Thủ tục đóng cửa địa điểm kinh doanh

thủ tục đóng cửa địa điểm kinh doanh

Trong quá trình hoạt động, vì nhiều lý do chủ quan hoặc khách quan khác nhau dẫn đến việc các doanh nghiệp muốn chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh của mình (hay còn gọi là đóng cửa địa điểm kinh doanh). Cùng tìm hiểu về thủ tục đóng cửa địa điểm kinh doanh ngay trong bài viết dưới đây nhé.

Địa điểm kinh doanh là gì?

Khoản 3 Điều 44 Luật doanh nghiệp 2020 quy định: Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.

Hiểu đơn giản, địa điểm kinh doanh là nơi thực hiện các giao dịch mua bán tại nhiều tỉnh, thành khác nhau nhằm: Giảm chi phí vận chuyển, tăng doanh thu hay tạo điều kiện thuận lợi trong việc chăm sóc khách hàng…

Địa điểm kinh doanh không có con dấu, không có tư cách pháp nhân của công ty và không có chức năng đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.

Giải thể địa điểm kinh doanh là việc doanh nghiệp tiến hành chấm dứt hoạt động đối với địa điểm kinh doanh đã đăng ký.

Điều kiện để thực hiện thủ tục đóng địa điểm kinh doanh  

– Đóng địa điểm kinh doanh phải có quuyết định của doanh nghiệp và phải thực hiện thủ tục thông báo đóng địa điểm kinh doanh theo quy định;

– Phải có đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật;

– Doanh nghiệp phải chất dứt hoạt động địa điểm kinh doanh tại địa chỉ đó sau khi thông báo đóng địa điểm kinh doanh;

– Địa điểm kinh doanh đã hoàn thành nghĩa vụ về thuế.

Trước khi thực hiện thủ tục đóng địa điểm kinh doanh có phải làm việc cơ quan thuế không?

Địa điểm kinh doanh là đối tượng nộp thuế môn bài nên về nguyên tắc trước khi thực hiện đóng địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp cần kiểm tra lại xem đã hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế môn bài và kê khai thuế môn bài đầy đủ hay chưa? Nếu doanh nghiệp chưa đóng thuế thì doanh nghiệp cần thực hiện kê khai và đóng thuế đầy đủ trước khi thực hiện thủ tục đóng địa điểm kinh doanh. 

Thông thường khi thực hiện thủ tục đóng địa điểm kinh doanh hiện nay thì khi nộp hồ sơ thực hiện thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh thì trước tiên doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ lên trên Sở Kế hoạch – Đầu tư trước sau đó Sở Kế hoạch – Đầu tư sẽ thực hiện thông báo tới cơ quan thuế để xác định tình trạng hoàn thành nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.

Nếu Sở Kế hoạch đầu tư không nhận được thông báo gì từ cơ quan thuế thì mới cho đóng địa điểm kinh doanh còn nếu doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế thì phải hoàn thành nghĩa vụ thuế đó rồi mới đóng được địa điểm kinh doanh

Khi thực hiện thủ tục đóng cửa địa điểm kinh doanh hồ sơ cần những gì?

– Thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh theo mẫu. Nội dung thông bấo đóng địa điểm kinh doanh có những nội dung thông tin như sau: Tên doanh  nghiệp; Mã số doanh nghiệp; Địa chỉ doanh nghiệp; Tên địa điểm kinh doanh; Mã số địa điểm kinh doanh; Địa chỉ địa điểm kinh; Lý do đóng địa điểm kinh doanh.

– Văn bản ủy quyền của người có thẩm quyền cho người nhận ủy quyền đi thực hiện hồ sơ; 

– Giấy tờ tùy thân: CMND/ Căn cước công dân, Hộ chiếu của người đi nộp hồ sơ;

Chú ý: Khi thực hiện thủ tục đóng địa điểm kinh doanh có cần biên bản họp hay nghị quyết công ty không? trong trường hợp theo quy định của  Luật Doanh nghiệp hiện nay khi thực hiện thủ tục đóng địa điểm kinh doanh thì không cần phải có biên bản họp hay nghị quyết của công ty nhưng nếu điều lệ công ty có quy định thì doanh nghiệp vẫn cần phải có biên bản họp và nghị quyết cuẩ công ty.

Nộp hồ sơ thủ tục đóng cửa địa điểm kinh doanh như thế nào?

Doanh nghiệp nộp hồ sơ bằng một trong hai phương thức:

– Nộp tại Bộ phận một cửa của Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT (Phòng ĐKKD) tỉnh/ thành phố nơi chi nhánh đặt trụ sở chính;

– Nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng điện tử tại Cổng Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia.

Quy trình thực hiện thủ tục đóng cửa địa điểm kinh doanh

– Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định chấm dứt địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh. 

