Thời hạn giấy phép tư vấn du học bao nhiêu năm

Thời hạn giấy phép tư vấn du học bao nhiêu năm

Trong những năm qua, du học đã được nhiều phụ huynh, học sinh quan tâm, và đây được coi là cơ hội để thực hiện ước mơ học tập, trải nghiệm tại môi trường giáo dục mới, đầy thách thức. Du học dần đã trở nên phổ biến với điều kiện ngày càng dễ dàng. Để lựa chọn trường học và ngành học phù hợp với nhu cầu bản thân, các phụ huynh, học sinh thường tìm đến các trung tâm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ tư vấn du học để được tư vấn. Các trung tâm, doanh nghiệp tư vấn du học phát triển khá rộng rãi trên thị trường hiện nay. Tuy nhiên, để xin được giấy phép hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học là điều không phải dễ dàng. Qua bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giúp Quý khách hiểu rõ hơn về Thời hạn giấy phép tư vấn du học bao nhiêu năm.

Điều kiện xin giấy phép tư vấn du học

Theo quy định tại Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục thì hoạt động tư vấn du học bao gồm:

– Giới thiệu, tư vấn thông tin về chính sách giáo dục của các quốc gia và vùng lãnh thổ; tư vấn lựa chọn trường học, khóa học, ngành nghề và trình độ phù hợp với khả năng và nguyện vọng của người học;

– Tổ chức quảng cáo, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm về du học theo quy định của pháp luật;

– Tổ chức chiêu sinh, tuyển sinh du học;

– Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng cần thiết cho công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập;

– Tổ chức đưa công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, đưa cha mẹ hoặc người giám hộ tham quan nơi đào tạo ở nước ngoài theo quy định của pháp luật;

– Các hoạt động khác liên quan đến xin giấy phép tư vấn du học.

Theo điều 107 Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và Luật doanh nghiệp năm 2020 quy định về điều kiện xin giấy phép tư vấn du học như sau:

Tổ chức xin giấy phép tư vấn du học được thành lập theo quy định của pháp luật và có ngành nghề hoạt động tư vấn du học trước khi thực hiện thủ tục xin giấy phép tại Sở giáo dục.

Có trụ sở, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động xin giấy phép tư vấn du học: Trụ sở thực hiện hoạt động tư vấn du học phải thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp, trong đó:

– Hợp đồng thuê văn phòng phải công chứng, chứng thực và có đủ giấy tờ về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác nhận số nhà, giấy phép xây dựng (nếu có).

– Địa chỉ trụ sở phải phù hợp với quy hoạch về giáo dục của địa phương.

– Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên; có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Như vậy, theo quy định pháp luật hiện nay thì không đề cập đến điều kiện của chủ doanh nghiệp mà chỉ quy định về trình độ đại học đối với nhân viên trực tiếp tư vấn du học.

Hồ sơ xin cấp giấy phép tư vấn du học của tổ chức

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố nơi doanh nghiệp, tổ chức đặt trụ sở

Thẩm quyền cấp giấy phép 

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 108 Nghị định 46/2017/NĐ-CP, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ xin giấy phép tư vấn du học.

Tuy nhiên, trong quá trình xem xét cấp giấy phép tư vấn du học cho tổ chức, cần phải thông qua sự kiểm duyệt xem xét hồ sơ giấy tờ, hồ sơ năng lực của các phòng ban thuộc Sở giáo dục. Như vậy, giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo là người cuối cùng ký chấp thuận cấp giấy phép tư vấn du học. Các phòng ban khác có trách nhiệm thực hiện công việc theo nhiệm vụ của đúng phòng ban mình trong quá trình xem xét, xử lý hồ sơ.

Thời gian nhận kết quả

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, thẩm tra tính xác thực của tài liệu trong hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký xin giấy phép tư vấn du học; nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nêu rõ lý do.

Thủ tục được cấp giấy chứng nhận đăng ký xin giấy phép tư vấn du học

Theo điều 108 Nghị định ngày 21/04/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục Thủ tục để tổ chức xin giấy phép tư vấn du học được cấp giấy chứng nhận đăng ký xin giấy phép tư vấn du học như sau:

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận đăng ký xin giấy phép tư vấn du học cho tổ chức đăng ký xin giấy phép tư vấn du học.

Hồ sơ gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký xin giấy phép tư vấn du học; với những nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; kế hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro đối với người được tư vấn du học;

b) Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

c) Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học; bản sao có chứng thực văn bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

Trình tự thực hiện:

a) Tổ chức xin giấy phép tư vấn du học gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này đến Sở Giáo dục và Đào tạo nơi xin giấy phép tư vấn du học;

b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, thẩm tra tính xác thực của tài liệu trong hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký xin giấy phép tư vấn du học; nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nêu rõ lý do.

Trong quá trình hoạt động, tổ chức xin giấy phép tư vấn du học đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký xin giấy phép tư vấn du học. Trình tự điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký xin giấy phép tư vấn du học thực hiện như quy định tại khoản 3 Điều này.

