Thủ tục đóng địa điểm kinh doanh

thủ tục đóng địa điểm kinh doanh

Nếu bạn muốn thực hiện thủ tục giải thể địa điểm kinh doanh một cách nhanh chóng, đơn giản mà không phải mất nhiều thời gian tìm hiểu về thủ tục, hồ sơ thì hãy đăng ký ngay dịch vụ giải thể địa điểm kinh doanh trọn gói của Luật Trần và Liên Danh. Với hơn 10 năm kinh nghiệm giải thể chi nhánh, công ty, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện… Luật Trần và Liên Danh cam kết sẽ giải quyết vấn đề giải thể cho khách hàng trong thời gian nhanh nhất có thể.

Địa điểm kinh doanh là gì?

Địa điểm kinh doanh là nơi tiến hành các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính lúc đăng ký địa điểm kinh doanh. Được đặt tại tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh.

Hiểu đơn giản, địa điểm kinh doanh là nơi thực hiện các giao dịch mua bán tại nhiều tỉnh, thành khác nhau nhằm: Giảm chi phí vận chuyển, tăng doanh thu hay tạo điều kiện thuận lợi trong việc chăm sóc khách hàng…

Tuy nhiên, địa điểm kinh doanh không có con dấu, không có tư cách pháp nhân của công ty và không có chức năng đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.

Mục đích thành lập địa điểm kinh doanh?

Là một trong số những loại hình kinh doanh ngoài trụ sở chính, doanh nghiệp nên thành lập địa điểm kinh doanh trong những trường hợp:

+ Công ty muốn mở rộng địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính nhưng trong cùng tỉnh/thành phố hoặc khác tỉnh/thành phố;

+ Muốn thành lập một đơn vị kinh doanh với thủ tục đơn giản, hồ sơ không phức tạp và thời gian nhanh chóng

+ Những doanh nghiệp muốn mở rộng phạm vị kinh doanh của mình nhưng không muốn phát sinh các thủ tục kê khai thuế phức tạp như chi nhánh nhưng lại có thể phát sinh được hoạt động kinh doanh (khác với văn phòng đại diện công ty chỉ là nơi giao dịch, chào hàng) thì nên lựa chọn hình thức thành lập địa điểm kinh doanh.

Theo thuật ngữ pháp lý, địa điểm kinh doanh có tên gọi tiếng Anh là “Business location”. Cũng có trường hợp địa điểm kinh doanh được biết đến với tên gọi khác là “Place of business”. Dù là tên gọi nào thì nó vẫn giữ nguyên ý nghĩa là nơi kinh doanh, khác với “representative office” là văn phòng đại diện.

Chi nhánh là gì?

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp và có nhiệm vụ thực hiện một phần hoặc toàn bộ chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Quyền của chi nhánh

Thuê trụ sở, thuê, mua các phương tiện, vật dụng cần thiết cho hoạt động của Chi nhánh.

Tuyển dụng lao động là người Việt Nam, người nước ngoài để làm việc tại Chi nhánh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Giao kết hợp đồng tại Việt Nam phù hợp với nội dung hoạt động được quy định trong giấy phép thành lập Chi nhánh và theo quy định của Luật này.

Mở tài khoản bằng đồng Việt Nam, bằng ngoại tệ tại ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam.

Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Có con dấu mang tên Chi nhánh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thực hiện các hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động thương mại khác phù hợp với giấy phép thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Nghĩa vụ của Chi nhánh

Thực hiện chế độ kế toán theo quy định của pháp luật Việt Nam; trường hợp cần áp dụng chế độ kế toán thông dụng khác thì phải được Bộ Tài chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chấp thuận.

Báo cáo hoạt động của Chi nhánh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điểm khác nhau cơ bản của Chi Nhánh Hạch Toán Độc Lập và Chi Nhánh Hạch Toán Phụ Thuộc:

Về thuế thu nhập doanh nghiệp

Hạch Toán Phụ Thuộc: chuyển số liệu, chứng từ doanh thu, chi phí về công ty. Công ty kết hợp số liệu của các chi nhánh khác cùng công ty và hoạt động của công ty để hạch toán và thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hạch Toán Độc Lập: xác định chi phí tính thuế và thu nhập tính thuế, chịu trách nhiệm kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp không kể liên quan gì đến hiệu quả kinh doanh của công ty cũng như các chi nhánh khác trong củng công ty.

