Hợp đồng thuê nhân công

hop dong thue nhan cong

Lao động thời vụ khá phổ biến trên thị trường lao động hiện nay. Các mẫu hợp đồng lao động luôn hiển hiện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chủ yếu phục vụ các công trình xây dựng dân dụng và phục vụ chữ ký, hợp đồng giữa nhà thầu và người lao động. Bây giờ nhiều chủ nhà ký hợp đồng lao động ngay cả trong những ngôi nhà nhỏ. Bài viết này chứa những thông tin hợp đồng mới nhất và mẫu hợp đồng thuê nhân công thời vụ mới năm 2023 chính xác nhất để mọi người tham khảo.

Khái niệm hợp đồng thuê nhân công thời vụ

Hợp đồng được coi là văn bản để nhằm mục đích thỏa thuận giữa các bên tham gia giúp xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền, nghĩa vụ liên quan đến các thỏa thuận dân sự.

Hợp đồng nhân công là hợp đồng bên trong có nội dung về lĩnh vực thi công xây dựng công trình nhà ở, lao động thời hạn dưới 12 tháng và trường hợp lao động khác theo quy định. Hợp đồng là sự ràng buộc về mặt pháp lý để đảm bảo quyền và nghĩa vụ giữa bên giao khoán và bên thi công.

Hiện tại các hình thức mà hợp đồng thuê nhân công những gia đình có thể áp dụng là hợp đồng giao khoán, hợp đồng thi công,…Đây đều là sự thoả thuận giữa hai bên giữa một bên là nhà chủ và một bên là nhân công thi công công trình. Nội dung hợp đồng chủ yếu xoay quanh việc bên thi công phải hoàn thành và bàn giao cho bên giao khoán; còn bên giao khoán có trách nhiệm chi trả chi phí cho bên nhân công thù lao theo thoả thuận.

Trước đây có thể các mẫu hợp đồng thuê nhân công chỉ dành cho nhà thầu và các đội nhân công thi công những công trình quy mô lớn. Nhưng ngày nay, vấn đề pháp lý được quan tâm ngay cả trong những hộ gia đình thi công những công trình dù là nhỏ nhất.

Hiện nay Bộ luật lao động 2012, không có quy định cụ thể về khái niệm hợp đồng lao động thời vụ mà chỉ có quy định chung về khái niệm hợp đồng lao động tại Điều 15. Đồng thời trong quy định về phân loại hợp đồng lao động có xác định một trong những loại hợp đồng lao động là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Từ quy định về khái niệm hợp đồng lao động và phân loại hợp đồng lao động có thể hiểu: Hợp đồng thời vụ là tên gọi khác của hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. Hợp đồng thời vụ được ký kết trong trường hợp giao kết công việc giữa người sử dụng lao động và người lao động về một công việc tạm thời, không thường xuyên, hoặc công việc xác định trong thời hạn 12 tháng.

Các thông tin bên trong mẫu hợp đồng thuê nhân công đúng quy định

Góc trên cùng bên phải đó là tên đơn vị, địa chỉ và số của hợp đồng (nếu có).

Tiếp theo là phần các bên thì phải ghi rõ họ tên, chức vụ đại diện cả bên thuê và bên được thuê.

Nội dung hợp đồng:

Thứ nhất: Điều khoản chung

Phương thức thuê

Điều kiện để thực hiện hợp đồng, trong đó là các thông tin ghi rõ điều kiện và cam kết của 2 bên ký hợp đồng.

Thời gian thực hiện hợp đồng là bao nhiêu ngày, từ ngày tháng năm nào tới ngày tháng năm nào (ngày bắt đầu đến ngày kết thúc.

Các điều khoản khác phải được ghi rõ trong nội dung phần điều khoản chung và được hai bên thống nhất.

Thứ hai: Điều khoản riêng cho mỗi bên

Ghi rõ nội dung công việc, quyền lợi, trách nhiệm của mỗi bên phải thực hiện.

Phần nếu không thực hiện thì phải chịu trách nhiệm ra sao và cam kết.

