Thủ tục thành lập công ty TNHH

Đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Thủ tục thành lập công ty TNHH (công ty trách nhiệm hữu hạn) là 1 trong các thủ tục hiện nay được các nhà đầu tư kinh doanh có nhu cầu thành lập công ty đặc biệt quan. Nhưng vì thủ tục khó khăn gây bất lợi cho nhà đầu tư kinh doanh.

Chính vì vậy Luật Trần và Liên Danh mang tới cho khách hàng các thủ tục thành lập công ty tnhh cho Luật Trần và Liên Danh nắm bắt được các thông tin cụ thể.

Nội dung chính bài viết

Công ty tnhh là gì

Công ty trách nhiệm hữu hạn thường viết tắt là Công ty TNHH. Đây là một trong các loại hình doanh nghiệp phổ biển ở nước ta.

Theo khoản 7 Điều 4 luật doanh nghiệp 2020, Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm hai loại hình. Đó là: công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Những người góp vốn có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Người góp vốn sở hữu một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của Công ty gọi là thành viên góp vốn.

Thành lập công ty xây dựng tnhh có được không

Thủ tục thành lập công ty TNHH xây dựng sẽ được tiến hành theo các bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị thông tin, hoàn thiện các điều kiện theo quy định khi thành lập công ty xây dựng

– Xác định loại hình công ty muốn thành lập: Công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

– Xác định ngành nghề, nhóm ngành nghề kinh doanh theo danh mục ngành nghề kinh doanh được ban hành.

– Lựa chọn đặt tên công ty sao cho phù hợp và đúng quy định.

Xác định trụ sở thuộc quyền sử dụng hợp pháp của công ty.

– Kiểm tra các yêu cầu, điều kiện theo quy định của pháp luật và hoàn thiện trước khi nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty TNHH xây dựng

Hồ sơ thành lập công ty TNHH xây dựng bao gồm các giấy tờ, tài liệu như sau:

– Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty TNHH xây dựng theo mẫu do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.

– 01 bản Điều lệ công ty.

– Danh sách các thành viên của công ty nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

– Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ cá nhân hợp pháp khác nếu thành viên công ty là cá nhân.

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập, Quyết định đầu tư hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương nếu thành viên công ty là tổ chức.

– Văn bản xác nhận vốn điều lệ của cơ quan có thẩm quyền đối khi công ty có ngành nghề kinh doanh có yêu cầu về vốn điều lệ nói trên.

Bản sao bằng cấp, chứng chỉ hành nghề của Giám đốc, Tổng giám đốc hoặc các chức doanh khác có điều kiện về bằng cấp, chứng chỉ theo quy định của pháp luật.

Bước 3: Nộp hồ sơ thành lập công ty TNHH xây dựng

Sau khi đã chuẩn bị được đầy đủ bộ hồ sơ nêu trên, các chủ thể đại diện hoặc chủ sở hữu công ty nộp hồ sơ cho Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố nơi công ty đặt trụ sở.

Bước 4: Nhận kết quả thành lập công ty xây dựng

Nếu hồ sơ đăng ký thành lập công ty đã đầy đủ và hợp lệ thì chủ sở hữu sẽ được nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày chủ sở hữu hoặc người đại diện nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền.

Nếu hồ sơ đăng ký thành lập công ty có thiếu sót trong thông tin, giấy tờ thì chủ thể nộp đơn, người yêu cầu thành lập phải có sửa đổi, bổ sung để hồ sơ được chấp nhận.

Bước 5: Thực hiện các công việc hậu đăng ký sau khi thành lập công ty xây dựng

– Công ty phải công bố nội dung đăng ký kinh doanh công khai trên Cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp.

– Tiến hành thủ tục khắc con dấu và đăng tải mẫu con dấu lên cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp.

– Treo bảng hiệu, biển hiệu công ty tại trụ sở chính của công ty.

– Mua chữ ký số và thực hiện kê khai thuế theo quy định.

– Và thực hiện một số công việc khác theo từng ngành nghề kinh doanh mà công ty đăng ký.

Sự khác nhau giữa công ty tnhh một thành viên và công ty tnhh 2 thành viên

Điểm khác nhau giữa công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viên:

 

Công ty TNHH 1 thành viên

Công ty TNHH 2 thành viên

Số lượng thành viên

Do một cá nhân hoặc một tổ chức góp vốn và làm chủ sở hữu.

