chuyển, tăng doanh thu hay tạo điều kiện thuận lợi trong việc chăm sóc khách hàng…

Tuy nhiên, địa điểm kinh doanh không có con dấu, không có tư cách pháp nhân của công ty và không có chức năng đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.

Mục đích thành lập địa điểm kinh doanh?

Là một trong số những loại hình kinh doanh ngoài trụ sở chính, doanh nghiệp nên thành lập địa điểm kinh doanh trong những trường hợp:

+ Công ty muốn mở rộng địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính nhưng trong cùng tỉnh/thành phố hoặc khác tỉnh/thành phố;

+ Muốn thành lập một đơn vị kinh doanh với thủ tục đơn giản, hồ sơ không phức tạp và thời gian nhanh chóng

+ Những doanh nghiệp muốn mở rộng phạm vị kinh doanh của mình nhưng không muốn phát sinh các thủ tục kê khai thuế phức tạp như chi nhánh nhưng lại có thể phát sinh được hoạt động kinh doanh (khác với văn phòng đại diện công ty chỉ là nơi giao dịch, chào hàng) thì nên lựa chọn hình thức thành lập địa điểm kinh doanh.

Theo thuật ngữ pháp lý, địa điểm kinh doanh có tên gọi tiếng Anh là “Business location”. Cũng có trường hợp địa điểm kinh doanh được biết đến với tên gọi khác là “Place of business”. Dù là tên gọi nào thì nó vẫn giữ nguyên ý nghĩa là nơi kinh doanh, khác với “representative office” là văn phòng đại diện.

Chi nhánh là gì?

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp và có nhiệm vụ thực hiện một phần hoặc toàn bộ chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Quyền của chi nhánh

Thuê trụ sở, thuê, mua các phương tiện, vật dụng cần thiết cho hoạt động của Chi nhánh.

Tuyển dụng lao động là người Việt Nam, người nước ngoài để làm việc tại Chi nhánh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Giao kết hợp đồng tại Việt Nam phù hợp với nội dung hoạt động được quy định trong giấy phép thành lập Chi nhánh và theo quy định của Luật này.

Mở tài khoản bằng đồng Việt Nam, bằng ngoại tệ tại ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam.

Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Có con dấu mang tên Chi nhánh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thực hiện các hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động thương mại khác phù hợp với giấy phép thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Nghĩa vụ của Chi nhánh

Thực hiện chế độ kế toán theo quy định của pháp luật Việt Nam; trường hợp cần áp dụng chế độ kế toán thông dụng khác thì phải được Bộ Tài chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chấp thuận.

Báo cáo hoạt động của Chi nhánh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điểm khác nhau cơ bản của Chi Nhánh Hạch Toán Độc Lập và Chi Nhánh Hạch Toán Phụ Thuộc:

Về thuế thu nhập doanh nghiệp

Hạch Toán Phụ Thuộc: chuyển số liệu, chứng từ doanh thu, chi phí về công ty. Công ty kết hợp số liệu của các chi nhánh khác cùng công ty và hoạt động của công ty để hạch toán và thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hạch Toán Độc Lập: xác định chi phí tính thuế và thu nhập tính thuế, chịu trách nhiệm kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp không kể liên quan gì đến hiệu quả kinh doanh của công ty cũng như các chi nhánh khác trong củng công ty.

Về kế toán

Hạch Toán Phụ Thuộc: số liệu trong sổ sách là một phần của sổ sách của công ty. Đơn vị kế toán của công ty bao gồm bộ phận kế toán các chi nhánh.

Hạch Toán Độc Lập: hạch toán đầy đủ sổ sách, báo cáo tài chính… Phòng kế toán hay bộ phận kế toán ở chi nhánh hạch toán độc lập là một đơn vị kế toán theo Luật kế toán.

Điểm giống nhau của Chi Nhánh Hạch Toán Độc Lập Và Chi Nhánh Hạch Toán Phụ Thuộc:

Do công ty mẹ tổ chức bộ máy nhân sự.

Vốn kinh doanh của công ty, hiệu quả sản xuất kinh doanh của chi nhánh là của công ty sau khi nộp thuế.

Hoạt động theo chủ trương, hoặc theo ủy quyền của công ty.

Kê khai thuế GTGT độc lập với công ty.

Thành lập địa điểm kinh doanh:

Khác với chi nhánh, thành lập địa điểm kinh doanh chỉ cần gửi thông báo nơi đặt địa điểm kinh doanh đến phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh và phải tuân thủ quy định về địa điểm kinh doanh trong thời hạn mười ngày làm việc kể từ ngày quyết định thành lập. Nội dung thông báo gồm:

– Mã số doanh nghiệp;

– Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh);

– Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh;

– Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh;

– Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu địa điểm kinh doanh;

– Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Cách đặt tên địa điểm kinh doanh:

– Tên địa điểm kinh doanh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái Tiếng Việt, có thể kèm theo các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu, phát âm được.

– Tên địa điểm kinh doanh phải mang tên doanh nghiệp đồng thời kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với đăng ký thành lập chi nhánh.

– Đối với những doanh nghiệp nhà nước khi chuyển thành đơn vị hạch toán phụ thuộc do yêu cầu tổ chức lại thì được phép giữ nguyên tên doanh nghiệp nhà nước trước khi tổ chức lại.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và thụ lý giải quyết: Doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận một cửa của Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh/thành phố nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Thời hạn hoàn thành thủ tục cấp Giấy chứng nhận thành lập địa điểm kinh doanh

03 – 05 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh.

