Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Lào Cai

khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Lào Cai

Các thủ tục tạm trú rất quan trọng vì nó giúp chính quyền cũng như công dân khai báo vị trí mình đang sinh sống hiện tại, đặc biệt là khao báo tạm trú cho người nước ngoài, một công dân đi du lịch hoặc sang công tác dài hạn. Nếu bạn có người thân, quen trong trường hợp trên không thể nào bỏ qua các thông tin khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Lào Cai dưới đây.

Đăng ký tạm trú cho người nước ngoài là gì?

Đăng ký tạm trú là việc công dân đăng ký nơi tạm trú của mình với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Đăng ký tạm trú cho người nước ngoài là việc người nước ngoài được người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của khách sạn; nhà khách; khu nhà ở cho người nước ngoài làm việc, lao động, học tập, thực tập; …. Khai báo tạm trú với công an xã, phường, thị trấn…

Theo đó, Điều 33 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh 2014, sửa đổi bổ sung năm 2019 quy định, chủ khách sạn, nhà khách… có người nước ngoài tạm trú phải khai báo trong thời hạn 12 giờ; với các cơ sở vùng sâu vùng xa thì thời hạn là 24 giờ kể từ khi người nước ngoài đến địa điểm này.

Có 02 hình thức dùng để khai báo tạm trú cho người nước ngoài:

– Khai báo qua mạng tại Trang thông tin điện tử

– Khai báo bằng Phiếu khai báo tạm trú

Mục đích xin xác nhận tạm trú, khai báo tạm trú cho người nước ngoài

Đăng ký tạm trú là quy định bắt buộc của Nhà nước Việt Nam đối với cả người lưu trú lẫn chủ cơ sở lưu trú. Việc đăng ký xác nhận tạm trú không chỉ đáp ứng thực hiện đúng nghĩa vụ lưu trú theo quy định mà còn giúp người nước ngoài thực hiện thêm một số mục đích khác.

Xin xác nhận tạm trú để làm lý lịch tư pháp

Lý lịch tư pháp Việt Nam là giấy tờ quan trọng và bắt buộc để người nước ngoài có thể xin được giấy phép lao động làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Ngoài ra, xin xác nhận tạm trú cho người nước ngoài còn là điều kiện để người nước ngoài có thể xin giấy phép lao động tại Việt Nam.

Xin xác nhận tạm trú để làm thẻ tạm trú

Thẻ tạm trú là thẻ có giá trị lưu trú do Cục quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao cấp cho người nước ngoài có giấy phép lao động, nhà đầu tư và thân nhân nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Thẻ tạm trú giúp người nước ngoài được phép cư trú có thời hạn tại Việt Nam. Thẻ tạm trú có giá trị thay thị thực (visa).

Như vậy, đơn xác nhận tạm trú cho người nước ngoài là một trong những yếu tố quan trọng và cần thiết để bạn có thể xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam.

Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Lào Cai, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài qua trang thông tin điện tử

Truy cập Trang thông tin điện tử để nhận tài khoản khai báo

 1. Người khai báo tạm trú truy cập Trang thông tin điện tử của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt cơ sở lưu trú (sau đây viết tắt là Trang thông tin điện tử), cung cấp thông tin về tên, loại hình, địa chỉ, số điện thoại, email của cơ sở lưu trú; họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, số giấy Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của mình để nhận tài khoản khai báo. Khi có thay đổi các thông tin liên quan đến tài khoản khai báo phải cập nhật sửa đổi, bổ sung ngay thông tin đó trên Trang thông tin điện tử.
 2. Người khai báo tạm trú có trách nhiệm quản lý, bảo mật tài khoản khai báo và toàn bộ thông tin do tài khoản khai báo tạo ra. Khi phát hiện tài khoản khai báo bị đánh cắp, lợi dụng thông tin, không sử dụng được phải thông báo ngay cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tài khoản khai báo tự hủy giá trị sử dụng khi không có thông tin khai báo mới trong thời hạn 12 tháng hoặc khi bị phát hiện khai báo khống, thông tin về người nước ngoài hoặc cơ sở lưu trú không chính xác.