– Sau khi tiếp nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc địa điểm kinh doanh chấm dứt hoạt động cho Cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của địa điểm kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh.

Đóng nhiều địa điểm kinh doanh khác nhau thì có gộp chung vào một hồ sơ được không?

Trong quá trình hoạt động và mở rộng doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể lập rất nhiều địa điểm kinh doanh tại những địa chỉ khác nhau và khi thực hiện thủ tục mở địa điểm kinh doanh này thì có thể tại cùng một thời điểm hoặc cũng có thể ở các thời điểm khác nhau.

Có nhiều doanh nghiệp hỏi khi thực hiện thủ tục chấm dứt nhiều địa điểm kinh doanh của cùng một công ty thì có thực hiện được đồng thời cùng một lúc được không? và thực hiện tại một cơ quan nhà nước được không?

Câu trả lời là có thể thực hiện trong cùng một khoảng thời gian nhất định khi công ty không có nhu cầu hoạt động nhưng vẫn phải làm hồ sơ thực hiện chấm dứt địa điểm kinh doanh khác nhau vì địa điểm kinh doanh có thể ở nhiều tỉnh thành, địa phương khác nhau nên phải nộp tại các Sở Kế hoạch – Đầu tư khác nhau thậm chí ngay trong cùng một tỉnh thì cũng phải làm ra các hồ sơ khách nhau vì địa chỉ khác nhau và mã số địa điểm kinh doanh khác nhau.

thủ tục đóng cửa địa điểm kinh doanh
thủ tục đóng cửa địa điểm kinh doanh

Những vướng mắc của khách hàng khi thực hiện thủ tục đóng địa điểm kinh doanh

Câu hỏi: Thời gian giải quyết thủ tục đóng địa điểm kinh doanh là bao lâu?

Trả lời: Thời gian giải quyết thủ tục đóng địa điểm kinh doanh được tính từ lúc phòng đăng ký kinh doanh nhận được đầy đủ hồ sơ. Để thực hiện thủ tục đóng địa điểm kinh doanh cần phải có ý kiến của cơ quan thuế về việc hoàn thành nghĩa vụ thuế của địa điểm kinh doanh.

Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ nếu không nhận được ý kiến từ chối của cơ quan thuế, phòng đăng ký kinh doanh sẽ thực hiện chấm dứt hoạt động và ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh. Như vậy sau khi nộp hồ sơ đến phòng đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo đóng đia điểm kinh doanh.

Câu hỏi: Để thực hiện thủ tục đóng địa điểm kinh doanh thì có cần quyết định và biên bản họp của công ty không?

Trả lời: Khi đóng địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp chỉ cần gửi thông báo về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh đến phòng đăng ký kinh doanh nơi địa điểm kinh doanh đặt trụ sở chính nhưng nếu điều lệ công ty có quy định về việc khi mở hoặc đóng địa điểm kinh doanh cần có biên bản họp hay nghị quyết thì vẫn cần phải có biên bản và nghị quyết họp công ty.

Câu hỏi: Có thể thực hiện thủ tục đóng địa điểm kinh doanh khi địa điểm kinh doanh đang tạm ngừng hoạt động được không? 

Trả lời: Khi gặp khó khăn trong quá trình kinh doanh cần thời gian để khắc phục doanh nghiệp sẽ tạm ngừng hoạt động địa điểm kinh doanh trong một thời gian nhất định, khi khó khăn không thể khắc phục thì doanh nghiệp sẽ thực hiện thủ tục đóng địa điểm kinh doanh. Để thực hiện thủ tục đóng địa điểm kinh doanh thì doanh nghiệp phải mở địa điểm kinh doanh sau đó thực hiện thủ tục đóng địa điểm kinh doanh. 

Câu hỏi: Hồ sơ khách hàng cần cung cấp để thực hiện thủ tục đóng địa điểm kinh doanh gồm những gì? 

Trả lời:  Khi thực hiện thủ tục đóng địa điểm kinh doanh cần chuẩn bị các giấy tờ như sau:

+ Giấy chứng nhận đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh

+ Giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền đi nộp hồ sơ nếu người đi nộp là người được người có thẩm quyền ủy quyền

Công việc của Luật Trần và Liên Danh khi thực hiện thủ tục đóng cửa địa điểm kinh doanh

1-Tư vấn giải thể

-Tư vấn pháp luật về giải thể chi nhánh;

-Tư vấn chuẩn bị các hồ sơ để giải thể;

-Tư vấn hoàn thiện sổ sách kế toán;

-Tư hồ sơ khai thuế để giải thể;

-Tư vấn hồ sơ quyết toán thuế để giải thể;

-Tư vấn về hóa đơn khi giải thể;

-Tư vấn thanh lý tài sản trước khi giải thể;

-Tư vấn xử lý nợ phải trả trước khi giải thể.