Các trường hợp cần phải thực hiện thay đổi đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

Doanh nghiệp được quyền lập nhiều địa điểm kinh doanh khác với trụ sở chính hoặc chi nhánh để buôn bán, sản xuất phục vụ cho quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. Khi đăng ký lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.

Khi phát sinh các thay đổi trên nội dung giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh thì doanh nghiệp phải thực hiện thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh, bao gồm:

Thay đổi thông tin về tên doanh nghiệp chủ quản;

Thay đổi thông tin về địa chỉ của doanh nghiệp chủ quản;

Tên địa điểm kinh doanh bằng tiếng việt, tiếng nước ngoài và viết tắt;

Địa chỉ của địa điểm kinh doanh, bao gồm cả số điện thoại, fax, email và website;

Thay đổi về người đứng đầu địa điểm kinh doanh, cập nhật hoặc những thông tin thay đổi về người đứng đầu địa điểm kinh doanh như (chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu);

Cập nhật lại địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ liên lạc của người đứng đầu địa điểm kinh doanh;

Thay đổi tên, địa chỉ trụ sở của chi nhánh chủ quản nếu địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.

Khi công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi thành công ty cổ phần và ngược lại, doanh nghiệp tư nhân chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần thì các địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động (thay đổi doanh nghiệp chủ quản).

thay đổi địa điểm kinh doanh nhanh
thay đổi địa điểm kinh doanh nhanh

Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của địa điểm kinh doanh

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh;

Thông báo cập nhật thông tin đăng ký địa điểm kinh doanh, (nếu có cập nhật thông tin không thuộc trường hợp phải đăng ký thay đổi);

Giấy chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ hộ chiếu của người đứng đầu địa điểm kinh doanh, nếu có thay đổi người đứng đầu địa điểm kinh doanh;

Giấy ủy quyền cho cá nhân thực hiện đăng ký thay đổi, nếu sử dụng dịch vụ thay đổi đăng ký của Luật Luật Trần và Liên Danh;

Nơi nộp hồ sơ thay đổi đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh

Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt địa điểm kinh doanh. Trường hợp chuyển địa chỉ đặt địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư nơi chuyển địa điểm đến.

Các bước thay đổi đăng ký nội dung địa điểm kinh doanh của Luật Trần và Liên Danh

Bước 1: Tư vấn cho khách hàng và soạn thảo hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký của địa điểm kinh doanh

Khi phát sinh các thay đổi dẫn tới phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký địa điểm kinh doanh, đội ngũ Luật sư của Luật Trần và Liên Danh sẽ tư vấn cụ thể các quy định pháp luật về nội dung thay đổi, giúp khách hàng nắm rõ quy định về hoạt động của địa điểm kinh doanh

Tiếp đó, khách hàng cung cấp thông tin và chúng tôi hỗ trợ khách hàng soạn thảo hồ sơ, chuyển cho khách hàng ký. Khách hàng chuyển lại hồ sơ cho Luật Trần và Liên Danh để Luật Trần và Liên Danh tiến hành thủ tục nộp hồ sơ cho quý khách.

Bước 2: Luật Trần và Liên Danh sẽ đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư. Sau khi có kết quả, gửi kết quả cho khách hàng.

Khi nộp hồ sơ dù là trực tiếp hay nộp qua mạng, đều sẽ được nhận biên nhận hẹn ngày trả kết quả. Trong thời gian từ 4 – 6 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh mới cho doanh nghiệp, nếu thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh thì sẽ nhận giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Một số câu hỏi liên quan

Không đăng ký thay đổi nội dung đăng ký địa điểm kinh doanh có bị phạt không?

Một số mức phạt cơ bản khi không đăng ký thay đổi hoặc đăng ký thay đổi nhưng quá thời hạn như sau:

Phạt tiền từ 1 triệu – 5 triệu nếu quá thời hạn quy định từ 01 – 30 ngày;

Phạt tiền từ 5 triệu – 10 triệu nếu quá thời hạn quy định từ 31 – 90 ngày;

Phạt tiền từ 10 triệu – 15 triệu nếu quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên;

Doanh nghiệp chủ quản đổi tên, địa điểm kinh doanh có phải thực hiện thủ tục thay đổi theo hay không

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh ghi nhận thông tin của doanh nghiệp chủ quản và chi nhánh chủ quản, khi doanh nghiệp chủ quản có thay đổi thông tin như tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở hay chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh cũng đăng ký cập nhật lại thông tin đăng ký trên giấy chứng nhận cho đúng với thông tin của doanh nghiệp/chi nhánh chủ quản.

Có phải làm thủ tục chốt thuế chuyển quận khi chuyển địa chỉ đặt địa điểm kinh doanh không?

Theo quy định của Nghị định 01/2021 quy định: “Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ đặt chi nhánh, văn phòng đại diện dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục về thuế với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.”

Như vậy, chỉ chi nhánh và văn phòng đại điện khi thay đổi địa chỉ đặt chi nhánh và văn phòng đại diện phải thực hiện các thủ tục về thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm, còn chuyển địa chỉ đặt địa điểm kinh doanh thì không cần.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của công ty Luật Trần và Liên Danh về thay đổi địa điểm kinh doanh. Nếu bạn đọc còn vướng mắc về nội dung tư vấn trên của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ Hotline để được tư vấn nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139