Đăng Ký Địa Điểm Kinh Doanh Công ty TNHH

Đăng ký địa điểm kinh doanh công ty tnhh

Đăng ký địa điểm kinh doanh công ty TNHH với Sở kế hoạch đầu tư là thủ tục bắt buộc đối với các doanh nghiệp khi có kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh khác ngoài trụ sở chính của công ty. Doanh nghiệp chỉ được  Đăng ký địa điểm kinh doanh tại tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở hoặc tỉnh/thành phố nơi đặt chi nhánh công ty (Đăng ký địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh).Đăng ký địa điểm kinh doanh công ty tnhh

Loại hình doanh nghiệp cổ phần hay trách nhiệm hữu hạn (TNHH) chỉ là sự khác nhau về loại hình đăng ký. Đối với thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh công ty tnhh được áp dụng chung về thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh giống như các loại hình doanh nghiệp khác.

Thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh công ty tnhh

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày doanh nghiệp quyết định mở địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp phải gửi Thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh.  Nội dung thông báo gồm:

a) Mã số doanh nghiệp;

b) Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh được đặt tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi chi nhánh đặt trụ sở);

c) Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh;

d) Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh;

đ) Họ, tên, nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đứng đầu địa điểm kinh doanh;

e) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc họ, tên, chữ ký của người đứng đầu chi nhánh đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.

Thời gian giải quyết: 3-5 ngày làm việc (Thông thường, chúng tôi chỉ cần 3 ngày làm việc)

Thẩm quyền giải quyết: Việc đăng ký địa điểm kinh doanh được thực hiện tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở hoặc nơi đặt trụ sở chi nhánh công ty.

Bạn có thể tham khảo thêm về:

Đăng ký địa điểm kinh doanh

Thành lập địa điểm kinh doanh

Đăng ký địa điểm kinh doanh công ty Cổ phần

Trường hợp bạn còn điều thắc mắc hoặc chưa rõ, hãy liên hệ với công ty Luật Trần và Liên danh để được tư vấn cụ thể theo số điện thoại: 0969-078-234

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139