Chữ ký của các bên tham giao ký hợp đồng (bao gồm cả bên thứ 3 trung gian nếu có).

 

Các trường hợp ký kết hợp đồng lao động thời vụ

Theo Điều 22 Luật Lao động 2012, hợp đồng lao động thời vụ được chấm dứt nếu các bên thỏa thuận thực hiện công việc có thời hạn, không thường xuyên hoặc có thời hạn dưới 12 tháng.

Tuy nhiên, có 03 trường hợp dù làm công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên nhưng vẫn có thể ký kết loại hợp đồng này. Cụ thể:

Thay thế người đi làm nghĩa vụ quân sự;

Thay thế người nghỉ chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động;

Thay thế người tạm thời nghỉ việc.

Ngoài các trường hợp nêu trên, nếu người sử dụng lao động cố tình giao kết hợp đồng lao động thời vụ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 500.000 đồng đến 20 triệu đồng (khoản 1 Điều 5 Nghị định 95/2013/NĐ-CP).

Tải xuống mẫu hợp đồng thuê nhân công thời vụ mới năm 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-***—–

 

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ

Số: …………

 

Hôm nay, ngày …. tháng ….năm…., tại …………………………………………….

Chúng tôi gồm:

BÊN A (Người sử dụng lao động):………………………………………………………………….

Đại diện: ………………………….………… Chức vụ: ………..…………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………………

Số tài khoản:…………………………. Tại Ngân hàng:…….………………………..

BÊN B (Người lao động):………………….………………………………………..

Ngày tháng năm sinh:…………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………..…

Số CMND:…………………….Nơi cấp:…………………. Ngày cấp:…………………………..

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………

Sau khi thỏa thuận, hai bên đồng ý ký kết và thực hiện Hợp đồng lao động thời vụ với các điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng

– Loại hợp đồng lao động: Hợp đồng lao động thời vụ ……. tháng (1).

– Từ ngày …… tháng …… năm ……. đến ngày ….… tháng … năm .…

– Địa điểm làm việc (2): Tại……………………………………………………………

– Chức danh chuyên môn:.……………….…….……………………………………….

– Chức vụ (nếu có): ……………………………………………..……………………

– Công việc phải làm (3): ………………….….………………..……………………..

Điều 2: Chế độ làm việc

– Thời giờ làm việc (4): ………………..………………………………………………

– Dụng cụ làm việc được cấp phát: Căn cứ theo công việc thực tế.

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động

Quyền lợi

– Phương tiện đi lại làm việc (5): ……………………………………………………..

– Mức lương chính hoặc tiền công (6): …………………. đồng/tháng

Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………..

(Đã bao gồm tiền lương đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp)

– Hình thức trả lương: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

– Phụ cấp (nếu có): …………………………………………………………………..

– Thời hạn trả lương (7):…….………………………………………………..……….

– Tiền thưởng (8): ………………………………………………………………………

– Chế độ nâng lương (9): ………………………………………………………………

– Chế độ nghỉ ngơi (10):…………………………………………..…………………….

– Những thoả thuận khác: …………………………………………………………….

Nghĩa vụ

– Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động. 

– Chấp hành nội quy, quy chế kỷ luật lao động, an toàn lao động của công ty.

– Bồi thường vi phạm và vật chất (11):…………….…………………………………..

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

Quyền hạn

– Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng.

– Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy của doanh nghiệp.

Nghĩa vụ

– Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết theo hợp đồng này.

– Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn lương và các chế độ, quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể (nếu có). 

Điều 5. Điều khoản chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng này sẽ chấm dứt trong trường hợp:

– Hết hạn hợp đồng lao động;

– Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

– Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động;

– Một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Điều 6. Điều khoản thi hành

– Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng này thì áp dụng theo quy định của thoả ước lao động tập thể, trường hợp chưa có hoặc không có thoả ước lao động tập thể thì áp dụng theo quy định của pháp luật lao động.

– Khi hai bên ký phụ lục hợp đồng thì nội dung của phụ lục hợp đồng cũng có giá trị như các nội dung khác của bản hợp đồng này. 

