Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên

hồ sơ thành lập công ty tnhh 1 thành viên

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên là một trong những hồ sơ hành chính về thành lập doanh nghiệp. Cùng tìm hiểu bái viết dưới đây về hồ sơ thành lập loại hình doanh nghiệp này cùng Trần và Liên danh.

Công ty TNHH 1 thành viên là gì?

– Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên là doanh nghiệp do một cá nhân hoặc một tổ chức làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

 Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

– Công ty TNHH 1 thành viên không được quyền phát hành cổ phần ra công chúng để tăng vốn điều lệ. Đối với công ty TNHH 1 thành viên là tổ chức là doanh nghiệp do cá nhân làm chủ sở hữu và tự chịu trách nhiệm bằng các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty bằng số vốn điều lệ.

– Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên là tổ chức kinh doanh do một tổ chức khác làm chủ sở hữu và chịu trách nhiệm các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản của công ty bằng số vốn điều lệ.

Đặc điểm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên là 1 trong những loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện nay tại Việt Nam. Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên là công ty do một tổ chức hoặc 1 cá nhân góp vốn vào thành lập lên và được gọi là chủ sở hữu công ty; chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

hồ sơ thành lập công ty tnhh 1 thành viên
hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Đặc điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

 • Công ty TNHH 1 thành viên là loại hình đơn giản dễ thành lập dễ vận hành chính vì vậy đây là loại hình được nhiều nhà đầu tư quan tâm.
 • Loại hình công ty này do 1 thành viên đứng ra làm chủ sở hữu chính vì sẽ không gặp phải các vấn đề về tranh chấp nội bộ doanh nghiệp.
 • Loại hình này có tư cách pháp nhân chính vì vậy có thể dễ dàng tham gia các dự án thầu.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dễ dàng hơn trong quá trình huy động vốn.
 • Chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sẽ chỉ phải chịu trách nhiệm bằng tài sản của công ty, điều này hạn chế được rất nhiều rủi ro cho các đối tác khi ký kết hợp đồng với loại hình này.
 • Phải xác định và tách biệt tài sản của chủ sở hưu công ty với tài sản của công ty, phân biệt giữa chi tiêu gia đình và chi tiêu cho công ty để hoặc toán;
 • Về việc rút vốn: dưới hình thức chuyển nhượng toàn bộ hay chuyển nhượng một phần vốn góp khi đó chủ sở hữu cũ phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ phát sinh nếu có.
 • Về việc rút lợi nhuận sau thuế: khi thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ thuế đã đến hạn.
 • Lưu ý: Đối với công ty TNHH một thành viên thì lương của giám đốc, chủ sở hữu không được tính vào làm chi phí của công ty.

Điều kiện thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Để thành lập công ty TNHH một thành viên cần phải đáp ứng đầy đủ quy định về điều kiện chủ sở hữu công ty và điều kiện về thông tin hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Điều kiện về chủ sở hữu công ty

Chủ sở hữu, người đại diện pháp luật hợp lệ là người không thuộc các trường hợp dưới đây (khoản 2, điều 17 luật doanh nghiệp năm 2020)

 • Các cơ quan nhà nước, đơn vị nghĩa vụ vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lơi riêng cho cơ quan, đơn vị mình
 • Cán bộ, công chức, viên chức được quy định tại luật cán bộ, viên chức, công chức
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan đơn vị thuộc quân đội nhân dân Việt Nam Các cấp bậc quân đội nhân dân, công an nhân dân,…trừ trường hợp cử đại diện theo ủy quyền góp vốn của nhà nước vào doanh nghiệp;
 • Cán bộ quản lý trong các đơn vị, nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước;
 • Người chưa đủ tuổi thành niên, mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, tổ chức không có tư cách pháp nhân;
 • Người đang truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án tù, người bị cấm hoạt động trong một số lĩnh vực theo quy định,…

Lưu ý:

Tránh nhầm lẫn chủ sở hữu và người đại diện pháp luật công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty trong phạm vi vốn điều lệ của công ty gọi là chủ sở hữu.

Còn người đại diện được ghi trong giấy đăng ký kinh doanh là người đại diện theo pháp luật của công ty. Nếu là giám đốc thuê, người đại diện pháp luật của công ty là người đại diện cho công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ phát sinh từ những giao dịch của công ty, đại diện cho công ty trong các trách nhiệm pháp lý liên quan trước trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Chủ sở hữu cũng có thể đồng thời là người đại diện theo pháp luật.

Điều kiện thông tin hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Về tên công ty

Cũng như các loại hình công ty khác, tên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đòi hỏi phải đúng với thuần phong mỹ tục của Việt Nam; có các tên bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tên viết tắt tiện cho việc giao dịch. Tên doanh nghiệp không được đăng ký trùng hoặc gây nhẫm lẫn với tên của doanh nghiệp khác được đăng ký trên trang thông tin điện tử quốc gia: dangkykinhdoanh.gov.vn trừ các doanh nghiệp đã giải thể hoặc đã có quyết định có hiệu lực của Tòa án tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản.

