Công ty quản lý vận hành

công ty quản lý vận hành

Công ty quản lý vận hành nhà chung cư là đơn vị quản lý các tòa nhà chung cư; thực hiện quản lý, điều hành mọi hoạt động trong tòa nhà chung cư nhằm tạo cho cư dân ở đây có được môi trường sống an toàn, tốt nhất; khai thác các dịch vụ tiện ích của nhà chung cư. Vậy để thành lập công ty quản lý vận hành nhà chung cư cần đáp ứng những điều kiện gì? Mời Quý thành viên cùng tham khảo nội dung sau:

Công ty quản lý vận hành nhà chung cư

Công ty quản lý vận hành nhà chung cư là đơn vị quản lý các tòa nhà chung cư; thực hiện quản lý, điều hành hoạt động trong tòa nhà chung cư nhằm tạo cho cư dân ở đây có được môi trường sống an toàn, tốt nhất; khai thác các dịch vụ tiện ích của nhà chung cư.

Hoạt động quản lý vận hành nhà chung cư

Theo quy định tại Điều 10 Thông tư 02/2016/TT-BXD thì hoạt động quản lý, vận hành nhà chung cư bao gồm các công việc sau đây:

– Điều khiển, duy trì hoạt động, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống thang máy, máy bơm nước, máy phát điện, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy, dụng cụ chữa cháy, các thiết bị dự phòng và các thiết bị khác thuộc phần sở hữu chung, sử dụng chung của tòa nhà chung cư, cụm nhà chung cư

– Cung cấp các dịch vụ bảo vệ, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, diệt côn trùng và các dịch vụ khác bảo đảm cho nhà chung cư hoạt động bình thường; Dịch vụ thành lập công ty.

– Các công việc khác có liên quan.

Bên cạnh đó, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư có thể ký hợp đồng với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ để thực hiện các công việc quản lý vận hành nhà chung cư nhưng phải chịu trách nhiệm về việc quản lý vận hành theo nội dung hợp đồng dịch vụ đã ký kết với Ban quản trị nhà chung cư. (Điều 27 Thông tư 02/2016/TT-BXD được sửa đổi bổ sung bởi khoản 5 Điều 2 Thông tư 06/2016/TT-BXD).

Điều kiện về chức năng và năng lực của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư

Theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Thông tư 02/2016/TT-BXD được sửa đổi bởi khoản 5 Điều 2 Thông tư 06/2019/TT-BXD thì đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư có thể là chủ đầu tư hoặc đơn vị khác và phải có đủ điều kiện về chức năng, năng lực như sau:

– Được thành lập, hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp hoặc Luật hợp tác xã và có chức năng quản lý vận hành nhà chung cư;

– Phải có các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư bao gồm bộ phận kỹ thuật, dịch vụ, bảo vệ an ninh, vệ sinh, môi trường;

– Có đội ngũ cán bộ, nhân viên đáp ứng yêu cầu về quản lý vận hành nhà ở bao gồm lĩnh vực xây dựng, kỹ thuật điện, nước, phòng cháy, chữa cháy, vận hành trang thiết bị gắn với nhà chung cư và có giấy chứng nhận đã được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Lưu ý:

– Việc lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư được thực hiện như sau (khoản 3 Điều 27 Thông tư 02/2016/TT-BXD được sửa đổi bởi khoản 5 Điều 2 Thông tư 06/2019/TT-BXD):

+ Trường hợp nhà chung cư không có thang máy thì hội nghị nhà chung cư tự quyết định việc quản lý vận hành;

+ Trường hợp nhà chung cư có thang máy mà chủ đầu tư có đủ điều kiện về chức năng, năng lực nêu trên và có nhu cầu tham gia quản lý vận hành thì Ban quản trị nhà chung cư và chủ đầu tư thương thảo để chủ đầu tư tiếp tục ký hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư;

+ Trường hợp nhà chung cư có thang máy mà chủ đầu tư không có chức năng, năng lực hoặc có đủ chức năng, năng lực nói trên nhưng không tham gia quản lý vận hành hoặc chủ đầu tư tham gia quản lý vận hành nhưng không đáp ứng được các yêu cầu theo thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ thì hội nghị nhà chung cư quyết định lựa chọn đơn vị khác có đủ điều kiện về chức năng, năng lực theo quy định để thực hiện quản lý vận hành.

– Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư được quản lý, vận hành nhiều nhà chung cư tại một hoặc nhiều địa bàn khác nhau (khoản 5 Điều 105 Luật Nhà ở 2014), thủ tục thành lập công ty.

Tuy nhiên, mỗi tòa nhà chung cư chỉ có 01 đơn vị quản lý vận hành. Đối với cụm nhà chung cư thì có thể có một đơn vị quản lý vận hành chung hoặc có nhiều đơn vị để thực hiện quản lý vận hành riêng cho từng tòa nhà theo quyết định của hội nghị cụm nhà chung cư. Trường hợp mỗi tòa nhà trong cụm có một đơn vị quản lý vận hành riêng thì Ban quản trị cụm nhà chung cư thống nhất với các đơn vị quản lý vận hành để thực hiện quản lý vận hành các công trình, hệ thống kỹ thuật dùng chung cho cụm nhà chung cư (khoản 4 Điều 27 Thông tư 02/2016/TT-BXD được sửa đổi bởi khoản 5 Điều 2 Thông tư 06/2019/TT-BXD).

