Thủ tục giải thể địa điểm kinh doanh

Thủ tục giải thể địa điểm kinh doanh

Trong quá trình hoạt động, vì nhiều lý do chủ quan hoặc khách quan khác nhau dẫn đến việc các doanh nghiệp muốn thực hiện Thủ tục giải thể địa điểm kinh doanh (hay còn gọi là đóng cửa địa điểm kinh doanh). Khi giải thể địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp phải gửi Thông báo về việc giải thể địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Giải thể địa điểm kinh doanh hiểu như thế nào?

Khi doanh nghiệp có nhu cầu “đóng cửa” một địa điểm kinh doanh của mình, các vấn đề pháp lý về trình tự thủ tục chấm dứt hoạt động là rất quan trọng. Cùng tìm hiểu các quy định pháp luật hiện hành về giải thể địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.

Giải thể địa điểm kinh doanh là việc doanh nghiệp tiến hành chấm dứt hoạt động đối với địa điểm kinh doanh đã đăng ký và thông báo tới cơ quan đăng ký kinh doanh đã cấp giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh đó.

Hồ sơ Thủ tục giải thể địa điểm kinh doanh

Chuẩn bị hồ sơ giải thể địa điểm kinh doanh

Thành phần hồ sơ giải thể địa điểm kinh doanh bao gồm:

Thông báo về việc giải thể địa điểm kinh doanh;

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của địa điểm kinh doanh;

Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương);

Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế của chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương).

Nộp hồ sơ giải thể địa điểm kinh doanh

Khi giải thể địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo về việc giải thể địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Doanh nghiệp nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký giải thể địa điểm kinh doanh theo quy định tại thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Cách thức thực hiện: Qua mạng điện tử

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và chuyển tình trạng pháp lý của địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng chấm dứt hoạt động; đồng thời ra Thông báo về việc giải thể địa điểm kinh doanh.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Thủ tục giải thể địa điểm kinh doanh

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ giải thể địa điểm kinh doanh

Thành phần hồ sơ giải thể địa điểm kinh doanh bao gồm:

Thông báo về việc giải thể địa điểm kinh doanh;

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của địa điểm kinh doanh;

Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương);

Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế của chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương).

Bước 2: Nộp hồ sơ giải thể địa điểm kinh doanh

Khi giải thể địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo về việc giải thể địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Doanh nghiệp nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký giải thể địa điểm kinh doanh theo quy định tại thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Cách thức thực hiện: Qua mạng điện tử

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và chuyển tình trạng pháp lý của địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng chấm dứt hoạt động; đồng thời ra Thông báo về việc giải thể địa điểm kinh doanh.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bước 3: Nhận kết quả

Một số lưu ý khi nộp hồ sơ Thủ tục giải thể địa điểm kinh doanh

Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng

Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử và thanh toán lệ phí qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ hợp lệ qua mạng điện tử, cơ quan đăng ký kinh doanh ra Thông báo về tình trạng của địa điểm kinh doanh đã chấm dứt hoạt động.

Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh

Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để được cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh.

Người đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi hồ sơ qua mạng hợp lệ và nhận được thông báo về việc giải thể địa điểm kinh doanh, người đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ giải thể địa điểm kinh doanh bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ giải thể địa điểm kinh doanh qua mạng điện tử đến Phòng Đăng ký kinh doanh. Người đại diện theo pháp luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc nộp qua đường bưu điện.

Nếu quá thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc giải thể địa điểm kinh doanh mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực.

Thủ tục giải thể địa điểm kinh doanh
Thủ tục giải thể địa điểm kinh doanh

Bạn nên chọn Thủ tục giải thể địa điểm kinh doanh của Luật Trần Và Liên Danh vì

Luật Trần và Liên Danh được thành lập bởi các luật sư, thạc sĩ, chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực pháp lý doanh nghiệp, tư vấn thuế, tư vấn kế toán. Nhân sự của Luật Trần và Liên Danh có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý doanh nghiệp, Giải thể địa điểm kinh doanh, thuế, kế toán.

Luật Trần và Liên Danh là Công ty chuyên cung cấp các dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, dịch vụ kế toán, dịch vụ kế toán trưởng,  dịch vụ thủ tục thuế, dịch vụ Giải thể địa điểm kinh doanh chuyên nghiệp tại Việt Nam. Cho đến nay đã có hàng ngàn doanh nghiệp đã sử dụng dịch vụ của Luật Trần và Liên Danh.

Bạn cần một công ty kế toán, thuế, luật doanh nghiệp chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quyết toán thuế, làm thủ tục hoàn tất nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế? Luật Trần và Liên Danh là đơn vị kế toán thuế chuyên nghiệp sẽ giúp bạn.