– Hợp đồng được làm thành …….. bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ……. bản và có hiệu lực từ ngày…….. tháng……. năm…….

Người sử dụng lao động

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Người lao động

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng lao động thời vụ 2019

(1) Lưu ý thời hạn của công việc mang tính chất thời vụ không được quá 12 tháng.

(2) Ghi rõ bộ phận, địa chỉ nơi người lao động làm việc.

(3) Ghi chi tiết công việc người lao động phải thực hiện theo hợp đồng này. Càng chi tiết bao nhiêu càng tránh được tranh chấp có thể xảy ra.

(4) Theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Lao động 2012:

– Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ/ngày và 48 giờ/tuần;

– Thời giờ làm việc không quá 06 giờ/ngày đối với những người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

(5) Tùy theo chính sách của người sử dụng lao động, phương tiện đi lại có thể do người lao động tự túc hoặc do doanh nghiệp đưa đón.

(6) Theo quy định tại Điều 90 Bộ luật Lao động 2012:

– Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp và các khoản bổ sung khác.

– Tiền lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

(7) (8) (9) Căn cứ theo quy chế tiền lương, tiền thưởng áp dụng trong doanh nghiệp.

(10) Theo quy định tại Điều 108 Bộ luật Lao động 2012:

– Người lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ nêu trên được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút.

– Trường hợp làm việc vào ban đêm, thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút.

– Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 01 ngày và 04 ngày/tháng.

(11) Trách nhiệm bồi thường vi phạm và trách nhiệm vật chất căn cứ vào nội quy, quy chế của doanh nghiệp.

Lưu ý: Doanh nghiệp chỉ được ký hợp đồng lao động thời vụ tối đa 02 lần liên tiếp. Sau khi ký hợp đồng lao động thời vụ 02 lần liên tiếp mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

hop dong thue nhan cong
hợp đồng thuê nhân công

Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng thuê nhân công thời vụ

Khi soạn thảo mẫu hợp đồng thuê nhân công thời vụ, bạn cần chú ý những điều sau đây:

Điều khoản về thời hạn của của hợp đồng cho những công việc mang tính chất thời vụ không được kéo dài quá 12 tháng.

Hợp đồng cần ghi rõ bộ phận, địa chỉ của người lao động

Cần chú ý chi tiết những đầu việc mà người lao động cần phải thực hiện theo hợp đồng này. Nội dung này càng chi tiết sẽ càng hạn chế những tranh chấp về sau giữa hai bên.

Quy định tại Điều 104 Bộ luật Lao động 2012 cũng có ghi rõ:

Thời gian làm việc bình thường sẽ không vượt quá 08 giờ/ngày và 48 giờ/tuần;

Riêng đối với những người làm công việc đặc thù với tính chất công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thời gian làm việc sẽ không vượt quá 6 ngày/tuần

Về phương tiện đi lại cho người lao động sẽ tùy theo tính chất công việc nên có thể do người lao động tự túc hoặc do doanh nghiệp đưa đón.

Điều 90 Bộ luật Lao động 2012 quy định:

Tiền lương sẽ bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh kèm theo khoản phụ cấp và các khoản bổ sung khác.

Chính phủ quy định tiền lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng

Điều 108 Bộ luật Lao động 2012 quy định:

Trong 08 giờ hoặc 06 giờ liên tục, nếu người lao động làm việc liên tục thì hợp đồng thuê nhân công thời vụ cần có điều khoản cho nhân công nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút.

Thời gian nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút nếu người lao động làm việc vào ban đêm

Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 01 ngày và 04 ngày/tháng.

Trách nhiệm bồi thường vi phạm và trách nhiệm vật chất căn cứ vào nội quy, quy chế của doanh nghiệp.

Chú ý: Mỗi doanh nghiệp chỉ được phép ký hợp đồng lao động thời vụ với người lao động tối đa 02 lần liên tiếp. Sau khi ký hợp đồng thuê nhân công thời vụ 02 lần liên tiếp mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Trên đây là toàn bộ thông tin liên quan đến hợp đồng thuê nhân công. Luật Trần và Liên Danh hi vọng hữu ích với bạn.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139