Do nhiều thành viên là cá nhân hoặc tổ chức cùng góp vốn và làm chủ sở hữu. Số lượng thành viên phải trên 02 và không vượt quá 50.

Tăng, giảm vốn điều lệ

Công ty TNHH tăng vốn điều lệ thông qua việc chủ sở hữu công ty góp thêm vốn hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Chủ sở hữu công ty quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ.

Lưu ý: Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác, công ty phải tổ chức quản lý theo loại hình công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần.

– Công ty có thể tăng vốn điều lệ trong trường hợp sau đây:

+ Tăng vốn góp của thành viên;

+ Tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới.

– Công ty có thể giảm vốn bằng cách mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định tại Điều 51 Luật Doanh nghiệp 2020.

Quyền chuyển nhượng vốn góp

Chủ sở hữu công ty có toàn quyền chuyển nhượng và định đoạt toàn bộ hoặc một phần vốn điều lệ của công ty.

Thành viên của công ty muốn chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho người khác thì phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại.

Các thành viên còn lại có quyền ưu tiên mua trong vòng 30 ngày kể từ ngày chào bán và sau đó nếu các thành viên còn lại không mua, thành viên đó có quyền chuyển nhượng cho bên thứ ba với cùng điều kiện và điều khoản đã chào bán cho các thành viên còn lại.

Cơ cấu tổ chức

– Không bắt buộc phải có Hội đồng thành viên.

– Công ty TNHH 1 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

+ Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

+ Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Trách nhiệm đối với vốn góp

Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp.

Hồ sơ thành lập công ty tnhh 1 thành viên

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty

– Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy quyền (trong trường hợp chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên là tổ chức.

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thủ tục thành lập công ty TNHH
thủ tục thành lập công ty TNHH

Hồ sơ thành lập công ty tnhh 2 thành viên

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty.

– Danh sách thành viên.

– Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền;

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên.

+ Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy quyền (trong trường hợp thành viên công ty TNHH hai thành viên là tổ chức).

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Quy trình, thủ tục thành lập công ty tnhh

Thủ tục thành lập công ty TNHH bao gồm 5 bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị thông tin thành lập công ty TNHH

 • Chọn loại hình doanh nghiệp : Để chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp cần dựa vào số lượng các thành viên đang góp vốn. Nếu công ty chỉ có duy nhất 1 người góp vốn thì chọn loại hình công ty TNHH 1 thành viên. Nếu số người góp vốn từ 2 người trở lên thì chọn loại hình công ty TNHH 2 thành viên trở lên (số người góp vốn không vượt quá 50 người)
 • Đặt tên công ty : Tên doanh nghiệp phải có đầy đủ 2 yếu tố, gồm tên riêng của công ty và loại hình doanh nghiệp, như công ty TNHH 1 thành viên hay TNHH 2 thành viên. Tên riêng của công ty là những chứa những chữ cái trong “bảng 24 chữ cái Tiếng Việt”, có thể kèm theo một số chữ khác như: J, W, F, Z và ký tự.
 • Địa chỉ đặt trụ sở cho công ty : phải xác định địa chỉ cụ thể, chính xác, rõ ràng để tham gia vào hoạt động kinh doanh và các giao dịch thực tế. Trụ sở công ty phải có bảng hiệu.
 • Vốn điều lệ công ty : Số vốn mà doanh nghiệp đăng ký để tham gia vào hoạt động kinh doanh (Hiện nay chưa có mức vốn điều lệ tối thiểu cho công ty TNHH)
 • Ngành nghề kinh doanh : là các ngành nghề pháp luật không cấm. Trong một số ngành có điều kiện kinh doanh như yếu cầu về giấy chứng nhận hoạt chứng chỉ hành nghề, thì cần phải đáp ứng đủ các yêu cầu này mới có thể đăng ký hoạt động của ngành.
 • Người đại diện pháp luật : là người đại diện đại diện pháp luật, người điều hành, quản lý trực tiếp mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty TNHH

Chủ công ty cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH như sau:

 • Giấy đề nghị thành lập công ty trách nhiện hữu hạn
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách các thành viên góp vốn (trong trường hợp klaf công ty TNHH 2 thành viên trở lên).
 • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ. (Nếu người đại diện pháp luật không đi nộp hồ sơ trực tiếp).
 • Giấy tờ tùy thân của người đại diện pháp luật CMND/CCCD/Hộ Chiếu (cá nhân) hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay quyết định thành lập (tổ chức).
 • Giấy chứng nhận đầu tư (nhà đầu tư nước ngoài).

