Công ty điện tử

công ty điện tử

Sự chuyển dịch dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong thời gian qua trong lĩnh vực sản xuất hàng điện tử đang ngày càng tăng, các tập đoàn điện tử lớn như Samsung, Microsoft và LG …đang có xu hướng chuyển dịch các cơ sở sản xuất sang Việt Nam.  Với lợi thế này, các công ty sản xuất hàng điện tử trong nước đang có rất nhiều thuận lợi để phát triển như hợp tác công nghệ với các doanh nghiệp điện tử ở những quốc gia có thế mạnh. Thủ tục công ty điện tử được thực hiện như sau:

Điều kiện thành lập công ty thương mại điện tử

Hoạt động thương mại điện tử được tổ chức hoạt động theo các hình thức như Điều 25 Nghị định 52/2013/NĐ-CP, cụ thể bao gồm:

Điều 25. Các hình thức tổ chức hoạt động thương mại điện tử

(Khoản 1 Điều này được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 7 Điều 1 Nghị định 85/2021/NĐ-CP)

Website thương mại điện tử bán hàng là website thương mại điện tử do các thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình.

Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử là website thương mại điện tử do thương nhân, tổ chức thiết lập để cung cấp môi trường cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động thương mại. Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bao gồm các loại sau:

a) Sàn giao dịch thương mại điện tử;

b) Website đấu giá trực tuyến;

c) Website khuyến mại trực tuyến;

d) Các loại website khác do Bộ Công Thương quy định, Dịch vụ thành lập công ty.

Theo quy định của pháp luật, các công ty thương mại điện tử hoạt động thương mại điện tử theo hình thức nào thì phải tuân thủ các điều kiện tương ứng với hình thức ấy.

Công ty thương mại điện tử hoạt động thương mại điện tử dưới hình thức website thương mại điện tử bán hàng phải tuân thủ các điều kiện theo Điều 52 Nghị định 52/2013/NĐ-CP:

Điều 52. Điều kiện thiết lập website thương mại điện tử bán hàng

(Khoản 1 Điều này được sửa đổi theo khoản 1 Điều 10 Nghị định 08/2018/NĐ-CP; Khoản 2 Điều này bị bãi bỏ theo Điều 11 Nghị định số 08/2018/NĐ-CP)

Các thương nhân, tổ chức, cá nhân được thiết lập website thương mại điện tử bán hàng nếu đáp ứng các điều kiện sau:

Là thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân đã được cấp mã số thuế cá nhân.

(được bãi bỏ)

Đã thông báo với Bộ Công Thương về việc thiết lập website thương mại điện tử bán hàng theo quy định…

Trường hợp sau khi thành lập công ty thương mại điện tử, công ty của bạn hoạt động thương mại điện tử dưới hình thức website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử thì phải đáp ứng các điều kiện theo Điều 54 Nghị định 52/2013/NĐ-CP:

Điều 54. Điều kiện thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

(Điều này đã được sửa đổi, bổ sung theo khoản 2 Điều 10, Điều 11 Nghị định số 08/2018/NĐ-CP và khoản 19 Điều 1 Nghị định số 85/2021/NĐ-CP)

Thương nhân, tổ chức được thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử quy định tại Mục 2, 3 và 4 Chương III Nghị định này khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Là thương nhân, tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật.

(được bãi bỏ theo Điều 11 Nghị định số 08/2018/NĐ-CP)

Có đề án cung cấp dịch vụ trong đó nêu rõ các nội dung sau:

a) Mô hình tổ chức hoạt động, bao gồm hoạt động cung cấp dịch vụ, hoạt động xúc tiến, tiếp thị dịch vụ cả trong và ngoài môi trường trực tuyến; hoạt động logistics đối với hàng hóa.

b)(được bãi bỏ theo Điều 11 Nghị định số 08/2018/NĐ-CP)

c) Phân định quyền và trách nhiệm giữa thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với các bên sử dụng dịch vụ.

Đã đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và được Bộ Công Thương xác nhận đăng ký…

Cần chuẩn bị khi mở công ty sản xuất hàng điện tử

Vốn điều lệ công ty sản xuất hàng điện tử

Là ngành nghề kinh doanh không có điều kiện về vốn pháp định nên các thành viên/cổ đông thành lập công ty cần có sự lựa chọn phù hợp với năng lực tài chính, định hướng kinh doanh… Trong đó, tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Tên công ty sản xuất điện tử

Tên công ty bao gồm loại hình công ty (trách nhiệm hữu hạn, hợp danh, cổ phần) và phần tên riêng (tên riêng này có thể trở thành thương mại của công ty sau này). Thành viên/cổ đông thành lập công ty có thể tra cứu tại – https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx về tên công ty nhằm tránh việc sử dụng tên trùng lặp, đặt tên đúng theo quy định của pháp luật.

