THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU

Nhãn hiệu có tầm quan trọng rất lớn trong kinh doanh. Là tài sản vô hình, dùng để phân biệt giữa sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp với nhau. Việc quảng bá thương hiệu cũng dễ dàng tiếp cận với khác hàng hơn. Do vậy, việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là một vấn đề cần thiết. Do vậy, thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cần thiết và quan trọng trong đời sống hiện nay.

Nhãn hiệu là gì? Đăng ký nhãn hiệu là gì?

Theo quy định của pháp luật thì nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các cơ sở khác nhau. và nó được coi là một tài sản vô cùng giá trị của cá nhân, doanh nghiệp.

Đăng ký nhãn hiệu là thủ tục hành chính được thực hiện tại Cục sở hữu trí tuệ để nhãn hiệu được bảo hộ để xác lập quyền sở hữu đối với nhãn hiệu.

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu gồm những gì?

Để có căn cứ xem xét và cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cần nộp hồ sơ đăng ký tới Cục Sở hữu trí tuệ, hồ sơ đăng ký nhãn hiệu bao gồm như sau:

Tờ khai đăng ký nhãn hiệu hàng hóa hoặc khách hàng có thể trực tiếp tải mẫu tờ khai từ website của Cục SHTT tại địa chỉ là noip.gov.vn

05 Mẫu nhãn hiệu đăng ký (kích thước 05 cm x 05cm). Lưu ý: Mẫu nhãn hiệu cần đảm bảo tiêu chí rõ nét, không bị mờ, nhòe và được in trên giấy A4 để nộp kèm theo tờ khai đăng ký;

Lệ phí nộp đơn đăng ký nhãn hiệu. Chi phí đăng ký nhãn hiệu (tối thiểu là 1.000.000 VND – phí nhà nước) + 360.000 VND (phí cấp giấy chứng nhận đăng ký)

Giấy ủy quyền cho việc đăng ký nhãn hiệu (theo mẫu và áp dụng trong trường hợp được ủy quyền đăng ký);

Tài liệu chứng minh được hưởng quyền ưu tiên hoặc dò tặng cho, thừa kế (nếu có);

Tài liệu khác (nếu có) đối với từng đơn đăng ký

Các bước đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu bao gồm các bước (i) tra cứu nhãn hiệu (ii) soạn thảo hồ sơ đăng ký nhãn hiệu (iii) nộp đơn đăng ký (iv) theo dõi đơn đăng ký nhãn hiệu (v) nhận giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Bước 1: Tra cứu nhãn hiệu trước khi nộp đơn

Tra cứu nhãn hiệu là công việc đầu tiên cần làm để đánh giá được khả năng đăng ký của nhãn hiệu trước khi nộp đơn. Việc tra cứu sẽ giúp khách hàng đảm bảo được đơn đăng ký sau khi nộp sẽ có khả năng được cấp giấy chứng nhận đăng ký, tránh việc mất chi phí nộp đơn nhưng do không tra cứu trước khi nộp dẫn đến trường hợp đơn đăng ký bị từ chối.

Việc tra cứu nhãn hiệu được thực hiện trên cơ sở dữ liệu trực tuyến của cục SHTT tại địa chỉ: http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WSearch.php. Trong mục nhãn hiệu tìm kiếm khách hàng sẽ gõ từ ABC và mục nhóm sản phẩm/dịch vụ sẽ chọn số 25.

Bước 2: Soạn thảo Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu

Khi khách hàng sử dụng dịch vụ đăng ký của chúng tôi, hồ sơ đăng ký nhãn hiệu sẽ do công ty chúng tôi soạn thảo và ký kết. Tài liệu duy nhất khách hàng cần ký khi đăng ký nhãn hiệu trong trường hợp đã ủy quyền cho công ty chúng tôi là Giấy ủy quyền.

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ

Sau khi kết quả tra cứu nhãn hiệu có khả năng đăng ký, khách hàng hãy ngay lập tức nộp đơn đăng ký nhãn hiệu để lấy ngày ưu tiên (Việt Nam áp dụng nguyên tắc ai nộp đơn trược sẽ được quyền ưu tiên trước

Bước 4: Thẩm định đơn đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ

Sau khi nộp hồ sơ đăng ký tại Cục SHTT, nhãn hiệu phải trải qua các giai đoạn sau:

Thẩm định hình thức:

Trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Lưu ý: Thẩm định hình thức là giai đoạn 1 trong quy trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Giai đoạn này khi đơn đăng ký được cục SHTT xác nhận là hợp lệ, cục SHTT sẽ ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ và gửi cho chủ đơn hoặc người được chủ đơn ủy quyền đăng ký.

Trường hợp đơn có thiếu xót, Cục SHTT sẽ ra thông báo dự định từ chối đơn đăng ký và yêu cầu chủ đơn hoặc người được ủy quyền sửa chữa hoặc bổ sung thông tin thiếu trong thời gian 1 tháng tình từ ngày ra thông báo, quá thời gian nêu trên đơn sẽ bị từ chối và khách hàng sẽ phải nộp lại đơn, đồng thời tốn kém thêm chi phí.

