Giấy phép tư vấn du học

giấy phép tư vấn du học

Luật đầu tư 2020 ghi nhận ngành nghề Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Thực chất đây lại là một quy định mở cho các doanh nghiệp thực hiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn nước ngoài. Tuy nhiên, trước khi thực hiện kinh doanh dịch vụ này, doanh nghiệp vẫn phải đáp ứng các điều kiện chặt chẽ theo quy định của pháp luật và phải tiến hành xin cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học tại Sở Giáo dục và Đào tạo. Sau đây, Luật Trần và Liên Danh sẽ hướng dẫn chi tiết thủ tục xin cấp giấy phép tư vấn du học theo quy định mới nhất như sau:

Căn cứ pháp lý

Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập;

Thông tư số 10/2014/TT-BGD ĐT ngày 11/04/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài.

Khái quát chung về thủ tục cấp giấy phép tư vấn du học

Thủ tục cấp giấy phép tư vấn du học là gì ?

Giấy phép tư vấn du học, hay chính xác hơn là Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học là một loại tài liệu pháp lý chứng minh rằng chủ thể thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đã đáp ứng đủ các điều kiện đầu tư kinh doanh do pháp luật đề ra. Ngoài thể hiện năng lực của chủ thể, Giấy chứng nhận còn dùng để phục vụ cho quá trình hậu kiểm của cơ quan nhà nước.

Thủ tục hành chính là cách thức và trình tự thực hiện thẩm quyền quản lí hành chính nhà nước của các chủ thể quản lí hành chính nhà nước và cách thức tham gia vào các công việc quản lí hành chính nhà nước của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình trong quản lí hành chính nhà nước theo quy định của pháp luật. Thủ tục cấp giấy phép tư vấn du học cũng là một thủ tục hành chính, trong lĩnh vực giáo dục. Thủ tục này được thực hiện nhằm thể hiện rằng chủ thể thực hiện đã thỏa mãn các điều kiện kinh doanh pháp luật quy định để được phép đầu tư kinh doanh.

Tại sao phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép tư vấn du học ?

Theo Luật đầu tư 2020, để có thể đầu tư, kinh doanh vào một lĩnh vực kinh doanh có điều kiện được liệt kê tại phụ lục IV Luật Đầu tư 2020, thì các cá nhân, tổ chức sẽ phải đáp ứng được các điều kiện trước khi được kinh doanh dịch vụ đó. Việc thực hiện thủ tục chính là thể hiện rằng chủ thể đã đáp ứng được các điều kiện pháp luật quy định – đây là quản lý tiền kiểm.

Do ngành nghề dịch vụ tư vấn du học là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, nên cần thực hiện thủ tục cấp giấy phép tư vấn du học.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Điều kiện về hình thức kinh doanh

Các tổ chức được phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học bao gồm:

Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

Các đơn vị sự nghiệp có chức năng kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

Tổ chức giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Điều kiện về nhân sự

Trình độ của đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học, cụ thể: có trình độ đại học trở lên; có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Như vậy, theo quy định hiện hành, Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học đã lược bỏ điều kiện về ký quỹ và lược bỏ điều kiện về trình độ của người đứng đầu tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Hồ sơ xin cấp giấy phép trung tâm tư vấn du học

Về thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, Nghị định số 46/2017/NĐ-CP quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận, cụ thể:

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học cho tổ chức đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Hồ sơ đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du họcgồm:

– Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; với những nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; kế hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro của trung tâm tư vấn du học đối với người được tư vấn du học;

– Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của doanh nghiệp;

– Quyết định của Chủ sở hữu công ty về việc thành lập trung tâm tư vấn du học;

– Quyết định bổ nhiệm giám đốc trung tâm tư vấn du học;

– Hồ sơ của giám đốc trung tâm: Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân như chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu; Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền; Bằng cấp cao nhất của giám đốc trung tâm hiện có; Giấy khám sức khoẻ chứng minh giám đốc trung tâm tư vấn du học có đủ năng lực, sức khoẻ để đảm nhiệm công việc;

– Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học. Ngoài ra khách hàng cần chuẩn bị thêm các giấy tờ của các nhân viên trực tiếp tư vấn du học và lưu trữ tại trung tâm tư vấn du học để đối chiếu như sau: Bản sao Hợp đồng lao động; Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân như chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu; Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan chức năng có thẩm quyền; Bản sao bằng cử nhân trở lên;Bản sao chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học; Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ;

– Điều lệ trung tâm tư vấn du học;

– Quy trình hoạt động tư vấn du học;

– Tài liệu chứng minh cơ sở vật chất:

– Bản sao Hợp đồng thuê trụ sở trung tâm tư vấn du học;

