Hồ sơ chấm dứt địa điểm kinh doanh gồm những gì

hồ sơ chấm dứt địa điểm kinh doanh gồm những gì

Khi thực hiện thủ tục chấm dứt (giải thể) địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp phải gửi thông báo đến phòng ĐKKD tại tỉnh, thành phố nơi đặt địa điểm kinh doanh. Sau đây, Luật Trần và Liên Danh sẽ hướng dẫn doanh nghiệp hồ sơ chấm dứt địa điểm kinh doanh gồm những gì doanh nhanh và hiệu quả nhất.

Giải thể địa điểm kinh doanh hiểu như thế nào?

Khi doanh nghiệp có nhu cầu “đóng cửa” một địa điểm kinh doanh của mình, các vấn đề pháp lý về trình tự thủ tục chấm dứt hoạt động là rất quan trọng. Cùng tìm hiểu các quy định pháp luật hiện hành về thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.

Giải thể địa điểm kinh doanh là việc doanh nghiệp tiến hành chấm dứt hoạt động đối với địa điểm kinh doanh đã đăng ký và thông báo tới cơ quan đăng ký kinh doanh đã cấp giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh đó.

Chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh là gì?

Khi giải thể địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và chuyển tình trạng pháp lý của địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng chấm dứt hoạt động; đồng thời ra Thông báo về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh.

Địa điểm kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh trong trường hợp địa điểm kinh doanh ngừng hoạt động 01 (một) năm mà không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế.

Trong trường hợp này, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm và yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến trụ sở của Phòng để giải trình.

Sau 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn hẹn trong thông báo mà người được yêu cầu không đến giải trình thì Phòng Đăng ký kinh doanh ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.

Hồ sơ chấm dứt địa điểm kinh doanh gồm những gì?

Thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh (theo mẫu);

Quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của chủ sở hữu hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện;

Biên bản họp của Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần;

Văn bản ủy quyền cho Luật Trần và Liên Danh.

Cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Doanh nghiệp gửi hồ sơ chấm dứt địa điểm kinh doanh tới Phòng Đăng kí kinh doanh nơi đặt trụ sở doanh nghiệp/ địa điểm kinh doanh.

Trường hợp chấm dứt địa điểm kinh doanh do tạm ngừng quá thời hạn

Địa điểm kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh trong trường hợp địa điểm kinh doanh ngừng hoạt động 01 năm mà không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế. Trong trường hợp này, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm và yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến trụ sở của Phòng để giải trình.

Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn hẹn trong thông báo mà người được yêu cầu không đến giải trình thì Phòng Đăng ký kinh doanh ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.

Để giải thể địa điểm kinh doanh công ty cổ phần, cần chuẩn bị giấy tờ gì?

Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Theo Khoản 1 Điều 14 Thông tư 105/2020/NĐ-CP, hồ sơ chấm dứt mã số thuế bao gồm:

– Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế của địa điểm kinh doanh;

– Bản sao quyết định/thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh;

– Văn bản ủy quyền của người được ủy quyền thực hiện thủ tục kèm giấy tờ chứng thực cá nhân bản sao hợp lệ (Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu còn hiệu lực).  

*Cơ quan giải quyết: Chi cục thuế nơi địa điểm kinh doanh hoạt động.

*Phí, lệ phí: Không.

Hồ sơ chấm dứt địa điểm kinh doanh gồm những gì?

Sau khi mã số thuế của địa điểm kinh doanh đã được đóng, công ty gửi hồ sơ thông báo chấm dứt địa điểm kinh doanh theo quy định của Khoản 2 Điều 72 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, cụ thể:

– Thông báo giải thể địa điểm kinh doanh; 

– Nếu người thực hiện thủ tục là được ủy quyền thì nộp kèm: Văn bản ủy quyền và bản sao hợp lệ Giấy tờ chứng thực cá nhân (Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân).

*Cơ quan giải quyết: Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi địa điểm kinh doanh hoạt động.

*Phí, lệ phí: Không.

hồ sơ chấm dứt địa điểm kinh doanh gồm những gì
hồ sơ chấm dứt địa điểm kinh doanh gồm những gì

Trình tự thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh

Hoàn thành các nghĩa vụ thuế và nộp hồ sơ chấm dứt mã số thuế

Theo Khoản 1 Điều 72 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, công ty/chi nhánh cần kiểm tra tình trạng nộp thuế cũng như các khoản nợ khác đối với cho địa điểm kinh doanh. Ngoài ra, công ty/chi nhánh tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động trước khi giải thể địa điểm kinh doanh.

Sau khi đã trả nợ và hoàn thành nghĩa vụ thuế, công ty/chi nhánh làm thủ tục chấm dứt mã số thuế của địa điểm kinh doanh và gửi tới Chi cục thuế quản lý địa điểm kinh doanh. Cơ quan thuế sẽ tiến hành chấm dứt mã số thuế của địa điểm kinh doanh trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Nếu phát hiện các khoản phạt thuế, chậm nộp thuế, chi cục thuế sẽ thông báo để doanh nghiệp nộp bổ sung trước khi xử lý hồ sơ đóng mã số thuế.

