thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

thủ tục sáp nhập doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp không tránh khỏi việc thay đổi thông tin doanh nghiệp. Việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp cần phải tiến hành các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật. Vậy thay đổi đăng ký kinh doanh công ty là gì? Thay đổi đăng ký doanh nghiệp gồm những nội dung gì. Hồ sơ thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh công ty như thế nào.

giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thay đổi đăng ký kinh doanh là gì?

Căn cứ vào điều 30 luật doanh nghiệp năm 2020. Thay đổi đăng ký doanh nghiệp hay thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là việc doanh nghiệp tiến hành thay đổi các thông tin có trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Theo quy định việc thay đổi này của doanh nghiệp cần phải làm hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh công ty và nộp hồ sơ thông báo tới sở kế hoạch và đầu tư trong 10 ngày kể từ ngày thay đổi, để doanh nghiệp được xác nhận thay đổi thông tin và được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.

Doanh nghiệp sau khi có quyết định thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đã được thông qua trong nội bộ cần tiến hành thực hiện thủ tục thông báo thay đổi đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn tối thiểu 10 ngày kể từ ngày doanh nghiệp có thay đổi. Trong trường hợp doanh nghiệp không thông báo đúng thời hạn quy định thì sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 50/2016/NĐ-CP cụ thể như sau:

 • Doanh nghiệp quá hạn thông báo từ 1 – 30 ngày, xử phạt hành chính từ 500.000 – 1.000.000 đồng
 • Doanh nghiệp quá hạn thông báo từ 31 – 90 ngày, xử phạt hành chính từ 1.000.000 – 2.000.000 đồng
 • Doanh nghiệp quá hạn thông báo từ 91 ngày trở lên, xử phạt hành chính từ 2.000.000 – 5.000.000 đồng

Như vậy có thể thấy việc thông báo các nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh là bắt buộc, người đại diện pháp luật của công ty hoặc người được người đại diện ủy quyền sẽ có trách nhiệm thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

Các trường hợp doanh nghiệp phải thay đổi đăng ký kinh doanh

Theo quy định các trường hợp doanh nghiệp phải thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh công ty bao gồm các nội dung sau đây:
 • Thay đổi tên công ty, thay đổi loại hình doanh nghiệp
 • Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Thay đổi thông tin về: website, email, số điện thoại, fax
 • Thay đổi thông tin người đại diện pháp luật (nếu nhiều người đại diện theo pháp luật thì sẽ thể hiện toàn bộ người đại diện) riêng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có thể hiện nội dung vốn góp của các thành viên trên đăng ký kinh doanh. Thay đổi thông tin người đại diện pháp luật có thể là thay đổi từ chứng minh nhân dân sang căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có liên quan.
 • Thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp: thay đổi vốn điều lệ có thể là tăng hoặc giảm vốn điều lệ.  Hình thức góp vốn đối với trường hợp tăng vốn điều lệ ở đây có thể góp bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản, thương hiệu…
 • Thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty. Doanh nghiệp có thể thay thế hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh cần thiết cho doanh nghiệp.

Điều kiện thay đổi đăng ký kinh doanh công ty

Để có thể hoàn tất thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp 1 cách đúng quy định của pháp luật và được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

 • Doanh nghiệp phải tiến hành thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp theo trình tự đúng quy định của pháp luật.
 • Khi thông báo thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh với sở kế hoạch và đầu tư doanh nghiệp cần phải có hồ sơ xin thay đổi hợp lệ và doanh nghiệp cần phải đóng lệ phí thay đổi, lệ phí công bố theo quy định.

Tùy từng trường hợp sẽ cần những điều kiện riêng: Ví dụ:  Doanh nghiệp tiến hành thay đổi tên công  ty thì doanh nghiệp cần đặt tên đúng quy định như khi thành lập doanh nghiệp mới, giảm vốn điều lệ phải được giảm vốn khi đã đủ thời gian,,,,vv

Lưu ý:  Vì tính bắt buộc phải thông báo về những nội dung được thay đổi trong đăng ký kinh doanh, nên các doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện việc thông báo nội dung thay đổi đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thủ tục thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

Để tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp thì tùy thuộc vào nội dung thay đổi của doanh nghiệp sẽ cần phải tiến hành các công việc khác nhau nhưng đại đa số các nội dung thay đổi đều phải trải qua những bước sau đây:

Bước 1: Soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo luật doanh nghiệp năm 2020 và thông tư 01 hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp.

Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh online trên trang dangkykinhdoanh.gov.vn trước sau đó mới tiến hành nộp hồ sơ bản cứng tại phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh thành phố trực thuộc nơi công ty đăng ký đặt trụ sở chính.

Bước 3: Việt luật sẽ chịu trách nhiệm về nội dung hồ sơ thay đổi tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và sẽ thay mặt doanh nghiệp giải trình khi có yêu cầu.

Bước 4: Nhận kết quả và hướng dẫn các thủ tục sau khi thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh cần phải làm đối với ngân hàng, hoặc cơ quan thuế hoặc với đối tác.

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh công ty

Để hoàn thiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh công ty theo từng nội dung thì khách hàng cần phải nắm bắt được hồ sơ cụ thể. Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ của Việt Luật thì chúng tôi sẽ thay mặt khách hàng chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Hồ sơ thay đổi trụ sở chính trong đăng ký kinh doanh 

So với các trường hợp thay đổi nội dung khác thì thay đổi trụ sở chính có phần phức tạp hơn. Bởi mỗi trường hợp thay đổi trụ sở, phía doanh nghiệp sẽ cần phải chuẩn bị một bộ hồ sơ khác nhau. Việc chuẩn bị hồ sơ đối với một chuyên viên pháp lý hay luật sư thì không quá phiền phức, nhưng với các doanh nghiệp sẽ gặp phải những khó khăn nhất định.

Trường hợp chuyển trụ sở trong phạm vi tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký khi thành lập: 

 • Thông báo thay đổi địa chỉ theo mẫu quy định
 • Quyết định về việc thay đổi trụ sở công ty của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu đối với Công ty TNHH một thành viên, của các thành viên hợp danh đối với Công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty cổ phần.
 • Bản sao biên bản cuộc họp về việc thay đổi địa chỉ công ty của Hội đồng thành viên, của chủ sở hữu, của các thành viên hợp danh hoặc của Đại hội đồng cổ đông tùy vào từng loại hình công ty.
 • 01 Giấy ủy quyền cho Việt Luật thực hiện
 • Giấy tờ chứng minh nhân thân của người thực hiện thủ tục

Trường hợp doanh nghiệp chuyển trụ sở sang tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đăng ký thành lập.

 • Công văn đồng ý chuyển địa chỉ của cơ quan thuế nơi địa chỉ cũ của công ty cấp cho doanh nghiệp sau khi hoàn tất các nghĩa vụ thuế.
 • Thông báo thay đổi địa chỉ công ty theo mẫu quy định
 • Bản sao điều lệ công ty đã được sửa đổi, bổ sung
 • Danh sách đầy đủ thành viên công ty
 • Quyết định về việc thay đổi địa chỉ công ty của Hội đồng thành viên, của chủ sở hữu, của các thành viên hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông tùy thuộc vào từng loại hình công ty
 • 01 Bản sao biên bản cuộc họp về việc thay đổi địa chỉ công ty của Hội đồng thành viên, của chủ sở hữu, của các thành viên hợp danh hoặc của Đại hội đồng cổ đông tùy vào từng loại hình công ty
 • 01 Giấy ủy quyền.

Hồ sơ thay đổi tên công ty trong đăng ký kinh doanh 

 • 01 Thông báo thay đổi tên công ty theo mẫu quy định.
 • 01 Quyết định về việc thay đổi tên doanh nghiệp của Hội đồng thành viên với Công ty TNHH hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu với Công ty TNHH một thành viên, của các thành viên hợp danh với Công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông với Công ty cổ phần.
 • 01 Bản sao biên bản cuộc họp về việc thay đổi tên công ty của Hội đồng thành viên với Công ty TNHH hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu với Công ty TNHH một thành viên, của các thành viên hợp danh với Công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông với Công ty cổ phần.
 • 01 Giấy ủy quyền Việt Luật thực hiện các thủ tục.
 • Giấy tờ chứng minh nhân thân của người làm thủ tục thay đổi.

