Thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh với cơ quan thuế

thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh với cơ quan thuế

Địa điểm kinh doanh là đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp. Việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh kéo theo những vấn đề liên quan đến pháp lý. Công ty mẹ phải nộp hồ sơ tới cơ quan thuế trực tiếp quản lý địa điểm để chấm dứt hiệu lực mã số thuế cấp đối với địa điểm kinh doanh. Đồng thời, doanh nghiệp cũng cần thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh theo quy định của pháp luật. Vậy thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh với cơ quan thuế có phức tạp không, các bước thực hiện như thế nào? Bài viết sau Luật Trần và Liên Danh sẽ cung cấp những thông tin cần thiết cho các bạn đọc, hãy theo dõi bài viết sau nhé.

Địa điểm kinh doanh là gì?

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp có quy định là Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể ở bên ngoài trụ sở chính của công ty và địa điểm kinh doanh công ty có những đặc điểm như sau:

– Không phải là một pháp nhân độc lập, không có con dấu riêng, Không ký kết hợp đồng độc lập được;

– Phục vụ hoạt động một số hoặc toàn bộ những ngành nghề kinh doanh công ty mẹ đang thực hiện;

– Hạch toán thuế phụ thuộc vào công ty mẹ.

Thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh là gì?

– Khi chấm dứt địa điểm kinh doanh theo quyết định của doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải gửi thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh nơi địa điểm kinh doanh đặt trụ sở.

– Thủ tục đóng địa điểm kinh doanh là việc thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh nơi địa điểm kinh doanh đặt trụ sở về việc không hoạt động của địa điẻm kinh doanh và trên cơ sở hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước thực hiện chấp thuận thủ tục đóng địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp;

– Theo quy định Luật Doanh nghiệp 2015 có quy định: ” Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền” . 

–> Như vậy, qua phân tích ở trên có thể thấy địa điểm kinh doanh bị đóng trong hai trường hợp là do doanh nghiệp tự chủ động đóng hoặc là do cơ quan nhà ước quyết định đóng địa điểm kinh doanh.

Thông thường việc đóng địa điểm kinh doanh do cơ quan nhà nước là khi doanh nghiệp hoạt động có vi phạm còn đối với trường hợp doanh nghiệp quyết định đóng địa điểm kinh doanh thường là do doanh nghiệp đó không còn hoạt động hiệu quả nữa, phải trả lại mặt bằng địa điểm kinh doanh, chuyển địa điểm kinh doanh đi nơi khác…

Trong phạm vị bài viết này, phân tích sâu về các nội dung thực hiện thủ tục đóng địa điểm kinh doanh do doanh nghiệp chủ quyết định thực hiện thủ tục đóng địa điểm kinh doanh.

Chấm dứt địa điểm kinh doanh do tạm ngừng quá thời hạn

Địa điểm kinh doanh bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh trong trường hợp địa điểm kinh doanh ngừng hoạt động 01 năm mà không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế.

Trong trường hợp này, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm và yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến trụ sở của Phòng để giải trình. Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn hẹn trong thông báo mà người được yêu cầu không đến giải trình thì Phòng Đăng ký kinh doanh ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.

Vi phạm quy định thủ tục đóng địa điểm kinh doanh bị phạt như thế nào?

– Theo quy định doanh nghiệp phải gửi thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh nơi địa điểm kinh doanh đặt trụ sở trong thời gian chậm nhất 10 ngày kể từ ngày quyết định đóng địa điểm kinh doanh. Nếu vi phạm quy định này doanh nghiệp sẽ bị xử phạt theo các mức sau: 

+ Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi thông báo quá thời hạn quy định từ 01 đến 30 ngày;

+ Phạt tiên từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi thông báo quá thời hạn quy định từ 31 dến 90 ngày;

+ Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi thông báo quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên;

– Hình phạt bổ sung, buộc thực hiện thông báo về chấm dứt địa điểm kinh doanh.  

Điều kiện để thực hiện thủ tục đóng địa điểm kinh doanh  

– Đóng địa điểm kinh doanh phải có quuyết định của doanh nghiệp và phải thực hiện thủ tục thông báo đóng địa điểm kinh doanh theo quy định;

– Phải có đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật;

– Doanh nghiệp phải chất dứt hoạt động địa điểm kinh doanh tại địa chỉ đó sau khi thông báo đóng địa điểm kinh doanh;

– Địa điểm kinh doanh đã hoàn thành nghĩa vụ về thuế.

Hồ sơ chấm dứt địa điểm kinh doanh bao gồm

Thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh (theo mẫu);

Quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của chủ sở hữu hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện;

Biên bản họp của Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần;

Văn bản ủy quyền cho Luật Trần và Liên Danh.

Cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Doanh nghiệp gửi hồ sơ chấm dứt địa điểm kinh doanh tới Phòng Đăng kí kinh doanh nơi đặt trụ sở doanh nghiệp/ địa điểm kinh doanh.

Bước 1. Công ty ra quyết định chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

Người đại diện theo pháp luật của công ty có quyền ký duyệt quyết định chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh của công ty. Soạn thảo và kê khai thông tin hồ sơ gồm:

Thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người tiến hành thủ tục tại Cơ quan đăng ký kinh doanh

Người nộp hồ sơ không phải người đại diện theo pháp luật của công ty, kèm theo hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh phải có Văn bản ủy quyền đại diện công ty thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp, người đại diện theo pháp luật của công ty vắng mặt và có văn bản ủy quyền cho người khác ký duyệt hồ sơ. Phải kèm theo bản sao Văn bản ủy quyền và người đại diện vẫn chịu trách nhiệm đối với các nội dung ủy quyền. Công việc người được ủy quyền phải đúng với quyền và nghĩa vụ trong nội dung của văn bản ủy quyền.