– Bản chụp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/quyền sở hữu nhà ở nơi đặt trụ sở;

– Tài liệu định hướng du học;

– Mẫu hợp đồng du học tự túc;

– Biên bản ghi nhớ với đối tác (Nếu có).

giấy phép tư vấn du học
giấy phép tư vấn du học

Quy trình kinh doanh dịch vụ tư vấn du hoc

Bước 1: Thành lập công ty

Trước khi thực hiện xin cấp phép tư vấn du học, thì doanh nghiệp cần phải đăng ký thành lập công ty, trong đó bắt buộc phải đăng ký kinh doanh ngành nghề sau: 8650- Dịch vụ hỗ trợ giáo dục. Chi tiết: Dịch vụ tư vấn du học.

Hiện nay, thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư khá nhanh gọn, chỉ từ 6-8 ngày doanh nghiệp có thể hoàn thành xong tất cả thủ tục.

Bước 2: Thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn  du học

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao công chứng);

Hồ sơ nhân sự gồm:

Đối với người trực tiếp tư vấn du học: Sơ yếu lý lịch có xác nhận của xã phường, bản công chứng CMND công chứng; bản công chứng Văn bằng đại học; bản công chứng chứng chỉ ngoại ngữ tương ứng thị trường tư vấn du học, tối thiểu bậc 4 trong khung ngoại ngữ 6 bậc, bản công chứng chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn; (nên có tối thiểu 2 nhân sự)

Đối với nhân sự khác: Sơ yếu lý lịch có xác nhận của xã phường, bản công chứng CMND công chứng; Hợp đồng lao động.

Thông tin thị trường tư vấn du học (đối tác) gồm: Các thoả thuận hợp tác và hồ sơ pháp lý của cơ sở đào tạo nước ngoài.

Thông tin về cơ sở vật chất: hợp đồng thuê nhà, bản sao công chứng sổ đỏ, địa chỉ phải đáp ứng điều kiện về phòng cháy chữa cháy.

Quy trình thực hiện cấp giấy phép du học

Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Sở Giáo dục và Đào tạo nơi kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, thẩm tra tính xác thực của tài liệu trong hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nêu rõ lý do.

Lưu ý về hồ sơ xin giấy phép du học

Doanh nghiệp lưu ý về chứng chỉ ngoại ngữ của người trực tiếp tư vấn phải tương ứng với thị trường sẽ tư vấn, ví dụ với những nước sử dụng tiếng Anh thì tối thiểu chứng chỉ ngoại ngữ từ B2 trở lên.

Một số câu hỏi liên quan đến kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Cá nhân, hộ kinh doanh có thực hiện được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học không?

Theo quy định pháp luật Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam được phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Do đó cá nhân, hộ kinh doanh không được phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Giám đốc công ty tư vấn du học phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học không?

Trường hợp giám đốc công ty không tham gia vào đội ngũ tư vấn du học thì không yêu cầu bằng cấp. Trường hợp giám đốc công ty tham gia vào đội ngũ tư vấn du học của công ty thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học có phải ký quỹ không?

Theo quy định pháp luật hiện hành, kinh doanh dịch vụ tư vấn du học không phải ký quỹ.

Có thể làm thủ tục cấp giấy phép tư vấn du học online không ?

Theo quy định tại Nghị định 46/2017/NĐ-CP, chỉ có 02 phương thức gửi hồ sơ là gửi trực tiếp tới Sở Giáo dục và Đào tạo, hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện. Hai cách thức này có giá trị như nhau, thời gian cấp giấy chứng nhận như nhau.

Tuy nhiên Nghị định không có quy định về phương thức gửi hồ sơ online nên quý khách hàng không thể thực hiện bằng phương thức này.

Tôi phải nộp hồ sơ ở đâu khi làm thủ tục cấp giấy phép tư vấn du học ?

Theo quy định của Nghị định 46/2017/NĐ-CP, người cấp giấy phép tư vấn du học là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên không có quy định cụ thể cơ quan nào sẽ nhận và thẩm định hồ sơ.

Có thể dự đoán rằng cơ quan nhận hồ sơ sẽ là Sở Giáo dục hoặc các cơ quan, phòng ban thuộc Sở Giáo dục. Cơ quan cụ thể tiếp nhận hồ sơ sẽ được quy định tại Kế hoạch phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Ai là người thẩm quyền cấp giấy phép cấp giấy phép tư vấn du học ?

Theo quy định của pháp luật, sau 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ cấp giấy chứng nhận (giấy phép) cho quý khách hàng. 

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của công ty Luật Trần và Liên Danh về giấy phép tư vấn du học. Nếu bạn đọc còn vướng mắc về nội dung tư vấn trên của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ Hotline để được tư vấn nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139