2-Soạn thảo hồ sơ – Nộp hồ sơ giải thể

-Soạn thảo các hồ sơ, biểu mẫu theo quy định của pháp luật về giải thể;

-Nộp hồ sơ giải thể tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

3-Thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế để xác nhận hoàn tất nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế

-Kiểm tra, soát xét báo cáo quyết toán thuế;

-Tư vấn hoàn thiện sổ sách kế toán, hồ sơ quyết toán thuế;

-Nộp hồ sơ quyết toán thuế với cơ quan thuế;

-Giải trình quyết toán thuế với cơ quan thuế;

-Nhận kết quả khóa mã số thuế, hoàn tất nghĩa vụ thuế của công ty giải thể từ cơ quan thuế.

4-Thực hiện các thủ tục liên quan đến nghĩa vụ lao động, BHXH:

Soạn thảo hồ sơ, nộp hồ sơ, nhận kết quả theo ủy quyền.

5-Thực hiện các thủ tục liên quan đến thuế XNK tại cơ quan hải quan:

Soạn thảo hồ sơ, nộp hồ sơ, nhận kết quả theo ủy quyền.

6-Trả dấu, đăng thông báo giải thể

-Trả dấu và nhận thông báo thu hồi dấu;

-Thực hiện đăng thông báo giải thể công ty.

7-Kiểm tra, theo dõi tiến trình giải thể, kịp thời thông báo cho khách hàng

Bạn chọn dịch vụ thủ tục đóng cửa địa điểm kinh doanh của Luật Trần và Liên Danh vì:

Luật Trần và Liên Danh được thành lập bởi các luật sư, thạc sĩ, chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực pháp lý doanh nghiệp, tư vấn thuế, tư vấn kế toán. Nhân sự của Luật Trần và Liên Danh có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý doanh nghiệp, Giải thể địa điểm kinh doanh, thuế, kế toán.

Luật Trần và Liên Danh là Công ty chuyên cung cấp các dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, dịch vụ kế toán, dịch vụ kế toán trưởng,  dịch vụ thủ tục thuế, dịch vụ Giải thể địa điểm kinh doanh chuyên nghiệp tại Việt Nam. Cho đến nay đã có hàng ngàn doanh nghiệp đã sử dụng dịch vụ của Luật Trần và Liên Danh.

Bạn cần một công ty kế toán, thuế, luật doanh nghiệp chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quyết toán thuế, làm thủ tục hoàn tất nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế? Luật Trần và Liên Danh là đơn vị kế toán thuế chuyên nghiệp sẽ giúp bạn.

Bạn đang thắc mắc nhiều vấn đề, Bạn cần  người có đủ trình độ, bằng cấp, năng lực, kinh nghiệm về Giải thể địa điểm kinh doanh để tư vấn, giải đáp các vướng mắc liên quan đến việc Giải thể địa điểm kinh doanh. Dịch vụ Giải thể địa điểm kinh doanh của Công ty Luật Trần và Liên Danh sẽ tư vấn cho bạn.

Bạn muốn tiết kiệm thời gian và chi phí khi Giải thể địa điểm kinh doanh? Dịch vụ Giải thể địa điểm kinh doanh chuyên nghiệp của Luật Trần và Liên Danh sẽ gúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí khi Giải thể địa điểm kinh doanh.

Bạn muốn Giải thể địa điểm kinh doanh với thời gian thật nhanh, hãy liên hệ với Luật Trần và Liên Danh để biết thêm chi tiết về dịch vụ Giải thể địa điểm kinh doanh nhanh.

Bạn cần một công ty chuyên cung cấp dịch vụ Giải thể địa điểm kinh doanh chuyên nghiệp, với thời gian giải quyết nhanh, thủ tục chính xác, cách thức phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm, nhiệt tình, gía cả hợp lý? Dịch vụ Giải thể địa điểm kinh doanh Luật Trần và Liên Danh sẽ giúp bạn.

Sử dụng dịch vụ Giải thể địa điểm kinh doanh của Luật Trần và Liên Danh, Quý khách sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí, thời gian giải quyết thủ tục Giải thể địa điểm kinh doanh nhanh chóng.

Dịch vụ Giải thể địa điểm kinh doanh của Luật Trần và Liên Danh sẽ đem lại cho khách hàng nhiều tiện ích. Luật Trần và Liên Danh sẽ soạn thảo và chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, biểu mẫu, quý khách chỉ việc ký trên hồ sơ do Luật Trần và Liên Danh soạn thảo.

Trên đây là bài viết tư vấn về thủ tục đóng cửa địa điểm kinh doanh của Luật Trần và Liên Danh. Nếu có thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi theo số Hotline: 0969 078 234 để được tư vấn miễn phí.­­

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139