Thuận thành lên thị xã có cần thay đổi địa chỉ công ty

thuận thành lên thị xã có cần thay đổi địa chỉ công ty

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty do thay đổi địa giới hành chính? Công ty không thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty do thay đổi địa giới hành chính có bị xử phạt không? Cùng tìm hiểu thuận thành lên thị xã có cần thay đổi địa chỉ công ty ngay trong bài viết dưới đây của Luật Trần và Liên Danh.

Thủ tục cập nhật thông tin doanh nghiệp khi thay đổi địa giới hành chính – thuận thành lên thị xã có cần thay đổi địa chỉ công ty?

Chuẩn bị hồ sơ

Văn bản thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

Trường hợp không phải chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật trực tiếp nộp hồ sơ thì người được ủy quyền phải nộp văn bản ủy quyền kèm bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân: CCCD/CMND/Hộ chiếu còn hiệu lực.

Nơi nộp hồ sơ

Nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Hoặc nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng điện tử tại Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ

Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ

Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ

Lệ phí

Miễn lệ phí (Theo khoản 3 Điều 63 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp)

Thay đổi trụ sở công ty do thay đổi địa giới hành chính – thuận thành lên thị xã có cần thay đổi địa chỉ công ty?

Khi thay đổi địa giới hành chính dẫn đến thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các giấy tờ pháp lý khác. Thuận thành lên thị xã có cần thay đổi địa chỉ công ty? Thủ tục thay đổi được thực hiện như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp tới Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương

Hồ sơ gồm:

Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp theo mẫu Phụ lục II-5 tại Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT;

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế theo mẫu Phụ lục II-1 tại Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT;

Quyết định và Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với địa chỉ trụ sở đã được cập nhật

Bước 2: Khắc lại dấu pháp nhân

Nếu con dấu được cấp trước ngày 01/7/2015 thì doanh nghiệp cần nộp công văn xin hủy con dấu kèm theo Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu và con dấu cũ của công ty đến Cơ quan công an yêu cầu hủy con dấu. Sau khi hủy con dấu cũ thành công, công ty liên hệ với đơn vị khắc dấu để làm con dấu mới theo địa chỉ đã cập nhật.

Trước khi sử dụng con dấu mới, công ty phải thông báo tới Phòng đăng ký kinh doanh về mẫu con dấu, số lượng con dấu theo Phụ lục II-9 tại Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT.

Nếu con dấu doanh nghiệp sau ngày 01/7/2015: doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với đơn vị khắc dấu để làm con dấu mới. Sau đó, doanh nghiệp thông báo với Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội về mẫu con dấu, số lượng con dấu.

Bước 3: Thông tin trên hóa đơn

Trường hợp doanh nghiệp còn hóa đơn có địa chỉ tại địa giới hành chính cũ và muốn tiếp tục sử dụng số hóa đơn đó, doanh nghiệp đóng dấu địa chỉ mới của công ty vào bên cạnh địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng.

Sau đó, doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến Cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC).

Doanh nghiệp phải làm gì khi thay đổi địa giới hành chính? Thuận thành lên thị xã có cần thay đổi địa chỉ công ty?

Địa giới hành chính là gì?

Theo Điều 42 Luật Doanh nghiệp 2020, trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Khái niệm địa giới hành chính được hiểu là ranh giới các đơn vị hành chính kèm theo địa danh và một số yếu tố chính về tự nhiên, kinh tế, xã hội. Địa giới hành chính được xác định bằng các mốc giới cụ thể thể hiện tọa độ vị trí đó.

Trên cơ sở xác định địa giới hành chính, Nhà nước sẽ tiến hành phân cấp đơn vị hành chính theo các cấp như: xã/phường, quận/huyện, tỉnh/thành phố…

Việc xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính các cấp trong phạm vi cả nước do Chính phủ quy định.

Tại một thời điểm, cơ quan có thẩm quyền sẽ ban hành các quyết định chia, tách, sáp nhập các đơn vị hành chính.

Ví dụ: Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh lên Thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, địa giới hành chính tại huyện Thuận Thành đã có sự thay đổi.

Doanh nghiệp cần làm gì khi thay đổi địa giới hành chính?