Khai báo thông tin tạm trú

 1. Người khai báo tạm trú truy cập Trang thông tin điện tử, đăng nhập tài khoản khai báo để thực hiện việc khai báo thông tin tạm trú. Việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua Trang thông tin điện tử phải thực hiện ngay khi người nước ngoài đến đăng ký tạm trú.
 2. Thông tin khai báo tạm trú gồm: Họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu, thời gian dự kiến tạm trú của người nước ngoài. Có thể nhập theo từng trường hợp vào các ô nhập dữ liệu hoặc chuyển tập tin nhập đính kèm theo tập tin mẫu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử.
 3. Người khai báo tạm trú kiểm tra, sửa đổi, bổ sung các thông tin trước khi xác nhận lưu thông tin; kiểm tra mục quản lý thông tin khai báo tạm trú để xác định hệ thống đã tiếp nhận, nếu hệ thống chưa tiếp nhận thì thực hiện nhập lại thông tin.

Tiếp nhận thông tin tạm trú

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài được khai báo qua Trang thông tin điện tử 24 giờ/07 ngày; thông báo cho đồn biên phòng nơi có cơ sở lưu trú nếu người nước ngoài tạm trú tại các cơ sở lưu trú thuộc khu vực biên giới.

Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Lào Cai, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài bằng phiếu khai báo tạm trú

Khai và chuyển Phiếu khai báo tạm trú

 1. Người khai báo tạm trú liên hệ trực ban Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an (sau đây gọi chung là Công an cấp xã) để được cung cấp mẫu Phiếu khai báo tạm trú theo mẫu NA17ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 của Bộ Công an.
 2. Người khai báo tạm trú ghi thông tin vào Phiếu khai báo tạm trú và chuyển trực tiếp Phiếu khai báo tạm trú cho trực ban Công an cấp xã nơi có cơ sở lưu trú trong thời hạn 12 giờ, đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa trong thời hạn là 24 giờ kể từ khi người nước ngoài đến đăng ký tạm trú.
 3. Phiếu khai báo tạm trú có thể gửi trước qua fax hoặc thông báo thông tin qua điện thoại đến trực ban Công an cấp xã trước khi chuyển Phiếu khai báo tạm trú theo thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này.

Tiếp nhận Phiếu khai báo tạm trú

 1. Trực ban Công an cấp xã tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài được khai báo bằng Phiếu khai báo tạm trú 24 giờ/07 ngày.
 2. Trực ban Công an cấp xã kiểm tra Phiếu khai báo tạm trú, nếu chưa khai đầy đủ thì yêu cầu khai bổ sung ngay, thực hiện xác nhận, sao chụp hoặc ghi lại các thông tin đã tiếp nhận vào sổ trực ban và trả ngay Phiếu khai báo tạm trú cho người khai báo tạm trú; thông báo cho đồn biên phòng nơi có cơ sở lưu trú nếu người nước ngoài tạm trú tại các cơ sở lưu trú thuộc khu vực biên giới.

Cách điền mẫu đơn xin xác nhận tạm trú

Trong mẫu đơn xin xác nhận tạm trú cho người nước ngoài, bạn cần điền đầy đủ và chuẩn xác các thông tin được yêu cầu:

 1. Kính gửi: Công an xã/ phường/ thị trấn (nơi người làm đơn muốn tạm trú).
 2. Tôi tên là: Ghi đầy đủ họ tên của người làm đơn
 3. Ngày sinh: Điền ngày tháng năm sinh của người làm đơn xin tạm trú
 4. Số chứng minh nhân dân, nơi cấp, ngày cấp (xem ở mặt sau của chứng minh nhân dân).
 5. Địa chỉ thường trú: Địa chỉ này thường ghi trên sổ hộ khẩu của người làm đơn
 6. Chỗ ở hiện nay: Nơi mà người xin tạm trú đang sinh sống và làm việc
 7. Xác nhận thời gian tạm trú
 8. Lý do: Ghi rõ ràng, cụ thể lý do xin tạm trú tại Việt Nam (để làm việc, học tập,…)
 9. Ký và ghi họ tên rõ. Hoàn thành đơn xác nhận tạm trú cho người nước ngoài, bạn mang đơn này đến Công an xã/ phường để xác nhận.

