Dịch vụ lập chi nhánh công ty tại huyện Cần Giờ

dịch vụ lập chi nhánh công ty tại huyện Cần Giờ

Thành lập chi nhánh công ty đồng nghĩa với việc mở rộng kinh doanh và phát triển thương hiệu của riêng bạn. Nếu bạn quá bận bịu với việc quản lý và dự tính kinh doanh cho chi nhánh mới thì hãy để Luật Trần và Liên danh giải quyết các trường hợp pháp lý phát sinh khi thành lập chi nhánh. Sau đây chúng tôi xin chia sẻ một số thông tin hữu ích cho bạn. Trường hợp bạn có những thắc mắc thủ tục hồ sơ cần giải đáp có thể liên hệ tới Luật Trần và Liên danh để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về dịch vụ lập chi nhánh công ty tại huyện Cần Giờ.

Những việc cần làm sau khi thành lập chi nhánh doanh nghiệp theo gói dịch vụ lập chi nhánh công ty tại huyện Cần Giờ

Khai báo, nộp thuế môn bài

Doanh nghiệp sau khi thành lập chi nhánh công ty trong cùng địa phương, cùng tỉnh cần tiến hành nộp thuế môn bài cho chi nhánh.

Doanh nghiệp mở chi nhánh công ty ở tỉnh khác nộp thuế môn bài cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

Thông báo sử dụng hóa đơn cũ hoặc in lại hóa đơn mới cho cơ quan thuế

Mẫu hóa đơn sử dụng cho chi nhánh mới thành lập có thể khác hoặc giống hóa đơn của trụ sở chính doanh nghiệp. Tuy nhiên doanh nghiệp gửi thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Đồng thời thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng riêng trong trường hợp sử dụng lại mẫu hóa đơn cũ.

Mở tài khoản thanh toán cho chi nhánh

Sau khi hoàn tất thủ tục mở chi nhánh và được cấp giấy phép, chi nhánh mới cần mở tài khoản thanh toán bằng việc liên hệ với chi nhánh ngân hàng thương mại nước ngoài ở Việt Nam hoặc Ngân hàng thương mại.

Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày có tài khoản ngân hàng, chi nhánh mới tiến hành thông báo với Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư – nơi đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh chứ không phải với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Điều kiện thành lập chi nhánh công ty cổ phần

Ngành nghề kinh doanh: Đúng với ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Đặt tên cho chi nhánh công ty: Được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu; Phải mang tên doanh nghiệp kèm cụm từ “chi nhánh”; Phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chính; Được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do chi nhánh phát hành.

(Khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020; khoản 1 Điều 20 Nghị định 01/2021/NĐ-CP)

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty cổ phần theo dịch vụ lập chi nhánh công ty tại huyện Cần Giờ

Trường hợp thành lập chi nhánh trong nước

Thông báo thành lập chi nhánh.

Bản sao nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần về việc thành lập chi nhánh.

Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh.

Trường hợp lập chi nhánh ở nước ngoài:

Theo quy định của pháp luật của nước đó.

Thông báo về việc lập chi nhánh ở nước ngoài.

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương.

(Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2020, Khoản 1, khoản 4 Điều 31 Nghị định 01/2021/NĐ-CP)

Cách thức thực hiện dịch vụ lập chi nhánh công ty tại huyện Cần Giờ

Hình thức nộp

Thời hạn giải quyết

Phí, lệ phí

Mô tả

Trực tiếp

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Lệ phí: 50.000 Đồng

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phương thức sau đây:
– Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh
– Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp

Trực tuyến

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ,

Lệ phí: 0 Đồng

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phương thức sau đây:
– Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử

Dịch vụ bưu chính

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lệ phí: 50.000 Đồng

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phương thức sau đây:
– Đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính
– Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp

dịch vụ lập chi nhánh công ty tại huyện Cần Giờ
dịch vụ lập chi nhánh công ty tại huyện Cần Giờ

Phụ lục II-20 (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

TÊN DOANH NGHIỆP

_________

Số: ….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______

…, ngày…. tháng….năm…..

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ……..

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): … 

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………… 

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): Ngày cấp …/…../… Nơi cấp: … 

Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh sau:

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):

……………………………………………… 

Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoặc mã số thuế chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: ……………………………………………………….. 

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh và mã số thuế chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh):

Ngày cấp: ………… /……. /……… Nơi cấp: …. 

Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: … 

Xã/Phường/Thị trấn :……………………………. 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh :… 

Tỉnh/Thành phố :………………………………….. 

Điện thoại (nếu có): ………..  Fax (nếu có) :….. 

Email (nếu có) :……………  Website (nếu có): …. 

Chi nhánh chủ quán (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

Tên chi nhánh :…………………………………… 

Địa chỉ chi nhánh: …………………………….. 

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh :…. 

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh) ……… 

Ngày cấp: ……….. /…….. /…….. Nơi cấp: …… 

Lý do chấm dứt hoạt động :……………….. 

Doanh nghiệp cam kết:

– Chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác, tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh;

– Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP/ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH

(Ký và ghi họ tên)

 

– Trường hợp chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.

– Trường hợp chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần này.

– Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.

Nộp hồ sơ

Sau khi chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đầy đủ các văn bản trên, người thực hiện thủ tục tiến hành nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền (Bộ Công thương).  Có thể nộp trực tiếp, thông qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến đến Cơ quan cấp Giấy phép nơi dự kiến đặt Chi nhánh.

