Chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhânh thành Công ty TNHH 2 thành viên

Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh 2

Hồ sơ chuyển đổi Doanh nghiệp Tư nhân thành Công ty TNHH 2 Thành viên gồm:

  1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định);
  2. Danh sách thành viên (mẫu quy định);
  3. Điều lệ (mẫu tham khảo);
  4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:

4.1 Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực trường hợp thành viên là cá nhân;

4.2 Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác trường hợp thành viên là tổ chức;

  1. Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán;chuyen doi loai hinh doanh nghiep
  2. Danh sách người lao động hiện có;
  3. Danh sách các hợp đồng chưa thanh lý;
  4. Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;
  5. Văn bản thỏa thuận với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó;
  6. Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thỏa thuận giữa chủ doanh nghiệp tư nhân và các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân;

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139