Soạn và nộp hồ sơ của thủ tục giải thể địa điểm kinh doanh công ty cổ phần

Doanh nghiệp soạn hồ sơ giải thể địa điểm kinh doanh nộp tại Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi địa điểm kinh doanh hoạt động.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định dừng hoạt động của địa điểm kinh doanh, công ty phải nộp hồ sơ đến Phòng ĐKKD. Hiện tại, có thể dùng tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc chữ ký số cá nhân để nộp hồ sơ bản scan tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Ngoài ra, tùy thuộc vào tình hình từng địa phương, công ty/chi nhánh cũng có thể nộp hồ sơ trực tiếp qua đường bưu điện đến địa chỉ của Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi địa điểm kinh doanh hoạt động.

Giải quyết và trả kết quả hồ sơ chấm dứt địa điểm kinh doanh gồm những gì

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng ĐKKD sẽ xử lý và thông báo cho công ty/chi nhánh.

Công ty/chi nhánh sẽ được cấp xác nhận về việc chấm dứt hoạt động đối với địa điểm kinh doanh hoặc nhận được thông báo sửa đổi, bổ sung bằng văn bản nếu còn sai sót trong quá trình nộp hồ sơ.

Một số lưu ý khi nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng

Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử và thanh toán lệ phí qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ hợp lệ qua mạng điện tử, cơ quan đăng ký kinh doanh ra Thông báo về tình trạng của địa điểm kinh doanh đã chấm dứt hoạt động.

Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh

Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để được cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh.

Người đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi hồ sơ qua mạng hợp lệ và nhận được thông báo về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh, người đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ chấm dứt địa điểm kinh doanh bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh qua mạng điện tử đến Phòng Đăng ký kinh doanh. Người đại diện theo pháp luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc nộp qua đường bưu điện.

Nếu quá thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực.

Tại sao nên sử dụng dịch vụ tư vấn hồ sơ chấm dứt địa điểm kinh doanh gồm những gì của Công ty Luật Trần và Liên Danh?

Với nhiều năm kinh nghiệm và hỗ trợ thành công rất nhiều khách hàng trong lĩnh vực giải thể, Luật Trần và Liên Danh tự hào dịch vụ giải thể địa điểm kinh doanh là dịch vụ hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng, đảm bảo thành công, nhanh chóng và tiết kiệm thời gian, chi phí.

Chúng tôi luôn có một đội ngũ chuyên viên pháp lý, không những giải quyết các vấn đề pháp lý mà còn luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh chóng, kịp thời. Chúng tôi đảm bảo đứng về phía khách hàng, giải quyết cho khách hàng theo hướng có lợi

Đặc biệt, trong quá trình thực hiện giải thể địa điểm kinh doanh, Luật Trần và Liên Danh luôn cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin khách hàng. Đồng thời, chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn miễn phí các vấn đề liên quan giúp khách hàng cả khi kết thúc công việc.

Những câu hỏi thường gặp liên quan đến hồ sơ chấm dứt địa điểm kinh doanh gồm những gì?

Thời gian giải quyết hồ sơ chấm dứt địa điểm kinh doanh là bao lâu?

Thời gian giải quyết từ 3-5 ngày làm việc.

Hồ sơ cần chuẩn bị để chấm dứt địa điểm kinh doanh gồm những gì?

Hồ sơ gồm có: Thông báo chấm dứt địa điểm kinh doanh, bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu của người thực hiện nộp hồ sơ, giấy ủy quyền (nếu ủy quyền cho người khác).

Ai là người thực hiện thủ tục nộp hồ sơ & nhận kết quả với phòng ĐKKD?

Là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền dựa trên văn bản ủy quyền.

Có bắt buộc phải nộp hồ sơ chấm dứt địa điểm kinh doanh qua mạng không?

Không bắt buộc.Doanh nghiệp có thể nộp trực tiếp hồ sơ tại bộ phận một cửa phòng ĐKKD tỉnh/thành phố nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Khi chấm dứt địa điểm kinh doanh ở cùng một tỉnh/thành phố với Trụ sở chính, doanh nghiệp có cần làm hồ sơ trình cơ quan thuế không?

Không cần. Trường hợp không cùng tỉnh/thành phố thì doanh nghiệp mới cần phải thực hiện các nghĩa vụ với cơ quan thuế tại nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Trên đây là bài viết tư vấn về hồ sơ chấm dứt địa điểm kinh doanh gồm những gì của Luật Trần và Liên Danh. Nếu có thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi theo số Hotline: 0969 078 234 để được tư vấn miễn phí.­­

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139