Nếu có sự thay đổi về địa giới hành chính thì thông tin về trụ sở sở chính của doanh nghiệp cũng sẽ có sự thay đổi. Mặc dù doanh nghiệp không phải di chuyển trụ sở nhưng tên trụ sở về mặt hành chính và trên thực tế đã có sự thay đổi.

Theo Điều 28 Luật Doanh nghiệp 2020, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp là một trong những thông tin thể hiện Giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiệp. Khoản 1 Điều 20 Luật Doanh nghiệp 2020 cũng quy định: “Doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại Điều 28 của Luật này”

Bên cạnh đó điểm b khoản 1 Điều 63 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định như sau:

“Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quy định tại các điều từ Điều 56 đến Điều 60 Nghị định này thì doanh nghiệp gửi thông báo đề nghị cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp, cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.”

Như vậy, khi có thay đổi về địa giới hành chính làm thay đổi địa chỉ trụ sở chính (không thuộc các quy định từ Điều 56 đến Điều 69), doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục cập nhật thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

thuận thành lên thị xã có cần thay đổi địa chỉ công ty
thuận thành lên thị xã có cần thay đổi địa chỉ công ty

Thành lập thị xã Thuận Thành và các phường thuộc thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Quy định tại Nghị quyết 723/NQ-UBTVQH15 về việc thành lập thị xã Thuận Thành và các phường thuộc thị xã Thuận Thành, thị xã Quế Võ và các phường thuộc thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh như sau:

1. Thành lập thị xã Thuận Thành trên cơ sở toàn bộ 117,83 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 199.577 người của huyện Thuận Thành thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Thị xã Thuận Thành giáp thị xã Quế Võ, các huyện Gia Bình, Lương Tài, Tiên Du thuộc tỉnh Bắc Ninh; tỉnh Hải Dương, tỉnh Hưng Yên và thành phố Hà Nội.

Thành lập 10 phường thuộc thị xã Thuận Thành như sau:

a) Thành lập phường Hồ trên cơ sở toàn bộ 5,11 km2diện tích tự nhiên và quy mô dân số 16.183 người của thị trấn Hồ.

Phường Hồ giáp các phường An Bình, Gia Đông, Song Hồ, Trạm Lộ, xã Hoài Thượng thuộc thị xã Thuận Thành và huyện Tiên Du;

b) Thành lập phường An Bình trên cơ sở toàn bộ 7,96 km2diện tích tự nhiên và quy mô dân số 13.343 người của xã An Bình.

Phường An Bình giáp phường Hồ, phường Trạm Lộ, xã Hoài Thượng, xã Mão Điền thuộc thị xã Thuận Thành và huyện Gia Bình;

c) Thành lập phường Song Hồ trên cơ sở toàn bộ 3,71 km2diện tích tự nhiên và quy mô dân số 7.531 người của xã Song Hồ.

Phường Song Hồ giáp phường Hồ, phường Gia Đông, xã Đại Đồng Thành thuộc thị xã Thuận Thành và huyện Tiên Du;

d) Thành lập phường Gia Đông trên cơ sở toàn bộ 9,07 km2diện tích tự nhiên và quy mô dân số 12.556 người của xã Gia Đông.

Phường Gia Đông giáp các phường Hồ, Ninh Xá, Song Hồ, Thanh Khương, Trạm Lộ và các xã Nguyệt Đức, Đại Đồng Thành, Đình Tổ thuộc thị xã Thuận Thành;

đ) Thành lập phường Thanh Khương trên cơ sở toàn bộ 4,78 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.908 người của xã Thanh Khương.

Phường Thanh Khương giáp các phường Gia Đông, Hà Mãn, Trí Quả và xã Đình Tổ, xã Nguyệt Đức thuộc thị xã Thuận Thành;

e) Thành lập phường Hà Mãn trên cơ sở toàn bộ 3,58 km2diện tích tự nhiên và quy mô dân số 6.886 người của xã Hà Mãn.

Phường Hà Mãn giáp các phường Thanh Khương, Trí Quả, Xuân Lâm và xã Nguyệt Đức, xã Ngũ Thái thuộc thị xã Thuận Thành;

g) Thành lập phường Trạm Lộ trên cơ sở toàn bộ 9,68 km2diện tích tự nhiên và quy mô dân số 10.156 người của xã Trạm Lộ.