*Lưu ý khi điền đơn:

Mọi thông tin điền trong đơn xin xác nhận tạm trú cho người nước ngoài cần rõ ràng, chính xác.

Đi kèm mẫu đơn xin tạm trú là 3 ảnh chân dung có kích thước 2*3cm. Ảnh yêu cầu chụp trên phông nền trắng và không đeo kính. Trong đó, 01 ảnh dùng để dán vào mẫu đơn xin xác nhận tạm trú, 2 ảnh còn lại ghi rõ họ tên, ngày sinh ở mặt sau ảnh và để rời bên ngoài.

khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Lào Cai
khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Lào Cai

Khao báo tạm trú cho người nước ngoài tại Lào Cai

Bước 1: Để có thể khao báo tạm trú cho người nước ngoài bạn hãy nhập địa chỉ đường dẫn vào thanh địa chỉ trên trình duyệt của bạn

Trong đó “tentinh” là tên của Tỉnh, thành phố khai báo tạm trú cho người nước ngoài, VD: hanoi, danang, thainguyen, namdinh, haiduong, …

Bước 2: Sau khi vào địa chỉ trên, Tại đây chúng ta có thể bấm vào tải xuống để xem hướng dẫn cụ thể hoặc bấm vào đăng ký để tiến hành tạo tài khoản khao báo tạm trú cho người nước ngoài ngay lập tức.

Bước 3: Ở đây chia làm 2 phần, phần trên chính là người đại điện, chủ hộ gia đình hoặc kinh doanh.

Tại mục Loại sơ sở lưu trú có chia làm 4 loại là cơ quan, khu công nghiệp, Khách sạn, Nhà dân kinh doanh và Nhà nhân không kinh doanh. Tùy vào bạn là ai, làm nghề gì mà chúng ta theo đó điền chính xác vào.

Bước 4: Ở dưới là tất cả các thông tin liên quan đến tài khoản của chúng ta, chúng ta sẽ sử dụng tài khoản này để quản lý cũng như khai báo tạm trú cho người nước ngoài đến Việt Nam.

Sau khi điền đầy đủ thông tin bạn hãy nhấn vào hoàn tất đăng ký nhé và nếu có thông báo này hiện ra tức là bạn đã đăng ký tài khoản thành công rồi, và bây giờ bắt đầu khao báo tạm trú cho người nước ngoài.

Bước 5: Hệ thống sẽ tự động chuyển bạn qua trang đăng nhập, điền tài khoản vừa đăng ký vào để vào đăng nhập.

Bước 6: Sau khi đăng nhập bạn sẽ thấy tại phần chức năng có tất cả 5 chức năng như sauL

– Quản ký khách: nơi bạn tạo và chỉnh sửa thông tin khao báo tạm trú cho người nước ngoài.

Tìm kiếm thông tin: Tra lại thông tin về khách du lịch, khác ở nhà của bạn.

– Thống Kê: Dạng in báo cáo, truy xuất dữ liệu trong một khoảng thời gian nhất định.

– Quản lý tài khoản: Nơi thêm người đại diện, chỉnh sửa thông tin cá nhân cho tài khoản.

– Đổi Mật Khẩu: Thay đổi mật khẩu tài khoản.

Tại đây bạn chỉ cần chú ý đến phần Quản lý khách mà thôi.

Bước 7: Trong này có 2 cách thêm là thêm mới và Import dữ liệu, bạn hãy lựa chọn thêm mới để tiến hành khao báo tạm trú cho người nước ngoài đơn giản thay vì nhập file từ ngoài vào.

Bước 8: Điền đầy đủ các thông tin theo mẫu tham khảo dưới đây, Để kiểm tra xem thông tin có chính xác về khách hay không bạn hãy nhớ ân vào tìm theo số hộ chiếu và quốc tịch.

Ngoài ra điền chính xác ngày đi cũng như lưu trú cho khách và sau đó bấm vào lưu thông tin, nếu có thông báo thêm mới thành công, bạn đã khao báo tạm trú cho người nước ngoài rồi đó.

Ra ngoài phần Quản lý khách bạn sẽ thấy tại danh sách có hiện tại một khách đã đăng ký tạm trú.

