Mẫu Đơn xin Ly hôn Đơn Phương

Luật sư tư vấn

Mẫu Đơn xin Ly hôn Đơn phương Mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—***—

ĐƠN KHỞI KIỆN

(V/v: Ly hôn)

Kính gửi: Tòa án nhân dân huyện/Quận……………

(VD: Tòa án nhân dân quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.)

Họ và tên người khởi kiện: Nguyễn Văn A              Sinh ngày: …../…../………..

Thẻ căn cước/CMND số: …………………do ……………….. cấp ngày…./…../……

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………

Họ và tên người bị kiện: Nguyễn Thị X                            Sinh ngày: …../…../………..

Thẻ căn cước/CMND số: …………………do ……………….. cấp ngày…./…../……

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………

Nôi dung khởi kiện:

Đề nghị Tòa án giải quyết ly hôn giữa tôi và chị Nguyễn Thị X. Cụ thể như sau:

Tôi và chị Nguyễn Thị X kết hôn trên cơ sở tự nguyện, có đăng ký kết hôn tại UBND phường…quận….thành phố….. ngày…/…./….. Sau khi kết hôn, chúng tôi chung sống hạnh phúc được khoảng…năm. Đến năm….thì bắt đầu phát sinh mâu thuẫn.

Nguyên nhân, mâu thuẫn:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nay chúng tôi đều cảm thấy rõ cuộc sống hôn nhân của chúng tôi không có hạnh phúc, tình trạng cuộc sống hôn nhân của chúng tôi đã mâu thuẫn trầm trọng, mục đích hôn nhân đã không đạt được.

Vì vậy, tôi làm đơn này kính mong Quý Toà xem xét giải quyết cho tôi được ly hôn với chị Nguyễn Thị X, chấm dứt tình trạng hôn nhân như hiện nay, cụ thể:

  1. Về con chung: Chúng tôi có …con chung là: (nêu rõ có mấy con chung, họ tên là gì, ngày tháng năm sinh, hiện đang ở với ai? Nay ly hôn có yêu cầu giải quyết như thế nào? Yêu cầu cấp dưỡng ra sao)

Ví dụ:

+ Cháu: Nguyễn Văn C                                    Năm sinh:…./…/20..

+ Cháu: Nguyễn Văn Đ                                   Năm sinh:…./…/20..

Hiện cháu C và cháu D đang ở cùng tôi là Nguyễn Văn A.

Nay ly hôn tôi đề nghị Tòa án giao cho tôi là Nguyễn Văn A được trực tiếp nuôi dưỡng các con cho đến khi trưởng thành. Tôi không yêu cầu chị Nguyễn Thị X phải cấp dưỡng nuôi con.

  1. Về tài sản chung: Trường hợp hai vợ chồng có tài sản chung thì ghi rõ là tài sản nào, thông tin của các tài sản và hướng đề nghị tòa án giải quyết về tài sản. Trường hợp không có thì ghi rõ: Không có tài sản chung; Trường hợp không yêu cầu tòa án giải quyết thì ghi rõ: Tôi không yêu cầu tòa án giải quyết)
  2. Về nhà ở: Ghi rõ thông tin nhà ở như tài sản chung tại mục 2):
  3. Về nợ chung: (Ghi rõ các khoản nợ chung (nếu có) và hướng mong muốn giải quyết. Nếu không có nợ chung thì ghi: Không có nợ chung.)

Kính đề nghị Quý Tòa xem xét giải quyết.

(Hà Nội)… ngày…..tháng…..năm 20….

Tài liệu gửi kèm:

 

Người khởi kiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

Xem thêm: Thủ tục ly hôn nhanh

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139