Thay đổi giám đốc công ty

thành lập chinh công ty cổ phần

Thay đổi giám đốc công ty là yêu cầu tất yếu của doanh nghiệp khi có sự thay đổi về chiến lược kinh doanh, về chủ sở hữu hay thay đổi về bộ máy nhân sự. Khi có sự thay đổi giám đốc công ty, doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi giám đốc cơ quan đăng ký doanh nghiệp nơi đặt trụ sở chính.

HỒ SƠ THAY ĐỔI GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Hồ sơ thay đổi giám đốc gồm cơ bản có những tài liệu sau: Luat su Tran thay doi giam doc cong ty
– Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
– Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;
– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;
– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty;

Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Lưu ý: Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty bỏ trốn khỏi nơi cư trú, bị tạm giam, bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được bản thân hoặc từ chối ký tên vào thông báo của công ty thì phải có họ, tên và chữ ký của các thành viên Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các thành viên Hội đồng quản trị đã tham dự và biểu quyết nhất trí về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.
– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm giám đốc công ty;

+ Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;
+ Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Giấy phép lao động và Hộ chiếu;

Cơ quan có thẩm quyền: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố nơi đặt trụ sở chính.
Thời gian thực hiện: 3-5 ngày làm việc.

Một số lưu ý khi thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Về Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc
– Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
– Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.
– Nhiệm kỳ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không quá 05 năm; có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế

Ngoài ra:

– Giám đốc công ty là người đại diện không bị “treo” trên hệ thống quản lý thuế quốc gia (Liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ kiểm tra trên hệ thống)
– Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 thì một người có thể làm giám đốc cho 2 hay nhiều doanh nghiệp;
– Một công ty có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật;
– Giám đốc của doanh nghiệp có thể là người đi thuê;

Lưu ý sau khi thay đổi giám đốc công ty

Thay doi giam doc cong ty 2 - Luat Tran va Lien danhGiám đốc – người đại diện theo pháp luật thường đại diện cho doanh nghiệp trong các giao dịch với đối tác, cơ quan thuế, các cơ quan quản lý nhà nước liên quan… Vì vậy, khi thay đổi giám đốc – người đại diện theo pháp luật, doanh nghiệp cần phải thông báo cho các bên liên quan biết về nội dung thay đổi.
Cụ thể như:
– Làm thủ tục thông báo và thay đổi thông tin cho Ngân hàng nơi doanh nghiệp đăng ký tài khoản;
– Làm thu thủ tục thông báo cho các đối tác, các khách hàng nội dung thay đổi người đại diện theo pháp luật;
– Thông báo cho cơ quan bảo hiểm;
– Trong các trường hợp doanh nghiệp được cấp giấy phép con mà có thông tin liên quan đến người đại diện theo pháp luật cần phải thay đổi thì phải làm thủ tục thay đổi theo quy định của các giấy phép tương ứng…

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Khi sử dụng dịch vụ đăng ký thay đổi giám đốc của Công ty Luật Trần và Liên danh bạn sẽ “KHÔNG PHẢI ĐI LẠI, KHÔNG PHẢI ĐỢI CHỜ”. Chúng tôi sẽ đại diện thực hiện toàn bộ các công việc liên quan đến thay đổi người đại diện theo pháp luật như:

• Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến người đại diện theo pháp luật và thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật;
• Soạn thảo toàn bộ các văn bản theo quy định để đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật (các Biên bản họp; Quyết định; Thông báo; Hợp đồng chuyển nhượng…);
• Đại diện khách hàng thực hiện các công việc liên quan đến việc thay đổi người đại diện tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
• Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục công bố thông tin doanh nghiệp trên hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia.
Chúng tôi cam kết mức giá dịch vụ báo cho Khách hàng là giá TRỌNG GÓI – ĐẦY ĐỦ cho thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật. Bạn sẽ KHÔNG PHẢI BỎ THÊM MỘT ĐỒNG ngoài phí dịch vụ chúng tôi đã báo.

Liên hệ với Luật sư theo số Hotline: 0969-078-234

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI GIÁM ĐỐC CÔNG TY TẠI HÀ NỘI

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139