Bước 9: Bạn có thể xóa, sửa hay gia hạn hoặc trả phòng tùy vào tình trạng hiện tại của khách.

Bước 10: Nếu gia hạn phòng, bạn được phép chỉnh sửa ngày đi sang một thời gian khác.

Bước 11: Còn nếu trả phòng, mọi giao dịch sẽ chấm dứt và khách sẽ không còn trong danh sách quản lý của bạn, thay vào đó bạn có thể vào phần Thống kế để kiểm tra thông tin vừa rồi.

Mẫu (Form) NA17 về khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Lào Cai

Ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015

Tên cơ sở lưu trú:………………(1)
Địa chỉ:……………………………….
Điện thoại: …………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

…………ngày, ……tháng…… năm………

     

PHIẾU KHAI BÁO TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Kính gửi:……………………………

 

 

STT

Họ Tên

Giới tính

Sinh ngày, tháng, năm

Quốc tịch

Loại, số hộ chiếu (2)

Loại, thời hạn, số, ngày cấp, cơ quan cấp thị thực (3)

Ngày, cửa khẩu nhập cảnh (4)

Mục đích nhập cảnh

Tạm trú (từ ngày đến ngày)

 

 

Nam

Nữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xác nhận 
(của đơn vị tiếp nhận)

Đại diện cơ sở lưu trú
(Ký, ghi rõ họ tên)

                           

Tư vấn pháp luật khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Lào Cai của Luật Trần và Liên Danh

Khác với những công ly luật khác, khi bạn đến với Luật Trần và Liên Danh, bạn sẽ không cần phải thực hiện bất cứ thủ tục quy trình đăng ký tư vấn nào với tiếp tân. Ví thử sau khi bạn gọi vào Tổng đài 0969 078 234, bạn sẽ được gặp trực tiếp chuyên viên tư vấn giải đáp mọi vấn đề pháp lý cho bạn một cách tường minh nhất.

Đây có thể coi là một trong những đặc điểm riêng biệt của Luật Trần và Liên Danh với những công ty, văn phòng luật khác.

Ngoài ra, mọi vấn đề bạn trao đổi với Luật sư, chuyên gia tư vấn đều sẽ được bảo mật tuyệt đối. Đây là một trong những tiêu chí hàng đầu của Luật Trần và Liên Danh trong hoạt động tư vấn, cũng là tiêu chí hành nghề luật của chúng tôi. Trừ trường hợp, khách hàng có yêu cầu, phản ánh về chất lượng cuộc gọi tư vấn, hội đồng quản lý của chúng tôi sẽ xem xét lại cuộc tư vấn để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Vì vậy, đừng ngần ngại nếu bạn đang có nhu cầu cần Luật sư, chuyên gia pháp luật hỗ trợ, hãy gọi ngay cho chúng tôi qua số điện thoại 0969 078 234.

Trải qua nhiều năm hỗ trợ khách hàng trong khắp cả nước, chúng tôi tự hào là một trong những đơn vị đã và đang là người bạn tâm giao luôn sẵn sàng dành tất cả sự

cố gắng và tri thức Chúng tôi có để tư vấn pháp lý cho bà con Đồng bào khắp mọi nẻo đường Tổ quốc.

Với sự tư vấn nhiệt tình của các Luật sư, các Chuyên gia pháp lý của các trường Đại học, các Chuyên viên pháp lý được đào tạo bài bản. Đây là lý do vì sao Luật Trần và Liên Danh đã âm thầm đứng sau giúp đỡ cho hàng triệu người dân dễ dàng tiếp cận, có hướng đi phù hợp với các vấn đề pháp lý mà họ vướng phải.

Với phương châm “Luật sư của mọi nhà”, Tổng đài tư vấn 0969 078 234 nói riêng và Luật Trần và Liên Danh nói chung luôn cố gắng trở thành một cầu nối tin cậy giữa người dân và pháp luật nhằm đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng.

Trên đây là bài viết tư vấn về khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Lào Cai của Luật Trần và Liên danh. Nếu có thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi theo số Hotline: 0969 078 234 để được tư vấn miễn phí.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139