Bước 2.  Tiến hành thủ tục tại Cơ quan đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Cơ quan đăng ký kinh doanh bằng 2 hình thức:

Nộp trực tiếp tại bộ phận 1 cửa Cơ quan đăng ký kinh doanh: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Doanh nghiệp cũng có thể nộp trực tuyến trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

Trường hợp hồ sư hợp lệ theo quy định pháp luật Phòng đăng ký kinh doanh cấp Thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh ra thông báo yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung thông tin hồ sơ và nộp lại theo quy định pháp luật.

Bước 3. Các thủ tục sau khi chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

Sau khi nhận thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh cảu doanh nghiệp, doanh nghiệp tiến hành thu dọn và gỡ biển hiệu của địa điểm kinh doanh tại địa điểm kinh doanh và thông báo đến khách hàng về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh.

Các bước tiến hành thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh với cơ quan thuế

Bước 1. Thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh với Cơ quan thuế nơi quản lý thuế của địa điểm kinh doanh để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Bước 2. Nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh

Sau khi công ty nộp hồ sơ chấm dứt địa điểm kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, Cơ quan đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc địa điểm kinh doanh chấm dứt hoạt động cho Cơ quan thuế.

– Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Cơ quan đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của địa điểm kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh với cơ quan thuế
thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh với cơ quan thuế

Hồ sơ chấm dứt hoạt động kinh doanh và hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh với cơ quan thuế

Hồ sơ chấm dứt hoạt động kinh doanh bao gồm những giấy tờ như sau:

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-22, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT)

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện

Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động quy định tại Phụ lục II-19 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT (trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế của chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương).

Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế địa điểm kinh doanh gồm những giấy tờ như sau:

Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này

Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế (bản gốc), hoặc công văn giải trình mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế

Bản sao không yêu cầu chứng thực Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh (nếu có).

Thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh với cơ quan thuế

Thủ tục đóng mã số thuế địa điểm kinh doanh được quy định như sau

Bước 1: Tiến hành xem xét, rà soát các báo cáo của doanh nghiệp đến thời điểm đóng mã số thuế đã hoàn thành chưa

Bước 2: Nộp bổ sung các báo cáo chưa hoàn thành để thực hiện thủ tục đóng mã số thuế doanh nghiệp

Bước 3: Người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với cơ quan thuế

Bước 4: Chuẩn bị hồ sơ đóng mã số thuế

Bước 5: Nộp hồ sơ đóng mã số thuế theo quy định 

Bước 6: Cơ quan thuế tiếp nhận và xử lý hồ sơ đóng mã số thuế

Bước 7: Hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế doanh nghiệp

Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ

Việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của chi nhánh, văn phòng đại diện được cơ quan thuế thực hiện cùng với thời hạn cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp (giải thể) trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Một số câu hỏi thường gặp về thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh với cơ quan thuế

Cơ quan tiếp nhận thông báo đóng mã số thuế địa điểm kinh doanh

Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Không thông báo tới cơ quan thuế có bị phạt không

 Doanh nghiệp vừa phải thông báo chấm dứt hoạt động tới Sở kế hoạch đầu tư cùng với thông báo tới cơ quan thuế. Nếu không thông báo tới cơ quan thuế sẽ bị xử phạt hành chính vì mã số thuế vẫn tồn tại. Doanh nghiệp sẽ bị xử phạt bởi nộp chậm tờ khai thuế môn bài và thuế môn bài

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh với cơ quan thuế của Luật Trần và Liên Danh

Giá trọn gói và không phát sinh.

Tiết kiệm chi phí đi lại và thời gian công sức của khách hàng.

Cung cấp hồ sơ rất đơn giản, tư vấn miễn phí

Làm đúng quy định với chi phí hợp lý, tiết kiệm cho khách hàng.

Đội ngũ nhân viên có chuyên môn, trình độ

Chi phí khi sử dụng dịch vụ thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh với cơ quan thuế của Luật Trần và Liên Danh 

Công ty Luật Trần và Liên Danh cung cấp dịch vụ và tư vấn thủ tục đóng mã số thuế địa điểm kinh doanh với chi phí thấp giúp quý khách hàng hoàn thiện hồ sơ, các thủ tục pháp lý nhanh chóng và chính xác nhất.

Như vậy bài viết trên đã cung cấp các thông tin về thủ tục đóng mã số thuế địa điểm kinh doanh và một số quy định về thủ tục đóng mã số thuế địa điểm kinh doanh. Hy vọng bài viết trên sẽ giúp ích cho các bạn đọc

Nếu có thắc mắc gì về thủ tục đóng mã số thuế địa điểm kinh doanh hay các nghiệp vụ kế toán khác hãy liên hệ ngay Luật Trần và Liên Danh để được tư vấn và hỗ trợ.

Trên đây là bài viết tư vấn về thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh với cơ quan thuế của Luật Trần và Liên Danh. Nếu có thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi theo số Hotline: 0969 078 234 để được tư vấn miễn phí.­­

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139