Thủ tục thành lập văn phòng điều hành nhà thầu

Thủ tục thành lập văn phòng điều hành nhà thầu

Trong nền kinh tế thị trường đang thời kỳ mở cửa như hiện nay thì việc thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam là điều rất cần thiết. Tuy nhiên, Nhà đầu tư nước ngoài khi góp vốn vào công ty Việt Nam thì cần phải tuân thủ hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Dưới đây là quy định về thủ tục thành lập văn phòng điều hành nhà thầu, hãy cùng tìm hiểu nhé!

Căn cứ pháp lý

  • Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;
  • Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004  của Thủ tướng Chính Phủ Về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam.
  • Thông tư số 05/2004/TT-BXD ngày 15/9/2004 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thủ tục và quản lý việc cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam.
  • Thông tư 167/2009/TT-BTC ngày 19/8/2009 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.
  • Công văn số 438/BXD-XL ngày 17/3/2008 của Bộ Xây dựng về việc đăng ký văn phòng điều hành công trình của nhà thầu nước ngoài.

Nhà thầu là tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam phải tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và được cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng cấp giấy phép hoạt động (Khoản 2 Điều 148 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014).

 Điều 5 Luật đấu thầu 2013 quy định về tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư :

“Điều 5.Tư cách hợp lệ của Văn phòng điều hành của nhà thầu nước ngoài có tư cách pháp nhân 

1. Nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp;

b) Hạch toán tài chính độc lập, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư;

c) Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;

d) Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

đ) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của Luật này;

e) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu;

g) Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn;

h) Phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước đối với nhà thầu nước ngoài khi tham dự thầu quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ phần công việc nào của gói thầu.

2. Nhà thầu, nhà đầu tư là cá nhân có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước mà cá nhân đó là công dân;

b) Có chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định của pháp luật;

c) Đăng ký hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật;

d) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

đ) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu.

3. Nhà thầu, nhà đầu tư có tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được tham dự thầu với tư cách độc lập hoặc liên danh; trường hợp liên danh phải có văn bản thỏa thuận giữa các thành viên, trong đó quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên trong liên danh.”

Thủ tục thành lập văn phòng điều hành nhà thầu
thủ tục thành lập văn phòng điều hành nhà thầu

Quy trình cấp giấy phép hoạt động xây dựng

a) Hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động xây dựng với nhà đầu tư nước ngoài

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 14/2016/TT-BXD, nhà thầu nước ngoài là cá nhân nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ tới cơ quan cấp giấy phép hoạt động xây dựng gồm:

  • Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng được quy định theo mẫu tại Phụ lục số 4 của Thông tư này;
  • Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp màu văn bản gốc có định dạng ảnh hoặc định dạng khác văn bản kết quả đấu thầu hoặc quyết định chọn thầu hoặc hợp đồng giao nhận thầu hợp pháp.
  • Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp màu văn bản gốc có định dạng ảnh hoặc định dạng khác giấy phép hoạt động hoặc chứng chỉ hành nghề do nước mà cá nhân mang quốc tịch hoặc nơi mà cá nhân thực hiện dự án cấp và bản sao hộ chiếu cá nhân.
  • Tệp tin chứa bản chụp màu văn bản gốc có định dạng ảnh hoặc định dạng khác quyết định đầu tư dự án hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư,  xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

b) Quy trình cấp giấy phép

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 14/2016/TT-BXD thì thủ tục xin cấp Giấy phép hoạt động xây dựng được tiến hành như sau:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép hoạt động xây dựng có trách nhiệm xem xét hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đúng, không đủ theo quy định phải thông báo và hướng dẫn một lần bằng văn bản cho nhà thầu biết để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trong thời gian 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định, cơ quan cấp giấy phép hoạt động xây dựng xem xét và cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu. Trường hợp hồ sơ không đủ Điều kiện theo quy định để được cấp giấy phép hoạt động xây dựng thì cơ quan cấp phép phải thông báo bằng văn bản cho nhà thầu biết.

Thủ tục thành lập văn phòng điều hành nhà thầu

Thủ tục thành lập văn phòng điều hành nhà thầu được tiến hành theo trình tự sau:

Bước 1:

Sau khi được cấp giấy phép hoạt động xây dựng, nhà thầu nước ngoài có trách nhiệm lập Văn phòng Điều hành tại nơi có dự án; đăng ký địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail, dấu, tài Khoản, mã số thuế của Văn phòng Điều hành.

Đối với các hợp đồng thực hiện lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình nhà thầu nước ngoài có thể lập Văn phòng Điều hành tại nơi đăng ký trụ sở của chủ dự án.

Đối với hợp đồng thực hiện thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng công trình đi qua nhiều tỉnh, nhà thầu nước ngoài có thể lập Văn phòng Điều hành tại một địa phương có công trình đi qua để thực hiện công việc.

