Dịch vụ xin giấy phép tư vấn du học tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Dịch vụ xin giấy phép tư vấn du học tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Luật đầu tư 2020 ghi nhận ngành nghề Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Thực chất đây lại là một quy định mở cho các doanh nghiệp thực hiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn nước ngoài.

Tuy nhiên, trước khi thực hiện kinh doanh dịch vụ này, doanh nghiệp vẫn phải đáp ứng các điều kiện chặt chẽ theo quy định của pháp luật và phải tiến hành xin cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học tại Sở Giáo dục và Đào tạo. Sau đây, Luật Trần và Liên Danh sẽ hướng dẫn chi tiết Dịch vụ xin giấy phép tư vấn du học tại Bà Rịa – Vũng Tàu theo quy định mới nhất.

Vì sao cần làm thủ tục xin giấy phép tư vấn du học?

Để kinh doanh một dịch vụ hay một ngành hàng, các cá nhân hay tổ chức sẽ bắt buộc phải đáp ứng được các điều kiện do pháp luật quy định nếu đó là ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện. Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, được quy định tại mục số 144 Phụ lục IV đính kèm theo Luật Đầu tư 2020. Như vậy, chủ thể nào muốn đầu tư, kinh doanh dịch vụ tư vấn du học sẽ phải đáp ứng được các điều kiện do pháp luật quy định. 

Khái niệm giấy phép dịch vụ tư vấn du học

Khi một chủ thể đáp ứng được các quy định của pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ trao cho chủ thể đó một giấy tờ (hay còn gọi là “giấy phép con”) để minh chứng rằng chủ thể đó đã đủ điều kiện để kinh doanh, và còn tiện cho việc điều tra sau này. Giấy tờ đó, trong linh vực tư vấn du học, được gọi là giấy phép dịch vụ tư vấn du học.

Ai được thực hiện thủ tục xin giấy phép tư vấn du học 

Như chúng tôi đã phân tích ở trên, để kinh doanh dịch vụ tư vấn du học thì chủ thể đó bắt buộc phải đáp ứng cấc điều kiện và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, không phải ai cũng được cho phép kinh doanh dịch vụ này.

Việc thực hiện thủ tục xin giấy phép tư vấn du học là thể hiện rằng chủ thể đó đáp ứng được năng lực hành vi. Tuy nhiên chủ thể đó cần thêm điều kiện đủ để được phép tư vấn du học, là đáp ứng năng lực pháp luật. 

Chỉ có 03 nhóm chủ thể sau được phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học bao gồm:

Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp;

Các đơn vị sự nghiệp có chức năng kinh doanh dịch vụ tư vấn du học theo quy định của pháp luật chuyên ngành;

Tổ chức giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo Luật Giáo dục.

Điều kiện xin giấy phép tư vấn du học tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Quy định trong Luật Đầu tư 2020

Việc bỏ vốn ra xây dựng cơ sở vật chất, thuê chuyên gia tư vấn hay bỏ các loại chi phí khác để kinh doanh chính là hoạt động đầu tư, phải tuân thủ Luật Đầu tư 2020 và các văn bản hướng dẫn.

Điều 7.3 Luật Đầu tư 2020 quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh như sau: “Điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề quy định tại khoản 2 Điều này được quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không được ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh”. 

Từ quy định trên ta rút ra 02 điều:

Điều kiện đầu tư kinh doanh sẽ được quy định tại các văn bản pháp luật chuyên ngành;

Các cơ quan nhà nước từ cấp Bộ trở xuống không được phép quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh.

Điều kiện xin giấy phép tư vấn du học theo Nghị định 46/2017/NĐ-CP

Là các chủ thể được phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học tại Việt Nam, các chủ thể đó phải đáp ứng được điều kiện tại Nghị định 46/2017/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 135/2018/NĐ-CP.

Điều kiện xin giấy phép tư vấn du học được quy định như sau:

Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên;

Có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương;

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hồ sơ xin giấy phép tư vấn du học tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Để thực hiện thủ tục bất kỳ thì hồ sơ là một điều hết sức quan trọng. Hồ sơ không chỉ có ý nghĩa về mặt lưu trữ thông tin, giấy tờ, chứng cứ mà còn thể hiện ra bên ngoài năng lực, trình độ của người làm thủ tục.

Các tài liệu, giấy tờ trong bộ hồ sơ xin giấy phép tư vấn du học gồm:

 Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; với những nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; kế hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro đối với người được tư vấn du học;

Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học; bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu văn bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

Trình tự thủ tục xin giấy phép tư vấn du học tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Sau khi đã được tư vấn và chuẩn bị xong hồ sơ, giấy tờ thì quý khách hàng cần thực hiện các bước sau để hoàn thành thủ tục xin giấy phép tư vấn du học:

Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định đến Sở Giáo dục và Đào tạo nơi kinh doanh dịch vụ tư vấn du học (nơi đặt trụ sở);

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, thẩm tra tính xác thực của tài liệu trong hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nêu rõ lý do.

Lưu ý: Trong quá trình hoạt động, tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Trình tự điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học thực hiện như trên.

Dịch vụ xin giấy phép tư vấn du học tại Bà Rịa – Vũng Tàu
Dịch vụ xin giấy phép tư vấn du học tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Cơ quan nào cấp giấy phép tư vấn du học

Theo Điều 108.1 Nghị định 46/2018/NĐ-CP thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học cho tổ chức đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Tuy nhiên, quý khách hàng lưu ý, thông thưởng người có thẩm quyền cấp giấy phép tư vấn du học lại không phải là người đầu tiên, không phải đầu mối nhận hồ sơ của quý khách hàng. Việc ai, cơ quan nào nhận đơn sẽ phụ thuộc trước tiên vào Kế hoạch phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh đó, sau đó là sự phân công trong phòng, ban.