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các thông tin hồ sơ, thủ tục thành lập công ty trach nhiệm hữ hạn, các bạn nên tiến hành kiểm tra thông tin thêm một lần nữa để trách những sai sót không đáng có, để không làm mất thời gian chỉnh sửa, bổ sung.

Bước 3: Nộp hồ sơ và nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Hiện nay doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ theo hai cách dưới đây:

 • Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch & Đầu tư là đơn vị nhận và đánh giá hồ sơ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ online tại trang web https://dangkykinhdoanh.gov.vn/.

Nhận kết quả

Phòng đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành xem xét tính hợp lệ hồ sơ đăng ký và trả kết quả cho công ty. Trong vòng 03 ngày, nếu hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành này cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ doanh nghiệp sẽ được thông báo để điều chỉnh và bổ xung để hồ sơ được hợp lệ.

Bước 4: Công bố thông tin thành lập công ty TNHH

Khi nộp hồ sơ thành lập, doanh nghiệp đóng lệ phí công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ thay công ty đăng bố cáo ngay khi công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Bước 5: Khắc dấu pháp nhân

Nếu sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại AZTAX, trong vòng 01 ngày kể từ ngày công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, AZTAX sẽ tiến hành việc khắc dấu pháp nhân cho Quý công ty. Sau khi công ty đã thực hiện việc khắc dấu pháp nhân cũng như các hình thức doanh nghiệp khác, Công ty TNHH có thể tự quản lý con dấu mà không cần phải tuân theo thủ tục đăng bố cáo con dấu như trước đây, trừ trường hợp các loại hình kinh doanh đặc thù mà yêu cầu con dấu phải được cấp và quản lý bởi cơ quan công an.

Công ty hiện tại có quyền sử dụng nhiều con dấu mà không gặp bất kỳ hạn chế nào. Các con dấu của doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định về hình thức và phải chứa thông tin tên và mã số doanh nghiệp để đảm bảo tính nhất quán và hợp pháp.

Các việc cần làm sau khi thành lập công ty tnhh

Sau khi doanh nghiệp hoàn thành các thủ tục đăng ký thành lập, chủ doanh nghiệp cần thực hiện thêm một số các hoạt động để đảm bảo cho quá trình hoạt động ở giai đoạn đầu.

Mở tài khoản ngân hàng cho công ty

Người đại diện theo pháp luật của công ty sẽ tiến hành đăng ký mở tài khoản ngân hàng. Công ty trách nhiệm hữu hạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

 • Bản công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (01 bản).
 • Giấy xác thực thông tin cá nhân người đại diện của công ty TNHH (Hộ chiếu hoặc Thẻ căn cước công dân/Thẻ chứng minh nhân dân).

Căn cứ theo Hướng dẫn Đăng ký Doanh nghiệp tại Thông tư số 01/2021/TT- BKHĐT có hiệu lực từ 01/05/2021. Doanh nghiệp không cần phải làm thủ tục kê khai STK ngân hàng với Phòng Đăng ký kinh doanh.

Đăng ký chữ ký số

Chủ công ty TNHH cần đăng ký nộp thuế điện tử từ ngân hàng mà doanh nghiệp đã thực hiện mở tài khoản.

Kê khai và nộp thuế môn bài

Chiếu theo nội dung quy định tại Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2016/NĐ-CP, công ty trách nhiệm hữu hạn thành lập năm 2021 được miễn thuế môn bài. Tuy vậy, công ty vẫn phải nộp tờ khai thuế môn bài như quy định.

Làm biển và treo biển tại trụ sở chính

Treo biển công ty tại trụ sở chính là nghiệp vụ bắt buộc thực hiện trong quá trình thành lập. Trên biển treo trụ sở chính cần có các thông tin bắt buộc sau:

 • Tên công ty.
 • Địa chỉ trụ sở.
 • Số điện thoại hoặc email.

Mua chữ ký số điện tử (Token)

Doanh nghiệp vào trang thuế điện tử để mua chữ ký số. Token được sử dụng để hỗ trợ doanh nghiệp ký các tài liệu, văn bản điện tử như hợp đồng, các giấy tờ giao dịch.

Phát hành hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp thực hiện hồ sơ phát hành hóa đơn điện tử qua mạng cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

 • Quyết định phát hành hóa đơn.
 • Mẫu hóa đơn.

