Công ty chuyển phát nhanh

công ty chuyển phát nhanh

Xã hội ngày càng phát triển, đa phần người dân đều muốn các bưu phẩm, vật phẩm của mình được chuyển đến tay người nhận một cách nhanh chóng mà không cần phải mất công đi lại. Điều này tạo tiền đề cho các công ty chuyển phát nhanh phát triển và kinh doanh ngày càng thịnh vượng. Để thành lập công ty chuyển phát nhanh bạn cần tuân thủ đủ và đúng quy trình pháp luật, tránh những rủi ro pháp lý. Bài viết dưới đây, Luật Trần và Liên Danh sẽ cung cấp thông tin cho bạn về Thủ tục thành lập công ty chuyển phát nhanh.

Công ty chuyển phát nhanh là gì?

Chuyển phát nhanh là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn thu gom, chia chọn, vận chuyển và phát, bằng các phương tiện vật lý, thông tin dưới dạng văn bản và bưu kiện, gói hàng hóa có yếu tố nhanh về thời gian và có độ tin cậy cao.

Công ty là sự liên kết của hai hay nhiều người (cá nhân hay pháp nhân) bằng một sự kiện pháp lý trong đó các bên thỏa thuận với nhau sử dụng tài sản hay khả năng của họ nhằm tiến hành các hoạt động để đạt mục tiêu chung.

Công ty chuyển phát nhanh là sự liên kết của nhiều chủ thể phối hợp cung cấp dịch vụ chuyển phát bưu kiện trong một thời gian cam kết hành trình di chuyển của vật phẩm nhằm đạt được lợi ích kinh tế hay còn gọi là lợi nhuận.

Điều kiện mở công ty chuyển phát nhanh

Điều kiện về chủ sở hữu

Để thành lập doanh nghiệp nói chung và công ty chuyển phát nhanh nói riêng, chủ sở hữu cũng cần phải đáp ứng những điều kiện nhất định.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020, tổ chức và cá nhân được thành lập và quản lý doanh nghiệp, trừ một số trường hợp sau:

Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình; Dịch vụ thành lập công ty.

Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;

Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật này, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh;

Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Như vậy, nếu tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp trên thì đã đủ điều kiện thành lập công ty chuyển phát nhanh.

Điều kiện về ngành nghề khi đăng ký

Ngành nghề kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh không cần chứng chỉ hành nghề

Kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh nằm trong danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Điều kiện chủ yếu của ngành nghề này là về vốn (sẽ nói cụ thể ở nội dung điều kiện về vốn dưới đây)

Điều kiện về tên công ty

Tên công ty bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:

Thành tố thứ nhất: Loại hình doanh nghiệp. Tên loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần; được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh; được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp tư nhân;

Thành tố thứ hai: Tên riêng. Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu. Tên riêng của doanh nghiệp không cần phải có nghĩa theo tiếng Việt, mà tên chỉ cần có các chữ cái được liệt kê trong bảng chữ cái tiếng Việt là được.

Điều kiện về trụ sở chính

Địa chỉ công ty là nơi tiến hành hoạt động kinh doanh. Địa chỉ kinh doanh của công ty còn quyết định đến việc cơ quan thuế nào sẽ trực tiếp quản lý.

Do vậy việc chọn địa chỉ công ty vô cùng quan trọng đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Địa chỉ đó là nơi giao dịch, nơi làm việc của cán bộ, công nhân viên trong công ty.

Luật doanh nghiệp 2020 cũng quy định cụ thể về địa chỉ công ty như sau:

Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Theo Điều 3, Điều 6 Luật nhà ở năm 2014 và Công văn số 2544/BXD-QLN của Bộ xây dựng về việc quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành ngày 19/11/2009 thì doanh nghiệp không được đặt địa chỉ tại chung cư, nhà tập thể.

Điều kiện về vốn

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh phải đáp ứng điều kiện để được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính. Trong đó, tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP quy định như sau:

Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh, liên tỉnh, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 02 tỷ đồng Việt Nam; thủ tục thành lập công ty.

Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 05 tỷ đồng Việt Nam.

Do vây, thành lập công ty chuyển phát nhanh phải đáp ứng điều kiện về vốn pháp định nêu trên.

Điều kiện về con dấu

Luật doanh nghiệp 2020 quy định doanh nghiệp được toàn quyền quyết định về nội dung của dấu mình sử dụng mà không chịu ràng buộc bởi quy định pháp luật và doanh nghiệp sẽ không cần thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu.

Kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ mở công ty chuyển phát nhanh

Công ty chuyển phát nhanh cần chuẩn bị hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gồm:

Giấy đề nghị thành lập công ty chuyển phát nhanh;

Dự thảo điều lệ công ty;

Danh sách thành viên hoặc cổ đông tùy vào loại hình của công ty

Bản sao công chứng một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân như CMND còn hiệu lực hay Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người thành lập công ty là cá nhân;

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính gồm:

Giấy đề nghị giấy phép bưu chính (Phụ lục 1, Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính Phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam);

Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp (nếu có);

Phương án kinh doanh;

Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có);

Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

Thỏa thuận với doanh nghiệp khác, đối tác nước ngoài bằng tiếng Việt, đối với trường hợp hợp tác cung ứng một, một số hoặc tất cả các công đoạn của dịch vụ bưu chính đề nghị cấp phép;

Tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh tư cách pháp nhân của đối tác nước ngoài.

công ty chuyển phát nhanh
công ty chuyển phát nhanh

Thủ tục thành lập công ty chuyển phát nhanh

Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Bước đầu tiên để thành lập một công ty chuyển phát nhanh đó là phải chuẩn bị và nộp hồ sơ thành lập công ty.

Trên Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các thông tin sau:

Tên công ty.

Địa chỉ trụ sở chính của công ty; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có).

Ngành, nghề kinh doanh cụ thể

Vốn điều lệ công ty.

Thông tin đăng ký thuế.

Số lượng người lao động của công ty.

Họ, tên, quốc tịch, địa chỉ thường trú, chữ ký, số Thẻ căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Bước 2 sau khi đã có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, công ty chuyển phát nhanh phải chuẩn bị và nộp hồ sơ đã nêu ở trên đê cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính.

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết yêu cầu

Hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính được gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

Đối với hồ sơ xin cấp phép cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh: Sở Thông tin Truyền thông của tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp xin cấp giấy phép để hoạt động.

Đối với hồ sơ xin cấp phép cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi liên tỉnh, quốc tế: Bộ Thông tin Truyền thông.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được gửi tới bộ phận tiếp nhận hồ sơ của cơ quan đăng ký kinh doanh. Điều 15 Nghị định này cũng quy định Phòng đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Như vậy, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận yêu cầu đăng ký kinh doanh của công ty tư chuyển phát nhanh là phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Các công việc phải thực hiện sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty chuyển phát nhanh phải xin giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính (hồ sơ và thủ tục đã nêu ở trên)

Các bước xin giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính:

Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tới Sở Thông tin và Truyền thông hoặc Bộ Thông tin và Truyền thông (phụ thuộc vào phạm vi xin hoạt động cấp phép) bằng 03 cách:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông hoặc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Qua hệ thống bưu chính.

Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến của Sở Thông tin và Truyền thông hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia.

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền giải quyết xử lý hồ sơ theo quy định pháp luật.

Bước 3: Doanh nghiệp nhận kết quả giải quyết theo lịch hẹn.

Ngoài ra, công ty chuyển phát nhanh cần phải thực hiện những công việc sau:

Nộp hồ sơ kê khai thuế ban đầu

Treo bảng hiệu công ty

Mở tài khoản công ty và thông báo số tài khoản ngân hàng

Mua chữ ký số điện tử

Làm thủ tục phát hành hóa đơn

Tham gia bảo hiểm cho người lao động trong doanh nghiệp…

Lệ phí thành lập công ty chuyển phát nhanh

Lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp chuyển phát nhanh: 100.000 đồng/lần đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh (Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ).

Miễn lệ phí đối với hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử (Thông tư 47/2019/TT-BTC).

Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp là 100.000 đồng/lần, cách thành lập công ty.

Lệ phí xin giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh:

Theo Thông tư 25/2020/TT-BTC:

Phạm vi liên tỉnh: 21,5 triệu đồng

Phạm vi quốc tế:

Quốc tế chiều đến: 29,5 triệu đồng

Quốc tế chiều đi: 34,5 triệu đồng

Quốc tế hai chiều: 39,5 triệu đồng

Có thể thấy, mức phí giải quyết đối với loại giấy phép này cũng khá cao do đặc thù của ngành, nghề này là có quy mô lớn.

Thời gian thành lập công ty chuyển phát nhanh bao lâu?

Điều 33 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định: Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trong khi đó, thời gian giải quyết cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh là 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Thời gian mở công ty chuyển phát nhanh là một quá trình dài từ giai đoạn chuẩn bị hồ sơ đến giai đoạn sau đăng ký kinh doanh đặc biệt là thời gian chuẩn bị về vốn.

Nhưng để có được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì công ty chuyển phát nhanh sẽ nhận được sau 3 – 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Để có được giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh, công ty cần chờ đến 30 ngày để hồ sơ được giải quyết.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của công ty Luật Trần và Liên Danh về thành lập công ty chuyển phát nhanh. Nếu bạn đọc còn vướng mắc về nội dung tư vấn trên của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ Hotline Công ty luật để được tư vấn nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139