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp

 • 01 Thông báo thay đổi vốn điều lệ, vốn góp theo mẫu quy định.
 • 01 Quyết định về việc tăng giảm vốn điều lệ, điều chỉnh tỷ lệ vốn góp của Hội đồng thành viên, của chủ sở hữu, của các thành viên hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông tùy thuộc vào từng loại hình công ty.
 • 01 Bản sao biên bản cuộc họp về việc tăng giảm vốn điều lệ, điều chỉnh tỷ lệ vốn góp của Hội đồng thành viên, của chủ sở hữu, của các thành viên hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông tùy thuộc vào từng loại hình công ty.
 • 01 Giấy ủy quyền Việt Luật thực hiện các hồ sơ, thủ tục.

Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh

 • 01 Thông báo thay đổi, bổ sung ngành nghề theo mẫu đã được quy định
 • 01 Quyết định về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên, của chủ sở hữu, của các thành viên hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông tùy thuộc vào từng loại hình công ty.
 • 01 Bản sao biên bản cuộc họp về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên, của chủ sở hữu, của các thành viên hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông tùy thuộc vào từng loại hình công ty
 • 01 Giấy ủy quyền Việt Luật thực hiện các thủ tục

Những công việc cần làm sau khi tiến hành thay đổi đăng ký kinh doanh

Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ dẫn đến việc nhiều giấy tờ của doanh nghiệp bị thay đổi, do đó với mỗi trường hợp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh khác nhau thì sau khi thay đổi doanh nghiệp cần chú ý tới công việc riêng của từng loại nội dung thay đổi.

Thay đổi tên công ty:

Sau khi quý công ty được thay đổi tên sẽ đều phải thực hiện các việc sau:
 • Doanh nghiệp Khắc lại dấu công ty.
 • Doanh nghiệp phải thay đổi thông tin công ty trên hóa đơn điện tử;
 • Thay đổi biển tên doanh nghiệp tại trụ sở, các chi nhánh, VPĐD,..;
 • Tiến hành thay đổi thông tin chủ tài khoản công ty tại ngân hàng, thông tin tên doanh nghiệp với các bên bảo hiểm, đối tác,….
 • Doanh nghiệp cần thông báo cho đối tác về việc tên công ty có sự thay đổi và có thể ký lại các phụ lục hợp đồng đã giao kết tùy vào quyết định của hai bên. 

Thay đổi địa chỉ công ty, thay đổi người đại diện theo pháp luật:

Sau khi địa chỉ công ty dược thay đổi, doanh nghiệp sẽ cần phải thực hiện các việc sau:

 • Doanh nghiệp thay đổi dấu nếu thay đổi địa chỉ khác quận mà trên con dấu thể hiện quận huyện.
 • Doanh nghiệp thay đổi thông tin địa chỉ trên hóa đơn điện tử của mình đã đăng ký;
 • Thông báo cho ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản biết là doanh nghiệp có thay đổi thông tin
 • Doanh nghiệp cần làm thủ tục thay đổi cơ quan quản lý thuế, chốt và chuyển bảo hiểm xã hội về địa chỉ mới của doanh nghiệp
 • Thông báo thay đổi địa chỉ cho đối tác, khách hàng, các bên liên quan đến hoạt động của công ty…

Thay đổi vốn của doanh nghiệp: 

Thay đổi vốn điều lệ công ty (tăng giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp) vốn điều lệ công ty liên quan trực tiếp đến công tác nộp thuế môn bài hàng năm của doanh nghiệp với 2 mức như sau:
 • Bậc 1: 2.000.000 VNĐ/1 năm với công ty đăng ký vốn điều lệ dưới 10 tỷ
 • Bậc 2: 3.000.000 VND/1 năm với công ty đăng ký vốn trên 10 tỷ 

Trên đây là bài viết về thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Nếu thắc mắc hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty tư vấn luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với Luật Sư Trần! để được tư vấn một cách nhanh chóng và tốt nhất!

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139