Thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại huyện Mỹ Đức

thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại huyện Mỹ Đức

Hiện này, nhiều nhà đầu tư nước ngoài đang có xu hướng thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Tuy nhiên, khi bước chân vào thị trường Việt Nam, điều kiện và các quy định về thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài sẽ khá phức tạp. Để tạo hành lang pháp lý vững chắc cho các nhà đầu tư, Công ty Luật Trần và Liên danh với đội ngũ luật sư, tư vấn viên nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư sẽ giải đáp cho bạn một số điều kiện thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại huyện Mỹ Đức.

Nội dung chính bài viết

Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thành lập doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (FDI) thì nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài. Cụ thể, cần xem xét đến các ngành nghề hạn chế nhà đầu tư nước ngoài bao gồm: Ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường và ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện. Chẳng hạn với ngành nghề kinh doanh hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, nhà đầu tư không được phép thành lập công ty có vốn nước ngoài để kinh doanh hoạt động này vì pháp luật hiện hành quy định chỉ doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp có 100% vốn điều lệ của các tổ chức, cá nhân Việt Nam mới được cấp phép hoạt động (theo Điều 6 Nghị định 38/2020/NĐ-CP).

– Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Những câu hỏi thường gặp đối với việc thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại huyện Mỹ Đức

Các hình thức nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam?

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài; Cùng góp vốn thành lập công ty cùng nhà đầu tư Việt Nam; Mua phần vốn góp của công ty Việt Nam; Thực hiện đầu tư theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC.

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài có được ưu đãi đầu tư không?

Có. Tuy nhiên, công ty có vốn đầu tư nước ngoài cũng chỉ được hưởng các ưu đãi đầu tư như các doanh nghiệp Việt Nam.

Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài là bao nhiêu?

Luật đầu tư quy định tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài không bị hạn chế trong tổ chức kinh tế, trừ trường hợp tổ chức kinh tế là: công ty niêm yết; công ty đại chúng; tổ chức kinh doanh chứng khoán; các quỹ đầu tư chứng khoán; doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Việt nam là thành viên, thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài phải đóng các loại thuế nào?

Cũng như doanh nghiệp vốn Việt Nam, công ty có vốn đầu tư nước ngoài cũng phải đóng một số loại thuế cơ bản sau: Thuế giá trị gia tăng, thuế môn bài, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất nhập khẩu (nếu có hoạt động xuất nhập khẩu),…

Quy trình thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại huyện Mỹ Đức

Quy trình thành lập công ty 100% vốn nước ngoài được thực hiện với các bước cơ bản dưới đây:

Bước 1: Đăng ký chủ trương đầu tư

Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thì phải nhà đầu tư cần phải đăng ký chủ trương đầu tư với Cơ quan Ủy ban nhân đân cấp tỉnh.

Hồ sơ đăng ký chủ trương đầu tư bao gồm:

Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư

Đối với nhà đầu tư là tổ chức: bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý theo quy định

Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu còn hiệu lực có công chứng

Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung: nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, địa điểm, thời hạn, vốn đầu tư, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án đầu tư.

Bản sao một trong các tài liệu:

Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư nước ngoài,thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư;

Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính

Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ

Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư

Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư

Đề xuất nhu cầu sử dụng đất;

Giải trình về sử dụng công nghệ: tên công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ, xuất xứ công nghệ, thông số kỹ thuật chính, thiết bị và dây chuyền công nghệ, tình trạng sử dụng của máy móc, sơ đồ quy trình công nghệ, thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị…nếu cần theo quy định

Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Bước 2: Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bước thứ 2 trong quy trình thành lập công ty 100% vốn nước ngoài đó là xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

Trong trường hợp dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thì nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như sau:

Trước khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài cần phải kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trên hệ thống thông tin quốc gia. Trong 15 ngày kể từ ngày kê khai hồ sơ trực tuyến, nhà đầu tư nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Cơ quan đăng ký đầu tư.

Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận hồ sơ, nhà đầu tư được cấp tài khoản để truy cập hệ thống thông tin quốc gia, theo dõi tình hình xử lý hồ sơ.

Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ đăng ký đầu tư, cập nhật tình hình xử lý hồ sơ, cấp mã số cho dự án.

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại huyện Mỹ Đức gồm các thành phần sau:

Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư

Đối với nhà đầu tư là tổ chức cần chuẩn bị:

Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư

Bản sao một trong các giấy tờ sau: báo cáo tài chính của nhà đầu tư, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư tương ứng với vốn dự kiến đầu tư tại Việt Nam

Hộ chiếu có công chứng của người đại diện theo pháp luật công ty. Nếu người đại diện là người nước ngoài thì cần Bản sao công công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài.

Điều lệ công ty 100 vốn nước ngoài, xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

Hợp đồng thuê trụ sở, Giấy tờ chứng minh quyền cho thuê của bên cho thuê

Nếu dự án có sử dụng công nghệ cần kèm theo bản giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án theo quy định;

Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Bản sao chứng minh nhân dân hoặc bản sao thẻ căn cước hoặc bản sao hộ chiếu đối

Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư tương ứng với vốn dự kiến đầu tư tại Việt Nam

Hợp đồng thuê trụ sở, Giấy chứng minh quyền sử dụng đất theo đúng quy định.

thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại huyện Mỹ Đức
thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại huyện Mỹ Đức

Bước 3: Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, bước tiếp theo trong quy trình thành lập công ty 100% vốn nước ngoài đó là làm thủ tục thành lập công ty.

Hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài gồm:

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

Điều lệ công ty 100 vốn nước ngoài

Danh sách thành viên/ Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Bản sao:

Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của các thành viên là cá nhân;

Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức và văn bản ủy quyền; giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức,Dịch vụ xin giấy chứng nhận đầu tư.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự đối với thành viên là tổ chức

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Bước 4: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài sau khi thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại huyện Mỹ Đức

Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký thành lập công ty tại sở kế hoạch đầu tư, bước tiếp theo trong quy trình thành lập công ty 100 phần trăm vốn nước ngoài đó là công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp. Thông tin về đăng ký doanh nghiệp phải được công khai trên Cổng thông tin quốc gia trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 5: Khắc dấu công ty cho doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài sau khi thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại huyện Mỹ Đức

Công ty tiến hành khắc con dấu doanh nghiệp theo đúng quy định. Đây là bước cuối cùng trong quy trình thành lập công ty 100% vốn nước ngoài.

Bước 6: Thực hiện các thủ tục mở tài khoản ngân hàng, đăng ký thuế điện tử, kê khai thuế ban đầu, dịch vụ kế toán:

– Các bước mở tài khoản ngân hàng, đăng ký nộp thuế điện tử, kê khai thuế ban đầu cần có 01 kế toán viên có kinh nghiệm để thực hiện những công việc phức tạp trên. Nếu như doanh nghiệp bạn chưa có nhân sự thực hiện đúng và đầy đủ các thủ tục trên vui lòng liên hệ Dịch vụ kế toán tại Luật Trần và Liên danh để được hỗ trợ kịp thời.

Thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại huyện Mỹ Đức ngành nghề kinh doanh Bất động sản

Kể từ khi Việt Nam mở cửa bất động sản và tài sản cho các nhà đầu tư nước ngoài vào năm 2015, quốc gia này đã có tốc độ phát triển nhanh chóng.

Trong năm 2017, mua bất động sản và tài sản ở Việt Nam đã tăng 21% so với những năm trước đó. Nhiều người nước ngoài từ Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc và Hồng Kông coi bất động sản ở Việt Nam như một ngành kinh doanh sinh lời cao để tham gia – đặc biệt là với số lượng người nhập cư và người nhập cư ngày càng tăng.

Mặc dù bạn cần một số tiền tương đối lớn để bắt đầu thành công, nhưng đây là một công việc kinh doanh mà bạn cũng sẽ thấy lợi tức đầu tư lớn hơn.

Ví dụ, bạn có thể mua một bất động sản cũ, sau đó cải tạo và bán lại. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể xây dựng các cao ốc văn phòng hoặc nhà ở giá rẻ cho thuê – để bạn có thu nhập thụ động ổn định và tài sản vẫn là của bạn.

Một trong những hạn chế mà người nước ngoài phải lưu ý là người nước ngoài chỉ được phép mua tối đa 30% số lượng căn hộ trong một tòa nhà. Ngoài ra, họ không được phép sở hữu quá 10% bất động sản trên đất liền trong một dự án và chỉ được sở hữu 250 căn nhà trong một phường nhất định.

Thời hạn thuê tài sản được quy định là 50 năm và có thể gia hạn. Tuy nhiên, nếu vợ / chồng của bạn là người Việt Nam, bạn được phép có quyền sở hữu tự do.

Các công việc liên quan đến thuế khi thành lập chi nhánh

– Kê khai, nộp thuế môn bài. Chi nhánh công ty sau khi được thành lập có trách nhiệm kê khai, nộp lệ phí môn bài khi mới ra hoạt động kinh doanh cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp nơi chi nhánh đặt địa chỉ

+ Trong trường hợp chi nhánh ở cùng tỉnh với trụ sở chính của công ty thì nộp tờ khai thuế môn bài tại cơ quan thuế trụ sở chính.

+ Trong trường hợp chi nhánh ở khác địa phương cấp tỉnh với địa chỉ trụ sở chính của công ty thì chi nhánh sẽ tự thực hiện kê khai và nộp lệ phí môn bài với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của mình.

– Nộp thuế Giá trị gia tăng

+ Kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng tại chi nhánh khi đáp ứng một trong hai điều kiện: Chi nhánh hạch toán độc lập hoặc Chi nhánh khác tỉnh với trụ sở chính

+ Kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng tại trụ sở chính khi đáp ứng một trong những điều kiện sau:Chi nhánh hạch toán phụ thuộc; Không phát sinh doanh thu, hoặc Cùng tỉnh với trụ sở chính.

– Ngoài ra, chi nhánh còn phải nộp thêm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều kiện thành lập Chi nhánh của công ty nước ngoài

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 07/2016/NĐ-CP, thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh khi đáp ứng các điều kiện sau:

– Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận;

– Thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 05 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký;

– Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ;

– Nội dung hoạt động của Chi nhánh phải phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và phù hợp với ngành nghề kinh doanh của thương nhân nước ngoài;

– Trường hợp nội dung hoạt động của Chi nhánh không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Chi nhánh phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành.

Trên đây là bài viết tư vấn về thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại huyện Mỹ Đức của Luật Trần và Liên danh. Nếu có thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi theo số Hotline Công ty luật để được tư vấn miễn phí.­­

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139