– Về tên tiếng Việt của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Tên công ty phải bao gồm hai thành tố: Loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc viết tắt là “công ty TNHH”. Tên riêng của công ty được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, Z, W, chữ số và ký hiệu.

– Về tên bằng tiếng nước ngoài của công ty một thành viên

Tên tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài tùy vào ý kiến của công ty.

Lưu ý: Nếu công ty có tên bằng tiếng nước ngoài, tên nước ngoài của doanh nghiệp sẽ được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt tại trụ sở chính, chi nhánh, công ty văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của công ty hoặc trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do công ty phát hành.

– Về tên viết tắt: Tên viết tắt của công ty được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên viết bằng tiếng nước ngoài.

Lưu ý: Tên công ty không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên công ty khác, vi phạm những điều cấm khi đặt tên doanh nghiệp. Vậy nên trước khi đăng ký tên công ty, bạn nên tham khảo tên của các doanh nghiệp đã đăng ký trong cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Phòng Đăng ký kinh doanh có quyền chấp thuận hay từ chối tên dự kiến đăng ký của bạn theo quy định của pháp luật và quyết định chấp thuận tên của Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ là quyết định cuối cùng.

Trụ sở công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Trụ sở công ty trách nhiệm hữu hạn cần phải có địa chỉ, chỉ dẫn rõ ràng; được sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp để đảm bảo cho việc kinh doanh cũng như nghĩa vụ kê khai thuế của công ty sau này.

Lưu ý: Công ty không được đặt địa chỉ tại chung cư, nhà tập thể theo điều 3, điều 6 Luật nhà ở 2014; Công văn số 2544/BXD-QLN của Bộ xây dựng về việc quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành ngày 19/11/2009.

Về việc treo biển tại trụ sở: sau khi được cấp phép thành lập doanh nghiệp phải treo biển tại trụ sở công ty.

Về ngành nghề kinh doanh: 

Khi đăng ký ngành nghề xem quyết định 27/2018 của thủ tướng chính phủ về bảng mã ngành kinh tế quốc dân, lưu ý là lấy mã cấp 4 mới nhập được vào hệ thống dữ liệu quốc gia. Ngành nghề kinh doanh sẽ thuộc ngành nghề

Về vốn điều lệ:

Vốn điều lệ là do doanh nghiệp tự kê khai và tự chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn kê khai đăng ký, không có quy định về vốn tối đa hay tối thiểu. Đăng ký vốn điều lệ từ 10 tỷ trở xuống thuế môn bài 2.000.000 VNĐ/1 năm. Doanh nghiệp đăng ký mức vốn điều trên 10 tỷ thuế môn bài là 3.000.000 VNĐ/1 năm.

Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cần những gì đối với cá nhân và pháp nhân bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp sử dụng mẫu quy định tại Phụ lục I-2 Thông tư số 01/20121/TT-BKHĐT;
  Điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên
  Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền nếu công ty mong muốn tổ chức quản lý theo mô hình Chủ tịch công ty, Giám đốc, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên. Trường hợp công ty mong muốn tổ chức quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên, Giám đốc, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên, hồ sơ gồm danh sách những người đại diện theo ủy quyền và bản sao một trong các giấy tờ cá nhân của từng đại diện theo ủy quyền.
 • Danh sách người đại diện theo ủy quyền
 • Giấy tờ cá nhân của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân bản chứng thực còn;
 • Quyết định thành lập hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc các tài liệu tương đương chứng minh tư cách của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu doanh nghiệp là tổ chức trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.• Giấy ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức

Quy trình thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

Bước 1: Chuẩn bị thông tin doanh nghiệp: Đầu tiên doanh nghiệp phải chuẩn bị các thông tin cơ bản của doanh nghiệp như tên công ty, địa chỉ công ty, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh công ty,..vv

Bước 2:  Soạn thảo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp: Sau khi đã xác định đầy đủ thông tin doanh nghiệp cần tiến hành chuẩn bị và soạn thảo hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định.

Bước 3: Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp lên cổng thông tin điện tử quốc gia. Và nộp hồ sơ tại bộ phận 1 cửa của phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch và đầu tư

Bước 4: Nhận kết quả:  Trong thời gian 3 ngày thẩm định hồ sơ doanh nghiệp sẽ nhận được kết quả đăng ký doanh nghiệp theo quy định và sau đó cần chuẩn bị và nộp hồ sơ công bố thông tin doanh nghiệp

Bước 5 : Khắc dấu công ty và làm quyết định về mẫu dấu có hiệu lực.

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty tư vấn luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với Luật Sư Trần! để được tư vấn một cách nhanh chóng và tốt nhất!

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139