Người nước ngoài mua công ty tại Lào Cai cần làm gì?

người nước ngoài mua công ty tại Lào Cai cần làm gì

Trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu hóa như hiện nay, các Nhà đầu tư không chỉ kinh doanh, đầu tư trong quốc gia mình, mà còn đầu tư tại nhiều quốc gia khác. Và những năm vừa qua, Việt Nam trở thành điểm đến thu hút rất nhiều Nhà đầu tư nước ngoài. Khi đầu tư vào Việt Nam, Nhà đầu tư thường hoạt động dưới hình thức một công ty. Vậy, Nhà đầu tư nước ngoài cần thực hiện thủ tục gì để mua công ty tại Việt Nam? Luật Trần và Liên danh trân trọng gửi đến quý khách hàng bài viết người nước ngoài mua công ty tại Lào Cai cần làm gì.

Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

– Mã số dự án đầu tư.

– Tên, địa chỉ của nhà đầu tư.

– Tên dự án đầu tư.

– Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.

– Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; diện tích đất sử dụng.

– Vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động), tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn.

– Thời hạn hoạt động của dự án,thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư;

– Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án, trường hợp dự án thực hiện theo từng giai đoạn, phải quy định mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của từng giai đoạn.

– Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).

– Quy định đối với nhà đầu tư thực hiện dự án.

– Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có).

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư sau:

– Dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;

– Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao tại những địa phương chưa thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao.

Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, gồm:

– Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;

– Dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:

– Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Dự án đầu tư thực hiện đồng thời ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

Công ty có những đặc điểm như thế nào?

– Hầu hết tất cả các doanh nghiệp lớn đều là tập đoàn, bao gồm Microsoft Corp., Coca-Cola Co., và Toyota Motor Corp. Một số tập đoàn kinh doanh dưới tên của họ và cả dưới tên doanh nghiệp riêng biệt, chẳng hạn như Alphabet Inc., công ty kinh doanh nổi tiếng như Google.

Định nghĩa pháp lý chính xác về công ty khác nhau giữa các khu vực tài phán, nhưng đặc điểm quan trọng nhất của công ty luôn là trách nhiệm hữu hạn. Điều này có nghĩa là các cổ đông có thể tham gia vào lợi nhuận thông qua cổ tức và tăng giá cổ phiếu nhưng không phải chịu trách nhiệm cá nhân về các khoản nợ của công ty.

– Sự thành lập của một công ty: Một công ty được thành lập khi nó được hợp nhất bởi một nhóm cổ đông có chung quyền sở hữu với công ty, được đại diện bởi việc họ nắm giữ cổ phần và theo đuổi một mục tiêu chung. Đại đa số các công ty đều có mục tiêu là trả lại lợi nhuận cho các cổ đông của họ. Tuy nhiên, một số công ty, chẳng hạn như tổ chức từ thiện hoặc tổ chức huynh đệ, là phi lợi nhuận hoặc phi lợi nhuận.

Trong bất kỳ trường hợp nào, các cổ đông của họ, với tư cách là chủ sở hữu của công ty, không chịu trách nhiệm về việc đó ngoài khoản lỗ có thể xảy ra khi họ đầu tư vào công ty. Một công ty tư nhân hoặc “công ty đóng” có thể có một hoặc một số cổ đông. Các công ty giao dịch đại chúng có hàng nghìn cổ đông.

– Mỗi bang có luật riêng về việc thành lập. Hầu hết các tiểu bang yêu cầu chủ sở hữu phải nộp các điều khoản thành lập với tiểu bang và sau đó phát hành cổ phiếu cho các cổ đông của công ty.2 Các cổ đông được yêu cầu bầu ban giám đốc trong một cuộc họp thường niên. Quá trình biến một công ty tư nhân thành một công ty đại chúng phức tạp hơn nhiều, vì nó tuân theo luật liên bang yêu cầu công khai đầy đủ và công khai thông tin tài chính cho các cổ đông tiềm năng và cho chính phủ.

– Hoạt động hàng ngày của một công ty: Các cổ đông của một công ty thường nhận được một phiếu biểu quyết trên mỗi cổ phiếu. Họ tổ chức một cuộc họp hàng năm trong đó họ bầu ra một ban giám đốc. Hội đồng quản trị thuê và giám sát ban quản lý cấp cao chịu trách nhiệm về các hoạt động hàng ngày của tập đoàn,thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Hội đồng quản trị thực hiện kế hoạch kinh doanh của tổng công ty. Mặc dù các thành viên của hội đồng quản trị không phải chịu trách nhiệm cá nhân về các khoản nợ của công ty, nhưng họ có nghĩa vụ quan tâm đến công ty và có thể phải chịu trách nhiệm cá nhân nếu họ bỏ qua nhiệm vụ này.

– Thanh lý một công ty: Sự tồn tại hợp pháp của một công ty có thể được kết thúc bằng cách sử dụng quá trình được gọi là thanh lý. Đây có thể là một quyết định tự nguyện ngừng hoạt động hoặc có thể bị ép buộc bởi sự sụp đổ tài chính của doanh nghiệp.

Về cơ bản, một công ty chỉ định một người thanh lý bán tài sản của công ty. Công ty thanh toán cho bất kỳ chủ nợ nào và phân phối số tiền còn lại cho các cổ đông. Việc thanh lý không tự nguyện thường được kích hoạt bởi các chủ nợ của một công ty đã không thanh toán được các hóa đơn của nó. Nếu tình hình không thể được giải quyết, tiếp theo là nộp đơn phá sản.