Đăng công báo:

Công bố đơn trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày đơn được chấp nhận hợp lệ.

Giai đoạn này, Cục SHTT sẽ đăng thông tin nhãn hiệu đã nộp lên trên công báo sở hữu công nghiệp bao gồm thông tin đơn: Người nộp đơn, tổ chức đại diện, nhãn hiệu đăng ký, nhóm sản phẩm/dịch vụ đăng ký, số đơn, ngày nộp đơn…vv.

Mục đích của việc đăng ký này là để bên thứ 3 có thể xem xét và đánh giá đơn đăng ký đã nộp. Trường hợp nhận thấy, nhãn hiệu đăng ký giống (tương tự hoặc trùng) với nhãn hiệu của mình, bên thứ 3 có quyền nộp phản đối cấp giấy chứng nhận cho chủ đơn.

Thẩm định nội dung:

Trong thời hạn 9 tháng.

Giai đoạn này là quan trọng nhất trong quá trình đăng ký nhãn hiệu. Quá trình thẩm định nội dung đơn, Cục SHTT sẽ tra cứu để đánh giá khả năng đăng ký của nhãn hiệu. Như có trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với đơn đăng ký của bên khác đã nộp đơn hoặc đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký trước đó hay chưa?

Trường hợp đơn đáp ứng yêu cầu bảo hộ, Cục SHTT sẽ ra thông báo thẩm định đồng ý cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu hoặc ngược lại Cục SHTT sẽ từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký trường hợp đơn không đáp ứng được yêu cầu bảo hộ.

Ra thông báo cấp văn bằng và tiến hành nhận giấy chứng nhận đăng ký: 2 tháng

Sau khi có thông báo cấp văn bằng, người nộp đơn sẽ nộp thêm phí cấp văn bằng để được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho nhãn hiệu đã nộp đăng ký.

Bước 5: Nhận giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là văn bản chứng nhận bảo hộ của nhãn hiệu đăng ký. Nội dung được ghi nhận trên giấy chứng nhận bao gồm: Thông tin chủ sở hữu (Tên, địa chỉ); Số chứng nhận; Ngày nộp đơn đăng ký; Thời hạn bảo hộ; Mẫu nhãn hiệu; Nhóm đăng ký;…

Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu là 10 năm, được gia hạn nhiều lần liên tiếp.

Chi phí đăng ký nhãn hiệu

Chi phí đăng ký nhãn hiệu sẽ bao gồm các phí sau đây:

Phí nộp đơn đăng ký nhãn hiệu: 150.000 VND

Phí công bố đơn đăng ký nhãn hiệu: 120.000 VND

Phí tra cứu thẩm định khả năng đăng ký nhãn hiệu: 180.000 VND/01 nhãn hiệu/01 nhóm sản phẩm-dịch vụ

Phí tra cứu nhãn hiệu trường hợp nhãn hiệu có trên 6 sản phẩm/dịch trong cùng nhóm: 30.000 VND/01 sản phẩm hoặc dịch vụ

Phí thẩm định nội dung đơn đăng ký nhãn hiệu: 550.000 VND/01 dịch vụ/sản phẩm cùng nhóm

Phí thẩm định nội dung đơn nhãn hiệu cho sản phẩm/dịch vụ tăng thêm (quá 6 sản phẩm/dịch vụ): 120.000 VND/dịch vụ hoặc sản phẩm

Phí cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu: 360.000 VND/01 nhóm sản phẩm/dịch vụ

Địa chỉ đăng ký nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ được người nộp đơn nộp tại một trong các địa chỉ sau đây:

Địa chỉ nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Hà Nội

Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Địa chỉ: Số 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Địa chỉ nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Hồ Chí Minh

Văn phòng đại diện của Cục SHTT tại miền nam. Địa chỉ: 8A/1 Nguyễn Cảnh Chân, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Địa chỉ nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại thành phố Đà Nẵng

Văn phòng đại diện Cục SHTT tại miền Trung. Địa chỉ: 26 Nguyễn Chí Thanh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Hình thức nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

Đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ được nộp theo các hình thức như sau:

(i) Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trực tiếp tại địa chỉ trên

(ii) Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tới 03 địa địa chỉ nêu trên theo đường bưu điện

(iii) Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu online (trực tuyến) trên cở sở dữ liệu trực tuyến của Cục SHTT.

Trên đây là bài viết về thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Nếu có vấn đề cần tư vấn hỗ trợ về dịch vụ pháp luật. Bạn vui lòng liên hệ với Công ty Luật Trần và Liên danh theo thông tin dưới đây:

Công ty Luật TNHH Trần và Liên Danh

Điện thoại: 024-6292- 6678

Di Động: 0969-078- 234

Email: lienhe@luatsutran.vn

Website: luatsutran.vn

Địa chỉ: Phòng 11.11, Tòa nhà C37 Bộ Công An, 17 phố Tố Hữu, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Lưu ý: Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Nội dung trong bài viết có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn xem bài viết. Để có được thông tin đầy đủ và chính xác nhất. Vui lòng gọi hotline để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.

 

 

 

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139