Phường Trạm Lộ giáp các phường An Bình, Gia Đông, Hồ, Ninh Xá, xã Nghĩa Đạo thuộc thị xã Thuận Thành; huyện Gia Bình và huyện Lương Tài;

h) Thành lập phường Trí Quả trên cơ sở toàn bộ 5,54 km2diện tích tự nhiên và quy mô dân số 10.633 người của xã Trí Quả.

Phường Trí Quả giáp các phường Hà Mãn, Thanh Khương, Xuân Lâm, xã Đình Tổ thuộc thị xã Thuận Thành và thành phố Hà Nội;

i) Thành lập phường Xuân Lâm trên cơ sở toàn bộ 4,78 km2diện tích tự nhiên và quy mô dân số 11.729 người của xã Xuân Lâm.

Phường Xuân Lâm giáp phường Hà Mãn, phường Trí Quả, xã Ngũ Thái, xã Song Liễu thuộc thị xã Thuận Thành và thành phố Hà Nội;

k) Thành lập phường Ninh Xá trên cơ sở toàn bộ 8,25 km2diện tích tự nhiên và quy mô dân số 10.480 người của xã Ninh Xá.

Phường Ninh Xá giáp phường Gia Đông, phường Trạm Lộ, xã Nghĩa Đạo, xã Nguyệt Đức thuộc thị xã Thuận Thành và tỉnh Hưng Yên.

Sau khi thành lập thị xã Thuận Thành và các phường thuộc thị xã Thuận Thành, thị xã Thuận Thành có 18 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 10 phường: An Bình, Gia Đông, Hà Mãn, Hồ, Ninh Xá, Song Hồ, Thanh Khương, Trạm Lộ, Trí Quả, Xuân Lâm và 08 xã: Đại Đồng Thành, Đình Tổ, Hoài Thượng, Mão Điền, Nghĩa Đạo, Ngũ Thái, Nguyệt Đức, Song Liễu.”

Vì sao cần thực hiện thay đổi địa chỉ trụ sở chính khi tỉnh Bắc Ninh thành lập Thị xã Thuận Thành? Thuận thành lên thị xã có cần thay đổi địa chỉ công ty?

Khi tiến hành Đăng ký doanh nghiệp hoặc Đăng ký đầu tư, Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sẽ bao gồm các thông tin về: Số nhà, đường/phố, thôn/xóm/, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thị xã/thành phố, tỉnh/thành phố.

Các thông tin này được ghi nhận trên Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư, các thông tin về Hóa đơn, Bảo hiểm, Tài khoản ngân hàng cũng đều ghi nhận.

Vì vậy, khi có sự điều chỉnh về địa giới hành chính, thay đổi về đơn vị hành chính (Từ Huyện thành Thị Xã) doanh nghiệp cần tiến hành thay đổi các thông tin trên các giấy tờ nói trên để đảm bảo sự chính xác và tính pháp lý.

Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính thực hiện như thế nào?

Từ ngày 10/4/2023, huyện Thuận Thành chính thức trở thành Thị xã Thuận Thành. Vì vậy, sau ngày 10/4/2023 các doanh nghiệp đăng ký trụ sở tại địa phương này cần tiến hành thủ tục Thay đổi địa chỉ trụ sở chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh. Hồ sơ cần chuẩn bị để tiến hành thủ tục thay đổi trụ sở chính tại Bắc Ninh bao gồm:

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng (Đối với Công ty Cổ phần); Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng thành viên (Đối với Công ty TNHH 2 thành viên); Quyết định của Chủ sở hữu (Đối với Công ty TNHH 1 thành viên) về việc Thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu Phụ lục II-1 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT.

Giấy Ủy quyền cho người nộp hồ sơ và nhận kết quả.

Hiện nay, các thủ tục về Đăng ký doanh nghiệp có thể thực hiện online. Các bạn có thể truy cập website: dangkykinhdoanh.gov.vn để thực hiện thủ tục này. Thời gian thực hiện sẽ mất tầm 5-7 ngày để hoàn thành.

Trên đây là bài viết giải đáp thắc mắc thuận thành lên thị xã có cần thay đổi địa chỉ công ty của Luật Trần và Liên Danh. Nếu có thắc mắc hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139