MÔ HÌNH NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

CÁC MÔ HÌNH NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

Nhượng quyền thương mại là một trong các hình thức kinh doanh; mở rộng quy mô doanh nghiệp khá phổ biến hiện nay. Vậy có bao nhiêu mô hình nhượng quyền thương mại? đặc điểm của mô hình nhượng quyền thương mại như thế nào? Tất cả những thắc mắc đó sẽ có trong bài viết dưới đây.

CÁC MÔ HÌNH NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

Nhượng quyền kinh doanh được hiểu là gì?

Nhượng quyền thương mại có thể hiểu là hoạt động thương mại giữa đơn vị cụ thể. Trong đó, bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện được thỏa thuận trước.

Các mô hình nhượng quyền thương mại 

Các mô hình nhượng quyền thương mại thường gặp gồm:

Thứ nhất, nhượng quyền thương mại theo khu vực lãnh thổ

Nhượng quyền từ nước ngoài vào Việt Nam: Là hình thức mà chủ thương hiệu là các thương hiệu nước ngoài đầu tư vào Việt Nam theo hình thức nhượng quyền thương mại.

Nhượng quyền từ Việt Nam ra nước ngoài: Là hình thức mà các thương hiệu Việt Nam đầu tư ra nước ngoài bằng cách nhượng quyền.

Nhượng quyền trong nước: Là hình thức mà các chủ thương hiệu đầu tư trong nước bằng cách nhượng quyền.

Thứ hai, nhượng quyền thương mại căn cứ theo tiêu chí kinh doanh

Nhượng quyền phân phối sản phẩm. Bên nhượng quyền cho phép bên tiếp nhận quyền phân phối các sản phẩm/dịch vụ. Của bên nhượng quyền trong phạm vi và theo thời gian nhất định.

Bên tiếp nhận quyền chỉ được sử dụng biểu tượng, tên nhãn hiệu, khẩu hiệu, logo,… trong hoạt động kinh doanh, quảng bá sản phẩm/dịch vụ.

Nhượng quyền sử dụng công thức kinh doanh. Bên tiếp nhận nhượng quyền không chỉ được phép phân phối các sản phẩm dưới dạng thương hiệu mà còn được chuyển giao kỹ thuật kinh doanh, cách điều hành doanh nghiệp,….

Thứ ba, nhượng quyền thương mại theo mục tiêu phát triển hoạt động kinh doanh

Nhượng quyền thương mại độc quyền

Là hình thức mua nhượng quyền thương mại. Trong đó người mua được phép thực hiện nhượng quyền lại trong một khu vực, lãnh thổ cụ thể. Cam kết phát triển về số lượng đơn vị kinh doanh nhượng quyền trong từng giai đoạn cụ thể với bên bán.

Người mua nhượng quyền thương mại có thể nhượng lại cho bên thứ ba. Dưới hình thức nhượng quyền thương mại phát triển khu vực; nhượng quyền thương mại riêng lẻ.

Nếu người mua muốn mở thêm đơn vị nhượng quyền mới. Phải ký thêm hợp đồng mới với nội dung tương tự với bên bán. Theo hình thức này, người mua không được phép nhượng quyền lại. Với hình thức này, bên mua thương hiệu phải chủ động tìm kiếm khách hàng, phát triển thương hiệu trong khu vực của

Nhượng quyền thương mại vùng

Nhượng quyền thương mại vùng là mô hình nhượng quyền thương mại khá là phức tạp.

Đây là nhượng quyền mà người mua nhượng quyền thương hiệu vùng sẽ nhận nhượng quyền từ người chủ thương hiệu hoặc người mua master franchise để bán lại cho các người mua nhượng quyền thương mại nhỏ lẻ trong vùng mà mình mua với những quy định theo thỏa thuận với công ty nhượng quyền.

Nhượng quyền thương mại phát triển khu vực

Một trong các hình thức nhượng quyền thương mại khác là hình thức nhượng quyền thương mại phát triển khu vực. Hình thức này người bán được độc quyền mở ra nhiều đơn vị kinh doanh (số lượng theo cam kết với bên bán) tại một khu vực; lãnh thổ nhất định và theo thời gian cụ thể.

Người mua trong trường hợp này không được phép nhượng quyền lại. Họ sẽ phải cam kết mở bao nhiêu của hàng nhượng quyền thương mại trong thời gian nhất định.

Nếu họ muốn bán nhượng quyền thương mại lại cho bên thứ ba; Họ phải mua theo hình thức master franchise. Người mua franchise phải trả một khoản phí lớn; có thể độc quyền mở các của hiệu nhượng quyền trong một khu vực; thời gian nhất định

Nhượng quyền thương mại riêng lẻ

Trong các hình thức nhượng quyền thương mạo thì hình thức nhượng quyền thương mại riêng lẻ là một hình thức khá phổ biến.

Người mua ký hợp đồng trực tiếp với người bán (là chủ chính hoặc master franchise) để mở ra một đơn vị kinh doanh theo hệ thống nhượng quyền của bên bán; tại một địa điểm nhất định và trong một thời gian cụ thể.

Sau thời gian này, hợp đồng có thể được gia hạn và người mua franchise phải trả thêm một khoản phí. Người mua franchise theo hình thức này không thể nhượng lại cho bên thứ ba hay tự ý mở thêm cửa hiệu kinh doanh cùng thương hiệu.

Mô hình nhượng quyền thương mại có những đặc điểm gì?

Mô hình nhượng quyền thương mại có những đặc điểm sau đây:

Thứ nhất, về chủ thể nhượng quyền

Gồm bên nhượng quyền và bên tiếp nhận quyền, phải là thương nhân. Có thể có hai hoặc nhiều bên trong quan hệ nhượng quyền thương mại

Thứ hai, đối tượng nhượng quyền

Đối tượng nhượng quyền là quyền thương mại – quyền tiến hành hoạt động kinh doanh hàng hoá/dịch vụ theo cách thức của bên nhượng quyền quy định. Và bên tiếp nhận quyền sẽ được sử dụng bí quyết kinh doanh, nhãn mác, tên thương mại, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo…

Trên đây là bài viết về các mô hình nhượng quyền thương mại. Nếu có vấn đề cần tư vấn hỗ trợ về dịch vụ pháp luật. Bạn vui lòng liên hệ với Công ty Luật Trần và Liên danh theo thông tin dưới đây:

Công ty Luật TNHH Trần và Liên Danh

Điện thoại: 024-6292- 6678

Di Động: 0969-078- 234

Email: lienhe@luatsutran.vn

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139