Thành lập chi nhánh công ty

Thành lập chi nhánh công ty

Thành lập chi nhánh công ty là nhu cầu tất yếu của doanh nghiệp khi có dự định mở rộng quy mô, phạm vi hoạt động kinh doanh.

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh tại một địa phương theo địa giới hành chính.

Với việc mở chi nhánh, doanh nghiệp có thể chủ động tiến hành hoạt động kinh doanh đầy đủ và toàn diện ngoài trụ sở chính. Chi nhánh có quyền có con dấu riêng, được phép in và sử dụng hóa đơn của chi nhánh, được mở tài khoản ngân hàng, ký kết hợp đồng kinh tế…Thành lập chi nhánh công ty 1

Với những ưu điểm như vậy, nhiều doanh nghiệp đã quyết định mở chi nhánh như một giải  pháp tối ưu để mở rộng, phát triển thị trường.

Hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh:

Khi đăng ký thành lập chi nhánh, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh gồm:

  1. Thông báo thành lập chi nhánh (theo mẫu);
  2. Kèm theo thông báo thành lập chi nhánh phải có:
  • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh;
  • Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh ;
  • Bản sao hợp lệ CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đứng đầu chi nhánh.

Thẩm quyền giải quyết: Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt chi nhánh.

Thời gian giải quyết: 3-5 ngày làm việc.

Lưu ý:

thành lập chi nhánh công ty nhanh 2– Thủ tục thành lập chi nhánh được thực hiện tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt chi nhánh (ví dụ: Mở chi nhánh tại Hà Nội sẽ thực hiện thủ tục thành lâp chi nhánh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội)

– Để thuận lợi cho quá trình hoạt động, trụ sở chi nhánh càng rõ ràng càng tốt.

– Đối với ngành nghề kinh doanh: Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành nghề kinh doanh của công ty mẹ đã đăng ký, nếu công ty mẹ chưa đăng ký ngành nghề kinh doanh chi nhánh dự định kinh doanh, doanh nghiệp phải tiến hành bổ sung ngành nghề đó cho công ty mẹ trước khi đăng ký cho chi nhánh.

– Doanh nghiệp có quyền đăng ký hình thức hạch toán cho chi nhánh là phụ thuộc hoặc độc lập; Tùy thuộc vào việc đăng ký hạch toán độc lập hay phụ thuộc, chi nhánh sẽ có nghĩa vụ báo cáo và hạch toán tương ứng.

– Sau khi thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh, doanh nghiệp có thể đăng ký thêm địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh tại nơi đặt trụ sở chi nhánh.

Nếu bạn cần trao đổi để hiểu rõ hơn về thủ tục thành lập chi nhánh công ty hay dịch vụ của chúng tôi, bạn vui lòng liên hệ với công ty Luật Trần và Liên danh theo số điện thoại hotline: 0969-078-234 để được tư vấn cụ thể.

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 0969 078 234
Tư Vấn Online
Gọi: 0969 078 234