Tu van thanh lap cong ty

tu van thanh lap cong ty

Dịch vụ thành lập công ty tại Hà Nội được cung cấp uy tín nhiều năm bởi Luật Trần và Liên Danh. Để tiết kiệm thời gian, chi phí cho các chủ doanh nghiệp, chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Hà Nội, Thành lập công ty tại TPHCM và trên khắp các tỉnh thành khác trên cả nước.

Với sự phát triển kinh tế mạnh mẽ như hiện nay, đặc biệt tại thủ đô Hà Nội, các doanh nghiệp được thành lập mới gia tăng nhanh chóng. Hiện nay thủ tục thành lập công ty tại Hà Nội đã được đơn giản hóa.

Nhưng để đáp ứng nhu cầu và mang lại hiệu quả tốt nhất cho các doanh nghiệp, thì không phải đơn vị nào cũng áp dụng chuẩn hóa được quy trình. Sau đây là quy trình tu van thanh lap cong ty tại Hà Nội mà Luật Trần và Liên Danh đã chuẩn hóa áp dụng cho hàng ngàn doanh nghiệp đã và đang sử dụng dịch vụ tại công ty chúng tôi.

Đối tượng có quyền thành lập công ty tại Hà Nội

Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp tại Hà Nội

Quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp là quyền của cá nhân, tổ chức được nhà nước bảo hộ và ghi nhận tại khoản 2 điều 17 luật doanh nghiệp năm 2020 theo đó trừ các đối tượng dưới đây, còn đối tượng còn lại được quyền thành lập doanh nghiệp và quản lý doanh nghiệp.

–  Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

– Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

– Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam.

– Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;       

– Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; 

– Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Tư vấn điều kiện thành lập công ty tại Hà Nội

Tư vấn đặt tên doanh nghiệp tại Hà Nội

Để tránh việc đặt tên doanh nghiệp gây trùng và nhầm lẫn với doanh nghiệp khác khi đặt tên doanh nghiệp cần lưu ý:

Tên doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây: Loại hình doanh nghiệp “công ty TNHH hoặc công ty cổ phần hoặc doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty hợp danh” CỘNG với tên riêng được viết bằng bảng chữ cái tiếng việt.

Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng việt sang.

Tên viết tắt của doanh nghiệp được viết từ tên tiếng việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài.

Tư vấn đặt trụ sở chính doanh nghiệp tại Hà Nội

Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới hành chính, có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Không đăng ký trụ sở công ty tại chung cư và tập thể;

Sau khi được cấp đăng ký kinh doanh phải treo biển tại trụ sở công ty trong suốt quá trình hoạt động. 

Tư vấn về mức vốn điều lệ khi mở công ty tại Hà Nội

+ Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty.

+ Các thành viên cam kết góp đủ vốn trong vòng 90 ngày làm việc kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh.

tu van thanh lap cong ty
tu van thanh lap cong ty

Tư vấn đăng ký ngành nghề kinh doanh tại Hà Nội

Theo luật doanh nghiệp năm 2020 thì chia ngành nghề kinh doanh làm 03 nhóm.

Ngành, nghề cấm kinh doanh: sở dĩ có quy định này là vì ngành nghề cấm kinh doanh có thể gây phương hại đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, truyền thống, lịch sử văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và sức khỏe của nhân dân, làm hủy hoại tài nguyên, phá hủy môi trường.    

Ngành kinh doanh có điều kiện: là ngành nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện, lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng.

– Ngành, nghề tự do kinh doanh: doanh nghiệp chỉ cần đăng ký.

Tư vấn về số lượng thành viên/Cổ đông tham gia thành lập doanh nghiệp tại Hà Nội

Đáp ứng đủ số lượng chủ thể tham gia thành lập doanh nghiệp là một trong những tiêu chí cần phải lưu ý khi tư vấn thành lập doanh nghiệp.

+ Công ty TNHH hai thành viên trở lên: Tối thiểu 02 và tối đa không quá 50 người.

+ Công ty TNHH một thành viên: Chỉ có 01 thành viên là cá nhân hoặc tổ chức;

+ Công ty hợp danh: ít nhật 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, ngoài ra có thể có thành viên góp vốn;

+ Doanh nghiệp tư nhân: 01 cá nhân.

Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp

Đặc điểm loại hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Có tư cách pháp nhân;

Có từ 2 thành viên trở lên nhưng không quá 50 thành viên;

Công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bằng tài sản của mình. Thành viên công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn cam kết góp; Thành viên được chuyển nhượng vốn góp.

Công ty TNHH hai thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phần;

Tổ chức và quản lý của công ty TNHH hai thành viên trở lên (Hội đồng thành viên; Chủ tịch hội đồng thành viên; Giám đốc/tổng giám đốc; Ban kiểm soát).