Trả kết quả dịch vụ lập chi nhánh công ty tại huyện Cần Giờ

Thông thường trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép sẽ xem xét và ra yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ (việc yêu cầu bổ sung này chỉ thực hiện 01 lần), trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ thì Cơ quan phải ra quyết định cấp hoặc không cấp, trường hợp từ chối cấp phép phải có văn bản nêu rõ lý do. Như vậy, thông thường, tính cả thời gian sửa đổi bổ sung thì khoảng 10 ngày làm việc doanh nghiệp sẽ có kết quả.

Trường hợp nội dung hoạt động của chi nhánh không phù hợp với cam kết của Việt Nam và trường hợp việc thành lập chi nhánh chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành thì Cơ quan cấp Giấy phép cần phải xin ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành trong thời hạn 03 ngày làm việc khi nhận được hồ sơ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của Cơ quan cấp Giấy phép, Bộ quản lý chuyên ngành có văn bản nêu rõ ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý cấp phép thành lập chi nhánh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép cấp hoặc không cấp Giấy phép thành lập chi nhánh cho thương nhân nước ngoài. Trường hợp không cấp phép phải có văn bản nêu rõ lý do.

Các giấy tờ cần thiết tổ chức cá nhân phải cung cấp khi tư vấn thành lập doanh nghiệp, mở công ty chuyên dịch vụ lập chi nhánh công ty tại huyện Cần Giờ  

Đối với cá nhân: Giấy tờ cá nhân chứng thực còn thời hạn như chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đại diện và các thành viên tham gia góp vốn thành lập công ty.

Đối với tổ chức: Quyết định cử người đại diện quản lý phần vốn góp; bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh của tổ chức kèm theo giấy tờ tùy thân của người đại diện quản lý phần vốn góp như hộ chiếu, căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân;

Đối với người nước ngoài: hộ chiếu dịch ra tiếng việt công chứng;

Đối với tổ chức nước ngoài: Đăng ký kinh doanh dịch công chứng hợp pháp hóa lãnh sự.

Trình tự tư vấn pháp luật bằng lời nói về dịch vụ lập chi nhánh công ty tại huyện Cần Giờ

Nghe khách hàng trình bày:  Trong quá trình khách hàng trình bày người tư vấn cần lắng nghe, ghi chép những nội dung chính, sau đó có thể đặt những câu hỏi để khách hàng làm rõ thêm. Thông thường lần đầu tiên tiếp xúc, người tư vấn chưa thể nắm bắt một cách chắc chắn bản chất của sự việc đó hơn nữa, khách hàng thường trình bày theo ý chí chủ quan và bỏ qua nhiều chi tiết mà họ cho là không cần thiết.

Vì vậy, người tư vấn cần gợi ý những vấn đề để khách hàng trình bày đúng bản chất của vụ việc. Người tư vấn nên lưu ý khách hàng, chỉ có thể đưa ra giải pháp chính xác, đầy đủ và đúng pháp luật nếu khách hàng trình bày vấn đề trung thực và khách quan. 

Tóm tắt lại yêu cầu của khách hàng, các tình tiết liên quan theo cách hiểu của người tư vấn:  người tư vấn cần diễn đạt lại câu chuyện của khách hàng theo cách hiểu của mình. Việc này nhằm đảm bảo người tư vấn đã hiểu đúng câu chuyện của khách hàng và nếu phát hiện những điểm nhầm lẫn khách hàng kịp đính chính lại.

Yêu cầu khách hàng cung cấp các tài liệu liên quan đến việc cần tư vấn: Những giấy tờ tài liệu này phản ánh diễn biến của quá trình tranh chấp hoặc bản chất của vụ việc mà khách hàng yêu câu tư vấn. Nếu không có những tài liệu này việc tư vấn có thể không chinh xác.Sau khi khách hàng cung cấp đầy đủ các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan, người tư vấn cần phải giành thời gian để đọc các giấy tờ tài liệu đó.

Đối với các tài liệu bằng tiếng nước ngoài nhất thiết phải được dịch ra bằng tiếng Việt để hiểu đúng nguyên văn tài liệu đó, đồng thời cũng đính kèm hồ sơ để sử dụng lâu dài. Trong trường hợp sau khi nghe khách hàng trình bày và nghiên cứu các tài liệu do khách hàng cung cấp mà thấy không thể trả lời ngay được, phải thông báo điều đó cho khách hàng và hẹn khách hàng gặp vào một ngày khác. 

Tra cứu tài liệu tham khảo: việc dùng các quy định của pháp luật làm cơ sở cho các kết luận của mình là điều bắt buộc vì: Trước hết là để khẳng định với khách hàng rằng người tư vấn đang tư vấn theo luật chứ không phải theo cảm tính chủ quan của mình.

Sau việc tra cứu tài liệu tham khảo giúp người tư vấn khẳng định chính suy nghĩ của mình.Khi cần thiết người tư vấn pháp luật có thể cung cấp cho khách hàng bản sao văn bản, tài liệu đó. Trường hợp không tìm thấy văn bản cần tìm hoặc nghi ngờ về hiệu lực của văn bản đó thì người tư vấn không nên vội đưa ra giải pháp vội mà hẹn khách hàng vào một dịp khác.

Đinh hướng cho khách hàng: Sau khi đã hoàn thành các bước trên, người tư vấn sẽ đưa ra giải pháp cho khách hàng để trả lời các vấn đề mà khách hàng yêu cầu, đưa ra những ý kiến để khách hàng lựa chọn phương thức bảo vệ quyền của mình một cách tốt nhất.

Trên đây là bài viết tư vấn về dịch vụ lập chi nhánh công ty tại huyện Cần Giờ của Luật Trần và Liên danh. Nếu có thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi theo số Hotline: 0969 078 234 để được tư vấn miễn phí.­­

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139