Một doanh nghiệp hoặc bất kỳ doanh nghiệp nào khác có thể tìm cách hợp nhất. Với tư cách là một tập đoàn, doanh nghiệp tồn tại với tư cách là một pháp nhân tách biệt với các chủ sở hữu của nó. Quan trọng nhất, điều này có nghĩa là chủ sở hữu không thể chịu trách nhiệm về các khoản nợ của tập đoàn. Điều đó cũng có nghĩa là tập đoàn có thể sở hữu tài sản, kiện hoặc bị kiện, và vay tiền.

– Để thành lập một công ty ở Hoa Kỳ, cần phải nộp các điều khoản thành lập với tiểu bang mà nó sẽ được đăng ký. Các chi tiết khác nhau giữa các tiểu bang. Thông thường, việc thành lập được thực hiện ngay sau khi phát hành cổ phiếu cho các cổ đông của công ty. Sau thời điểm này, trong cuộc họp thường niên, các cổ đông sẽ bầu ra một hội đồng quản trị.

– Công ty trách nhiệm hữu hạn và Tổng công ty: Cả công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) đều cung cấp các lợi thế pháp lý tương tự nhau và các biện pháp bảo vệ cho chủ sở hữu của họ. Cụ thể, chủ sở hữu của chúng không thể chịu trách nhiệm về các khoản nợ của một trong hai đơn vị.

Công ty TNHH có một lợi thế thuế khác biệt đối với một số doanh nghiệp. Thuế của họ là “chuyển khoản”. Có nghĩa là, lợi nhuận và trách nhiệm nộp thuế đối với chúng được chuyển cho chủ sở hữu chứ không phải do LLC trả.

Có một số điểm khác biệt chính khác: Một LLC được điều chỉnh bởi một thỏa thuận hoạt động quy định vai trò và trách nhiệm của các thành viên. Một LLC có thể bao gồm sự hợp tác của các luật sư hoặc bác sĩ cùng hành nghề. Một số doanh nghiệp lớn như Anheuser-Busch cũng là LLC. Quá trình thành lập một LLC tương đối đơn giản.

Một công ty bầu ra một hội đồng quản trị, tiến hành các cuộc họp hàng năm và thông qua các điều luật. Quá trình này có thể phức tạp và kéo dài, tùy thuộc vào trạng thái mà nó kết hợp.

người nước ngoài mua công ty tại Lào Cai cần làm gì
người nước ngoài mua công ty tại Lào Cai cần làm gì

Các trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của công ty Việt Nam, người nước ngoài mua công ty tại Lào Cai cần làm gì?

Trường hợp 1: Đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua phần vốn góp, mua cổ phần dưới 51% trong doanh nghiệp tại Việt Nam, đầu tư kinh doanh các ngành nghề không có điều kiện.

Nhà đầu tư thực hiện góp vốn/ chuyển nhượng vốn, kê khai thuế thu nhập từ chuyển nhượng (nếu có)

Doanh nghiệp chỉ cần thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (trước đây gọi là thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh).

Hồ sơ cần chuẩn bị

  1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
  2. Quyết định về việc thay đổi của công ty;
  3. Biên bản họp về việc thay đổi công ty;
  4. Hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của đại diện pháp luật của công ty;
  5. Danh sách thành viên góp vốn hoặc Danh sách cổ đông là người nước ngoài;
  6. Bản sao công chứng hộ chiếu/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà đầu tư.

Thủ tục nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp công ty Việt Nam dưới 51% vốn điều lệ của doanh nghiệp tại Việt Nam, đầu tư kinh doanh các ngành nghề không có điều kiện

Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ sau ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới cho doanh nghiệp,Dịch vụ xin giấy chứng nhận đầu tư.

Trường hợp 2: Đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua phần vốn góp, mua cổ phần đầu tư kinh doanh các ngành nghề có điều kiện hoặc trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp công ty Việt Nam dẫn tới nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 51% vốn điều lệ.

Các bước thực hiện thủ tục, người nước ngoài mua công ty tại Lào Cai cần làm gì?         

Bước 1: Đăng ký góp vốn, mua phần vốn góp, mua cổ phần vào doanh nghiệp Việt Nam tại Cơ quan đăng ký đầu tư

Thủ tục đăng ký góp vốn, mua phần vốn góp, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài vào doanh nghiệp Việt Nam

Hồ sơ chuẩn bị

  1. Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;
  2. Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

Người nước ngoài mua công ty tại Lào Cai cần làm gì? Thủ tục thực hiện:

Nhà đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ sau ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Thông báo về việc đáp ứng đủ điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp và doanh nghiệp Việt Nam.

Bước 2: Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp và doanh nghiệp Việt Nam.

Trường hợp Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn trên 51%, Công ty Việt Nam thực hiện mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp. Nhà đầu tư thực hiện góp vốn, chuyển vốn thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.

Các thành viên, cổ đông chuyển nhượng vốn thực hiện kê khai thuế khi chuyển nhượng theo pháp luật thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu có)

Bước 3: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bổ sung người nước ngoài trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trình tự thực hiện tương tự Trường hợp 1 đã nêu ở trên.

Trên đây là bài viết tư vấn về người nước ngoài mua công ty tại Lào Cai cần làm gì của Luật Trần và Liên danh. Nếu có thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi theo Hotline Công ty luật  để được tư vấn miễn phí.

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139