Trụ sở công ty sản xuất điện tử

Ngoại trừ nhà chung cư, doanh nghiệp có thể đặt trụ sở tại bất kỳ địa chỉ nào đã được xác định địa chỉ giới hành chính (gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Mã ngành nghề kinh doanh sản xuất điện tử

Là ngành nghề chuyên sản xuất máy tính, link kiện máy tính, thiết bị truyền thông và các sản phẩm điện tử cùng loại cũng như sản xuất các link kiện điện tử, do đó, Công ty sản xuất các mặt hàng điện tử có thể chọn một trong các mã ngành sau làm mã ngành kinh doanh chính:

2610: Sản xuất linh kiện điện tử

2620: Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính, thủ tục thành lập công ty.

2630: Sản xuất thiết bị truyền thông

2640: Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng

2651: Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển

2652: Sản xuất đồng hồ

2660: Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp

2732: Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác

Ngoài mã ngành chính, công ty được quyền lựa chọn một hoặc một số mã ngành còn lại trong hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam làm mã ngành bổ sung.

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ cần chuẩn bị:

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

Điều lệ công ty;

Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức;

Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

Giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;

Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Văn bản ủy quyền cho Luật Trần và Liên Danh thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Cơ quan tiếp nhận: Cơ quan đăng ký kinh doanh tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở

Thời hạn giải quyết: 04-06 ngày làm việc

công ty điện tử
công ty điện tử

Một số lưu ý khi thành lập công ty sản xuất hàng điện tử

Tên doanh nghiệp: Theo quy định tên doanh nghiệp không được đặt trùng hoặc gây nhầm lẫn với những doanh nghiệp đã đăng ký trước đó; không sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, xã hội ..trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.; hay cấm sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Về địa chỉ trụ sở chính: Không được đặt tại chung cư và nhà tập thể;

Giấy tờ chứng thực cá nhân: Phải còn thời hạn (Với chứng minh nhân dân là 15 năm)

Vốn điều lệ: Doanh nghiệp cân nhắc mức vốn phù hợp với hoạt động kinh doanh và không nên để mức vốn quá cao vì tăng vốn thì đơn giản nhưng nếu giảm vốn thì lại phức tạp với những điều kiện riêng, cách thành lập công ty.

Ngành nghề đăng ký: Với lĩnh vực sản xuất hàng may mặc thì doanh nghiệp có thể tham khảo những mã ngành sau, bên cạnh đó đăng ký thêm những mã ngành mà doanh nghiệp dự định sẽ hoạt động.

STT

Tên ngành

Mã ngành

1.

Sản xuất linh kiện điện tử

2610

2.

Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính

2620

3.

Sản xuất thiết bị truyền thông

2630

4.

Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng

2640

5.

Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại

2733

6.

Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng

2740

7.

Sản xuất đồ điện dân dụng

2750

8.

Sản xuất thiết bị điện khác

2790

9.

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

4649

10.

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm

4651

11.

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông

 

4652

12.

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

4659

13.

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

14.

Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh

4742

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định.

Lưu ý: Nếu Quý khách hàng tự công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp cần thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Theo quy định tại Điều 26, Nghị định 50/2016/NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/07/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Nếu doanh nghiệp không công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp đúng hạn sẽ bị phạt từ 1.000.000 đồng – 2.000.000 đồng và phải khắc phục hậu quả là: buộc phải công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Khắc dấu và nộp hồ sơ thông báo sử dụng mẫu dấu doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thủ tục sau khi thành lập doanh nghiệp

Treo biển tại trụ sở công ty;

Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế;

Mở tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp và thông báo với Sở kế hoạch và đầu tư;

Đăng ký chữ ký số điện tử thực hiện nộp thuế điện tử;

Kê khai và nộp thuế môn bài;

In và đặt in hóa đơn;

Góp vốn đầy đủ đúng hạn trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày cấp đăng ký kinh doanh.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của công ty Luật Trần và Liên Danh về thủ tục thành lập công ty điện tử. Nếu bạn đọc còn vướng mắc về nội dung tư vấn trên của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ Hotline Công ty luật để được tư vấn nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139