Thành lập công ty tnhh

Thành lập Chi nhánh Công ty TNHH

Posted on Leave a commentPosted in Doanh nghiệp

Thành lập chi nhánh công ty tnhh là nhu cầu tất yếu của doanh nghiệp khi có dự định mở rộng quy mô, phạm vi hoạt động kinh doanh. Công ty tnhh (1 thành viên hoặc 2 thành viên) là một trong các loại hình doanh nghiệp được luật Doanh nghiệp 2014 ghi nhận. Khi […]

Thành lập công ty tnhh

Thay đổi địa chỉ công ty

Posted on Leave a commentPosted in Doanh nghiệp

Địa chỉ công ty là thông tin sử dụng để đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền như bảo hiểm, thuế, các cơ quan quản cấp phép… là thông tin liên lạc của doanh nghiệp vơi các đối tác đồng thời cũng là bộ mặt của công ty. Với vai trò quan […]

Dịch vụ giải quyết ly hôn nhanh

Mẫu Thông báo thành lập địa điểm kinh doanh

Posted on Leave a commentPosted in Biểu mẫu, Doanh nghiệp

Mẫu thông báo thành lập địa điểm kinh doanh Phụ lục II-11 TÊN DOANH NGHIỆP ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: ………….. ……, ngày…… tháng…… năm ……   THÔNG BÁO Về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/ […]