Thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh với cơ quan thuế

thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh với cơ quan thuế

Doanh nghiệp phát triển các hoạt động kinh doanh luôn muốn tìm kiếm, mở rộng thị trường mới thường sẽ mở chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Vậy thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh với cơ quan thuế bao gồm những gì? Cùng tìm hiểu ngay sau đây.

Địa điểm kinh doanh là gì?

Theo định nghĩa tại Khoản 3 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020, địa điểm kinh doanh được coi là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể. Và theo pháp luật hiện hành, doanh nghiệp có thể đăng ký địa điểm kinh doanh cùng tỉnh hoặc khác tỉnh với trụ sở chính của công ty.

Có thể nhận thấy một số ưu điểm khi đăng ký địa điểm kinh doanh so với văn phòng đại diện như sau:

Địa điểm có thực hiện chức năng kinh doanh. Khi doanh nghiệp không có nhu cầu kinh doanh lại địa điểm kinh doanh thì việc làm thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh thì thủ tục sẽ rất gọn nhẹ, nhanh chóng thông thường chỉ từ 05-07 ngày làm việc thực hiện tại Cơ quan đăng ký kinh doanh đặt trụ sở, không phải làm thủ tục chốt thuế, trả con dấu chấm dứt hoạt động như chi nhánh, Văn phòng đại diện.

Hồ sơ thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh với cơ quan thuế

Hồ sơ đăng ký địa điểm kinh doanh cùng tỉnh thành phố

Thông báo đăng ký địa điểm kinh doanh;

Giấy tờ cá nhân bản sao chứng thực của người đứng đầu địa điểm kinh doanh: chứng minh thư nhân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu;

Giấy ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ;

Bản sao đăng ký kinh doanh

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày doanh nghiệp ra quyết định đăng ký địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp bắt buộc phải gửi thông báo thành lập đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp sẽ đặt trụ sở.

Trường hợp nếu quá hạn 10 ngày mà doanh nghiệp không gửi thông báo đăng ký địa điểm kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp đặt trụ sở, thì doanh nghiệp sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định pháp luật doanh nghiệp về thời hạn đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp đang hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương chưa thực hiện bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp để được cấp đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấp phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp phải nộp kèm theo:

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế;

+ Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

Lưu ý: Đối với Quyết định đăng ký địa điểm kinh doanh hiện nay không còn được sư dụng. Nhưng nếu trong trường hợp nội bộ doanh nghiệp cần rõ ràng các vấn đề thì vẫn nên tạo lập quyết định đăng ký địa điểm kinh doanh để các thành viên, cổ đông trong công ty hiểu rõ và có căn cứ để xử lý công việc.

Hồ sơ xin cấp mã số thuế đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh thành phố

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp hoặc chi nhánh của doanh nghiệp đăng ký địa điểm kinh doanh tại địa phương cấp tỉnh khác với địa phương cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đóng trụ sở.

Về đăng ký thuế:

+ Cơ quan thuế được giao nhiệm vụ quản lý thuế đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp thực hiện đăng ký thuế để cấp mã số thuế 13 số cho địa điểm kinh doanh, gửi thông báo mã số thuế cho đơn vị chủ quản của địa điểm kinh doanh và địa điểm kinh doanh biết để kê khai, nộp thuế cho địa điểm kinh doanh.

+ Mã số thuế 13 số của địa điểm kinh doanh không thực hiện liên thông với cơ quan đăng ký kinh doanh.

+ Khi địa điểm kinh doanh có thay đổi thông tin đăng ký, tạm ngừng kinh doanh, chấm dứt hoạt động theo thông tin cơ quan đăng ký kinh doanh truyền sang, cơ quan thuế được phân công quản lý thuế căn cứ thông tin tại Danh sách địa điểm kinh doanh đã được Cục Thuế phân công quản lý thuế trên địa bàn cập nhật thông tin đăng ký của mã số thuế 13 số của địa điểm kinh doanh tương ứng vào hệ thống TMS để thực hiện quản lý thuế theo quy định.