Bạn đang thắc mắc nhiều vấn đề, Bạn cần  người có đủ trình độ, bằng cấp, năng lực, kinh nghiệm về Giải thể địa điểm kinh doanh để tư vấn, giải đáp các vướng mắc liên quan đến việc Giải thể địa điểm kinh doanh. Dịch vụ Giải thể địa điểm kinh doanh của Công ty Luật Trần và Liên Danh sẽ tư vấn cho bạn.

Bạn muốn tiết kiệm thời gian và chi phí khi Giải thể địa điểm kinh doanh? Dịch vụ Giải thể địa điểm kinh doanh chuyên nghiệp của Luật Trần và Liên Danh sẽ gúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí khi Giải thể địa điểm kinh doanh.

Bạn muốn Giải thể địa điểm kinh doanh với thời gian thật nhanh, hãy liên hệ với Luật Trần và Liên Danh để biết thêm chi tiết về dịch vụ Giải thể địa điểm kinh doanh nhanh.

Bạn cần một công ty chuyên cung cấp dịch vụ Giải thể địa điểm kinh doanh chuyên nghiệp, với thời gian giải quyết nhanh, thủ tục chính xác, cách thức phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm, nhiệt tình, gía cả hợp lý? Dịch vụ Giải thể địa điểm kinh doanh Luật Trần và Liên Danh sẽ giúp bạn.

Sử dụng dịch vụ Giải thể địa điểm kinh doanh của Luật Trần và Liên dDnh, Quý khách sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí, thời gian giải quyết thủ tục Giải thể địa điểm kinh doanh nhanh chóng.

Dịch vụ Giải thể địa điểm kinh doanh của Luật Trần và Liên Danh sẽ đem lại cho khách hàng nhiều tiện ích. Luật Trần và Liên Danh sẽ soạn thảo và chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, biểu mẫu, quý khách chỉ việc ký trên hồ sơ do Luật Trần và Liên Danh soạn thảo.

Dịch vụ Thủ tục giải thể địa điểm kinh doanh của Luật Trần và Liên Danh

Khi sử dụng dịch vụ giải thể địa điểm kinh doanh tại Luật Trần và Liên Danh, quý doanh nghiệp sẽ tối ưu chi phí và tiết kiệm tối đa thời gian đối với các yêu cầu thủ tục pháp lý phức tạp của cơ quan thuế và Phòng đăng ký kinh doanh – Sở KH và ĐT, cụ thể Luật Trần và Liên Danh sẽ thay quý doanh nghiệp hoàn thành các công việc dưới đây:

Tư vấn miễn phí các quy định pháp lý trước khi thực hiện thủ tục giải thể địa điểm kinh doanh

Soạn thông báo giải thể địa điểm kinh doanh và tất cả giấy tờ liên quan đến việc giải thể;

Thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động ddkd và các nghĩa vụ thuế khác tại cơ quan thuế;

Làm thủ tục thông báo công bố giải thể địa điểm kinh doanh doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia;

Đại diện công ty nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Sở KH&ĐT;

Bàn giao kết quả giải thể địa điểm kinh doanh tận nơi cho khách hàng.

Những câu hỏi thường gặp khi giải thể địa điểm kinh doanh

Thời gian giải quyết hồ sơ giải thể địa điểm kinh doanh là bao lâu?

Thời gian giải quyết từ 3-5 ngày làm việc.

Hồ sơ cần chuẩn bị để giải thể địa điểm kinh doanh gồm những gì?

Hồ sơ gồm có: Thông báo giải thể địa điểm kinh doanh, bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu của người thực hiện nộp hồ sơ, giấy ủy quyền (nếu ủy quyền cho người khác).

Ai là người thực hiện thủ tục nộp hồ sơ & nhận kết quả với phòng ĐKKD?

Là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền dựa trên văn bản ủy quyền.

Có bắt buộc phải nộp hồ sơ giải thể địa điểm kinh doanh qua mạng không?

Không bắt buộc.Doanh nghiệp có thể nộp trực tiếp hồ sơ tại bộ phận một cửa phòng ĐKKD tỉnh/thành phố nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Khi giải thể địa điểm kinh doanh ở cùng một tỉnh/thành phố với Trụ sở chính, doanh nghiệp có cần làm hồ sơ trình cơ quan thuế không?

Không cần. Trường hợp không cùng tỉnh/thành phố thì doanh nghiệp mới cần phải thực hiện các nghĩa vụ với cơ quan thuế tại nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Trên đây là bài viết tư vấn về Thủ tục giải thể địa điểm kinh doanh của Luật Trần và Liên Danh. Nếu có thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi theo số Hotline: 0969 078 234 để được tư vấn miễn phí.­­

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139