Thành lập công ty đấu giá

thanh lap cong ty dau gia

Đấu giá tài sản là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong hệ thống ngành nghề kinh tế của Việt Nam. Việc thành lập công ty kinh doanh loại hình này cũng có khác biệt riêng so với các ngành nghề kinh doanh của những lĩnh vực đơn giản khác. Để thành lập công ty đấu giá cần chú ý những nội dung sau.

Nội dung chính bài viết

Những điều kiện cần đáp ứng khi thành lập công ty đấu giá

Doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực đấu giá cần đáp ứng những điều kiện như sau mới có thể thuận lợi đi vào hoạt động kinh doanh:

– Địa chỉ công ty phải đảm bảo về hoạt động đấu giá có thể tiến hành thuận lợi.

– Chủ doanh nghiệp, giám đốc doanh nghiệp hay thành viên của công ty hoặc người đại diện pháp luật phải là đấu giá viên, có kinh nghiệm thực hiện đấu giá.

– Đấu giá viên phải có văn bằng đại học hay chứng chỉ của một trong những ngành như ngân hàng, tài chính, kinh tế….Phải có chứng chỉ hành nghề đấu gia hay đạt yêu cầu kiểm tra về hành nghề đấu giá. Hơn nữa, đấu giá viên phải là công dân Việt Nam hay có hộ khẩu thường trú ở Việt Nam.

Hình thức của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập, tổ chức và hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp, doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. Mỗi cá nhân chỉ được thành lập một doanh nghiệp tư nhân và không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh. Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty TNHH hoặc công ty cổ phần, Dịch vụ thành lập công ty.

Công ty đấu giá hợp danh

Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (được gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn:

Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;

Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân do một một cá nhân làm chủ và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình nên doanh nghiệp có thể tự quản lý, tự chủ việc hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc chỉ do một cá nhân làm chủ sẽ hạn chế về việc huy động vốn trong doanh nghiệp. Công ty đấu giá hợp danh phải có ít nhất hai thành viện hợp danh làm chủ sở hữu, ngoài ra công ty còn có thể có thêm thành viên góp vốn nên việc huy động vốn rất dễ dàng, việc chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ của công ty cũng nằm trong phạm vi số vốn đã góp đối với các thành viên góp vốn. Chính vì vậy công ty đấu giá hợp danh khó quản lý hơn doanh nghiệp đấu giá tư nhân và việc thống nhất, quyết định ý kiến giữa các thành viên hợp danh và thành viên góp vốn.

Đặt tên doanh nghiệp đấu giá tài sản

Tên của doanh nghiệp đấu giá tư nhân do chủ doanh nghiệp lựa chọn, không được trùng tên với các doanh nghiệp tư nhân có trước, thương hiệu nổi tiếng và phải bao gồm cụm từ “ doanh nghiệp đấu giá tư nhân”.

Tên của công ty đấu giá hợp danh do các thành viên thỏa thuận lựa chọn, không được trùng tên với các công ty hợp danh có trước, thương hiệu nổi tiếng và phải bao gồm cụm từ “công ty đấu giá hợp danh”.

Điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân có chủ doanh nghiệp là đấu giá viên, đồng thời là Giám đốc doanh nghiệp;

Công ty đấu giá hợp danh có ít nhất một thành viên hợp danh là đấu giá viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh là đấu giá viên;

Có trụ sở, cơ sở vật chất, các trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho hoạt động đấu giá tài sản.

Như vậy, ngoài việc cần phải có trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho hoạt động đấu giá thì doanh nghiệp đấu giá tư nhân chủ doanh nghiệp , đồng thời là Giám đốc doanh nghiệp phải là đấu giá viên và công ty hợp danh cần có ít nhất 01 thành viên là đấu giá viên.

Chú ý: Đấu giá viên bao gồm các tiêu chuẩn sau:

Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt;

Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học thuộc một trong các chuyên ngành luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng;

Tốt nghiệp khóa đào tạo nghề đấu giá quy định tại Điều 11 của Luật Đấu giá tài sản 2016 , trừ trường hợp được miễn đào tạo nghề đấu giá quy định tại Điều 12 của Luật Đấu giá tài sản 2016;

Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá.

Cơ quan cấp phép hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản:

Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đấu giá tài sản đặt trụ sở 

thanh lap cong ty dau gia
thành lập công ty đấu giá

Hồ sơ đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Giấy đề nghị đăng ký hoạt động;

Điều lệ của doanh nghiệp đối với công ty đấu giá hợp danh;

Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Chứng chỉ hành nghề đấu giá của chủ doanh nghiệp đấu giá tư nhân, Chứng chỉ hành nghề đấu giá của thành viên hợp danh, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh;

Giấy tờ chứng minh về trụ sở của doanh nghiệp đấu giá tài sản, cam kết bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho hoạt động đấu giá tài sản, thủ tục thành lập công ty.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Doanh nghiệp bị từ chối cấp Giấy đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp đấu giá tài sản hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động.