Về kế toán

Hạch Toán Phụ Thuộc: số liệu trong sổ sách là một phần của sổ sách của công ty. Đơn vị kế toán của công ty bao gồm bộ phận kế toán các chi nhánh.

Hạch Toán Độc Lập: hạch toán đầy đủ sổ sách, báo cáo tài chính,… Phòng kế toán hay bộ phận kế toán ở chi nhánh hạch toán độc lập là một đơn vị kế toán theo Luật kế toán.

Điểm giống nhau của Chi Nhánh Hạch Toán Độc Lập Và Chi Nhánh Hạch Toán Phụ Thuộc:

Do công ty mẹ tổ chức bộ máy nhân sự.

Vốn kinh doanh của công ty, hiệu quả sản xuất kinh doanh của chi nhánh là của công ty sau khi nộp thuế.

Hoạt động theo chủ trương, hoặc theo ủy quyền của công ty.

Kê khai thuế GTGT độc lập với công ty.

Thành lập địa điểm kinh doanh:

Khác với chi nhánh, thành lập địa điểm kinh doanh chỉ cần gửi thông báo nơi đặt địa điểm kinh doanh đến phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh và phải tuân thủ quy định về địa điểm kinh doanh trong thời hạn mười ngày làm việc kể từ ngày quyết định thành lập. Nội dung thông báo gồm:

– Mã số doanh nghiệp;

– Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh);

– Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh;

– Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh;

– Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu địa điểm kinh doanh;

– Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Cách đặt tên địa điểm kinh doanh:

– Tên địa điểm kinh doanh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái Tiếng Việt, có thể kèm theo các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu, phát âm được.

– Tên địa điểm kinh doanh phải mang tên doanh nghiệp đồng thời kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với đăng ký thành lập chi nhánh.

– Đối với những doanh nghiệp nhà nước khi chuyển thành đơn vị hạch toán phụ thuộc do yêu cầu tổ chức lại thì được phép giữ nguyên tên doanh nghiệp nhà nước trước khi tổ chức lại.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và thụ lý giải quyết: Doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận một cửa của Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh/thành phố nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Thời hạn hoàn thành thủ tục cấp Giấy chứng nhận thành lập địa điểm kinh doanh

03 – 05 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh.

Thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh là gì?

– Khi chấm dứt địa điểm kinh doanh theo quyết định của doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải gửi thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh nơi địa điểm kinh doanh đặt trụ sở.

– Thủ tục đóng địa điểm kinh doanh là việc thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh nơi địa điểm kinh doanh đặt trụ sở về việc không hoạt động của địa điẻm kinh doanh và trên cơ sở hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước thực hiện chấp thuận thủ tục đóng địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp;

– Theo quy định Luật Doanh nghiệp có quy định: ” Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền” . 

–> Như vậy, qua phân tích ở trên có thể thấy địa điểm kinh doanh bị đóng trong hai trường hợp là do doanh nghiệp tự chủ động đóng hoặc là do cơ quan nhà ước quyết định đóng địa điểm kinh doanh.

Thông thường việc đóng địa điểm kinh doanh do cơ quan nhà nước là khi doanh nghiệp hoạt động có vi phạm còn đối với trường hợp doanh nghiệp quyết định đóng địa điểm kinh doanh thường là do doanh nghiệp đó không còn hoạt động hiệu quả nữa, phải trả lại mặt bằng địa điểm kinh doanh, chuyển địa điểm kinh doanh đi nơi khác…

Trong phạm vị bài viết này, phân tích sâu về các nội dung thực hiện thủ tục đóng địa điểm kinh doanh do doanh nghiệp chủ quyết định thực hiện thủ tục đóng địa điểm kinh doanh.

Chấm dứt địa điểm kinh doanh do tạm ngừng quá thời hạn

Địa điểm kinh doanh bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh trong trường hợp địa điểm kinh doanh ngừng hoạt động 01 năm mà không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế.