Thủ tục thành lập công ty quản lý vận hành nhà chung cư

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty

Luật Trần và Liên Danh tư vấn điều kiện, quy trình, thủ tục pháp lý liên quan đến nội dung thành lập mới để công ty chuẩn bị.

Nếu khách hàng sử dụng dịch vụ của Luật Trần và Liên Danh, luật sư của chúng tôi sẽ hỗ trợ soạn thảo hồ sơ chuyển khách hàng ký để chúng tôi thực hiện các bước tiếp theo.

Nếu khách hàng tự nộp hồ sơ thì chuẩn bị hồ tương ứng với nội dung để nộp tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bước 2: Nộp và thẩm định hồ sơ

Khi đáp ứng đủ Điều kiện về chức năng, năng lực để thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư, công ty quản lý vận hành có văn bản ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc kèm theo bản sao có chứng thực các giấy tờ chứng minh đủ Điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 105 của Luật Nhà ở gửi Sở Xây dựng nơi đơn vị quản lý vận hành đặt trụ sở chính hoặc Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản.

Sở Xây dựng nơi công ty quản lý vận hành đặt trụ sở chính, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản kiểm tra hồ sơ, nếu đủ Điều kiện thì đăng tải công khai thông tin trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị mình để phục vụ công tác quản lý.

Trường hợp chưa đủ giấy tờ thì Sở Xây dựng, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản thông báo đề nghị đơn vị quản lý vận hành bổ sung các giấy tờ còn thiếu

Hội nghị nhà chung cư tham khảo các thông tin được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng hoặc Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản để lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư cho phù hợp với Điều kiện cụ thể của từng tòa nhà chung cư, cụm nhà chung cư.

Bước 3: Công bố đủ điều kiện hoạt động quản lý vận hành nhà chung cư

Trường hợp công ty quản lý vận hành nhà chung cư có nhu cầu công khai thông tin của đơn vị trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng nơi đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư đặt trụ sở chính hoặc của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản để cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan biết thì gửi thông tin cần công khai (tên đơn vị, họ tên người đại diện theo pháp luật, địa chỉ, số điện thoại liên lạc) tới Sở Xây dựng nơi đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư đặt trụ sở chính hoặc Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản để đăng tải.

công ty quản lý vận hành
công ty quản lý vận hành

Hồ sơ thành lập công ty quản lý vận hành nhà chung cư

Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh có chức năng quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này;

Văn bản đề nghị thông báo hoạt động quản lý vận hành nhà chung cư;

Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương;

Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp chứng minh trình độ học vấn của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đã được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư của các thành viên Ban giám đốc, các trưởng, phó phòng, bộ phận và các trưởng, phó ca kỹ thuật, nghiệp vụ của đơn vị.

Thông tin, giấy tờ cần cung cấp

Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhật đầu tư có đăng ký hoạt động ngành nghề kinh doanh dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp chứng minh trình độ học vấn của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, cách thành lập công ty.

Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đã được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư của các thành viên Ban giám đốc, các trưởng, phó phòng, bộ phận và các trưởng, phó ca kỹ thuật, nghiệp vụ của đơn vị.

Danh sách nhân sự chịu trách nhiệm chuyên môn về kỹ thuật, dịch vụ, bảo vệ an ninh, vệ sinh, môi trường.

Quyết định thành lập các phòng hoặc bộ phận chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật, dịch vụ, bảo vệ an ninh, vệ sinh, môi trường.

Làm thế nào để thực hiện quy trình quản lý tòa nhà được hiệu quả nhất?

Để hướng tới việc quản lý tòa nhà một cách chuyên nghiệp thì bước đầu tiên chính là quy trình quản lý tòa nhà. Quy trình này đòi hỏi cần phải có những phương thức thực hiện cụ thể mới đạt đến sự chuyên nghiệp và mang lại hiệu quả nhất.

Quản lý tòa nhà bao gồm rất nhiều các nghiệp vụ khác nhau được các bộ phận thực hiện và phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với nhau. Chính vì vậy, ban quản lý cần xây dựng kế hoạch và phương thức hoạt động cho cả hệ thống một cách khoa học, tối ưu.

Tùy từng các chủ đầu tư họ có thể tự xây dựng đơn vị quản lý dịch vụ tòa nhà hoặc thuê dịch vụ từ bên ngoài. Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì các đơn vị quản lý tòa nhà này cần đưa ra giải pháp thực hiện công việc một cách hiệu quả và chuyên nghiệp đảm bảo sự hài lòng cho cư dân và cả chủ đầu tư. 

Những doanh nghiệp lớn đã áp dụng công nghệ vào hoạt động quản lý bất động sản của mình. Với phần mềm quản lý chung cư, văn phòng cho thuê các doanh nghiệp này có thể thực hiện quy trình một cách hiệu quả nhất.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của công ty Luật Trần và Liên Danh về công ty quản lý vận hành toà nhà chung cư. Nếu bạn đọc còn vướng mắc về nội dung tư vấn trên của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ Hotline Công ty luật để được tư vấn nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139