Quy trình và thủ tục thành lập công ty đấu giá tài sản

Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký  và công bố nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản, Sở Tư pháp thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở; công bố nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản bao gồm:

Tên doanh nghiệp đấu giá tài sản;

Địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp đấu giá tài sản, chi nhánh, văn phòng đại diện;

Số, ngày cấp Giấy đăng ký hoạt động, nơi đăng ký hoạt động;

Họ, tên, số Chứng chỉ hành nghề đấu giá của chủ doanh nghiệp đấu giá tư nhân; họ, tên, số Chứng chỉ hành nghề đấu giá của thành viên hợp danh, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh.

Bước 1: Chuẩn bị tài liệu để thành lập công ty

Bản sao hợp lệ CMND/ CCCD của chủ doanh nghiệp đấu giá tư nhân, thành viên hợp danh của Công ty đấu giá hợp danh.

Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề đấu giá;

Giấy tờ chứng minh về trụ sở của doanh nghiệp đấu giá tài sản, cam kết bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho hoạt động đấu giá tài sản.

Bước 2: Soạn hồ sơ thành lập công ty và nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của công ty đấu giá tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận được các thông tin cung cấp và tài liệu đầy đủ của Quý khách hàng Luật Trần và Liên Danh sẽ tiến hành soạn và nộp hồ sơ xin Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của công ty đấu giá tài sản.

Bước 3: Khắc dấu pháp nhân tại Cơ quan công an nơi doanh nghiệp đặt trụ sở

Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của công ty đấu giá tài sản. Luật Trần và Liên Danh sẽ tiến hành khắc dấu và xin cấp Giấy chứng nhận mẫu dấu, thời gian 5 -7 ngày làm việc.

Bước 4: Xin cấp mã số thuế doanh nghiệp tại Cục thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở

Luật Trần và Liên Danh sẽ tiến hành xin cấp mã số thuế cho doanh nghiệp tại cục thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở, thời gian 3-5 ngày.

Kết quả dịch vụ khách hàng nhận được khi sử dụng dịch vu thành lập Công ty Đấu giá tài sản của Luật Trần và Liên Danh

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của công ty đấu giá tài sản.

Dấu tròn công ty;

Công bố mẫu dấu công ty;

Hồ sơ nội bộ doanh nghiệp;

Điều lệ công ty (đối với công ty đấu giá hợp danh); cách thành lập công ty.

Hướng dẫn, tư vấn các thủ tục sau thành lập doanh nghiệp: mở tài khoản, đặt in hoá đơn; Tư vấn đăng ký chữ ký số nộp thuế qua mạng

Thủ tục cần hoàn tất sau khi thành lập công ty đấu giá

Giống như những công ty khác, thì công ty đấu giá muốn đi vào hoạt động thuận lợi sau khi có giấy phép đăng ký doanh nghiệp thì phải hoàn tất những thủ tục liên quan, cụ thể như sau:

Kê khai và đóng thuế cho công ty

Doanh nghiệp cần tiến hành kê khai và đóng thuế đầy đủ sau khi mở công ty đấu giá. Các loại thuế cụ thể bao gồm:

– Thuế thu nhập doanh nghiệp, đóng sau khi kết thúc năm tài chính.

– Thuế giá trị gia tăng, đóng theo quý báo cáo của doanh nghiệp.

– Thuế môn bài, công ty đấu giá phải đóng thuế môn bài trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Hoàn tất thủ tục mua chữ ký số

– Doanh nghiệp cần phải tiến hành đăng ký mua chữ ký số online để phục vụ mục đích đóng thuế cũng như nộp tờ khai thuế trực tuyến, online.

– Doanh nghiệp hãy yêu cầu ngân hàng kích hoạt chức năng đóng thuế cho tài khoản ngân hàng của công ty. Đấu giá của công ty sẽ dùng tài khoản chữ ký số đã mua để thực hiện đóng thuế online cho doanh nghiệp theo đúng quy định.

Hoàn tất việc thuê kế toán hay thuê dịch vụ kế toán

– Để giải quyết những vấn đề về sổ sách, quyết toán thuế cho công ty, doanh nghiệp có thể thuê dịch vụ kế toán của Nam Việt Luật để tiết kiệm chi phí. Nếu doanh nghiệp có điều kiện thì có thể thuê cho công ty một kế toán viên

Hoàn tất việc góp vốn

– Công ty đấu giá có thể tiến hành góp vốn bằng tải sản, tiền Việt Nam, ngoại tệ hay bằng các tài sản sở hữu trí tuệ, bí quyết kinh doanh… được định giá phù hợp. Thời hạn góp vốn tối đa trong công ty đấu giá là 90 ngày kể từ ngày có giấy phép đăng ký doanh nghiệp. Các thành viên cổ đông phải góp đủ số vốn đã cam kết. Trường hợp không góp đủ vốn, doanh nghiệp cần làm thủ tục thay đổi vốn điều lệ để tránh bị xử phạt hành chính.

Trên đây, là những điều kiện thành lập công ty đấu giá cùng với chi tiết các bước thành lập công ty đấu giá tài sản. Hy vọng thông qua nội dung bài viết, doanh nghiệp có thể nắm rõ điều kiện mở công ty đấu giá để thuận lợi thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp đấu giá. Nếu còn bất cứ băn khoăn hay vướng mắc gì chưa rõ? hãy liên hệ đến Công ty luật ngay để nhận được hỗ trợ và tư vấn chi tiết nhé!

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139