Về thông báo phát hành hóa đơn:

Đơn vị chủ quản của địa điểm kinh doanh sử dụng chung mẫu hóa đơn của đơn vị chủ quản cho từng địa điểm kinh doanh, gửi Thông báo phát hành hóa đơn của từng địa điểm kinh doanh cho cơ quan thuế được phân công quản lý thuế địa điểm kinh doanh.

Về kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng:

+ Cơ quan thuế được phân công quản lý thuế đối với địa điểm kinh doanh hướng dẫn đơn vị chủ quản của địa điểm kinh doanh sử dụng mã số thuế 13 số của địa điểm kinh doanh để kê khai, nộp thuế phát sinh cho từng địa điểm kinh doanh khác tỉnh với nơi đơn vị chủ quản đóng trụ sở với cơ quan thuế quản lý trực tiếp địa điểm kinh doanh.

Thủ tục đăng ký mã số thuế cho địa điểm kinh doanh, thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh với cơ quan thuế

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ

Căn cứ nhiệm vụ thu ngân sách và tình hình quản lý thuế trên địa bàn, Cục Thuế thực hiện phân công cơ quan thuế quản lý thuế đối với các địa điểm kinh doanh trên cơ sở thông tin đăng ký của địa điểm kinh doanh tại Danh sách địa điểm kinh doanh có doanh nghiệp, hoặc chi nhánh của doanh nghiệp (là đơn vị chủ quản của địa điểm kinh doanh) đóng trụ sở tại địa phương cấp tỉnh khác trên hệ thống TMS và thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế được phân công quản lý thuế biết.

Thời hạn tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

– Đối với hồ sơ đăng ký thuế bằng giấy:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì chậm nhất là 3 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ theo quy định của người nộp thuế thì hồ sơ sẽ được giải quyết.

+ Nếu hồ sơ đăng ký cần bổ sung thì cơ quan thuế phải thông báo cho người nộp thuế ngay trong ngày làm việc (đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ quan thuế); trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (đối với hồ sơ gửi qua đường bưu chính).

– Đối với hồ sơ đăng ký thuế điện tử 

+ Doanh nghiệp truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để khai và nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu.

+ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tiếp nhận, đối chiếu thông tin và gửi Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế điện cho người nộp thuế chậm nhất 15 phút kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký thuế của người nộp thuế vào địa chỉ thư điện tử hoặc số điện thoại người nộp thuế đã đăng ký với cơ quan thuế, thông báo nêu rõ thời gian, địa điểm trả kết quả, đồng thời yêu cầu người nộp thuế mang hồ sơ giấy đến trụ sở cơ quan thuế.

Trường hợp hồ sơ đăng ký thuế không đủ điều kiện cấp mã số thuế theo quy định, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ ghi trên Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế điện tử, cơ quan thuế gửi Thông báo không chấp nhận hồ sơ đăng ký cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Hồ sơ đăng ký thuế của địa điểm kinh doanh

– Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 01-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC;

– Bảng kê địa điểm kinh doanh mẫu số BK03-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC;

– Giấy ủy quyền cho người đại diện thực hiện thủ tục.

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của địa điểm kinh 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

Cơ quan thuế được giao nhiệm vụ quản lý thuế đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp căn cứ thông tin tại Danh sách địa điểm kinh doanh đã được Cục Thuế phân công quản lý thuế trên địa bàn, thực hiện đăng ký thuế để cấp mã số thuế 13 số cho địa điểm kinh doanh, gửi thông báo mã số thuế (mẫu số 11-MST) cho đơn vị chủ quản của địa điểm kinh doanh và địa điểm kinh doanh biết để kê khai, nộp thuế cho địa điểm kinh doanh. Mã số thuế 13 số của địa điểm kinh doanh không thực hiện liên thông với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Khi địa điểm kinh doanh có thay đổi thông tin đăng ký, tạm ngừng kinh doanh, chấm dứt hoạt động theo thông tin cơ quan đăng ký kinh doanh truyền sang, cơ quan thuế được phân công quản lý thuế căn cứ thông tin tại Danh sách địa điểm kinh doanh đã được Cục Thuế phân công quản lý thuế trên địa bàn cập nhật thông tin đăng ký của mã số thuế 13 số của địa điểm kinh doanh tương ứng vào hệ thống TMS để thực hiện quản lý thuế theo quy định. Hồ sơ đăng ký địa điểm kinh doanh khác tỉnh.

thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh với cơ quan thuế
thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh với cơ quan thuế

Khi làm thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh với cơ quan thuế cần những thông tin gì?

Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định đăng ký địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo đăng ký địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh. 

Nội dung thông báo gồm: Mã số doanh nghiệp; Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh được đặt tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi chi nhánh đặt trụ sở); Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh; Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh; 

Họ, tên, nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đứng đầu địa điểm kinh doanh; Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc họ, tên, chữ ký của người đứng đầu chi nhánh đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh”.

Mã số địa điểm kinh doanh là mã số gồm 5 chữ số được cấp theo số thứ tự từ 00001 đến 99999. Mã số này không phải là mã số thuế của địa điểm kinh doanh.

Quy trình thực hiện thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh với cơ quan thuế như nào?

– Doanh nghiệp có thể đăng ký địa điểm kinh doanh tại địa chỉ khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh;

– Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định đăng ký địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo đăng ký địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh;

– Thông báo đăng ký địa điểm kinh doanh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc do người đứng đầu chi nhánh ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp.

Sau khi đăng ký địa điểm kinh doanh cho công ty cần đóng các loại thuế gì, thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh với cơ quan thuế?

Địa điểm kinh doanh cùng tỉnh, thành phố với trụ sở chính

Khai và nộp thuế môn bài: Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp lệ phí thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của các đơn vị phụ thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp lệ phí.

Khai và nộp thuế giá trị gia tăng: Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng chung cho cả đơn vị trực thuộc.

* Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn quản lý, giao Cục trưởng Cục Thuế địa phương quyết định về nơi kê khai thuế đối với trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn, massage, karaoke.

Câu hỏi thường gặp khi làm thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh với cơ quan thuế

Đăng ký địa điểm kinh doanh mất bao nhiêu ngày?

Thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh thời gian từ 03-05 ngày làm việc.

Doanh nghiệp được lập tối thiểu và tối đa bao nhiêu địa điểm kinh doanh trực thuộc công ty?

Luật doanh nghiệp và luật chuyên ngành không quy định tối thiểu hay tối đa việc doanh nghiệp lập bao nhiêu địa điểm kinh doanh, tùy theo nhu cầu hoạt động của doanh nghiệp.

Người đứng tên đăng ký địa điểm kinh doanh là ai?

Người đứng đầu địa điểm kinh doanh có thể là giám đốc công ty, các chức danh quản lý có thể kiêm là người đứng đầu địa điểm kinh doanh, hay có thể bất cứ người nào tuy nhiên cần có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không được vi phạm pháp luật.

Có cần khắc con dấu mới cho địa điểm kinh doanh hay không?

Doanh nghiệp có thể khác mới hoặc không khắc con dấu của địa điểm kinh doanh. Vấn đề này phụ thuộc vào quyết định của doanh nghiệp vì không bắt buộc.

Chức năng kinh doanh của địa điểm kinh doanh là gì?

Chức năng kinh doanh của địa điểm kinh doanh, địa điểm kinh doanh được phép kinh doanh tất cả các ngành nghề của doanh nghiệp. Tuy nhiên địa điểm kinh doanh vẫn phải tuân thủ các quy định về ngành nghề tùy từng địa điểm được quy định.

Địa điểm kinh doanh hạch toán thuế về đâu?

Địa điểm kinh doanh sẽ hạch toán phụ thuộc tùy trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hay trực thuộc chi nhánh.

Thủ tục về kê khai thuế, cần đóng bao nhiêu thuế cho địa điểm kinh doanh?

Địa điểm kinh doanh sẽ phải đóng lệ phí môn bài 1.000.000 đồng 1 năm

Địa điểm kinh doanh có được phát hành hóa đơn đỏ hay không?

Địa điểm kinh doanh hoàn toàn được xuất hóa đơn đỏ theo doanh nghiệp.

Trên đây là bài viết tư vấn về thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh với cơ quan thuế của Luật Trần và Liên Danh. Nếu có thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi theo số Hotline: 0969 078 234 để được tư vấn miễn phí.­­

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139