Thời hạn giấy phép tư vấn du học bao nhiêu năm được hiểu thế nào?

Để giải đáp thắc mắc này, chúng ta sẽ cùng làm sáng tỏ khái niệm của thuật ngữ đó.

Giấy phép tư vấn du học là một loại giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Đối tượng được cấp: tổ chức có nhu cầu kinh doanh tư vấn du học. Và họ phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật

Thời hạn là khoảng thời gian được xác định từ thời điểm này đến thời điểm khác.

Vì vậy, thời hạn của giấy phép tư vấn du học là một khoảng thời gian nhất định. Cơ quan có thẩm quyền quy định để tổ chức kinh doanh ngành nghề dịch vụ tư vấn du học. Và chỉ được phép hoạt động và chỉ giới hạn trong một khoảng thời gian nhất định. Sau khi hết khoảng thời gian đó giấy phép tư vấn du học coi như đã hết thời gian để sử dụng. Tức là không còn giá trị nếu bạn không gia hạn hay xin lại giấy phép tư vấn du học).

Thời hạn giấy phép tư vấn du học bao nhiêu năm?

Hiện nay, chưa có quy định cụ thể về thời hạn của giấy phép tư vấn du học là bao lâu. Sở Giáo dục và Đào tạo cấp tỉnh là cơ quan được quyền cấp Giấy phép trung tâm tư vấn du học.

Vì vậy thời gian có hiệu lực của giấy phép tư vấn du học ở các tỉnh thành là khác nhau. Cụ thể đối với Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Hà Nội: thường 05 năm.

Cần phải làm gì khi hết giấy phép tư vấn du học hết thời hạn?

Khi giấy phép hết hiệu lực thì doanh nghiệp có thể:

Gia hạn giấy phép tư vấn du học;

Hoặc xin lại giấy phép tư vấn du học.

Pháp luật chưa quy định rõ về thủ tục gia hạn. Tuy nhiên, có thể áp dụng hướng dẫn tại Điều 108 Nghị định 46/2017/NĐ-CP:

Thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học:

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học cho tổ chức đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Hồ sơ:

Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; với những nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; kế hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro đối với người được tư vấn du học;

Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp;

Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học. Bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây:

Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính,

Trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ,;

Vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học;

Bản sao có chứng thực văn bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

Trình tự thực hiện:

a) Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này đến Sở Giáo dục và Đào tạo nơi kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, thẩm tra tính xác thực của tài liệu trong hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nêu rõ lý do.

Trong quá trình hoạt động, tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Trình tự điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học thực hiện như quy định tại khoản 3 Điều này.

Ý nghĩa của việc gia hạn giấy phép tư vấn du học, Thời hạn giấy phép tư vấn du học bao nhiêu năm?

Việc gia hạn giấy phép có ý nghĩa rất quan trọng bởi:

Theo Điều 8 Nghị định 138/2013/NĐ-CP quy định như sau:

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi tư vấn du học hoặc tư vấn tuyển sinh chương trình giáo dục có yếu tố nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam khi chưa được cấp phép thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam”.

Như vậy khi giấy phép kinh doanh tư vấn du học không còn giá trị doanh nghiệp sẽ bị phạt từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

Thời hạn giấy phép tư vấn du học bao nhiêu năm
Thời hạn giấy phép tư vấn du học bao nhiêu năm

Giải đáp thắc mắc liên quan đến việc giải đáp thắc mắc Thời hạn giấy phép tư vấn du học bao nhiêu năm

Điều kiện về cơ sở vật chất trung tâm tư vấn du học

Nghị định 135/2018 NĐ-CP đã bãi bỏ các quy định về cơ sở vật chất của trung tâm tư vấn du học. Như vậy, pháp luật cho phép tuỳ vào quy mô và tình hình hoạt động kinh doanh để bố trí và trang bị cho phù hợp.

Tuy nhiên từ kinh nghiệm thực tiễn, các trung tâm tư vấn du học cần đáp ứng được các điều kiện cơ sở sau:

Phòng học phải đáp ứng đầy đủ cho nhân viên tại trung tâm;

Có từng phòng chức năng riêng biệt;

Tài liệu phục vụ giảng dạy phải đáp ứng đủ về số lượng, chất lượng;

Đáp ứng đủ các điều kiện về phòng cháy chữa cháy, chỗ gửi xe;

Đối với các văn phòng thuê lại cần phải có hợp đồng đầy đủ rõ ràng;

Khi làm hồ sơ xin cấp phép, những điều kiện nêu trên phải được lập danh sách kèm theo mô tả cụ thể chi tiết từng cơ sở vật chất, công cụ. Danh sách phải được đóng dấu của chủ cơ sở trung tâm.

Điều kiện về nhân sự tại trung tâm tư vấn du học

Nhân viên trực tiếp tư vấn du học cần:

Có trình độ đại học trở lên;

Có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên. (Theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương)

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học;

Các điều kiện khác theo quy định pháp luật Việt Nam.