Cá nhân, tổ chức lấy mẫu đơn tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả Sở Xây dựng hoặc tải trên mạng Internet về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước  2:

Sau khi thực hiện xong việc đăng ký các nội dung của Văn phòng Điều hành, nhà thầu nước ngoài có trách nhiệm thông báo bằng văn bản trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Sở Xây dựng nơi lập văn phòng Điều hành, Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng và các cơ quan có liên quan quy định theo mẫu. Trường hợp thay đổi các thông tin của Văn phòng Điều hành, nhà thầu nước ngoài phải thông báo cho các cơ quan này biết.

Không giống như việc thành lập Văn phòng điều hành theo hợp đồng BBC, trường hợp này nhà thầu nước ngoài chỉ cần đăng ký nội dung của Văn phòng điều hành và thông báo cho bằng văn bản cho Sở Xây dựng, Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng và các cơ quan có liên quan.

Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả của Sở Xây dựng:

Cán bộ tiếp nhận nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận nhận hồ sơ viết biên nhận hồ sơ (ghi rõ ngày đến nhận kết quả).

Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hướng dẫn cá nhân, tổ chức làm lại hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu.

Bước 3:

Đến ngày hẹn cá nhân, tổ chức đem biên nhận hồ sơ đến nhận Giấy xác nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng và ký tên vào sổ giao nhận hồ sơ.

Cách thức thực hiện.

Tại Sở Xây dựng.

Thành phần, số lượng hồ sơ.

Thành phần hồ sơ:

Đơn xin đăng ký văn phòng điều hành: bản chính;

Giấy phép thầu: bản sao công chứng.

Số lượng hồ sơ:

01 bộ.

Thời hạn giải quyết, cơ quan thực hiện

Tối đa 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

Cơ quan thực hiện TTHC:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng.

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng,  Dịch vụ xin giấy chứng nhận đầu tư.

Mẫu đơn Đăng ký văn phòng điều hành

Phụ lục I-19 

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH

Văn bản số :

                                                            ………, ngày……… tháng ……… năm ……

                    Kính gửi : Ông Giám đốc Sở Xây dựng ……………

Tôi (Họ tên):                                        Chức vụ:

Đại diện cho: Công ty

Địa chỉ đăng ký tại chính quốc:

Công ty chúng tôi được Bộ Xây dựng (Sở Xây dựng ………) cấp Giấy phép thầu số ………….. ngày ……… để thực hiện thầu chính (thầu phụ) công việc ……………….. thuộc dự án ……………………. tại ……………

Địa chỉ Văn phòng điều hành :

Điện thoại:                                           Fax :

Chúng tôi đề nghị Sở Xây dựng cấp Giấy xác nhận đăng ký Văn phòng điều hành cho Công ty chúng tôi để tiện giao dịch các vấn đề liên quan đến thực hiện hợp đồng.

Văn phòng điều hành của chúng tôi xin cam đoan sẽ tuân thủ mọi quy định của pháp luật Việt Nam.

                                                            Thay mặt (hoặc thừa uỷ quyền)

                                                                      (Ký tên, đóng dấu)

                                                            Họ tên người ký …………………

                                                            Chức vụ …………………………..

Một số câu hỏi tư vấn

Hỏi: Nhà thầu nước ngoài có được chỉ định thầu tại Việt Nam có cần tư cách pháp nhân (có trụ sở, chi nhánh, đại diện) ở Việt Nam hay không?

Trả lời: Nhà thầu nước ngoài được chỉ định thầu cần có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp mà không cần có pháp nhân tại Việt Nam, không cần có trụ sở, chi nhành hoặc đại lý tại Việt Nam nhưng phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước, trừ trường hợp nhà thầu phụ trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ phần công việc nào của gói thầu. Nếu nhà thầu trong nước không có đủ năng lực tham gia vào một phần công việc của gói thầu thì nhà thầu nước ngoài không cần liên danh hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước (Điểm h Khoản 1 Điều 5 Luật Đấu thầu).

Khi ký kết hợp đồng với nhà thầu nước ngoài không có văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại Việt Nam thì Chủ đầu tư vấn lưu ý về các điều khoản để ràng buộc trách nhiệm của nhà thầu trong việc thực hiện các nghĩa vụ sau bán hàng như đào tạo, chuyển giao công nghệ, bảo hành, bảo trì, cung cấp vật tư, phụ tùn thay thế,…

Như vậy, căn cứ theo những quy định này thì văn phòng đại diện của pháp nhân không có tài sản độc lập và không tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó, về bản chất văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, do đó văn phòng đại diện không đủ tư cách để tham dự đấu thầu.

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty tư vấn luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với  Công ty luật để được tư vấn một cách nhanh chóng và tốt nhất!

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139