Từ 02 – 03 ngày kể từ khi cơ quan có thẩm quyền nhận được hồ sơ sẽ tiến hành xem xét hồ sơ. Tuy nhiên một số chi cục thuế sẽ yêu cầu nộp bản gốc của bộ hồ sơ đề nghị phát hành hoá đơn. Cơ quan thuế có thể kiểm tra trụ sở trước/sau khi ra quyết định phát hành hóa đơn.

Dịch vụ thành lập công ty tnhh của Luật Trần và Liên danh

Dịch vụ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn là một trong những dịch vụ mà Luật Trần và Liên Danh cung cấp tới khách hàng. Chúng tôi luôn cố gắng mang đến những gì nhanh chóng và hiệu quả nhất cho khách hàng sử dụng dịch vụ của mình.

Bước 1. Tư vấn cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến việc thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty trách nhiệm hữu hạn: 

Luật Trần và Liên Danh tư vấn cho khách hàng hiểu rõ hơn về công ty trách nhiệm hữu hạn. Công ty trách nhiệm hữu hạn gồm có công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. 

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, do một cá nhân hoặc tổ chức làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty cũng như các nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn đã góp của mình. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không có quyền phát hành cổ phần. Chỉ được phát hành trái phiếu không chuyển đổi.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân. Thành viên của công ty là các tổ chức, cá nhân với số lượng từ 2 đến không quá 50 người. Và tất cả đều phải chịu sự ràng buộc về mặt pháp lý về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi góp vốn. Loại hình doanh nghiệp này không được phát hành cổ phiếu để huy động vốn.

Những lưu ý khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 

Luật Trần và Liên Danh sẽ tư vấn cho khách hàng về những điều cần lưu ý khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

 • Tên công ty: Tư vấn cho khách hàng về tên công ty đã lựa chọn; Tra cứu tên doanh nghiệp;…
 • Về trụ sở chính của công ty: Khách hàng cung cấp địa chỉ trụ sở chính của công ty dự định thành lập. Luật Trần và Liên Danh cũng tư vấn, chia sẻ quy định pháp luật liên quan về trụ sở công ty.
 • Về ngành nghề kinh doanh của công ty: Luật Trần và Liên Danh tư vấn về đăng ký ngành nghề kinh doanh;…
 • Tư vấn về các vấn đề xoay quanh công ty trách nhiệm hữu hạn: cơ cấu tổ chức, điều hành công ty, người đại diện theo pháp luật,…

Những công việc phải làm sau khi thành lập công ty TNHH một thành viên

 • Tư vấn về chữ ký số.
 • Tư vấn phát đặt in hóa đơn.
 • Tư vấn về việc mở tài khoản ngân hàng.
 • Kê khai, nộp lệ phí môn bài
 • Tư vấn về kê khai thuế giá trị gia tăng

Bước 2: Ký Hợp đồng và ứng tiền dịch vụ, nhận các thông tin chính xác để soạn hồ sơ từ khách hàng

Bước đầu, khách hàng sẽ phải cung cấp chính xác các thông tin về Tên công ty, Địa chỉ trụ sở công ty, Ngành nghề đăng ký kinh doanh; Tên người đại diện theo pháp luật…

Bước 3: Soạn thảo hồ sơ và trình khách hàng ký, đóng dấu hồ sơ

Bước 4: Nộp hồ sơ và tương tác với cơ quan nhà nước

Sau khi chuẩn bị hồ sơ và trình khách hàng ký, Chúng tôi sẽ thay mặt khách hàng nộp hồ sơ với cơ quan nhà nước. 

Nộp hồ sơ sẽ tiến hành nộp hồ sơ bản mềm lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ bản mềm là các giấy tờ tài liệu scan. Sau khi nộp hồ sơ, nhận thông báo sau khoảng thời gian là ba ngày làm việc.

Sau khi nhận được thông báo hợp lệ, Chuyên viên của chúng tôi sẽ nộp hồ sơ bản cứng đến Phòng đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và đầu tư. Chuyên viên Phòng đăng ký doanh nghiệp tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và viết giấy biên nhận giao cho người nộp hồ sơ. 

Bước 5: Bàn giao kết quả công việc cho khách hàng.

Trên đây cung cấp thông tin hữu ích giúp bạn thực hiện thủ tục thành lập công ty tnhh hiệu quả và đúng quy định pháp luật.

Nếu còn thắc mắc hoặc muốn sử dụng dịch vụ đăng ký kinh doanh tại công ty luật, vui lòng liên hệ để được hướng dẫn và tư vấn hỗ trợ.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139