Giám đốc trung tâm tư vấn du học có cần đáp ứng điều kiện về bằng cấp như: chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học hoặc trình độ ngoại ngữ không?

Việc yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ và trình độ ngoại ngữ áp dụng với đội ngũ nhân viên tư vấn du học. Như vậy, nếu giám đốc là người tham gia tư vấn du học trong đội ngũ tư vấn của công ty, thì cần phải có đầy đủ các chứng chỉ và bằng cấp theo quy định pháp luật. Trường hợp giám đốc không tham gia vào đội ngũ tư vấn du học thì không yêu cầu bằng cấp.

Thời hạn của giấy phép tư vấn du học

Thủ tục xin Giấy phép tư vấn du học có thời hạn là 05 năm. Trước ngày hết thời hạn 01 tháng cần gia hạn giấy phép để thực hiện hoạt động. Nếu tiếp tục thực hiện hoạt động mà không gia hạn sẽ bị xử phạt. Việc xử phạt này được quy định chi tiết tại Nghị định số 04/2012/NĐ-CP.

Trường hợp Giấy phép tư vấn du học của bạn hết hạn, bị rách, bị mất vui lòng liên hệ Luật Trần và Liên Danh để được hỗ trợ.

Lưu ý về Thời hạn giấy phép tư vấn du học bao nhiêu năm

Thời hạn giấy phép tư vấn du học bao nhiêu năm

Thủ tục xin Giấy phép tư vấn du học có thời hạn là 05 năm. Trước ngày hết thời hạn 01 tháng cần gia hạn giấy phép để thực hiện hoạt động. Nếu tiếp tục thực hiện hoạt động mà không gia hạn sẽ bị xử phạt. Việc xử phạt này được quy định chi tiết tại Nghị định số 04/2012/NĐ-CP.

Trường hợp Giấy phép tư vấn du học của bạn hết hạn, bị rách, bị mất vui lòng liên hệ Luật Trần và Liên Danh để được hỗ trợ.

Đình chỉ kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Trường hợp bị đình chỉ hoạt động tư vấn du học bao gồm:

Gian lận để được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

Không bảo đảm một trong các điều kiện quy định tại Điều 107 của Nghị định này;

Vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ phải đình chỉ;

Cho thuê hoặc cho mượn giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Thu hồi giấy phép tư vấn du học

Giấy phép tư vấn du học bị thu hồi khi xảy ra một trong những trường hợp sau đây:

Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học bị giải thể theo quy định pháp luật;

Trong thời gian bị đình chỉ hoạt động, tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học vẫn tiếp tục hoạt động dịch vụ tư vấn du học;

Hết thời hạn đình chỉ mà tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học không khắc phục được nguyên nhân;

Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Để tránh bị đình chỉ kinh doanh, hoặc thu hồi giấy phép tư vấn du học, vui lòng liên hệ với Luật Trần và Liên Danh để được hỗ trợ kịp thời.

Quy trình cung cấp Dịch vụ xin Giấy phép tư vấn du học chất lượng, giải đáp câu hỏi Thời hạn giấy phép tư vấn du học bao nhiêu năm của Luật Trần và Liên Danh

Quy trình cung cấp Dịch vụ xin Giấy phép tư vấn du học của Công ty Luật Luật Trần và Liên Danh bao gồm các bước sau:

Bước 1: Làm việc trực tiếp với Khách hàng để hiểu rõ Điều kiện mà khách hàng đang có. Đồng thời, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin cần thiết như: Bạn muốn làm Du học Hàn, Nhật, Mỹ, Úc, Châu Âu hay ở đâu…Cơ sở vật chất của Công ty bạn có những gì.

Bước 2: Soạn thảo Hồ sơ Tư vấn du học và hướng dẫn bạn ký, đóng dấu hoàn thiện.

Bước 3: Đại diện thực hiện thủ tục xin Giấy phép tư vấn du học tại Sở Giáo dục. Trực tiếp cử nhân sự giàu kinh nghiệm tiếp đoàn kiểm tra cơ sở của Sở Giáo dục.

Bước 4: Tiếp nhận Giấy phép, bàn giao và thanh lý Hợp đồng.

Bước 5: Hỗ trợ pháp lý khác sau khi hoàn thành thủ tục.

Những điều chắc chắn bạn sẽ nhận được

Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn Thủ tục Mở Công ty tư vấn du học hoặc Bổ sung ngành nghề kinh doanh với mức phí bằng 50% Phí dịch vụ Thành lập Công ty của chúng tôi.

Toàn bộ Hồ sơ cần thiết sẽ do chúng tôi soạn thảo với sự tỉ mỉ và độ chính xác cao nhất.

Đại diện thực hiện và liên hệ trực tiếp với Sở Giáo dục.

Dịch vụ trọn gói và không phát sinh chi phí.

Luôn đảm bảo tuân thủ pháp luật.

Trên đây là bài viết tư vấn về Thời hạn giấy phép tư vấn du học bao nhiêu năm của Luật Trần và Liên Danh. Nếu có thắc mắc hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139