Thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Bình Định

thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Bình Định

Với sự hội nhập kinh tế như hiện nay nhu cầu đầu tư của cá nhân, tổ chức vào Việt Nam là rất lớn. Để có thể thực hiện các dự án đầu tư, nhà đầu tư cần thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (còn gọi là công ty vốn nước ngoài hoặc công ty nước ngoài). Tuy nhiên, không phải các nhà đầu tư nào cũng hiểu rõ thủ tục, quy trình, điều kiện để tiến hành đầu tư thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Bình Định tại Việt Nam. Cùng tìm hiểu dịch vụ của chúng tôi ngay sau đây.

Cơ sở pháp lý

Biểu cam kết WTO;

Luật đầu tư năm 2020 và văn bản hướng dẫn thi hành;

Luật doanh nghiệp năm 2020 và văn bản hướng dẫn thi hành;

Văn bản pháp luật chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực đầu tư;

Hiệp định thương mại với các nước nhà đầu tư nước ngoài mang quốc tịch;

Nghị định số 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại và Luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài là gì?

Căn cứ theo quy định tại Luật Đầu tư 2020 không đề cập trực tiếp loại hình doanh nghiệp này mà chỉ định nghĩa một cách khái quát tại Khoản 17 Điều 3 như sau: “Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.”

Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài bao gồm:

– Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.

– Doanh nghiệp có cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài đầu tư (góp vốn thành lập, mua vốn góp).

Hình thức thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư góp vốn ngay từ đầu

Theo đó nhà đầu tư nước ngoài sẽ góp vốn ngay từ khi bắt đầu thành lập công ty tại Việt Nam. Tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài tùy lĩnh vực hoạt động có thể góp vốn từ 1% đến 100% vốn điều lệ công ty. Hình thức đầu tư này còn được gọi là đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (FDI).

Nhà đầu tư góp vốn, mua cổ phần công ty Việt Nam

Với hình thức này, nhà đầu tư nước ngoài sẽ góp vốn vào công ty Việt Nam đã có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nhà đầu tư nước ngoài tùy lĩnh vực hoạt động có thể góp vốn từ 1% đến 100% vốn vào công ty Việt Nam. Nhà đầu tư nước ngoài sẽ thực hiện thủ tục mua phần vốn góp, mua cổ phần của công ty Việt Nam. Theo đó, công ty Việt Nam lúc này sẽ trở thành công ty có vốn đầu tư nước ngoài và phải thực hiện các thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật. Hình thức đầu tư này được gọi là đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, thông qua việc mua lại cổ phiếu, trái phiếu công ty nước ngoài (FPI).

Đối tượng có thể thành lập công ty có vốn nước ngoài

– Công ty có từ 1% đến 100% vốn do nhà đầu tư nước ngoài góp ngay khi thành lập;

– Công ty có vốn nước ngoài (Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam) tiếp tục thành lập thêm tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; 

– Các trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần vào công ty Việt Nam đã có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (kể cả trường hợp mua tới 100% vốn góp của công ty) cũng không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

– Đối với công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ hàng hóa tới người tiêu dùng hoặc lập cơ sở bán lẻ hàng hóa cần xin thêm Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ;

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư, thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Bình Định

Hồ sơ Nhà đầu tư nộp cho cơ quan đăng ký đầu tư bao gồm:

– Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

– Bản sao chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

– Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

– Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

– Hợp đồng thuê trụ sở, Giấy tờ chứng minh quyền cho thuê của bên cho thuê (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy phép xây dựng, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản của bên cho thuê hoặc các giấy tờ tương đương).

– Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

– Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án đầu tư đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

– Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Bình Định
thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Bình Định

Thời hạn giải quyết hồ sơ:

+ Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

– Mã số dự án đầu tư.

– Tên, địa chỉ của nhà đầu tư.

– Tên dự án đầu tư.

– Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.

– Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; diện tích đất sử dụng.

– Vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động), tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn.

– Thời hạn hoạt động của dự án.

– Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án, trường hợp dự án thực hiện theo từng giai đoạn, phải quy định mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của từng giai đoạn.

– Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).

– Quy định đối với nhà đầu tư thực hiện dự án.

– Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có).

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư, thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Bình Định

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư sau:

– Dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;

– Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao tại những địa phương chưa thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao.

Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, gồm:

– Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;

– Dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:

– Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Dự án đầu tư thực hiện đồng thời ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

Quy trình thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Bình Định

Trước khi đi xem xét chi phí thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài hiện tại là bao nhiêu, chúng ta cũng phải tìm hiểu các vấn đề chung khi thành lập loại hình này. Quy trình và thời gian tiến hành thủ tục thành lập công ty 100 vốn nước ngoài hiện nay sẽ được thực hiện theo trình tự các bước thành lập công ty như sau:

Bước 1: Làm thủ tục xin cơ quan nhà nước quản lý có thẩm quyền về việc cấp giấy chứng nhận đầu tư, thời gian thực hiện thủ tục này kéo dài từ 30 – 45 ngày làm việc.

Bước 2: Xin giấy phép về việc thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, thành lập cho công ty, doanh nghiệp, thời gian tiến hành thủ tục này thường từ 3 – 5 ngày.

Bước 3: Công bố với cơ quan nhà nước về việc nội dung đăng ký doanh nghiệp lên cổng thông tin quốc gia, thủ tục này thường mất 1 ngày.

Bước 4: Khắc dấu, và làm thủ tục tiến hành xin cấp mẫu dấu; thời gian thực hiện thủ tục này thường là 3 ngày làm việc.

Bước 5: Xin cấp với cơ quan nhà nước về Mã số thuế, thời gian thực hiện thủ tục này thường từ 5 – 7 ngày làm việc.

Bước 6: Mở tài khoản ngân hàng cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài trong vòng 1 ngày làm việc

Bước 7: Làm thủ tục tiến hành việc kê khai thuế môn bài, thời gian thực hiện thủ tục này thường từ 5 – 10 ngày làm việc

Giấy tờ khách hàng cần chuẩn bị khi thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Bình Định

Nhiều khách hàng thắc mắc khi sử dụng dịch vụ cũng như tìm hiểu các chi phí thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài thì cần phải chuẩn bị những giấy tờ gì. Khi đăng ký sử dụng dịch vụ thực hiện tiến hành thành lập công ty 100% vốn nước ngoài của Luật Mỹ, khách hàng cần chuẩn bị những giấy tờ tài liệu sau:

Hộ chiếu hợp pháp theo quy định của pháp luật của nhà đầu tư nước ngoài nếu trường hợp nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân

Giấy phép kinh doanh hợp pháp của công ty kèm theo Báo cáo tài chính trong 2 năm của công ty có kiểm toán và có sao y, đã được hợp pháp hóa lãnh sự đối với trường hợp nhà đầu tư là tổ chức.

Thỏa thuận/ hợp đồng về việc thuê văn phòng, địa chỉ thực hiện làm trụ sở chính công ty.

Giấy xác nhận của ngân hàng có thẩm quyền về số dư trong tài khoản ngân hàng của cá nhân đầu tư vào Việt Nam.

Như vậy khi đến với Luật Trần và Liên danh thì quý khách hàng chỉ cần chuẩn bị những tài liệu trên, còn các vấn đề hồ sơ thủ tục cũng như chi phí thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài thì chúng tôi sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể cho quý khách hàng.

Chi phí thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Bình Định

Chi phí thành lập công ty phuộc vào ngành nghề mà công ty, cá nhân nhà đầu tư tiến hành đăng ký kinh doanh. Dưới đây là chi phí thành lập công ty có vốn đầu tư 100% nước ngoài mà Luật Trần và Liên danh đưa ra để quý khách tham khảo:

Ngành liên quan đến lĩnh vực dịch vụ: 1.000 USD

Các ngành liên quan đến hoạt động thương mại – Xuất nhập khẩu: 1.700 USD

Ngành nghề liên quan đến lĩnh vực sản xuất: 2.500 USD

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện: 3.000 USD

Dự án kinh doanh có vốn trên 300 tỷ: Chi phí thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài sẽ được tự thỏa thuận.

=> Chi phí thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Bình Định sẽ bao gồm chi phí đóng cho cơ quan nhà nước và các chi phí dịch vụ cho công ty.

Trên đây là bài viết tư vấn về thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Bình Định của Luật Trần và Liên danh. Nếu có thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi theo số Hotline: 0969 078 234 để được tư vấn miễn phí.­­

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139