Trong trường hợp này, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm và yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến trụ sở của Phòng để giải trình. Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn hẹn trong thông báo mà người được yêu cầu không đến giải trình thì Phòng Đăng ký kinh doanh ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.

thủ tục đóng địa điểm kinh doanh
thủ tục đóng địa điểm kinh doanh

Vi phạm quy định thủ tục đóng địa điểm kinh doanh bị phạt như thế nào?

– Theo quy định doanh nghiệp phải gửi thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh nơi địa điểm kinh doanh đặt trụ sở trong thời gian chậm nhất 10 ngày kể từ ngày quyết định đóng địa điểm kinh doanh. Nếu vi phạm quy định này doanh nghiệp sẽ bị xử phạt theo các mức sau: 

+ Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi thông báo quá thời hạn quy định từ 01 đến 30 ngày;

+ Phạt tiên từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi thông báo quá thời hạn quy định từ 31 dến 90 ngày;

+ Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi thông báo quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên;

– Hình phạt bổ sung, buộc thực hiện thông báo về chấm dứt địa điểm kinh doanh.  

Điều kiện để thực hiện thủ tục đóng địa điểm kinh doanh  

– Đóng địa điểm kinh doanh phải có quuyết định của doanh nghiệp và phải thực hiện thủ tục thông báo đóng địa điểm kinh doanh theo quy định;

– Phải có đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật;

– Doanh nghiệp phải chất dứt hoạt động địa điểm kinh doanh tại địa chỉ đó sau khi thông báo đóng địa điểm kinh doanh;

– Địa điểm kinh doanh đã hoàn thành nghĩa vụ về thuế.

Hồ sơ chấm dứt địa điểm kinh doanh bao gồm

Thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh (theo mẫu);

Quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của chủ sở hữu hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện;

Biên bản họp của Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần;

Văn bản ủy quyền cho Luật Trần và Liên Danh.

Cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Doanh nghiệp gửi hồ sơ chấm dứt địa điểm kinh doanh tới Phòng Đăng kí kinh doanh nơi đặt trụ sở doanh nghiệp/ địa điểm kinh doanh.

Bước 1. Công ty ra quyết định chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

Người đại diện theo pháp luật của công ty có quyền ký duyệt quyết định chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh của công ty. Soạn thảo và kê khai thông tin hồ sơ gồm:

Thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người tiến hành thủ tục tại Cơ quan đăng ký kinh doanh

Người nộp hồ sơ không phải người đại diện theo pháp luật của công ty, kèm theo hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh phải có Văn bản ủy quyền đại diện công ty thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp, người đại diện theo pháp luật của công ty vắng mặt và có văn bản ủy quyền cho người khác ký duyệt hồ sơ. Phải kèm theo bản sao Văn bản ủy quyền và người đại diện vẫn chịu trách nhiệm đối với các nội dung ủy quyền. Công việc người được ủy quyền phải đúng với quyền và nghĩa vụ trong nội dung của văn bản ủy quyền.

Bước 2.  Tiến hành thủ tục tại Cơ quan đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Cơ quan đăng ký kinh doanh bằng 2 hình thức:

Nộp trực tiếp tại bộ phận 1 cửa Cơ quan đăng ký kinh doanh: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Doanh nghiệp cũng có thể nộp trực tuyến trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

Trường hợp hồ sư hợp lệ theo quy định pháp luật Phòng đăng ký kinh doanh cấp Thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh ra thông báo yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung thông tin hồ sơ và nộp lại theo quy định pháp luật.

Bước 3. Các thủ tục sau khi chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

Sau khi nhận thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh cảu doanh nghiệp, doanh nghiệp tiến hành thu dọn và gỡ biển hiệu của địa điểm kinh doanh tại địa điểm kinh doanh và thông báo đến khách hàng về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của công ty Luật Trần và Liên Danh thủ tục đóng địa điểm kinh doanh. kinh doanh thực phẩm. Nếu bạn đọc còn vướng mắc về nội dung tư vấn trên của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ Hotline để được tư vấn nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139