Về chế độ tài chính: Thành viên phải góp đúng và đủ loại tài sản cam kết góp trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh;

Tăng, giảm vốn điều lệ: Theo quyết định của hội đồng thành viên công ty có thể tăng vốn điều lệ (tăng vốn góp của thành viên hoặc tiếp nhận thành viên mới); Giảm vốn bằng các hình thức (Hoàn trả lại phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ góp vốn của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động 2 năm liên tục kể từ ngày đăng ký hoạt động kinh doanh); đồng thời vẫn phải đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;

Chia lợi nhuận cho các thành viên: Chỉ được chia lợi nhuận cho các thành viên khi kinh doanh có lãi, đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật, đồng thời vẫn đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản đến hạn trả khác sau khi chia lợi nhuận.

Đặc điểm loại hình Công ty TNHH một thành viên

Do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty;

Có tư cách pháp nhân;

Không được quyền phát hành cổ phần;

Tổ chức và quản lý theo một trong hai mô hình: Chủ tịch công ty, giám đốc hoặc Tổng giám đốc và kiểm soát viên; Hội đồng thành viên, giám đốc hoặc Tổng giám đốc và kiểm soát viên.

Về chế độ tài chính: Về vốn điều lệ chủ sở hữu phải góp đúng và đủ trong thời gian cam kết góp là 90 ngày kể từ ngày cấp đăng ký kinh doanh.

Đặc điểm loại hình Công ty cổ phần

Số lượng thành viên tối thiểu trong suốt quá trình hoạt động là ba cổ đông và không giới hạn số lượng tối đa.

Vốn điều lệ của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

Có tư cách pháp nhân;

Cổ đông chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

Trong quá trình hoạt động, công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.

Tổ chức quản lý công ty cổ phần: Đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Về chế độ tài chính: Thực hiện góp vốn trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh

Đặc điểm loại hình Công ty Hợp danh

Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung. Ngoài ra các thành viên hợp danh, công ty có thể thêm các thành viên góp vốn.

Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty.

Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân.

Trong quá trình hoạt động, công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

Tổ chức và quản lý: Hội đồng thành viên là cơ quan quyết định cao nhất;

Về vốn và chế độ tài chính: Do các thành viên góp ngay khi thành lập công ty. Công ty hợp danh không được phép phát hành bất cứ loại chứng khoán nào để huy động vốn từ công chúng.

Đặc điểm loại hình Doanh nghiệp tư nhân

Do một cá nhân làm chủ;

Không có tư cách pháp nhân;

Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn trước mọi khoản nợ phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Thủ tục sau thành lập công ty tại Hà Nội

Sau khai thành lập công ty tại Hà Nội doanh nghiệp phải làm gì?

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Hà Nội.

Theo quy định tại điều 32 luật doanh nghiệp doanh nghiệp năm 2020 thì sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải thông báo trên cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải nộp lệ phí nhà nước.

Nội dung đăng công bố: Bao gồm các nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông tin về ngành nghề, danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần (nếu có).

Đăng ký khắc con dấu doanh nghiệp tại Hà Nội

Theo quy định tại điều 43 thì dấu doanh nghiệp được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số. Doanh nghiệp tự quyết định hình thức và số lượng con dấu.

Mở tài khoản ngân hàng

Sau khi thành lập công ty, doanh nghiệp phải mở tài khoản ngân hàng và thông báo về số tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp đến cơ quan thuế quản lý.

Miễn phí mở tài khoản ngân hàng và chọn số đẹp tại các ngân hàng: Vietcombank, techcombank, Viettinbank, MB, ACB….     

Đăng ký mua chữ ký số cho doanh nghiệp tại Hà Nội

Mua chữ ký số là bắt buộc để doanh nghiệp nộp hồ sơ kê khai thuế để nộp thuế điện tử, giá chữ ký số là: 1.500.000 đồng, thời hạn sử dụng là 04 năm. 

Kê khai thuế cho doanh nghiệp tại Hà Nội

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp làm thủ tục kê khai thuế và nộp các loại thuế sau:

Thuế môn bài: căn cứ vào nghị định 22-2020/NĐ-CP về thuế môn bài thì sau khi thành lập doanh nghiệp sẽ được miễn phí năm đầu tiên không phải nộp thuế. Từ năm thứ 2 trở đi doanh nghiệp sẽ thực hiện nộp tờ khai thuế môn bài vào thời gian từ ngày 1/1 đến ngày 30/1 năm sau.

Thuế giá trị gia tăng: Doanh nghiệp mới thành lập phải thực hiện phương pháp tính thuế GTGT theo một trong hai phương pháp:

+ Phương pháp khấu trừ thuế: Doanh nghiệp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, bao gồm: Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh hoạt động nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế; Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.

+ Phương pháp tính trực tiếp trên GTGT bằng tỷ lệ% nhân với doanh thu áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng các phương pháp khấu trừ thuế GTGT thì gửi văn bản thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT.

Bằng những kinh nghiệm, kiến thức cũng như cách làm việc chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên tại Luật Trần và Liên Danh, chúng tôi cam kết với khách hàng dịch vụ thành lập công ty tại Hà Nội uy tín, hiệu quả với chi phí hợp lý.

Trong quá trình mở công ty tại Hà Nội hoặc đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại Hà Nội hoặc thành lập công ty tại TPHCM nếu như quý khách có nhu cầu thuê văn phòng thì cũng có thể liên hệ chúng tôi nhé!

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139