Trung tâm tư vấn du học được thực hiện những hoạt động gì ?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, một trung tâm tư vấn du học được thực hiện các hoạt động sau:

Giới thiệu, tư vấn thông tin về chính sách giáo dục của các quốc gia và vùng lãnh thổ; tư vấn lựa chọn trường học, khóa học, ngành nghề và trình độ phù hợp với khả năng và nguyện vọng của người học;

Tổ chức quảng cáo, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm về du học theo quy định của pháp luật;

Tổ chức chiêu sinh, tuyển sinh du học;

Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng cần thiết cho công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập;

Tổ chức đưa công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, đưa cha mẹ hoặc người giám hộ tham quan nơi đào tạo ở nước ngoài theo quy định của pháp luật;

Các hoạt động khác liên quan đến kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Các câu hỏi thường gặp liên quan tới xin giấy phép tư vấn du học

Bao lâu để lấy được giấy phép ? 

Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định như sau: “Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, thẩm tra tính xác thực của tài liệu trong hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nêu rõ lý do”.

Như vậy, trong trường hợp hồ sơ hợp lệ ngay từ lần nộp đầu tiên thì sau không quá 15 ngày, quý khách hàng sẽ được cấp giấy phép tư vấn du học.

Thời hạn của giấy phép là bao lâu ?

Theo Nghị định 46/2017/NĐ-CP, không có quy định về thời hạn của giấy phép, đồng nghĩa giấy phép dịch vụ tư vấn du học là không xác định thời hạn.

Vi phạm về tư vấn du học sẽ bị xử phạt ra sao ?

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 04/2021/NĐ-CP về xử phạt trong lĩnh vực giáo dục.

Trong đó, vi phạm nhẹ nhất với hoạt động tư vấn du học là mức phạt 10.000.000đ còn mức phạt nặng nhất lên tới 50.000.000đ đối với hành vi tiếp tục kinh doanh tư vấn du học trong thời gian bị đình chỉ.

Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ tư vấn Du học tại Luật Trần và Liên Danh

Tại Luật Trần và Liên Danh với khẩu hiệu “Tận Tâm – Trách nhiệm – Chuyên nghiệp – Uy tín”, chúng tôi thiết lập “Bộ tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ đến khách hàng” và toàn bộ Luật sư và chuyên gia của Luật Trần và Liên Danh luôn thực hiện ở mức độ cao nhất:

Chất lượng chuyên môn cao: Các dịch vụ Pháp lý của chúng tôi luôn được tư vấn và thực hiện bởi các Luật sư và chuyên gia có am hiểu chuyên môn sâu sắc và dày dặn kinh nghiệm nhằm đảm bảo đưa ra các giải pháp tư vấn luôn chính xác, tuân thủ pháp luật và mang lại giá trị cao cho khách hàng.

Bảo mật: Việc đảm bảo bảo mật thông tin của khách hàng, trong mọi trường hợp, luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Đúng hạn: Chúng tôi cam kết trong việc đáp ứng yêu cầu về thời hạn công việc. Theo đó, tiến độ công việc sẽ luôn được chúng tôi theo sát và thông tin kịp thời đến khách hàng.

Phản hồi nhanh chóng: Mọi trao đổi, liên hệ hay yêu cầu của khách hàng sẽ được phản hồi nhanh chóng, kịp thời hoặc chậm nhất trong vòng 24 giờ.

Chính trực: Chúng tôi luôn giữ vững sự chính trực trong mọi trường hợp, tuân thủ các quy định về đạo đức nghề nghiệp trong mọi trường hợp.

Chuyên nghiệp: Chúng tôi đem đến sự chuyên nghiệp trong kiến thức pháp lý sâu sắc của đội ngũ Luật sư và Chuyên gia trong bất cứ ngành nghề, lĩnh vực nào; sự chuyên nghiệp trong giao tiếp đa ngôn ngữ khi khách hàng luôn cảm thấy dễ dàng trao đổi công việc với chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau (tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn); sự chuyên nghiệp trong thái độ và tác phong làm việc với khách hàng.

Nhiệt tình và thân thiện: Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng tối đa trong khả năng của chúng tôi và trong mọi trường hợp. Chúng tôi đảm bảo khách hàng luôn cảm thấy dễ chịu, thoải mái vì sự thân thiện trong giao tiếp với bất kỳ Luật sư nào.

Dễ dàng và Thuận tiện: Chúng tôi luôn nỗ lực tìm cách cung cấp dịch vụ theo cách làm cho khách hàng cảm thấy dễ dàng và thuận tiện nhất.

Giá trị gia tăng: Trong quá trình cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn cố gắng tối đa để cung cấp các phương án tư vấn/đề xuất giúp khách hàng có sự so sánh và lựa chọn phương án tốt nhất, hoàn thiện nhất.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Trần và Liên Danh về Dịch vụ xin giấy phép tư vấn du học tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Nếu Quý khách muốn xin giấy phép tư vấn du học tại Bà Rịa – Vũng Tàu nhanh chóng, chính xác và hiệu quả nhất, hãy liên hệ ngay với Chúng tôi để được trải nghiệm dịch vụ tư vấn xin giấy phép du học tốt nhất hiện nay.

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139